Açığa Satış Yapılan Hisseler

Veriler Borsa İstanbul Sitesinden Alınmıştır.

Bu sayfada günlük olarak açığa satış yapılmış olan hisse senetlerine dair bilgilere ulaşabilirsiniz. Liste her gün yenilenmektedir. Tabloda yer alan sütunların açıklaması aşağıdaki gibidir.

 • İşlem Kodu: Hisse Senedi kısaltmasıdır.
 • Açık Oran: Gün içinde yapılan açık işlemlerin toplam işlem hacmine bölünmesi ile elde edilir.
 • Değişim: Hisse açılış ve kapanış fiyatı arasındaki yüzde orandır.
 • Oynaklık: Hissenin gün içinde en düşük ve en yüksek fiyatlarının açılış fiyatına oranı olarak hesaplanır.
 • Kapanış Oranı: Hissenin gün içinde gördüğü en yüksek fiyata ne kadar yakın veya uzak olduğunu gösterir.
 • Açığa Satış İşlem Hacmi: Gün içinde açığa satılan toplam lot sayısı * anlık fiyat ile elde edilir.
 • Açığa Satış Sözleşme Sayısı: Gün içinde açığa satış emir sayısını gösterir.
 • En Düşük Açığa Satış Fiyatı: Açığa satış için verilen en düşük fiyat emiridir.
 • En Yüksek Açığa Satış Fiyatı: Açığa satış için verilen en yüksek fiyat emiridir.
 • Açığa Satış AOF: Açığa Satış işlemlerinin ağırlıklı olarak hangi fiyattan gerçekleştiğini gösterir.
 • Önceki kapanış Fiyatı: T-1’de hisse senedinin kapanış fiyatıdır.
 • Açılış seansı fiyatı: İşlem günü piyasa açılış fiyatıdır.
 • AOF: Gün içinde tüm işlem hacmi için geçerli ağırlıklı ortalama fiyat anlamına gelir.
 • Kapanış Fiyatı: Piyasa kapanış fiyatıdır.

19 HAZİRAN AÇIĞA SATIŞ