250 Bin Dolara Yabancılara Türkiye’de Vatandaşlık İmkanı

19 Eylül 2018 Tarihinde Türk Vatandaşlık kanunda yapılan değişiklikle Türkiye’de 250 bin dolara evalımı yapan yabancılar ailesi ile birlikte Türk Vatandaşlığına hak kazanmaktadır. Bir önceki yasada bu rakam 1 milyon dolar olarak düzenlenmişti.

Yabancı ülke vatandaşları yasalarla belirtildiği şekli ile Türkiye’de iş yeri, arsa, ev gibi gayrımenkul alımı yapabilir.

Yabancılara Gayrımenkul/Taşınmaz satışı yapılırken gerekli evraklar nelerdir?

 • Taşınmaza ait tapu senedi/belgesi
 • Satın alacak yabancı uyruklu kişinin /vatandaşın pasaportu ve onaylı fotokopisi
 • Taşınmazın satıldığı belediyeden alınacak “Emlak Rayiç Değeri Belgesi
 • Taşınmaz ev/bina/işyeri ise Zorunlu Deprem Sigortası
 • Satan kişinin bir adet, satın alacak kişinin iki adet vesikalık fotoğrafı
 • Satın alan Türkçe bilmiyorsa bir yeminli tercüman bulunmalı
 • Eğer satın alacak kişi vekaletname veriyorsa, vekaletname aslı veya onaylı örneği

Yabancılara Türkiye’de Vatandaşlık Verilmesi

 1. Doğumla
 • Soy Bağı Yoluyla
 • Doğum Yeri

2. Sonradan

 • Yetkili makamları verdiği kararlarla Türk vatandaşlığının kazanılması
 • Türk Vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması

Kanun sonradan Türk Vatandaşlığına geçiş şartlarında köklü değişikliklere devam ediyor:

 • Bir yatırımcının en az 500 bin Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği durumda Ekonomi Bakanlığınca

Fabrika yatırımı, satın alınması

 • (Türkiye’de ev alan yabancılara vatandaşlık) En az 250 Bin (önceki Bir milyon) Amerikan doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı durumda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca,

Ev, İşyeri, Bina

 • En az elli kişilik iş olanağı oluşturduğu durumda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca,

İşletme yatırımı

 • En az Bir Milyon(1.000.000$) Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı durumda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yani BDDK tarafından,

Bankalara vadeli veya vadesiz olmak kaydı ile ki üç yıl şartı için vadeli tutulması daha mantıklıdır.

 • En az iki yüz elli bin (250.000$) Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen yabancı ülke vatandaşları  da bu kapsamda değerlendirilerek Bakanlar Kurulunun kararı ile istisnai olarak Türk Vatandaşlığına geçmeye hak kazandıkları için vatandaşlık için müracaat edebilirler.
Bu makale ilginizi çekebilir:   KOBİ' lerin Ekonomideki Önemi ve KOBİ Destekleri