70 Kuralı Nedir? 70 Kuralı Örnek ve Formül | 2023

70 Kuralı Nedir

70 kuralı, bir yatırımın veya paranızın ikiye katlanması için geçen yıl sayısını tahmin eden bir matematiksel formüldür. 70 kuralı, belirli bir getiri oranı verildiği taktirde paranızın ikiye katlanmasının ne kadar süreceğini belirlemek için yapılan bir hesaplamadır. Formül, bir yatırımın büyümesinin ne kadar süreceğini hızlı bir şekilde belirlemek için farklı yıllık bileşik faiz oranlarına sahip yatırımları karşılaştırmak adına yaygın olarak kullanılır. 70 kuralı aynı zamanda ikiye katlama süresi olarak da bilinmektedir.

Yetmiş Kuralının Amacı Nedir

70 kuralı, yatırımcıların gelecekte bir yatırımın değerinin ne olabileceğini belirlemesine yardımcı olmakta. Formül bir yatırımın ikiye katlanmasının kaç yıl süreceğini belirlemekte çok etkilidir.

Yatırımcılar, yatırım fonu getirileri ve bir emeklilik portföyünün büyüme oranı dahil olmak üzere çeşitli yatırımları değerlendirmek adına bu metriği kullanmaktadır. Örnek vermek gerekirse bir portföyün ikiye katlanması için 15 yıllık bir hesaplama yapılmışsa, sonucun 10 yıla yakın olmasını isteyen bir yatırımcı portföyde tahsis değişikliği yaparak büyüme oranını arttırmaya çalışır.

70 kuralı, üstel büyüme kavramlarını karmaşık matematiksel prosedürler olmadan yönetmenin bir yolu olarak kabul görmekte. Bir yatırımın potansiyel büyüme oranını incelerken çoğunlukla finans sektöründeki kalemler devreye girmektedir. 70 sayısının finansal işlemlerde beklenen büyüme veya getiri oranına bölerek, yıl olarak bir tahmin üretmek mümkündür.

Yetmiş Kuralını Hesaplamak İki Aşamadan Oluşmaktadır:

Öncelikle yıllık getiri oranını belirlemek gerekiyor.70 formülü kuralı için bölen görevi görecek olan yatırımın yıllık getiri oranını hesaplamamız gerekiyor. Mesela, emeklilik portföyümüz yılda yüzde beş oranında tasarruf sağlıyorsa formülü beşe bölmeliyiz. Büyüme oranınız ondalık olarak gösteriliyorsa yüzdeyi bulmak için bu sayıyı 100 ile çarpmamız gerekmekte.

70’e bölün 70 kuralında ’70, formülde bölünen ve bölünebilen sayıyı temsil etmektedir. Yatırımın ikiye katlanma süresini belirlemek için oranı 70’e bölün. Örnek olarak, yatırım fonunuz yüzde üç büyüme oranına sahipse, 70’i üçe bölün bu durumda ikiye katlanma süresi 23,33 yıla tekabül etmektedir.

 70 Kuralının Formülü

İKİYE KATLANACAK YIL SAYISI =    70YILLIK GETİRİ ORANI

Bu makale ilginizi çekebilir:   Temerrüt Nedir? Lapse Ne Demek? |2023

70 Kuralı Örneği

Diyelim ki bir yatırımcı emeklilik portföyünü göz önünde bulunduruyor ve çeşitli getiri oranları göz önüne alındığında portföyün ikiye katlanmasının kaç yıl süreceğini belirlemek istiyor.

70 Kuralı Örneği 1

 • Yüzde 3’lük bir büyümeyle, 23,3 yıl sürecek
 • portföy ikiye katlanacak çünkü 70/3= 23,33 yıl

70 Kuralı Örneği 2

 • Yüzde 5’lik bir büyümeyle, 14 yıl sürecek
 • portföy ikiye katlanacak çünkü 70/5=14 yıl

70 Kuralı Örneği 3

 • Yüzde 8’lik bir büyüme oranında, 8,75 yıl sürecek
 • portföy ikiye katlanacak çünkü 70/8 =8,75 yıl.

70 Kuralı Örneği 4

 • Yüzde 10’luk bir büyümeyle 7 yıl sürecek
 • portföy ikiye katlanacak çünkü 70/10=7 yıl.

Yetmiş Kuralı Örneği 5

 • Yüzde 12’lik bir büyüme oranında 5,8 yıl sürecek
 • portföy ikiye katlanacak çünkü 70/12=5,8 yıl.

70 Kuralı Avantaj ve Dezavantajları

AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI
•         Güçlü büyüme tahmin modeli •         Tahmin üzerine çalışır.
•         Basit formül •         Hatalı varsayımlar barındırır

Avantajları

 • Yetmiş kuralı, bir yatırımın değerinin ikiye katlanması için geçen süreyi tahmin etmeyi kolaylaştırır.
 • Yetmiş kuralını kullanmak için yapılması gereken tek şey 70’i yıllık getiri oranına bölmektir.

Dezavantajları

 • Yetmiş kuralı, bir yatırımın değerinin ikiye katlanmasının ne kadar sürebileceğine dair iyi özümsenmiş bir tahmin sağlayabilse de, neticede hesaplama sadece bir tahmindir.
 • Yetmiş kuralının her zaman doğru olmamasının başka bir sebebi ise sürekli olarak bir yatırım bileşenini varsaymasıdır. Bununla birlikte, çoğu finansal kurum faizi daha seyrek, hesaplar bu taktirde varsayım büyümeyi doğru bir şekilde tahmin yürütme söz konusu olduğunda doğası gereği kusurludur.

Yetmiş Kuralının Kısıtlamaları Nelerdir

70 kuralının bazı sınırlamaları vardır, en önemlisi formülün ikiye katlanması konusunda yalnızca kabaca bir fikir vermesidir.

Ek olarak, mevcut büyüme oranı tutarlı bir şekilde aynı ise kural en etkilidir. Büyüme oranları veya yıllık faiz oranları herhangi bir şekilde değişirse, bu doğru bir tahmin oluşturmayacaktır.

Bileşik Faiz İle 70 Kuralının Arasındaki Fark Nedir

Bileşik faiz bir mevduatın veya kredinin önceki dönemlerinin birikmiş tüm faizini de içeren, ilk anapara üzerinden hesaplanan faizdir. Bileşik faizin tahakkuk etme oranı, bileşik faizin sıklığına bağlıdır, velev ki, bileşik faiz sayısı arttıkça bileşik faiz de artış gösterir.

Bileşik faiz, yatırımların uzun vadeli büyüme oranlarının ve çeşitli ikiye katlama kurallarının hesaplanmasında gerekli  bir özelliktir. Kazanılan faiz yeniden yatırılmazsa, yatırımın ikiye katlanması için geçen yıl sayısı, kazanılan faizi yeniden yatıran bir portföyden daha uzun olacaktır.

Bu makale ilginizi çekebilir:   Ponzi Oyunu Nedir? Charles Ponzi Kimdir? |2023

70 Kuralı Temel Çıkarımlar

 • Yetmiş kuralı, bir yatırımın değerinin ikiye katlanmasının ne kadar süreceğini tahmin etmek için kullanılan temel bir formüldür.
 • Yetmiş kuralını kullanmak için, 70’i yıllık getiri oranına bölmemiz
 • 70 kuralı, bir yatırımın büyüme potansiyeli hakkında bir garanti değil, sadece bir tahmin sağlar.

70 Kuralı Alternatifleri

69 kuralı ve 72 kuralı, 70 kuralına karşı  iki alternatiftir. Farklı bileşik kurallar için doğruluk bakımından farklılık göstermektedirler. İkiye katlama süresini elde etmek için yıllık getiri oranını sırasıyla 69 ve 72’ye bölmeleri dışında her iki hesaplamada 70 kuralına benzer şekilde çalışmaktadır.

Genel olarak,69 kuralı, özellikle düşük faiz oranlarında, sürekli bileşik aralıklar için ikiye katlanma zamanının hesaplanmasında daha doğru kabul edilmektedir.

72 Kuralı Nedir

72 kuralı, belirli bir yıllık getiri oranında yatırılan parayı ikiye katlamak için gereken yıl sayısını tahmin etmek için çokça olarak kullanılan hızlı ve kullanışlı bir formüldür. Alternatif olarak, yatırımın ikiye katlanmasının kaç yıl süreceği göz önüne alındığında, bir yatırımın yıllık bileşik getiri oranı hesaplanabilir.

72 kuralı, olağan bir değeri çabuk bir şekilde ölçmek için zihinsel hesaplamalar kategorisinde kullanışlıdır. Bu nedenle, anlaşılması ve hesaplanması kolay olduğu için 72 kuralı genellikle yeni başlayan yatırıcılara gösterilir. Menkul kıymetler ve Borsa komisyonu ayrıca sınıf seviyesindeki finansal okuryazarlık kaynaklarında 72 kuralından bahseder.

69 Kuralı Nedir

69 kuralı, faiz oranını sürekli bir bileşik faiz oranı olarak koruyarak yatırımın ikiye katlanması için gereken süreyi tahmin etmek için genel bir formüldür , yani faiz oranı her an bileşikleşmektedir. Matematiksel formülü kullanmadan net bir zaman verilemez fakat o zamana yakınlığı baz alınabilir.

 

KAYNAKÇA

 • https://www.masterclass.com/articles/rule-of-70-explained
 • https://www.whaleharry.com/post/72-kurali-nedir
 • https://www.internethaber.com/buyumede-70-ya-da-72-kurali-1214261y.htm#:~:text=%C4%B0ktisat’ta%2070%20(ya%20da,15%20y%C4%B1lda%2C%202%20kat%C4%B1na%20%C3%A7%C4%B1kar.
 • https://mru.org/dictionary-economics/rule-of-70-definition
 • https://tr.eferrit.com/ekonomik-bueyueme-ve-70in-kurali/
 • https://bullekon.com/72-kurali-nedir/
 • https://tr.nesrakonk.ru/rule-of-70/
 • https://www.wallstreetmojo.com/rule-of-69/