Akademi

Bedelli Sermaye Artırmanın Şirkete ve Hisseye Etkisi | 2019

Bedelli Sermaye Arttırmanın Şirkete ve Hisseye Etkisi

Bedelli Sermaye Artırmak Şirket, bedelli sermaye artırımı ile yeni yatırımlar yapabilmeyi ve bu yatırımlar sonucu ek gelir elde etmeyi istemektedir. Yalnızca bu sebeple yapılan sermaye artırımı isteğe bağlı olarak yapıldığını gösterir. Bir şirket öz kaynakları ile istediği bir yatırımı, faaliyeti gerçekleştiremiyorsa, sermaye artırımı şirket için faydalıdır. Sermaye artırımı sonucunda şirketin …

Devamı »

Hedging (Risk Dengeleme) Nedir?

HEDGING Finansal piyasalardaki birden fazla risklerden ve belirsizliklerden korunma işlemine verilen addır. Bu ismin İngilizce karşılığı: Hedging, hedge; engeller, barikatlar anlamındaki eski İngilizce ’de ‘’hecg’’ kelimesinden gelmektedir. Risk güvencesi anlamı ise 1600’lü yıllardan günümüze kadar kullanılmaya devam etmektedir. Hedging bir anlamda sigorta olarak da tanımlanabilir.Herhangi bir sigorta poliçesi yaptırmak bile …

Devamı »

Ayı Piyasası Nedir? (Bearish Market)

Ayı Piyasası Nedir

AYI PİYASASI NEDİR? Ayı piyasası 18.yüzyılda Londra’da ortaya çıkmış, ABD’nin sık kullanımıyla beraber tüm dünyaya yayılmıştır. Ayı Piyasası tabiri ise “ayıyı yakalamadan derisini satmak” deyiminden gelmektedir. Ayı piyasası umumiyetle piyasanın kötümser olması halinde, fiyatların kısa bir sürede normale dönmeyeceği, uzun vadede de sürekli bir düşüş yaşayacağı beklentisinin oluştuğu durumlarda kullanılır. …

Devamı »

Boğa Piyasası Nedir? (Bullish Market)

Boğa Piyasası Nedir? Finansal Piyasalar da sık sık karşılaşan iki sistem bulunmaktadır. Ayı ve Boğa Piyasaları, bunlar piyasanın trend yönünü belirlemek için verilmiştir. Piyasada satın alım yapacakların güveninin tam olduğu ve piyasa trendinin sürekli yukarı doğru ilerleyeceği durumuna verilen isimdir. İsminin Boğa olarak seçilmesinin nedeni ise Boğanın rakibini boynuzları ile …

Devamı »

Enflasyon Endeksli Tahvil Nedir?

Enflasyon Endeksli Tahvil

ENFLASYON ENDEKSLİ TAHVİL NEDİR? Piyasadaki malların ve hizmetlerin fiyatlarının artması ve paranın alım gücünün düşmesine enflasyon denir.Tahvil ise devletlerin veya özel şirketlerin borçlanma ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borç senetleridir. Vadesi bir yıl ve bir yıldan fazla olanlara tahvil, bir yıla kadar  ise bono denir. Enflasyona endeksli tahviller; tahvillerin nominal değerinin …

Devamı »

Davranışsal Finans Dersleri: Beklenti Teorisi

Beklenti Teorisi

Beklenti Teorisi (Prospect Theory) – Daniel Kahneman Genel kanıya göre insanlar kazanç ve kayıplarının birleşimine göre net getirilerini hesaplar ve tercilerini buna göre yapar. Bu kavram akademik dille ifade edilecek olunursa genellikle haz ya da arzu edilebilirliği tarif etmek için kullanılan “ fayda ” kavramını ifade eder. Teoriye göre net …

Devamı »

Davranışsal Finans Dersleri: Ulaşılabilirlik Önyargısı ve Aşırı Tepki

Ulaşılabilirlik Önyargısı

Ulaşılabilirlik Önyargısı ve Aşırı Tepki Gösterme Etkin Piyasa Hipotezi, bir varlık hakkındaki yeni bir bilginin piyasadaki fiyatın için de az ya da çok şekilde yansıtıldığını varsayar. Bir şirket hakkındaki iyi haberler, şirketin hisse fiyatını aşırı olmayacak şekilde artırmalıdır. Haber sonrası oluşan yeni fiyat şirket hakkında yeni bilgiler elde edilinceye kadar …

Devamı »

Davranışsal Finans Dersleri: Aşırı Güven “Overconfidence”

Aşırı Güven – Overconfidence – Akıl Dışılığı Bir sonraki önyargı ve akıl dışı davranış kaynağımız için “Yanlış Davranış” sözü iyi bir giriş olabili. Bu yanlış davranışlandan biri de kendine “Aşırı Güven” (Overconfidence). 2006 yılında araştırmacı James Montier’in, yaptığı anket çalışmasına 300 fon yöneticisi katılmıştır. katılan 300 profesyonel fon yöneticisinin yüzde 74’ünün …

Devamı »