Analiz

Hiç bir internet sitesinde bulamayacağınız özgün, bilgilendirici, eğitici, aydınlatıcı ekonomi, borsa, tarih, iktisat analiz eden makalelere bu kategori altındaki yazılar ile ulaşabilirsiniz. Sizde burada yazılan makale ve makale zincilerini okuyup paylaşarak daha çok insanın bu makalelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz.

Türkiye’de Balıkçılık ve Su Ürünleri Ekonomisi

Türkiye’de Su Ürünleri Su Ürünleri Nedir? Su ürünleri denildiği zaman akla gelenler balıklar, kabuklu canlılar ve yumuşakçalardır. Su ürünleri arasında yer alan diğer canlılar; mercan, deniz yosunu, inci, sünger, sedeftir. Bu çeşitli canlılar dönüştürülerek diğer canlılar için besin maddesine ya da bitkiler için gübre olarak kullanılabilmektedir. Fiziki koşullara bakıldığında 4 …

Devamı »

Türkiye’de Kayıt dışı Ekonomi: Kayıp Zenginlik

Kayıt dışı Ekonomi Kayıt dışı Ekonomi Nedir? Devletten gizlenen, kayıt altına alınamayan ve dolayısıyla devlet tarafından denetlenemeyen faaliyetlerdir. Gayri resmi ekonomi, gizli ekonomi, yasa dışı ekonomi ve enformel ekonomi olarak da adlandırılır. Kayıt Dışı Ekonomiden Elde Edilen Gelirler Yeraltı Ekonomisi Yasa dışı faaliyetler yeraltı ekonomisi olarak ta ifade edilir. Kanunen …

Devamı »

Türkiye’de Yastık Altı Birikimler: Dolar ve Altın

Türkiye’de Yastık Altı Yastık altı, kavramı evde saklanan tasarruflarımız olarak tanımlanmaktadır. Genellikle hane halkının yaptığı bu tasarruf hiçbir finansal sistemde yer almaz ve üretken olmayarak saklanır. Üretken olmayarak saklanması ise ülkemize katkıda bulunmaması anlamına gelir. Bu yastık altı tasarruflarımız değerli eşyalarımız genellikle altın, farklı yabancı paralar ve nadiren Türk Lirası …

Devamı »

Venezuela Ekonomisi Neden Battı?

Venezuela’da Ekonomisi Nüfus (2017) 31,98 Milyon Yüzölçümü 916.445km 2 Para Birimi Venezuela Bolivarı Resmi Dili İspanyolca Başkent Caracas Yönetim Şekli Federal Cumhuriyet Devlet Başkanı Nicolas Maduro Moros GSYİH (Cari,2017) 251,31 milyar ABD doları(tahmini) Kişi başına GSYİH (PPP,2017) 14,544 ABD doları(tahmini) GSYİH Büyüme Hızı (2017) -%12(tahmini) Enflasyon oranı (2017) %2600+(tahmini) İşsizlik …

Devamı »

Çok Uluslu Şirketler ve Ekonomiye Etkileri

Çok Uluslu Şirketler 1980 yılından itibaren dünya ekonomisine baktığımızda mevcut sistemle birlikte küresel bir sistemin oluştuğunu görmekteyiz. Bu sistemin gelişimiyle liberal anlamda pek çok engelin kaldırılması ekonomi politikalarının bu düzende bir faaliyet alanı bulmasını hayata geçirmiştir. Süreç devamında mal, hizmet ve dış ticaret gibi alanlarında önü açılmış ve bunlara yönelik …

Devamı »

Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılması Neden Önemlidir?

Kadınların İşgücüne Katılımı “Bir erkeği eğitirsen, bir erkeği eğitirsin. Bir kadını eğitirsen, bir jenerasyonu eğitirsin.” Türkiye’de yaşayan kadınların iş hayatına atılmaları, bu atılımın oransal ifadeleri ve iş piyasasında yeterli şekilde etkin rol oynanıp oynanmadığından bahsedilmektedir.Bu oranları nelerin etkilediğiyle ilgili araştırma konunun içerisinde yer almaktadır. Uluslararası araştırmalarda ülkelerin uzun dönem büyüme …

Devamı »

2008 Krizi ve Türev Araçların Rolü

2008 Krizi 2008 krizi tüm dünyayı etkisi altına almış ve etkileri uzun vadede görülmüş bir kriz olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak 2000’li yıllardan beri süre gelmekte olan faiz politikaları, şeffaflık ve denetim mekanizmasında meydana gelen bozulmalar ve en önemlisi, verilen mortgage kredilerinin geri dönüşünün sağlanamaması ve bundan dolayı ABD’nin en …

Devamı »

Doğal Afetler Ekonomiyi Nasıl Etkiler?

DOĞAL AFETLERİN EKONOMİK ETKİLERİ: DEPREM, SEL, YANGIN Doğal Afet Nedir? Can ve mal kaybına neden olan, insanlar tarafından engellenemeyen ve kısa zaman içinde meydana gelen olaylara doğal afet denir. Ansızın gerçekleşebileceği gibi önlem alınmadığı için ortaya çıkan doğa olayının sonucudur. Sermaye stokunu ve verimini azaltarak GSYİH’nin, tüketimin ve servetin azalmasına …

Devamı »