Analiz

Venezuela Ekonomisi Neden Battı?

Venezuela’da Ekonomisi Nüfus (2017) 31,98 Milyon Yüzölçümü 916.445km 2 Para Birimi Venezuela Bolivarı Resmi Dili İspanyolca Başkent Caracas Yönetim Şekli Federal Cumhuriyet Devlet Başkanı Nicolas Maduro Moros GSYİH (Cari,2017) 251,31 milyar ABD doları(tahmini) Kişi başına GSYİH (PPP,2017) 14,544 ABD doları(tahmini) GSYİH Büyüme Hızı (2017) -%12(tahmini) Enflasyon oranı (2017) %2600+(tahmini) İşsizlik …

Devamı »

Çok Uluslu Şirketler ve Ekonomiye Etkileri

Çok Uluslu Şirketler 1980 yılından itibaren dünya ekonomisine baktığımızda mevcut sistemle birlikte küresel bir sistemin oluştuğunu görmekteyiz. Bu sistemin gelişimiyle liberal anlamda pek çok engelin kaldırılması ekonomi politikalarının bu düzende bir faaliyet alanı bulmasını hayata geçirmiştir. Süreç devamında mal, hizmet ve dış ticaret gibi alanlarında önü açılmış ve bunlara yönelik …

Devamı »

Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılması Neden Önemlidir?

Kadınların İşgücüne Katılımı “Bir erkeği eğitirsen, bir erkeği eğitirsin. Bir kadını eğitirsen, bir jenerasyonu eğitirsin.” Türkiye’de yaşayan kadınların iş hayatına atılmaları, bu atılımın oransal ifadeleri ve iş piyasasında yeterli şekilde etkin rol oynanıp oynanmadığından bahsedilmektedir.Bu oranları nelerin etkilediğiyle ilgili araştırma konunun içerisinde yer almaktadır. Uluslararası araştırmalarda ülkelerin uzun dönem büyüme …

Devamı »

2008 Krizi ve Türev Araçların Rolü

2008 Krizi 2008 krizi tüm dünyayı etkisi altına almış ve etkileri uzun vadede görülmüş bir kriz olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak 2000’li yıllardan beri süre gelmekte olan faiz politikaları, şeffaflık ve denetim mekanizmasında meydana gelen bozulmalar ve en önemlisi, verilen mortgage kredilerinin geri dönüşünün sağlanamaması ve bundan dolayı ABD’nin en …

Devamı »

Doğal Afetler Ekonomiyi Nasıl Etkiler?

DOĞAL AFETLERİN EKONOMİK ETKİLERİ: DEPREM, SEL, YANGIN Doğal Afet Nedir? Can ve mal kaybına neden olan, insanlar tarafından engellenemeyen ve kısa zaman içinde meydana gelen olaylara doğal afet denir. Ansızın gerçekleşebileceği gibi önlem alınmadığı için ortaya çıkan doğa olayının sonucudur. Sermaye stokunu ve verimini azaltarak GSYİH’nin, tüketimin ve servetin azalmasına …

Devamı »

Osmanlı İmparatorluğu’nda Ekonomi Politikası ve Borçlanma

Osmanlı Dönemi Kuruluşu Osmanlılar oğuzların kayı boyuna mensup bir beylikti. Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat döneminde, ilk önce Karacadağ’a daha sonradan da Söğüt ve Domaniç bölgesine o dönemin beyi Ertuğrul Gazi önderliğinde uç beyliği olarak yerleştirilmiştir. Zamanla zayıflayan Türkiye Selçukluları, ‘’Kösedağ’’ savaşından sonra kayı boyu Anadoluyu işgal eden İlhanlılara bağlanmış …

Devamı »

Türkiye’de Özelleştirme : Avantajlar ve Dezavantajları

Özelleştirme İlk insanın doğduğu ve devlet tanımının ortaya çıktığından beri ekonomide ihtiyaçlar sürekli artmaktadır. Artan bu ihtiyaçlara istinaden devlet gerekli müdahaleleri yapmakta ve bu müdahaleler sonucunda ekonomiye katkı sağlamaktadır. Bu katkılar neticesinde ekonomi ayaklanmakta ve gelişen çağa ayak uydurmaktadır. Devletin ekonomiye katkı sağlamak amacıyla kendi hibesinde bulunan kamu kuruluşları, kamu …

Devamı »

Türkiye’de ve Dünyada Dolaysız – Dolaysız Vergiler Karşılaştırması

Vergi Vergiler ilkel toplumlardan başlayıp günümüze kadar uzanan ve Devlet’in yapmış olduğu hizmetler ve harcamış olduğu paraların en önemli finans kaynağı olarak listenin en başında günümüze kadar ulaşmıştır. Vergiler Devlet’ in kişilere vermiş olduğu hizmetlerin finansmanı olması için kişi veya kurumlardan Devlet’in kamu gücünü kullanarak elde ettiği bir gelirdir. Aynı …

Devamı »