Analiz

Hiç bir internet sitesinde bulamayacağınız özgün, bilgilendirici, eğitici, aydınlatıcı ekonomi, borsa, tarih, iktisat analiz eden makalelere bu kategori altındaki yazılar ile ulaşabilirsiniz. Sizde burada yazılan makale ve makale zincilerini okuyup paylaşarak daha çok insanın bu makalelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz.

Osmanlı İmparatorluğu’nda Ekonomi Politikası ve Borçlanma

Osmanlı Dönemi Kuruluşu Osmanlılar oğuzların kayı boyuna mensup bir beylikti. Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat döneminde, ilk önce Karacadağ’a daha sonradan da Söğüt ve Domaniç bölgesine o dönemin beyi Ertuğrul Gazi önderliğinde uç beyliği olarak yerleştirilmiştir. Zamanla zayıflayan Türkiye Selçukluları, ‘’Kösedağ’’ savaşından sonra kayı boyu Anadoluyu işgal eden İlhanlılara bağlanmış …

Devamı »

Türkiye’de Özelleştirme : Avantajlar ve Dezavantajları

Özelleştirme İlk insanın doğduğu ve devlet tanımının ortaya çıktığından beri ekonomide ihtiyaçlar sürekli artmaktadır. Artan bu ihtiyaçlara istinaden devlet gerekli müdahaleleri yapmakta ve bu müdahaleler sonucunda ekonomiye katkı sağlamaktadır. Bu katkılar neticesinde ekonomi ayaklanmakta ve gelişen çağa ayak uydurmaktadır. Devletin ekonomiye katkı sağlamak amacıyla kendi hibesinde bulunan kamu kuruluşları, kamu …

Devamı »

Türkiye’de ve Dünyada Dolaysız – Dolaysız Vergiler Karşılaştırması

Vergi Vergiler ilkel toplumlardan başlayıp günümüze kadar uzanan ve Devlet’in yapmış olduğu hizmetler ve harcamış olduğu paraların en önemli finans kaynağı olarak listenin en başında günümüze kadar ulaşmıştır. Vergiler Devlet’ in kişilere vermiş olduğu hizmetlerin finansmanı olması için kişi veya kurumlardan Devlet’in kamu gücünü kullanarak elde ettiği bir gelirdir. Aynı …

Devamı »

Türkiye’de ve Dünyada Alternatif Enerji Kaynağı Metan Gazı Çalışmaları

Alternatif Enerji: Gaz Hidratlar – Metan Gazı Dünyadaki hızlı  nüfus artışı var olan kaynakların hızlı bir şekilde tükenmesine yol açmaktadır. Buna bağlı olarak insanoğlunun artan enerji ihtiyacını karşılamak için tüm dünya farklı enerji kaynakları arayışı içerisine girmiştir. Bu bağlamda var olan kaynaklar değil alternatif enerji kaynakları üzerine çalışmalar yapılmaktadır. 1m3’ün …

Devamı »

Vergi Teşvikleri Dosyası: Avantajlar ve Dezavantajlar

VERGİ TEŞVİKLERİNİN EKONOMİK AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI Dünyada çoğu ülkede yatırımları özendirmek amacıyla oluşturulmuş teşvik politikaları mevcuttur. Bu politikalardan bir tanesi de vergi teşvikleridir. Çalışmamız da öncelikle vergi teşviklerinin amaçları, genel ilkeleri, maliyetleri, türleri ardından ekonomik avantajları ve dezavantajları ile Türkiye deki vergi teşvikleri hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır. GİRİŞ Vergiler maliye …

Devamı »

Kripto Para Projeleri Neden Hayatta Kalacaktır?

Kripto Para Projeleri

Kripto Para Projeleri ve İşlem Maliyetlerine Etkileri İşlem Maliyeti Kavramı Bir toplumda insan ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekleşen faaliyetler ‘’dönüşüm’’ ve ‘’işlem’’ olmak üzere iki ana başlığa ayrılabilir. Dönüşüm aşamasında üretim faktörleri insan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetlerin üretilmesi için kullanılırken işlem aşamasında mal ve hizmetlerin insanlar arasında dolaşımını sağlayacak faaliyetler …

Devamı »

Asgari Ücret Politikası Ekonomiyi Nasıl Etkiler?

Asgari Ücret

Asgari Ücret Bu çalışmada Asgari ücretin tanımından başlayıp, ekonomik yansımalarını incelemeden önce asgari ücretin önemsiz görüldüğü ve olmadığı sanayi öncesi dönem ile; asgari ücretin zorunluluk arz ettiği süreç olan sanayi sonrası dönemler ele alınacaktır. Sanayi Öncesi Toplumda Ücretler Sanayi öncesi dönemlerde, tarım yoğunluklu olan toplumlarda ücretin ortaya çıkışı farklıydı. Aslında …

Devamı »

Başkalarına Hediye Vermek Bizi Bencil Yapar Mı?

Neden Hediye Veririz? Son zamanlarda yapılan araştırmalar, başkalarını memnun etmenin ‘’sıcak parıltısını’’ açıklamaya yardımcı olmaktadır. Yapılan çalışmalarda bahsedilen ise; kış tatilinin hissini tek bir kelime yansıtıyor olsaydı buna parıltı diyebiliriz. Parıltı kelimesi insana samimi gelmekte, insana tıpkı mum ışığı, sıcacık şömine, dallar boyunca uzanan ışıklar ve karanlık günlerin aydınlanması gibi …

Devamı »