Anil Yuksel

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Ekonomi

Borsa ve Forex Piyasalarına Davranışsal Yaklaşım | 2019

Borsa ve Forex Piyasalarına Davranışsal Yaklaşım Bu yazımızda finans piyasalarında özellikle forex piyasalarında ve borsa işlemlerinde yaygın davranışsal yaklaşımlardan bahseceğiz. Davranışsal yaklaşım ile piyasalarda küçük yatırımcıların sıkça yaptığı hatalardan, ön yargılardan ve irrasyonel davranışları ele alacağız. Yazımızda üzerinde duracağımız en temel yanlışlar; sürü psikolojisi ile hareket eden küçük yatırımcılar, kendilerine …

Devamı »

Sınırlı Rasyonellik Nedir? İnsan Davranışları Rasyonel Midir?

Sınırlı Rasyonellik

Rasyonellik ve Sınırlı Rasyonellik Klasik iktisadi görüşe göre bireyler alacakları kararlarda rasyonel davranmaktadırlar. Aynı zamanda bireyin yapacağı bir yatırım veya tüketim faliyetinde tam bilgiye sahip olduğu varsayılmaktadır. Dolayısıyla da birey bu gibi durumlarda ‘’fayda-maliyet’’ analizini kendince yaparak, kendine maksimum faydayı sağlayacak tercihlerde bulunmaktadır. Dolayısyla da birey kendi faydasını maksimum yapan …

Devamı »

Kennet Arrow Kimdir? Arrow Olanaksızlık Teoremi Nedir?

Kenneth ARROW 1921 senesinde Amerika’nın Newyork eyaletinde dünyaya gelmiştir. 1940’da Newyork City Collage’de sosyal bilimler fakültesinde matematik dalında lisans eğitimini tamamlamıştır. 1941’de Yüksek lisans eğitimini Columbia Üniversitesinde tamamlayan Kenneth Arrow ekonomi ve sosyal bilimlerde yaptığı çalışmaları literatür tarihine geçirmiştir. Arrow’u salt bir ekonomist olarak değil; sosyal bilimci olarak görmek daha …

Devamı »

Osmanlı İmparatorluğu’nda Ekonomi Politikası ve Borçlanma

Osmanlı Dönemi Kuruluşu Osmanlılar oğuzların kayı boyuna mensup bir beylikti. Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat döneminde, ilk önce Karacadağ’a daha sonradan da Söğüt ve Domaniç bölgesine o dönemin beyi Ertuğrul Gazi önderliğinde uç beyliği olarak yerleştirilmiştir. Zamanla zayıflayan Türkiye Selçukluları, ‘’Kösedağ’’ savaşından sonra kayı boyu Anadoluyu işgal eden İlhanlılara bağlanmış …

Devamı »

Yatırım Kararlarımızı Etkileyen Psikolojik Faktörler

Davranışsal Finans Davranışsal finans: bireylerin  aldıkları kararlarda sadece bilimsel gerçekleri ve analizleri dikkate almadığını ve bireyin çoğu durumlarda rasyonellikten saptığını öne süren bir yaklaşımdır.  Davranışsal finans bireylerin karar alma sürecinde sadece ekonomi finans istatistik ve matematik değil; sosyolojik ve psikolojik faktörlerinde karar olma sürecinde etkili olduğu görüşünü belirtir. Bireyler sosyal …

Devamı »