Esra Gümüşkabak

Karabük Üniversitesi İktisat Bölümü /Ankara/ esragumuskabak@gmail.com

Çok Uluslu Şirketler ve Ekonomiye Etkileri

Çok Uluslu Şirketler 1980 yılından itibaren dünya ekonomisine baktığımızda mevcut sistemle birlikte küresel bir sistemin oluştuğunu görmekteyiz. Bu sistemin gelişimiyle liberal anlamda pek çok engelin kaldırılması ekonomi politikalarının bu düzende bir faaliyet alanı bulmasını hayata geçirmiştir. Süreç devamında mal, hizmet ve dış ticaret gibi alanlarında önü açılmış ve bunlara yönelik …

Devamı »

Konkordato Dosyası: Konkordatoya Başvuran Şirketler

Avantajlar

Konkordato ve Şirket Vergileri  Yeni gelen kanunla birlikte iflasın ertelenmesi ibaresinin kaldırılıp yerine konkordato uygulamasının getirilmesi ekonomide önemli bir talep yoğunluğuna yol açmıştır. Bu uygulama alacaklı ve borçlu açısından bazı vergisel durumları doğurmaktadır.  Konkordato hukuka ve yasalara uygun şekilde gerçekleşirse alacaklılar alacaklarının belirli bir kısmından vazgeçip, borçlu ise borcunun bir …

Devamı »

Konkordato Dosyası: Avantajlar ve Dezavantajlar Nelerdir?

Avantajlar

Konkordato’nun Sağladığı Avantajlar  Bir şirket ya da kurum konkordatoya başvurmak için tabikide avantajlarının neler olduğunu bilmek istemektedir. Bizde konkordatonun avantajlarının ne olduğuna değineceğiz. Tüm Takiplerin Durması: Konkordato yoluna başvuran borçlu lehine hangi nedenle olursa olsun her türlü tedbir, haciz işlemleri durdurulur. Bu konkordato her ne kadar borçlunun malvarlığını korumaya yönelik …

Devamı »

Konkordato Dosyası: Konkordato Nedir?

Avantajlar

Konkordato Nedir? Konuya konkordato’nun tanımıyla giriş yapacak olursak; konkordato, borçlarını ödemekte zorluk çeken iyi niyetli şirket ve kurumların borçlarının belirli bir miktarından kurtularak borçlarını daha rahat bir şekilde ödemelerine olanak sağlayan bir düzenlemedir.  Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, borçlu mahkeme yoluyla sunduğu ödeme teklifinin gerçekleşebilmesi için alacaklarının en az yarısı …

Devamı »