Akademi

Hedging (Risk Dengeleme) Nedir?

HEDGING Finansal piyasalardaki birden fazla risklerden ve belirsizliklerden korunma işlemine verilen addır. Bu ismin İngilizce karşılığı: Hedging, hedge; engeller, barikatlar anlamındaki eski İngilizce ’de ‘’hecg’’ kelimesinden gelmektedir. Risk güvencesi anlamı ise 1600’lü yıllardan günümüze kadar kullanılmaya devam etmektedir. Hedging bir anlamda sigorta olarak da tanımlanabilir.Herhangi bir sigorta poliçesi yaptırmak bile …

Devamı »

Forfaiting Nedir? Kimler Yapar?

Forfaiting Nedir

Forfaiting Kavramının Ortaya Çıkışı Forfaiting kavranımının, ilk kez ortaya çıkışı 60’lı yıllarda ABD ile Rusya arasındaki gerginliğe dayanmaktadır. 1962 yılında ABD elinde olan malların Rusya’ya satışı sırasında, Rusya malları vadeli olarak satın almak istemiştir. ABD ise bu mallar için peşin ödeme istemiştir. Bu ikili arasında yaşanan anlaşmazlık büyük bri krize …

Devamı »

Ayı Piyasası Nedir? (Bearish Market)

Ayı Piyasası Nedir

AYI PİYASASI NEDİR? Ayı piyasası 18.yüzyılda Londra’da ortaya çıkmış, ABD’nin sık kullanımıyla beraber tüm dünyaya yayılmıştır. Ayı Piyasası tabiri ise “ayıyı yakalamadan derisini satmak” deyiminden gelmektedir. Ayı piyasası umumiyetle piyasanın kötümser olması halinde, fiyatların kısa bir sürede normale dönmeyeceği, uzun vadede de sürekli bir düşüş yaşayacağı beklentisinin oluştuğu durumlarda kullanılır. …

Devamı »

Boğa Piyasası Nedir? (Bullish Market)

Boğa Piyasası Nedir? Finansal Piyasalar da sık sık karşılaşan iki sistem bulunmaktadır. Ayı ve Boğa Piyasaları, bunlar piyasanın trend yönünü belirlemek için verilmiştir. Piyasada satın alım yapacakların güveninin tam olduğu ve piyasa trendinin sürekli yukarı doğru ilerleyeceği durumuna verilen isimdir. İsminin Boğa olarak seçilmesinin nedeni ise Boğanın rakibini boynuzları ile …

Devamı »

Enflasyon Endeksli Tahvil Nedir?

Enflasyon Endeksli Tahvil

ENFLASYON ENDEKSLİ TAHVİL NEDİR? Piyasadaki malların ve hizmetlerin fiyatlarının artması ve paranın alım gücünün düşmesine enflasyon denir.Tahvil ise devletlerin veya özel şirketlerin borçlanma ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borç senetleridir. Vadesi bir yıl ve bir yıldan fazla olanlara tahvil, bir yıla kadar  ise bono denir. Enflasyona endeksli tahviller; tahvillerin nominal değerinin …

Devamı »

Bedelli Sermaye Arttırmanın Şirkete ve Hisseye Etkisi

Bedelli Sermaye Arttırmanın Şirkete ve Hisseye Etkisi

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMANIN ŞİRKET VE HİSSEYE ETKİSİ Şirket, sermaye artırımı ile yeni yatırımlar yapabilmeyi ve bu yatırımlar sonucu ek gelir elde etmeyi istemektedir. Yalnızca bu sebeple yapılan sermaye artırımı isteğe bağlı olarak yapıldığını gösterir. Bir şirket öz kaynakları ile istediği bir yatırımı, faaliyeti gerçekleştiremiyorsa, sermaye artırımı şirket için faydalıdır. Sermaye …

Devamı »

Bedelli Sermaye Arttırımı Nedir?

Bedelli sermaye arttırımı nedir

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI Her şirketin temel amacı varlığının devamını sağlamaktır. Yapılacak olan yeni yatırımlar ve büyüme hedefleri zaman geçtikçe sermaye artırımına ihtiyaç gerektirecektir.  Sermaye artırımının üç yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi bedelli sermaye artırımı, ikincisi bedelsiz sermaye artırımı ve üçüncüsü ise şarta bağlı sermaye artırımıdır. Bu çalışmamda “bedelli sermaye artırımı” ile …

Devamı »

Davranışsal Finans Dersleri: Beklenti Teorisi

Beklenti Teorisi

Daniel Kahneman ve Beklenti Teorisi (Prospect Theory) Genel kanıya göre insanlar kazanç ve kayıplarının birleşimine göre net getirilerini hesaplar ve tercilerini buna göre yapar. Bu kavram akademik dille ifade edilecek olunursa genellikle haz ya da arzu edilebilirliği tarif etmek için kullanılan “ fayda ” kavramını ifade eder. Teoriye göre net faydayı en üst …

Devamı »