alanya escort manavgat escort fethiye escort kemer escort didim escort çanakkale escort Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort Hatay escort Aydın escort İzmir escort Ankara escort Antalya escort Bursa escort İstanbul escort Kocaeli escort Konya escort Mardin escort Mersin escort Samsun escort Sinop escort Tekirdağ escort Rize escort Amasya escort Balıkesir escort Çanakkale escort Bolu escort Erzincan escort Şırnak escort Adana escort Van escort Yozgat escort Zonguldak escort Afyon escort Adıyaman escort Bilecik escort Aksaray escort Ağrı escort Bitlis escort Siirt escort Denizli escort Burdur escort Diyarbakır escort Edirne escort Düzce escort Erzurum escort Kırklareli escort Gaziantep escort Giresun escort Kilis escort Kars escort Karabük escort Kırıkkale escort Kayseri escort Kırşehir escort Malatya escort Maraş escort Manisa escort Muş escort Muğla escort Kastamonu escort Ordu escort Nevşehir escort Sakarya escort Osmaniye escort Şanlıurfa escort Sivas escort Trabzon escort Tokat escort Ardahan escort Bartın escort Karaman escort Batman escort Bayburt escort Bingöl escort Elazığ escort Gümüşhane escort Hakkari escort Eskişehir escort Isparta escort Yalova escort Uşak escort Iğdır escort
Anormallikler
Anormallikler

Davranışsal Finans Dersleri: Anormallikler

Davranışsal Finansta Anormallikler

Klasik iktisat teorilerinde düzenli olarak meydana gelen anormallikler davranışsal finansın gelişimini hızlandırmaya yardımcı olmuştur. Bu anormallikler, rasyonel ve mantıksal davranışları kabul eden geleneksel finans ve ekonomi teorilerini genellikle doğrudan ihlal etmektedir. Bu bölümde, klasik finans teorisinde yer alan bazı anormallikleri inceleyeceğiz.

Ocak Ayı Etkisi

Ocak etkisi “January effect” küçük firmaların Ocak ayı ortalama gelirinin devamlı olarak yılın diğer aylarından yüksek olmasından dolayı bu şekilde adlandırılmıştır. Bu fenomen, hisse fiyatlarında getirilerin ” rassal bir şekilde” hareket ettiğini öne süren Etkin Piyasa Hipotezi ile uyumsuzdur.

Ocak etkisi teorisinin çıkış noktası Michael S. Rozeff ve William R. Kinney tarafından 1976 yılında yapılan bir vaka çalışmasına dayanmaktadır. Rozeff ve Kinney, 1904 ve 1974 yılları arasında birçok küçük firmayı incelemiş ve ocak aylarında ortalama getirilerinin yaklaşık yüzde 3,5 olduğunu, diğer tüm aylar için ise getirinin yüzde 0,5’e yakın olduğunu bulmuşlardır. Araştırmacılar bu bulgularını “Sermaye Piyasasında Mevsimsellik: Hisse Senedi Getirileri” başlıklı bir makalede rapor ettiler. Bulguları, küçük firmalara ait hisse senetlerinin aylık performansının aslında nispeten tutarlı bir yol izlediğini gösteriyordu (Getiriler arasında Ocak ve diğer aylar arasında bir ilişki olmasa bile). Bu getirilerde yer alan tutarlılık, Klasik finans teorisi tarafından (Etkin piyasa hipotezi) tarafından yapılan tahminlere aykırıdır.

1927-2001 Yılları arasında aylık getiriler

Ocak Ayı Etkisi
Ocak Ayı Etkisi

Ocak ayında oluşan bu dalgalanma için birkaç olası açıklamada bulunulmuştur. Ocak ayı etkisi , vergi kayıplarını telafi etmek için Aralık ayında hisse senedi piyasalarında satılan hisselerin değerinde düşmenin bir sonucu olduğu öne sürüldü . Bu durum, yatırımcıları satış için daha az teşvik ederken, Ocak ayında hisse senetlerinin fiyatlarının sıçrama yapmasına neden olmuş olabilir. Bu önemli bir açıklama olabilir ancak gerçekte, sermayenin vergilendirilmediği yerlerde de halen bu Ocak Ayı etkisi görülmektedir. Bu ise, etkin piyasa hipotezi konusunda halen soru işaret uyandırmaktadır.

Kazananın Laneti

Klasik finans teorisi, yatırımcıların bir varlığın gerçek değerini bireysel olarak değerlendirecek kadar rasyonel olduğunu ve bu değerlemeye uygun şekilde fiyat teklifinde bulunacağını veya ödeme yapacağını varsaymaktadır. (Yani piyasadaki herkes her hisse senedinin bilançosunu doğru analiz edebilir, riski doğru hesaplar ve ona göre yatırım kararı verir). Fakat bazı anormal durumlar bunun her zaman olamayacağını göstermektedir. “ Kazananın laneti (The Winner Curse) ” denilen teori de bunlardan biridir.

Kazananın laneti, bir açık arttırmada kazanan teklifin teklif verenin iç muhasebesindeki fiyattan çok daha fazla olabilmesi anlamına gelmektedir ( Bir açık arttırmaya gittiğinizde bir tablonun değerini kafanızda 100 milyon dolar olarak belirlemişsinizdir. Fakat açık arttırmada ona sahip olmak için 200 milyon dolar teklif vermişsinizdir. Aslında tabloyu kazanırken kendinize yenik düşmüşsünüzdür) Bu durum yatırımcıların bir yatırımın gerçek değerini hesaplayıp tam olarak o kadar ödeme yapacakları varsayımı ile çelişir.

Geleneksel finans teorileri, ihale sürecine katılan tüm katılımcıların tam bilgiye sahip olduğunu aslında ihalenin sonunda vereceği teklifin gerçekten de kendi gerçek teklifi olacağını iddia eder. Oysa ihalenin sonunda ortaya çıkan teklifin üzerinde başka bir faktörün etkili olduğunu görebiliriz. (Kazanan kişi aslında vermesi gereken tekliften fazla verdiği için kazananın laneti olmuştur.)

Thaler’in Katkısı

Davranışsal finans teorisyenlerinden olan Richard Thaler , kazananın rasyonel karar verme özelliğini zayıflatan iki temel faktörün önemli olduğuna dair 1988 tarihli bir makale yazmıştır.Thaler’e göre teklif verenlerin sayısı ve teklifin kendisinin saldırganlığı iki temel etkendir. Örnek olarak, sürece katılan ve daha yüksek teklif verenler, diğer teklif sahiblerinin teklif vermekten vazgeçmesi için daha agresif bir şekilde hareket etmelidir. Sonuç olarak, teklif verirken saldırganlığı artırmak, kazanan son teklifin söz konusu varlığın gerçek değerini eninde sonunda geçme olasılığını da artıracaktır.

Kazananın laneti ile ilgili bir başka örnek ise ev almak isteyenlerin ev için verdiği tekliflerde görülebilir. Evi almaya çalışan bütün potansiyel alıcılar rasyonel olsa da ve çevredeki emsal evlerin gerçek değerlerini bilselerde yine de almaya çalıştıkları evin değerlemesi söz konusu olduğunda rasyonel olmaktan uzaklaşabilirler. Bu rasyonel olmayan duruma agresi fiyat yükseltme stratejisi veya ev için teklif verenlerin sayısının fazla olması neden olabilir. Bu nedenle ev gerçek değerinden yüzde 25 veya daha fazlasına satılır. Bu örnekte lanet iki şekilde etki eder: Alıcı hem daha fazla ödeme yapmak durumunda kalır hem de evin ödemesi için alacağı finansmanı sağlamak konusunda zorlanır.

Hisse Senedi Primlenme Bulmacası

Klasik finansal teoride en çok karşılaşılan anormalliklerden biri, “hisse senedi primlenme bulmacası (Equity Premium Puzzle)”dır. Hipoteze göre sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli (CAPM), riskli finansal varlıkları tutan yatırımcıların sermayeleri yüksek getiri oranları ile telafi edilmelidir.

70 yıllık bir dönemi kapsayan Uzun vadeli çalışmalar, hisse senedi getirilerinin ortalama olarak devlet tahvili getirilerini yüzde 6-7’civarında aştığını ortaya koymuştur . Bu durumda hisse senetlerinin gerçek getirileri % 10, tahvillerin ise gerçek getirileri yaklaşık yüzde 3’tür. Ancak, akademisyenler % 6’lık bir öz sermaye getirinin çok yüksek olduğunu ve hisse senetlerinin tahvillerle kıyaslandığında önemli ölçüde riskli olduğundan dolayı bu durumda bir anormallik olduğunu düşünmektedir. Klasik finans teorilerine göre, primlenme yani fazladan getiri aslında çok daha düşük olmalıdır. Geleneksel teorik model ile ampirik sonuçlar arasındaki bu kopukluk klasik finans teorisyenleri için büyük bir bulmaca olup halen üzerinde çalışılmaktadır.

Davranışsal finans ise, hisse senetlerinin primlenmesi bulmacasına bir cevap önermektedir. Bu yaklaşıma göre insanlar “miyopik kayıptan kaçınma”  nedeniyle [Kavram
göz kusuru olan miyopluk (yakını görebilme uzağı görememe) yola çıkılarak oluşturulan aşırı tepkinin açıklanmasını sağlayan davranışsal yatırımcı eğilimlerinden biridir. Miyop olduğu düşünülen bir yatırımcının uzun vadeli kararlarında olayları ve bilgileri olması gerektiği gibi değelendiremez. Bu yanlış yatırım değerlendirmesi kayseri escort sonucu ise hisse senedi fiyatlarının temel değerlerden sapmasına yol açar)]. kısa vadeli volalitelerden etkilenerek buna göre hareket eder. Fakat yatırımcı özellikle kısa vadeli düşüşlere karşı “miyopik kayımptan kaçınma” nedeniyle aşırı tepki gösterir.  Bu nedenle, davranışsal finans teorisyenleri, yatırımcının büyük kayseri escort bayan kayıplara karşı yatırım yapmaktan kaçınma isteksizliğinin telafi edilmesi için ise hisse senetlerinin yeterince yüksek bir prime sahip olması gerektiğine inanmaktadır. Bu yüzde, hisse senedinin daha primli olmasının, piyasa katılımcılarının daha güvenli devlet tahvilleri yerine riski yüksek hisse senetlerine yatırım yapmalarına yönelik bir teşvik olarak görülmesi gerektiğini iddia etmektedir.

Sonuç Olarak

Yukarıda açıklanan anomaliler davranışsal finansın açıklamaya çalıştığı gerçek dünya finansal anomalilerinden sadece birkaçıdır. Davranışsal finansın günümüze kadar ele almadığı birçok benzer irrasyonel veya tahmin edilemez fenomen vardır. Bunların varlığı, , geleneksel finansal teorisinin değerli olmadığını söylemek anlamına gelmemektedir. Bundan sonra davranışsal finansal teorisi çerçevesinde apılan çalışmalar;  yatırımcı davranışlarının gerçek dünyada nasıl bir rol oynadığına dair ek açıklamaların yapılmasına yardımcı olabilir.

Dersleri sırası ile takip etmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Davranışsal Finans Dersleri: Demirleme Teorisi

Ders Listesi

 1. DFD 1: Giriş
 2. DFD 2: Davranışsal Finans Teorileri
 3. DFD 3: Anormallikler
 4. DFD 4: Demirleme Teorisi
 5. DFD 5: Zihinsel Muhasebe
 6. DFD 6: Doğrulama ve Geri Görüş Önyargısı
 7. DFD 7: Kumarbaz Yanılgısı
 8. DFD 8: Sürü Davranışı
 9. DFD 9: Kendine fazla Güvenme
 10. DFD 10: Aşırı Tepki ve Kullanılabilirlik Önyargısı
 11. DFD 11: Olasılık Teorisi

Bir cevap yazın

adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort manavgat escort alanya escort fethiye escort didim escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort haliliye escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort www.elmasajeinfantil.com istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu
Tekirdağ mutlu son Adana mutlu son Mersin mutlu son Bursa mutlu son Muğla mutlu son Balıkesir mutlu son Kocaeli mutlu son İstanbul mutlu son Ankara mutlu son Antalya mutlu son İzmir mutlu son Denizli mutlu son Çanakkale mutlu son Sakarya mutlu son Manisa mutlu son Malatya mutlu son Yalova mutlu son Sivas mutlu son Tokat mutlu son Kayseri mutlu son Trabzon mutlu son Aydın mutlu son Elazığ mutlu son Afyon mutlu son Kütahya mutlu son Ordu mutlu son Eskişehir mutlu son Gaziantep mutlu son istanbul mutlu son ankara mutlu son izmir mutlu son bursa mutlu son antalya mutlu son adana mutlu son konya mutlu son şanlıurfa mutlu son gaziantep mutlu son kocaeli mutlu son mersin mutlu son diyarbakır mutlu son hatay mutlu son manisa mutlu son kayseri mutlu son samsun mutlu son balıkesir mutlu son maraş mutlu son van mutlu son aydın mutlu son tekirdağ mutlu son sakarya mutlu son denizli mutlu son muğla mutlu son bağcılar mutlu son bahçelievler mutlu son esenler mutlu son esenyurt mutlu son kadıköy mutlu son kağıthane mutlu son kartal mutlu son küçükçekmece mutlu son maltepe mutlu son pendik mutlu son sultangazi mutlu son ümraniye mutlu son üsküdar mutlu son aliağa mutlu son alsancak mutlu son bayraklı mutlu son bornova mutlu son buca mutlu son çeşme mutlu son çiğli mutlu son gaziemir mutlu son karşıyaka mutlu son konak mutlu son menemen mutlu son ödemiş mutlu son torbalı mutlu son çankaya mutlu son keçiören mutlu son mamak mutlu son polatlı mutlu son sincan mutlu son alanya mutlu son belek mutlu son kaş mutlu son kemer mutlu son korkuteli mutlu son lara mutlu son manavgat mutlu son serik mutlu son side mutlu son didim mutlu son efeler mutlu son kuşadası mutlu son nazilli mutlu son altıeylül mutlu son bandırma mutlu son edremit mutlu son karesi mutlu son susurluk mutlu son gemlik mutlu son gürsu mutlu son inegöl mutlu son mudanya mutlu son nilüfer mutlu son osmangazi mutlu son yıldırım mutlu son biga mutlu son çan mutlu son gelibolu mutlu son adıyaman mutlu son afyon mutlu son ağrı mutlu son aksaray mutlu son amasya mutlu son ardahan mutlu son artvin mutlu son bartın mutlu son batman mutlu son bayburt mutlu son bilecik mutlu son bingöl mutlu son bitlis mutlu son bolu mutlu son burdur mutlu son çanakkale mutlu son çankırı mutlu son çorum mutlu son düzce mutlu son edirne mutlu son elazığ mutlu son erzincan mutlu son erzurum mutlu son eskişehir mutlu son giresun mutlu son gümüşhane mutlu son ığdır mutlu son ısparta mutlu son karabük mutlu son karaman mutlu son kastamonu mutlu son kilis mutlu son kırıkkale mutlu son kırklareli mutlu son kırşehir mutlu son uşak mutlu son kütahya mutlu son malatya mutlu son mardin mutlu son nevşehir mutlu son niğde mutlu son ordu mutlu son trabzon mutlu son osmaniye mutlu son rize mutlu son siirt mutlu son sinop mutlu son sivas mutlu son tokat mutlu son karahayıt mutlu son pamukkale mutlu son nizip mutlu son şahinbey mutlu son şehitkamil mutlu son antakya mutlu son defne mutlu son iskenderun mutlu son darıca mutlu son gebze mutlu son gölcük mutlu son izmit mutlu son körfez mutlu son akşehir mutlu son beyşehir mutlu son ereğli mutlu son karatay mutlu son meram mutlu son selçuklu mutlu son akhisar mutlu son alaşehir mutlu son soma mutlu son turgutlu mutlu son akdeniz mutlu son anamur mutlu son erdemli mutlu son mezitli mutlu son silifke mutlu son tarsus mutlu son toroslar mutlu son yenişehir mutlu son bodrum mutlu son dalaman mutlu son fethiye mutlu son köyceğiz mutlu son marmaris mutlu son menteşe mutlu son milas mutlu son adapazarı mutlu son serdivan mutlu son atakum mutlu son çarşamba mutlu son ilkadım mutlu son eyyübiye mutlu son siverek mutlu son viranşehir mutlu son çerkezköy mutlu son çorlu mutlu son erbaa mutlu son