Manipülasyon

Manipülasyon Nedir? Manipüle Teknikleri Neler? |2023

Manipülasyon Nedir?

Manipülasyon, yarar sağlamak amacıyla başkalarını onlara belli etmeden aldatarak veya gerçeği çarpıtarak etkileme, yönlendirme, kullanma, kontrol etme ve yönetme anlamına gelmektedir. Makalemizi geri kalanında manipüle etme çeşitleri ve teknikleri hakkında size çeşitli bilgiler sunulmaktadır.

Manipülasyon Çeşitleri

 1. Psikolojik Manipülasyon: Bireylerin davranış ve fikirlerini değiştirmek amacıyla taciz ve hile içeren yöntemler ile onların zaaflarını kullanarak manipülatif davranışlar sergilemek veya sözler kullanmaktır.
 2. Finansal Manipülasyon: Borsada veya diğer finansal piyasalarda yapılan manipülasyondur. İşlem ve bilgi bazlı olarak 2 farklı şekilde yapılabilen finansal manipülasyon, finansal piyasadaki yatırımcıların fikirlerini etkilemek amacıyla bir varlığın veya menkul kıymetin arz ve talebini etkilemek veya kontrol etmek için kasıtlı olarak asılsız haber veya söylenti çıkarmak, yalan veya yanlış bilgi vermek, hileli alım/satım işlemleri yapmak yoluyla piyasada suni fiyat hareketleri yaratarak veya yatırımcıları bir menkul kıymeti satın almaya veya satmaya teşvik edip gerçek varlık fiyatının oluşmasını engellemek olarak açıklanabilir. Piyasada finansal manipülasyon bazen “keriz silkeleme” hareketi olarak bilinen şekilde de yapılır.
 • İşleme Bağlı Manipülasyonlar: İşleme bağlı manipüle etme, aldatıcı bir piyasa yaratmak amacıyla yapılan eylemler olarak tanımlanır. Bu türde, işlem yapanlar asıl niyetini gizleyerek, yapmış oldukları alım-satım işlemleriyle menkul kıymet fiyatlarını etkilemeye, yapay piyasa oluşturmaya çalışmaktadır.
 • Bilgi Bazlı Manipülasyonlar: Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını tesir etmek amacıyla yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi, söylenti çıkarılması, haber verilmesi, yorum yapılması veya rapor hazırlanması ya da bunların yayılması olarak tarif edilir.

Manipülasyon Nasıl Yapılır?

Manipülasyon yapılması için kişinin borsa bilgisi ve deneyimine ihtiyacı olmasına pek de gerek yoktur. Sadece kişinin  inandırıcı bir şekilde hareket etmesi ve yatırımcıları kendi istediği doğrultuda yönetmesi yeterli olur. Borsada çok sayıda işlem gören yatırım aracı olmasına karşın çoğunlukla hisse senetleri üzerinde manipülatif hareketler yapılmaktadır. Borsa işlemlerinin online olarak gerçekleştirilmesiyle manipülasyon kasıtlı hareketler azalmıştır.

Manipüle Etmenin Amacı Nedir?

Manipüle Etmenin Amacı Nedir?  Manipülasyonda genel olarak üç amaç güdülür;

 • İlkinde menkul kıymetin fiyatını arttırmak için alım-satım işlemlerinde bulunmak ve menkul kıymeti artan fiyattan elden çıkarmak amaçlanır.
 • İkinci amaç, menkul kıymet fiyatlarının devamlılığını ve istikrarını sağlamaktır. Bu tür işlemler menkul kıymetin fiyatını piyasa fiyatının üzerinde bir seviyeye taşımak ve böylece potansiyel kazancı artırmak amacıyla yapılmaktadır.
 • Üçüncü amaç, fiyatların aşağıya çekilmesi yönünde olmaktadır. Genellikle açığa satışla piyasaya giren ya da vadeli işlem piyasalarında pozisyon alan kimselerce yapılabilmektedir
Bu makale ilginizi çekebilir:   Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Nedir? Eşitsizlik Raporu |2023

Manipüle Etme Teknikleri

Psikolojik Manipüle Teknikleri

 1. Yalan söyleyerek manipüle etme
 2. Duyguları kullanarak manipüle etmek
 3. Aşağılama ve provokasyonla manipüle etmek
 4. Yanlış olana yönlendirme
 5. Salt beyin yıkayarak manipüle etmek
 6. Duygusal şiddet
 7. Mahrum bırakarak manipüle etmek
 8. Egoyu okşayarak manipüle etmek

Finansal Bilgi İle Manipüle Etme Yöntemleri

 1. Kar yöntemi
 2. Karın İstikrarlı hale getirilmesi
 3. Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları
 4. Agresif Muhasebe uygulamaları
 5. Büyük Temizlik Muhasebesi
 6. Aldatıcı Finansal Raporlama
 7. Muhasebe Hata ve Usulsüzlükleri

Yazar: Mesut ARSLAN