Sorular Filan

Croson ve Gneezy (2009) cinsiyetin risk, sosyal ve rekabetçi tercihleri nasıl etkilediğine yönelik literatürü inceledikleri çalışmalarında kadınların genellikle riskten daha fazla kaçınmaya meyili olduklarını saptamışlardır. Sosyal bağlara önem veren kadınlar rekabetçi ortamı daha az tercih edilir bulmaktadır. Kadının özellikle sosyal ilişkileri göz önünde bulundurarak karar aldıklarını öne sürmektedirler.Frank and Lambsdorff (2008) literatürde cinsiyetin aldatma, hile ve benzeri ile ilişkisini corrupt çerçevesinde inceledikleri çalışmalarında kadınların dahil olduğu yolsuzluk olaylarının başarısızlıkla sonuçlanma ihtimalinin daha yüksek olduklarını öne sürmektedirler. Bunun nedeni kadınların dürüst olmasından ziyade aldatma sözleşmesini bozduklarında bir kazanç sağlıyorlarsa bunu yapmaya daha meyilli fırsatçı davranmaktadırlar.