alanya escort manavgat escort fethiye escort kemer escort didim escort çanakkale escort Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort Hatay escort Aydın escort İzmir escort Ankara escort Antalya escort Bursa escort İstanbul escort Kocaeli escort Konya escort Mardin escort Mersin escort Samsun escort Sinop escort Tekirdağ escort Rize escort Amasya escort Balıkesir escort Çanakkale escort Bolu escort Erzincan escort Şırnak escort Adana escort Van escort Yozgat escort Zonguldak escort Afyon escort Adıyaman escort Bilecik escort Aksaray escort Ağrı escort Bitlis escort Siirt escort Denizli escort Burdur escort Diyarbakır escort Edirne escort Düzce escort Erzurum escort Kırklareli escort Gaziantep escort Giresun escort Kilis escort Kars escort Karabük escort Kırıkkale escort Kayseri escort Kırşehir escort Malatya escort Maraş escort Manisa escort Muş escort Muğla escort Kastamonu escort Ordu escort Nevşehir escort Sakarya escort Osmaniye escort Şanlıurfa escort Sivas escort Trabzon escort Tokat escort Ardahan escort Bartın escort Karaman escort Batman escort Bayburt escort Bingöl escort Elazığ escort Gümüşhane escort Hakkari escort Eskişehir escort Isparta escort Yalova escort Uşak escort Iğdır escort
kıdem tazminatı

Türkiye’de İstihdam: Kıdem Tazminatı

Kıdem Tazminatı Sorunları ve Türkiye’de İstihdam

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem Tazminatı Kanunlarının Tarihçesi

A)3008 Sayılı İş Kanunu (1936-1967)

Tazminat kanunu Türk hukuk sistemine 3008 sayılı kanun ile girdi. Kanunun ilk halinde sebep ne olursa olsun 5 yıllık kıdemi bulunan her işçiye iş sözleşmesinin feshi halinde her yıl için 15 günlük ücret tutarında tazminat verilirdi.

1950 yılında yapılan değişiklik ile

5 yıllık kıdem süresi 3 yıla indirilmiştir. Tazminata hak kazanabilmek için iş sözleşmesinin belli şartlar altında feshedilmesi kuralı getirilmiştir.

B)931SAYILI İŞ KANUNU(1967-1971)

931 sayılı kanunda kıdem tazminatına hak kazanabilmek için gerekli süre 3 yıl ve tazminat tutarı 15 günlük ücret olarak kalmıştır.

Yeni kanunda kıdem tazminatına getirilen değişiklikler;

a)3008 sayılı kanuna göre kıdem tazminatına hak kazanmak için iş yılı baz alınırken, 931 sayılı kanun ile takvim yılı temel alındı.”6 aydan fazla süreler yıla tamamlanır” hükmü ile süre ve ödemelerde kolaylık sağlandı.

b) 3008 sayılı kanunda geçen askerlik hizmeti 931 sayılı kanunda muvazzaf askerlik olarak değiştirildi.

c)işçinin hastalığı durumundan kaynaklanan fesih hallerinde işveren tazminat öder.

d) işçinin ölümünde mirasçılara kıdem tazminatı ödenir hükmü eklendi.

C)1475 SAYILI KANUN (1971-2003)

Tazminata hak kazanabilecek için 3 yıllık süre 1 yıla indi. Her geçen tam yıl için ödenecek kıdem tazminat miktarı 15 gün ücret tutarından 30 güne çıktı.6 ayı geçen kıdem süresinin yıla tamamlama ilkesinden vazgeçildi. Kıdem tazminatına esas olacak 30 günlük ücret tutarının dikkate alınacak miktarı “ günlük asgari ücretin 30 günlük tutarının 7,5 katı “ ile sınırlandırıldı ve ilk kez tavan getirildi. Kadın işçilerin evlendikleri tarihten itibaren 1 yıl içinde istifa edebilir. Zamanında ödenmeyen kıdem tazminatı için, ödenmeyen süreye göre en yüksek faizin ödenmesi esası getirildi.

D)4857 SAYILI KANUN

Tazminata uymayanın idari para cezalarına yer verilmemiştir. Mutlak emredici olmaktan ziyade nispi emredici hale dönüştü. Kıdem tazminatı fonu kurulması öngörülmüş ve fon kuruluncaya kadar mevcut hakların ve uygulamanın 1475 sayılı kanunun ilgili hükümlerine göre devam etmesi hüküm altına alındı.

Kıdem tazminatı nedir?

Kıdem tazminatı; en az 1 yıl çalışmış, iş sözleşmesinde öngörülen durumlardan biri ile sona eren işçiye veya ölümü halinde hak sahiplerine, miktarı işçinin çalışma süresi ve ücretine göre belirlenerek işveren tarafından ödenen gelir. İşçilerin işten çıkarılması, ölmesi, erkeklerin askerlik için istifa etmesi, kadının evlendiği tarihten itibari ile 1 yıl içinde kendi arzusu halinde işten çıkması durumunda kıdem tazminatı alabilirler. Keyfi istifa eden işçiye kıdem tazminatı ödenmez. Memurlara kıdem tazminatı verilmez, emeklilik ikramiyesi alırlar. Kıdem tazminatını işçiler alır.

Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları

Kıdem tazminatı, 1936 yılında 3008 sayılı İş Yasası ile Türk İş Hukukuna girmiştir. Kıdem tazminatı ile o yıllarda işsizlik sigortası bulunmadığı için işçiyi bu yolla korumak amaçlanmıştır. Daha sonraki yıllarda kıdem tazminatında değişikliklere gidildi.1936 yılında işçi kıdem tazminatı alabilmesi için işçinin 5 yıl çalışması gerekirken, 1975’den sonra bu süre 1 yıla indirildi.

1475 sayılı iş kanununa göre işçinin kıdem tazminatını alabilmesi için;

İşveren tarafından ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan ( hırsızlık, huzuru bozan davranışlar vb.) haller ve benzeri nedenler dışında işten çıkarılması

 • İşçi tarafından hizmet akdinin feshedilmesi durumunda
 • Askerlik için işçinin işten çıkması durumunda
 • İşçinin ölüm sebebi ile hizmet akdinin son bulması
 • Kadın evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde kendi isteği ile işten çıkması
 • Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsam da yaş dışında sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile

İşçiler kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

İstifa Eden Tazminat Alabilir Mi?

İşçinin istifa edip kıdem tazminatı alabilmesi için sebepler;

 • İşyerinde ki ağır şartlar nedeni ile sağlığının bozulması
 • İşyerinden zorla istifaya zorlanması halleri. Bu durumun belgelenmesi önemli.
 • İşçinin sigortasının işveren tarafından eksik veya geç ödenmesi.
 • İşçi ücretinin kanun hükümler veya sözleşmede yazan şartlara göre ödenmemesi
 • İşçinin haberi olmadan işveren tarafından SGK ‘ ya giriş-çıkış olması
 • İşçinin aldığı maaş dışında sosyal yardım alacaklarının ödenmemesi
 • İşverenin yıllık izni tam kullandırtmaması
 • İşçi dini bayram ve milli tatillerde çalıştığının ücreti ödenmemesi
 • Meslekte en az 5 yıl çalışmış gazeteci istifa ederse
 • İşçi askerlik için istifa ederse
 • Kadın işçi evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde istifa ederse
 • 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar 15 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 600 gün primi dolanlar istifa ederek kıdem tazminatı alabilirler.

 

Kıdem tazmiantı Tavanı

Kıdem tazminatı tavanı; en yüksek devlet memuru için öngörülen azami emeklilik ikramiyesine bağlanmıştır. Kıdem tazminatı vergiden müstesna tutulduğundan tavanı aşarak kıdem tazminatı ödenmesi halinde tavanı aşan kısım gelir vergisine tabidir.01.01.2018 tarihi itibari ile yıllık tavan 5.001,76 TL.

Kıdem Tazminatının Ortaya Çıkması ve Alternatif Öneriler

Kıdem tazminatı 1936 yılında Bireysel İş Hukukuna bir hak olarak girmiş, zaman içinde işçi ve işveren menfaatlerinin birbirini etkilemesi ile çok değişime uğramıştır.1936’ da kıdem tazminatının iş hukukunda olmasının nedeni Türkiye’ de işsizlik sigortasının olmayışıdır. Kıdem tazminatı, iş hukukuna ilk girdiğinde işçinin en 5 yıl çalışmış olması gerekiyordu. Kıdem tazminatı işten çıkarmayı zorlaştıran bir tedbir niteliğindedir.

Kıdem tazminatına yönelik çeşitli çözüm önerileri getirildi. Çözüm önerileri şu şekildedir;

 • Kıdem tazminatının işsizlik sigortası kurularak kaldırılması:

Kıdem tazminatının nitelik bakımından işsizlik sigortası ile aynı işleve sahip olduğu düşünülerek işsizlik sigortası ile kıdem tazminatının kaldırılması düşünülmüştür. Fakat işsizlik sigortası ve kıdem tazminatı farklı niteliktedir.

 • Kıdem tazminatının sosyal sigortalar bünyesinde emeklilik ikramiyesine dönüştürülmesi:

Bazı şartlar altında iş sözleşmesinin sona ermesi halinde yapılan ödemenin tazminat olmadığı savunulmuştur. Bu görüşe göre yasal hakların ödendiği sürece işten çıkarılan işçinin zararı olmadığı gibi işverenin kusuru yoktur.

 • Yaşlılık sigortasından yararlanabilecek kişilerin kıdem tazminatının kaldırılması:

Yaşlılık sigortası, kıdem tazminatı 3008 sayılı kanundan 1 yıl sonra kurulmuştur. Yaşlandığı için işten çıkan veya işine son verilen işçiye ödenen kıdem tazminatı ile yaşlılık sigortası arasında bir çelişki olduğu nitelendirilmiştir.

Kıdem Tazminatı ile İlgili Gündemde yaşanan Tartışmalar

Kıdem tazminatı sorunlarının temelinde ekonomik gerekçeler vardır. İşverenler için kıdem tazminatı önemli bir maliyet unsuru olarak görülüyor. Kimi işverenler kıdem tazminatından kaçmak adına başvurulan hukuki ve ahlaki olmayan arayışın içindeler.

İşçi açısından düşünüldüğünde ise; iş güvencesi, iş yerine kattığı değer ile uzun yılların bir ödülü olarak kıdem tazminatını bir hak olarak görülmesi mümkün. Bu durumda kıdem tazminatından vazgeçilememeği gibi, alınması kolaylaştırılabilir.

İş veren ve işçi açısından iyi niyet iyi niyet yaklaşımının gösterilmemesinden dolayı kıdem tazminatında ciddi sorunlar yaşanıyor. İş verenler kıdem tazminatı vermemek için, işçiler kıdem tazminatı almak için etik yollara başvuru yapıyorlar.

Kıdem Tazminatı Sorunu İle ilgili Yaklaşımlar

Kıdem tazminatının son şeklini alana kadar gösterdiği gelişim, batı ülkelerinde olmadığı kadar geniştir. Ülkemize özgü nedenleri ise; işsizlik sigortasının olmayışı, ücret düzeyi düşük, devletin sosyal hizmetler alanında yetersiz olması.

Kıdem tazminatı ile ilgili çeşitli yaklaşımlar ortaya konulmaktadır. Mevcut durumun gözden geçirilmesini, fon sisteme geçilmesini hatta kıdem tazminatının kaldırılmasını öne sürenler olmuştur. Yaklaşımlar arasında en çok fon sisteme geçiş ve mevcut durumun gözden geçirilmesi üzerinde durulmuştur.

1)mevcut durumun gözden geçirilmesi

Sorunun çözümüne ilişkin olarak; kıdem tazminatı, işsizlik sigortası, iş güvencesi kollarının beraber ele alınması gerektiği değerlendirilmektedir. AB ülkelerinde bu üç uygulama arasında denge kurulmuştur.

Konunun iki tarafı kendi durumlarının kötü olduğunu, gözden geçirilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bir tarafın önerisi diğer tarafı kötü duruma sokacağı anlamına geldiğinden kanunun gözden geçirilip ortak nokta bulmak zordur.

2)Fon sistemine geçiş

İşverenler kıdem tazminatına hak kazanılmasının kolaylaştırdığı ve miktarının arttırılmasının kabul edildiği yıllarda tazminatın bir fondan karşılanması önerisi atıldı.1975 yılında 1475 sayılı iş kanunun 14.maddesine işveren sadece yaşlılık, ölüm ve toptan ödeme hallerinde olmak kaydıyla işveren tarafından bir fon tesis edilmesi hükmü konulmuş fakat günümüze kadar herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Düzenleme yapılmamasına rağmen fon sistemine geçiş ile ilgili çalışmalar devam etmekte.

Kıdem Tazminatı Fonu

Kıdem tazminatı fonu; işçinin çalışmış süre boyunca maaşının belli bir oranda kesilmesi ve işverence ödeme yapılması sureti ile kesinti ve ödemelerin biriktirilmesi. Fon sistemine her ay para aktarılacak.

Kıdem tazminatı fonunda;

 • Her çalışan adına fon açılacak iş veren her ay fona tazminatı yatıracak
 • Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için en az 1 yıl çalışma şartı aranırken fonda 1 gün bile çalışmak yeterlidir.
 • Fonda tazminat ödemek için işten ayrılma sebebi istifa yada kendi isteği ile ayrılma şartına bakılmadan tazminat ödenir.
 • Çalışanlar işten ayrılırken doğrudan fona başvuru yapacak.
 • Çalışan fondan para çekebilmesi için en az 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 gün çalışma şartını sağlaması gerekir.

Eski çalışanlar için eski uygulama geçerli olacak. Kıdem tazminatı işverenden talep ederler. Ancak fon yürürlüğe girdikten sonraki çalışmaları için fona başvuru yapabilirler.

Kıdem tazminatı zaman aşımı 5 yıldır. İşçi işten çıktığı zaman kıdem tazminatını almadıysa 5 yıl içinde dava açarak alabilir. Zaman aşımı işten çıktığı anda başlar. Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesintisi yapılır.

Fonun İş gücü için Avantaj ve Dezavantajları

AVANTAJLARI

 1. Tazminatlarını kolaylıkla hesaplayabilecekler
 2. Kriz dönemlerinde tazminatlarını alabilecekler
 3. Kıdem tazminatları garanti altına alınacak. Çünkü işverenler kıdem tazminatını ödemiyorlar yada geç ödüyorlar. Kıdem tazminatını ödenebilir hale getirecektir.
 4. Fon sistemi sermaye birikimine katkı sağlar.

 

DEZAVANTAJLARI

1)sigortasız ve kayıt dışı çalışanlar tazminat alamıyor.

2)erkeklerin askerlik, kadınların evlilik alma hakkına sahip oldukları kıdem tazminatını alamıyorlar.

3)primlerin toplanmasında bazı işverenlerin ödemeyi geciktirmesi veya ödeme yapmaması endişe uyandırır.

Fonun İşverenler Açısından Avantaj ve Dezavantajları

AVANTAJI

 1. Kıdem tazminatı yükü zamana yayıldığından yükün ani etkisi zayıflar
 2. Vergi matrahından düşülür
 3. Kriz dönemleri daha rahat aşılır
 4. Ücretin belirlenmesi daha rasyonel olur
 5. İşveren işçisi ile kıdem tazminatı için mahkemelik olmaz

DEZAVANTAJI

 1. İşverenler işçileri işyerinde tutmakta zorlanırlar
 2. İstifa ederek veya haklı sebepten işten ayrılmayanlar kıdem tazminatı alamazken, fon ile birlikte kıdem tazminatı alabiliyorlar.
 3. İşverenler kredi olarak kullandıkları kıdem tazminatı fon kurulunca kullanamayacaklar.

Fonun genel Ekonomi Açıdan Değerlendirilmesi

FAYDASI

1)Verimlilik ve istihdam artar

2)İstihdam rasyonel hale gelir

3)Kıdem tazminatı fonu tasarrufları arttıracak

 

Bir cevap yazın

adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort manavgat escort alanya escort fethiye escort didim escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort haliliye escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort www.elmasajeinfantil.com istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu
Tekirdağ mutlu son Adana mutlu son Mersin mutlu son Bursa mutlu son Muğla mutlu son Balıkesir mutlu son Kocaeli mutlu son İstanbul mutlu son Ankara mutlu son Antalya mutlu son İzmir mutlu son Denizli mutlu son Çanakkale mutlu son Sakarya mutlu son Manisa mutlu son Malatya mutlu son Yalova mutlu son Sivas mutlu son Tokat mutlu son Kayseri mutlu son Trabzon mutlu son Aydın mutlu son Elazığ mutlu son Afyon mutlu son Kütahya mutlu son Ordu mutlu son Eskişehir mutlu son Gaziantep mutlu son istanbul mutlu son ankara mutlu son izmir mutlu son bursa mutlu son antalya mutlu son adana mutlu son konya mutlu son şanlıurfa mutlu son gaziantep mutlu son kocaeli mutlu son mersin mutlu son diyarbakır mutlu son hatay mutlu son manisa mutlu son kayseri mutlu son samsun mutlu son balıkesir mutlu son maraş mutlu son van mutlu son aydın mutlu son tekirdağ mutlu son sakarya mutlu son denizli mutlu son muğla mutlu son bağcılar mutlu son bahçelievler mutlu son esenler mutlu son esenyurt mutlu son kadıköy mutlu son kağıthane mutlu son kartal mutlu son küçükçekmece mutlu son maltepe mutlu son pendik mutlu son sultangazi mutlu son ümraniye mutlu son üsküdar mutlu son aliağa mutlu son alsancak mutlu son bayraklı mutlu son bornova mutlu son buca mutlu son çeşme mutlu son çiğli mutlu son gaziemir mutlu son karşıyaka mutlu son konak mutlu son menemen mutlu son ödemiş mutlu son torbalı mutlu son çankaya mutlu son keçiören mutlu son mamak mutlu son polatlı mutlu son sincan mutlu son alanya mutlu son belek mutlu son kaş mutlu son kemer mutlu son korkuteli mutlu son lara mutlu son manavgat mutlu son serik mutlu son side mutlu son didim mutlu son efeler mutlu son kuşadası mutlu son nazilli mutlu son altıeylül mutlu son bandırma mutlu son edremit mutlu son karesi mutlu son susurluk mutlu son gemlik mutlu son gürsu mutlu son inegöl mutlu son mudanya mutlu son nilüfer mutlu son osmangazi mutlu son yıldırım mutlu son biga mutlu son çan mutlu son gelibolu mutlu son adıyaman mutlu son afyon mutlu son ağrı mutlu son aksaray mutlu son amasya mutlu son ardahan mutlu son artvin mutlu son bartın mutlu son batman mutlu son bayburt mutlu son bilecik mutlu son bingöl mutlu son bitlis mutlu son bolu mutlu son burdur mutlu son çanakkale mutlu son çankırı mutlu son çorum mutlu son düzce mutlu son edirne mutlu son elazığ mutlu son erzincan mutlu son erzurum mutlu son eskişehir mutlu son giresun mutlu son gümüşhane mutlu son ığdır mutlu son ısparta mutlu son karabük mutlu son karaman mutlu son kastamonu mutlu son kilis mutlu son kırıkkale mutlu son kırklareli mutlu son kırşehir mutlu son uşak mutlu son kütahya mutlu son malatya mutlu son mardin mutlu son nevşehir mutlu son niğde mutlu son ordu mutlu son trabzon mutlu son osmaniye mutlu son rize mutlu son siirt mutlu son sinop mutlu son sivas mutlu son tokat mutlu son karahayıt mutlu son pamukkale mutlu son nizip mutlu son şahinbey mutlu son şehitkamil mutlu son antakya mutlu son defne mutlu son iskenderun mutlu son darıca mutlu son gebze mutlu son gölcük mutlu son izmit mutlu son körfez mutlu son akşehir mutlu son beyşehir mutlu son ereğli mutlu son karatay mutlu son meram mutlu son selçuklu mutlu son akhisar mutlu son alaşehir mutlu son soma mutlu son turgutlu mutlu son akdeniz mutlu son anamur mutlu son erdemli mutlu son mezitli mutlu son silifke mutlu son tarsus mutlu son toroslar mutlu son yenişehir mutlu son bodrum mutlu son dalaman mutlu son fethiye mutlu son köyceğiz mutlu son marmaris mutlu son menteşe mutlu son milas mutlu son adapazarı mutlu son serdivan mutlu son atakum mutlu son çarşamba mutlu son ilkadım mutlu son eyyübiye mutlu son siverek mutlu son viranşehir mutlu son çerkezköy mutlu son çorlu mutlu son erbaa mutlu son