alanya escort manavgat escort fethiye escort kemer escort didim escort çanakkale escort Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort Hatay escort Aydın escort İzmir escort Ankara escort Antalya escort Bursa escort İstanbul escort Kocaeli escort Konya escort Mardin escort Mersin escort Samsun escort Sinop escort Tekirdağ escort Rize escort Amasya escort Balıkesir escort Çanakkale escort Bolu escort Erzincan escort Şırnak escort Adana escort Van escort Yozgat escort Zonguldak escort Afyon escort Adıyaman escort Bilecik escort Aksaray escort Ağrı escort Bitlis escort Siirt escort Denizli escort Burdur escort Diyarbakır escort Edirne escort Düzce escort Erzurum escort Kırklareli escort Gaziantep escort Giresun escort Kilis escort Kars escort Karabük escort Kırıkkale escort Kayseri escort Kırşehir escort Malatya escort Maraş escort Manisa escort Muş escort Muğla escort Kastamonu escort Ordu escort Nevşehir escort Sakarya escort Osmaniye escort Şanlıurfa escort Sivas escort Trabzon escort Tokat escort Ardahan escort Bartın escort Karaman escort Batman escort Bayburt escort Bingöl escort Elazığ escort Gümüşhane escort Hakkari escort Eskişehir escort Isparta escort Yalova escort Uşak escort Iğdır escort
Dolaysız ve Dolaylı vergiler

Türkiye’de ve Dünyada Dolaysız – Dolaysız Vergiler Karşılaştırması

Vergi

Vergiler ilkel toplumlardan başlayıp günümüze kadar uzanan ve Devlet’in yapmış olduğu hizmetler ve harcamış olduğu paraların en önemli finans kaynağı olarak listenin en başında günümüze kadar ulaşmıştır. Vergiler Devlet’ in kişilere vermiş olduğu hizmetlerin finansmanı olması için kişi veya kurumlardan Devlet’in kamu gücünü kullanarak elde ettiği bir gelirdir. Aynı zamanda vergi Devlet’in gerçek ve tüzel kişileri ayırt etmeksizin yüklemiş olduğu bir ekonomik yükümlülüktür. Vergi vermenin asıl önemli olmasını sağlayan neden Devlet’in yapmış olduğu kamu harcamaları için yüksek oranda bir finans kaynağı olmasıdır. Aynı zamanda vergiler dolaylı ve dolaysız vergiler olmak üzere iki ana başlık altında toplayabiliriz.

Vergi Türleri

Dolaylı Vergiler

Dolaylı vergiler , ekonomik birimlerin mal ve hizmet kullanımından kaynaklanan bir vergi türüdür. Vergiye tabi olan mal ve hizmetlerden yararlanan herkes , gelir düzeyi ne olursa olsun aynı oranda bir vergi ödemektedir. Bu vergi türünde vergi mükellefi ile ödeyicisi farklıdır. Tabi ki şu da vardır ki dolaylı vergiler sadece bizim ülkemizde kamu harcamalarının finansmanı için değil aşağıdaki ülkelerde de finansman kaynağı olarak önemli kaynaktır.

Dolaylı vergiler toplam da sekiz adet vardır bunlar aşağıdaki gibidir:

Katma Değer Vergisi

Genel olarak tüm mal ve hizmetleri vergi konusuna alan üretim aşamasından nihai tüketime kadar tüm iktisadi aşamaları kapsayan çok aşamalı iktisadi aşamaların her birinde oluşturulan değeri kendisine matrah kabul eden bir genel tüketim vergisi olarak tanımlanabilmektedir. Katma değer vergisi’ nine 2006 itibariyle bütçe içindeki payları aşağıdaki gibidir.

Katma Değer Vergisi’nin Yıllar İçerisindeki Bütçe Payları

Özel Tüketim Vergisi

Belirli mal veya ürünlerin üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Özel tüketim vergisi ilk olarak Avrupa Birliği ile uyum sağlamak amaçlı yapılan kanun değişikliğiyle gündeme gelmesinin yanı sıra 2002 yılında 4760 sayılı kanunla kabul edilmiştir. Avrupa birliğine üye ülkelerinde bu vergi türünün uygulanma amacı gelir elde etmekten daha çok sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedenle bu vergi, lüks ( kürk, mücevher vb. ) sağlığa zararlı, çevreye zararlı gibi mallarda uygulanmaktadır. Özel tüketim vergisinin yıllar itibariyle bütçe içindeki payları aşağıdaki gibidir:

Özel Tüketim Vergisinin Bütçe İçindeki Payları

Özel İletişim Vergisi

Aslında bu vergi türü Türkiye’nin Marmara Bölgesin de 1999 yılında yaşanan bir doğal afet sonucu oluşan hasarın ve bölgenin bayındırlık hizmetlerine fon sağlamak için Türkiye’de tüm mobil iletişim hizmetlerine uygulanan bir vergi türüdür. Aslında 2000 yılı sonuna kadar uygulandıktan sonra kaldırılması planlanmış ancak 1 Ocak 2004’te çıkarılan 5035 sayılı kanun ile sürekliliği kılınmıştır. Vergi tüm GSM operatörleri tarafından ödenir ve GSM operatörleri tarafından tahsil edilmektedir. Özel iletişim vergisinin bütçe içindeki payları ise aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Özel İletişim Vergisinin Bütçe İçindeki Payları

Şans Oyunları Vergisi

5602 sayılı kanuna göre fon ve payların düzenlenmesi hakkında kupon aracılığıyla her türlü şans oyunları faaliyetlerinden elde edilen hasılat bu vergi türüne tabii kılınmaktadır.

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

Banka ve sigorta işlemlerinden doğan ve bu işlemlerin miktarları veya gelirleri üzerinden hesaplanan bir vergi türüdür. Diğer bir ifadeyle Merkez Bankası talimatı doğrultusunda kredi işlemlerinden doğan bankların veya sigorta şirketlerinin müşterilerinden tahsil ettiği bir vergi türüdür. Bütçe içindeki paylarına bakacak olursak:

Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi

Damga Vergisi

Bu vergi türü, kişiler ile kişiler , kişiler ile kurumlar, kurumlar ile kurumlar arasında hukuki ve resmi işleri belgeleyen kağıtlardan alınan vergi türü olarak bilinmektedir. Bu vergi türünün bütçe içindeki payları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Damga Vergisi

Gümrük Vergisi

Bu vergi iki veya daha fazla ülkelerin birbirleriyle olan ticareti sonucu doğmaktadır. Mal veya hizmetin ülkeye girişinde o ülkenin aldığı bir vergi türüdür. Gümrük vergisi aslında çok önemli bir vergi türüdür. Çünkü bu vergi türü dünya şartlarına göre ne iç piyasayı tembelleştirmeli ne de iç piyasacının dış piyasası tarafından ezmesine müsaade edici bir politika olmaması ile birlikte bu durum gümrük vergisi oranları ile ayarlanmalıdır. Gümrük vergisinin yıllar itibariyle bütçe içindeki payları aşağıdaki gibidir:

Gümrük Vergisi

Belediye Gelirleri

Bu gelir grubu belediyeler kanuna göre tahsil ettikleri bir gelir gurubudur. Çeşitlerine bakacak olursak. Şu başlıklar altında inceleyebiliriz:
• İlan Ve Reklam Vergisi
• Eğlence Vergisi
• Haberleşme Vergisi
• Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi
• Yangın Sigortası Vergisi
• Çevre Temizlik Vergisi

• Not: Bu vergilerden İlan ve Reklam Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi dolaysız vergi niteliğinde iken diğer vergiler dolaylı vergiler olarak sınıflandırılabilir..

Dolaylı Vergi Oranı

Dolaylı vergi oranları ülkemizde sürekli artan bir eğiliminde olan bir vergi türüdür. aşağıdaki tablodan da bu durumun açıkça göstergesidir. Toplam vergi gelirleri içerisin de dolaylı vergi oranlarının payı aşağıdaki gibidir:

Toplam Vergi Gelirleri İçinde Dolaylı Vergi Miktarı

Türkiye de dolaylı vergiler önemli bir role sahiptir. Dolaylı vergilerin yıllar itibariyle Gayri Safi Yurt İçinde ki (GSYH) payı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Toplam Vergi Gelirleri İçinde Dolaylı Vergi Miktarı

Yukarıda ki tablodan da anlaşılacağı üzere, 2001 yılından başlayıp vergilerin sürekli artan bir tablo çizdiği görülmektedir. Daha önce vergi aflarının ekonomiye etkisi başlıklı yazımda da değinmiş olduğum konuda dolaylı vergilerin gelir dağılımı üzerinde olumsuz etkileri açıklanmıştır. Bu yazıma ise şu linkten ulaşabilirsiniz. (https://www.yatirimkredi.com/vergi-aflari-dosyasi-avantajlar-ve-dezavantajlar.html)

Dolaysız Vergiler: Vergi mükellefi ile ödeyicisinin aynı olduğu ekonomik birimlerden elde ettikleri gelir düzeyine göre alınan vergi türü olarak tanımlanmaktadır. Bu vergi türünde vergi mükelleflerine düşen vergi yükünü başkasına yansıtma olanağı bulunmamaktadırlar. Dolaysız vergi türleri aşağıdaki gibidir:

Dolaysız Vergiler

Gelir Vergisi

Ekonomik birimlerin belli bir dönem içerisinde elde ettikleri kar üzerinden Devlete ödediği vergiye denilmektedir. Bu vergi gelir vergisi beyannamesiyle ödenmektedir. Beyanname ise aynı yılın mart ayının 25’ine kadar ilgili vergi dairesine vermek zorundadırlar. İki eşit taksitle ödenen bu vergi türü, ilk taksiti mart ayı sonuna kadar ödenirken ikinci taksiti ise temmuz ayı sonuna kadar ödenmelidir.

Kurumlar Vergisi

Ekonomik kurumların belli dönem aralığında elde ettikleri kazançlardan alınmaktadır. Kurum gelirleri ise; gelir vergisi unsurları meydana getiren ticari ve zirai kazançlar , ücretler , serbest meslek kazançları ; gibi kazançlardan oluşmaktadır. Aynı zamanda şu da gözden kaçırılmamalıdır ki kurumlar vergisi gelir dağılımı bozucu etkiye sahiptir.

Servetten Alınan Vergiler: Bu vergi türü servet üzerinden alınmaktadır. Bu verginin asıl toplanma nedeni Devlete gelir sağlamaktır. Bunun yanı sıra asıl önemli amacı ise sosyal adaleti gerçekleştirmeye çalışmaktır. Günümüzde uygulanan servet üzerinden alınan vergileri sıralayacak olursak; Emlak Vergisi , Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Veraset Ve İntikal Vergisi şeklinde sıralayabiliriz.

Dolaylı ve dolaysız vergilerin Türk vergi de ki yerine bakacak olursak 1940 yılında itibaren ikinci dünya savaşıyla birlikte Almanya’da yaşanan ağır tahribat sonucu Almanya ve Avrupa’nın çeşitli yerlerinden gelen iktisatçılar ülkemizin çağdaş bir vergi sistemine kavuşmasında önemli role sahiptirler. Çağdaş ve vergi sitemi ise, çeşitli vergilerin bir araya gelerek oluşturdukları sistemin dolaysız vergiler ile ülke ekonomisinin yapısına göre dolaylı vergilerle desteklenmesidir. Şu da vardır ki toplanan dolaylı vergilerin toplam vergi gelirlerine oranı toplanan dolaysız vergilerin toplam vergi gelirlerine oranından büyük olduğu ölçüde, bu ülke de vergileme sisteminin sosyal amacından uzaklaştığının göstergesidir. Yıllar itibariyle dolaylı vergiler ve dolaysız vergiye oranla aşağıdaki gibidir:

Vergi Geliri İçinde Vergi Türlerinin Yıllara Göre Payı

Yukarıda ki tabloya kısa bir açıklama yapacak olursak. Bu tablodan da anlaşılacağı üzere Türkiye de 2001 yılından başlayıp 2017 yılına kadar vergi oranlarının dolaylı ve dolaysız vergi oranları gösterilmiştir. Bu tablodan da gördüğümüz ülkemizde yıllar itibariyle sürekli dolaylı vergi oranlarının dolaysız vergi oranlarının sürekli üstünde seyrettiği görülmektedir. Buda bize ülkemizde toplam milli gelirin kişiler arasında orantılı adaletli bir şekilde dağıtılmadığının en belirgin göstergesidir.

Dolaylı vergilerin ve dolaysız vergilerin toplam vergi oranları içindeki paylarının birbirine yakın olması ve hatta ülkenin adaletli bir gelir dağılımına sahip olması için dolaysız vergi oranlarının biraz daha fazla olması tercih edilmektedir. Bunun en önemli nedeni , dolaysız vergi oranları daha adil bir vergilemeye imkan sağlamaktadır. aşağıdaki tablo da 2011 OECD (Ekonomik Kalkınma Ve İşbirliği Örgütü ) üyesi olan ülkelerin vergi yükleri gösterilmektedir.

Yukarıda ki tabloda elde edilen OECD (Ekonomik Kalkınma Ve İşbirliği Örgütü) üye ülkelerin verilerine göre aşağıdaki sonuçları elde edilmektedir.
Yukarıda ki verilere göre vergi yükünün en yüksek olduğu ülkelerin başında Danimarka bunu İsveç, Fransa, Belçika ve Avusturya takip eden ülkelerdir.
Yine bu veriler eşliğinde vergi yükünün en hafif olduğu ülkelerin başında Yeni Zelanda ve bu ülkeyi Şili, Türkiye, ABD ve bunları Kore takip etmektedir.
Dolaysız vergi oranlarına bakıldığında ise bu vergi oranının en ağır olduğu ülke Danimarka iken bunu Yeni Zelanda, ABD, Kanada, İsviçre ve İzlanda takip etmektedir.
Dolaylı vergi oranlarına bakıldığında ise en yüksek oran Türkiye ve ülkemizi Şili birinci sırada olmakla birlikte Macaristan, Estonya ve Yeni Zelanda izleyen ülkelerdir.

Türkiye’nin vergi yapısına baktığımız da yukarıda ki tablodan da anlaşılacağı üzere vergi oranlarının ağırlıkta olarak dolaylı vergiler olduğu görülmektedir. Buda adaletli bir vergi sisteminin olmadığını göstermektedir. Şimdi ise Türkiye’nin vergi gelirlerini bir tablo yardımıyla göstereceğiz. aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere vergi gelirlerin de sürekli artan bir yapı izlenmiştir.

Şimdi ise Türkiye’nin ve AB (Avrupa Birliği) üye ülkelerinin vergi oranlarının gösterildiği bir şema ile durumları açıklanacaktır. Bu şema aşağıdaki gibidir:

AB Ülkelerinde toplam vergi gelirleri içinde dolaysız ve dolaylı vergilerin payları Türkiye de toplam vergi gelirleri içinde dolaysız ve dolaylı vergilerin payları

 

 

 

Yukarıda ki şemalardan da anlaşılacağı üzere ülkemize kıyasla AB (Avrupa Ülkeleri) üye ülkelerinde dolaysız vergi oranları %38 oranında daha fazla iken ülkemizde dolaylı vergi oranları %38 daha fazladır. Buda bizlere AB üye ülkelerin de daha adil bir vergileme sisteminin olduğunun temel göstergesidir. Buda gelir dağılımı adaletsizliğine neden olduğunu yazının en başında belirtmiştik. Şimdi ülkemizin de dahil olduğu, OECD (Ekonomik Kalkınma Ve İşbirliği Örgütü) üye ülkeleri ve AB (Avrupa Birliği) üye ülkelerinde bulunduğu bir tablo yardımıyla Gini katsayısı yardımıyla yorumlanacaktır. Tablo aşağıdaki gibidir:

Gini katsayıları

Yukarıda ki tabloya açıklamadan önce gini katsayısının ne olduğuna bakalım.

Gini Katsayısı

Her hangi ülkede toplam milli gelirin o ülke vatandaşları arasında ki dağılımını ölçmemizi sağlayıp Lorenz eğrisinden türetilip bunun matematiksel olarak ifade edilmesine Gini katsayısı denilmektedir. Gini katsayısı istatistikçi ve sosyolog olan Corrado Gini tarafından 1912 tarihinde yayınlamış olduğu bir makalesin de değinmiştir. Bu katsayı “0” ile “1” arasında değer almaktadır. Bu katsayının sıfıra yaklaşması hesaplamaya konu olan ülkenin tüm vatandaşlarının ülke milli gelirinden yakın paylar almaktadırlar. Bire yaklaşması ise, ülkenin milli gelirinin yüksek bölümünden az kişi pay almaktadır. Yukarıda ki tablodan da anlaşılacağı üzere Gini katsayısı en yüksek ülke Şili ve Meksika iken bu ülkeleri ülkemiz takip etmektedir. Buda bizlere gelir dağılımında adaletsiz bir ekonomik yapının ve adaletsiz bir vergileme sisteminin olduğu görülmektedir. Şimdi lorenz eğrisini açıklayacak olursak:

Lorenz eğrisi

Toplumda ki gelir dağılımı adaletini gösterir. Yani kişilerin yüzde kaçı ülkenin toplam milli gelirinin yüzde kaçından pay almaktadır. Grafikte de tam eşitlik olarak gösterilen yer ülkenin tüm nüfusunun toplam milli gelirden eşit pay aldığını gösteren eğri Lorenz eğrisidir. Kişiler arasında ki bu paylaşım oranı ne kadar farklılaşırsa Lorenz eğrisi tam eşitlik noktasından o kadar uzaklaşır. Lorenz eğrisi Amerikalı istatistikçi Max Lorenz tarafından 1905 tarihinde geliştirilen eğri aynı zamanda yoğunlaşma eğrisi olarak da adlandırılmaktadır.

Sonuç

Tüm bu bilgilerin eşliğinde yazınında asıl amacı olan Türkiye de ki vergileme sisteminin diğer ülkelerle kıyaslaması yapılmıştır. Türkiye’nin OECD üye ülkelerle vergileme sisteminin karşılaştırmasını yaptığımızda, ülkemizde evet üye ülkelere göre daha düşük bir vergileme sistemine sahip olduğunu görebiliyoruz. Ancak bunun ağırlık olarak dolaylı vergilerin oluşturduğunu yukarıdaki verilerden anlaşılmaktadır. Aynı zamanda AB üye ülkeleriyle de karşılaştırmasını yaptığımızda da dolaylı vergilerin ülkemizde AB üye ülkelerine göre iki katından da fazla olduğu gözlemlenmektedir. Buda bizlere daha önce ki açıklamalarımızda da yaptığımız gibi vergileme sisteminin OECD ve AB üye ülkelerine göre daha adaletsiz bir durumunun olduğunun göstergesidir. Bu durumu Gini katsayısı da kanıtı şeklindedir. Çünkü bir ülkede vergileme oranları içinde dolaylı vergi oranlarının ne kadar yüksekse o ülkede adaletli bir vergileme sisteminden ve gelir dağılımı adaletinden söz etmek mümkün değildir. Bu da Gini katsayısı oranlarından da anlaşılmaktadır ki ülkemizde adaletli bir vergileme sisteminin olmadığı ve gelir dağılımı adaletinden söz etmek mümkün değildir.

Bunları yazıları da beğenebilirsiniz:

Vergi Afları Dosyası: Avantajlar ve Dezavantajlar

Vergi Teşvikleri Dosyası: Avantajlar ve Dezavantajlar

Türkiye’de Dolaylı Vergiler: Avantajları ve Dezavantajları

Bir cevap yazın

adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort manavgat escort alanya escort fethiye escort didim escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort haliliye escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort www.elmasajeinfantil.com istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu
Tekirdağ mutlu son Adana mutlu son Mersin mutlu son Bursa mutlu son Muğla mutlu son Balıkesir mutlu son Kocaeli mutlu son İstanbul mutlu son Ankara mutlu son Antalya mutlu son İzmir mutlu son Denizli mutlu son Çanakkale mutlu son Sakarya mutlu son Manisa mutlu son Malatya mutlu son Yalova mutlu son Sivas mutlu son Tokat mutlu son Kayseri mutlu son Trabzon mutlu son Aydın mutlu son Elazığ mutlu son Afyon mutlu son Kütahya mutlu son Ordu mutlu son Eskişehir mutlu son Gaziantep mutlu son istanbul mutlu son ankara mutlu son izmir mutlu son bursa mutlu son antalya mutlu son adana mutlu son konya mutlu son şanlıurfa mutlu son gaziantep mutlu son kocaeli mutlu son mersin mutlu son diyarbakır mutlu son hatay mutlu son manisa mutlu son kayseri mutlu son samsun mutlu son balıkesir mutlu son maraş mutlu son van mutlu son aydın mutlu son tekirdağ mutlu son sakarya mutlu son denizli mutlu son muğla mutlu son bağcılar mutlu son bahçelievler mutlu son esenler mutlu son esenyurt mutlu son kadıköy mutlu son kağıthane mutlu son kartal mutlu son küçükçekmece mutlu son maltepe mutlu son pendik mutlu son sultangazi mutlu son ümraniye mutlu son üsküdar mutlu son aliağa mutlu son alsancak mutlu son bayraklı mutlu son bornova mutlu son buca mutlu son çeşme mutlu son çiğli mutlu son gaziemir mutlu son karşıyaka mutlu son konak mutlu son menemen mutlu son ödemiş mutlu son torbalı mutlu son çankaya mutlu son keçiören mutlu son mamak mutlu son polatlı mutlu son sincan mutlu son alanya mutlu son belek mutlu son kaş mutlu son kemer mutlu son korkuteli mutlu son lara mutlu son manavgat mutlu son serik mutlu son side mutlu son didim mutlu son efeler mutlu son kuşadası mutlu son nazilli mutlu son altıeylül mutlu son bandırma mutlu son edremit mutlu son karesi mutlu son susurluk mutlu son gemlik mutlu son gürsu mutlu son inegöl mutlu son mudanya mutlu son nilüfer mutlu son osmangazi mutlu son yıldırım mutlu son biga mutlu son çan mutlu son gelibolu mutlu son adıyaman mutlu son afyon mutlu son ağrı mutlu son aksaray mutlu son amasya mutlu son ardahan mutlu son artvin mutlu son bartın mutlu son batman mutlu son bayburt mutlu son bilecik mutlu son bingöl mutlu son bitlis mutlu son bolu mutlu son burdur mutlu son çanakkale mutlu son çankırı mutlu son çorum mutlu son düzce mutlu son edirne mutlu son elazığ mutlu son erzincan mutlu son erzurum mutlu son eskişehir mutlu son giresun mutlu son gümüşhane mutlu son ığdır mutlu son ısparta mutlu son karabük mutlu son karaman mutlu son kastamonu mutlu son kilis mutlu son kırıkkale mutlu son kırklareli mutlu son kırşehir mutlu son uşak mutlu son kütahya mutlu son malatya mutlu son mardin mutlu son nevşehir mutlu son niğde mutlu son ordu mutlu son trabzon mutlu son osmaniye mutlu son rize mutlu son siirt mutlu son sinop mutlu son sivas mutlu son tokat mutlu son karahayıt mutlu son pamukkale mutlu son nizip mutlu son şahinbey mutlu son şehitkamil mutlu son antakya mutlu son defne mutlu son iskenderun mutlu son darıca mutlu son gebze mutlu son gölcük mutlu son izmit mutlu son körfez mutlu son akşehir mutlu son beyşehir mutlu son ereğli mutlu son karatay mutlu son meram mutlu son selçuklu mutlu son akhisar mutlu son alaşehir mutlu son soma mutlu son turgutlu mutlu son akdeniz mutlu son anamur mutlu son erdemli mutlu son mezitli mutlu son silifke mutlu son tarsus mutlu son toroslar mutlu son yenişehir mutlu son bodrum mutlu son dalaman mutlu son fethiye mutlu son köyceğiz mutlu son marmaris mutlu son menteşe mutlu son milas mutlu son adapazarı mutlu son serdivan mutlu son atakum mutlu son çarşamba mutlu son ilkadım mutlu son eyyübiye mutlu son siverek mutlu son viranşehir mutlu son çerkezköy mutlu son çorlu mutlu son erbaa mutlu son