UNCTAD Nedir? BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı |2023

Unctad – Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Nedir?

Unctad İngilizcesi United Nations Conference on Trade and Development ve Türkçesi Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı olan Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulan  uluslararası ticaret ve kalkınma örgütüdür. Unctad kısaca Ana amacı ülkeler arasında etkin rekabet politikasını sağlamaktır. Ayrıca özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında koordinasyonu sağlamak da bir diğer hedefidir.

 • Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Kısaltması: UNCTAD
 • Kuruluşu: 1964
 • Unctad Merkezi: Cenevre, İsviçre
 • Ana kuruluşu: Birleşmiş Milletler
 • Websitesi: www.unctad.org

Kısıtlayıcı ticaret engellerine ilişkin 1980’de kısııtlayıcı ticari uygulamaların kontrolü için çok taraflı olarak kararlaştırılmış adil ilkeler ve kurallar bütününü kabul etmiştir. Birleşmiş milletlerin gözden geçirme konferansları beş yılda bir uluslararası denetimler yapmaktadır. Son IGE toplantısı 5-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleştirilmiştir. 2005′ te Antalya beşinci birleşmiş milletler konferansına ev sahipliği yapmıştır. Konferansın konusu “İlkeler ve Kurallar Bütünü’nün Tüm Yönlerini Gözden Geçirme” olarak kayda geçmiştir. En önemli kararların alındığı üye ülkelerin cari ticaret ve kalkınma konularını konuştukları ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı direktiflerini ve öncelikli çalışma konularını belirledikleri 4 yıllık konferanstır. En son konferans 17-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında Kenya’nın Başkenti Nairobi’de düzenlenmiştir.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın  başlıca amaçları maddeler şeklinde özetlenecek olursa

 • Ekonomik kalkınmayı sağlamak için uluslararası ticaretin gelişmesini desteklemektedir.
 • Uluslararası ticarete ilişkin ilkeler ve politikalar saptamaktadır.
 • BM’ ye bağlı diğer ekonomik kuruluşların ekonomik kalkınma ve uluslararası ticarete ilişkin çabalarında kordinasyon sağlamaya çalışmaktadır.- Uluslararası ticaretle ilgili çok taraflı anlaşmalar yapılmasını sağlamaktır.

UNO yelpazesinde örgütlenmiş ve dört yılda bir toplanan Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferanslarının önerileri bağlayıcı nitelikte değildir.

Temel önerileri şöyledir:

 • Gelişmiş ülkeler, az gelişmiş ülkelerin kalkınması ve sanayileşmesi için finansman ve teknoloji yardımı ile desteklemelidir.
 • Az gelişmiş ülkeler genç sanayi kollarını bir süre için dış rekabetten korumalıdır.
 • Az gelişmiş ülkeler yeni sanayi dallarını tek taraflı gümrük duvarı ile korurken, gelişmiş ülkeler tek taraflı olarak tüm ticaret engellerini kaldırmalıdır.
 • Az gelişmiş ülkelerin sanayileşme ve kalkınma aşamasını hızlandırmak, ihracatlarını geliştirmek amacıyla ülkeler aralarında özel anlaşmalar yapabilmeli, uluslar arası alanda ticaret kayıplarının önlenmesi için ortak fonlar ve kuruluşlar oluşturulmalıdırlar. “Birleşmiş Milletler sıkı para politikalarının sonlandırılması çağrısı yaptı, küresel ekonominin yeniden dengelenmesi ve herkes için refahın sağlanması için gayret
  edilmesini istedi” Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın 2017 yılında Türkiye’ ye vermiş olduğu öneri ile ilişkiyi görmekteyiz.
Bu makale ilginizi çekebilir:   Algorand (ALGO) Coin Nedir? |2023

Kaynaklar

 • https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Birleşmiş_Milletler_Ticaret_ve_Kalkınma_Konferansı
 • https://www.rekabet.gov.tr/tr/Sayfa/Kurumsal/uluslararasi-iliskiler/cok-tarafli-iliskiler/unctad?AspxAutoDetectCookieSupport=1
 • http://www.un.org.tr/tag/unctad/

Yazar: ATAKAN ERYILMAZ