Dil, Tasarruf Oranını Nasıl Etkiler? – Keith Chein

Dil ve Ekonomik Kararlar Arasındaki İlişki

Çin asıllı Davranışsal İktisat Profesörü olan Keith Chen, Amerika’da yaşayan Çin asıllı bir Amerikalı olarak Çince ve İngilizce arasında eylemlerin zamanına yönelik farklılıkların ekonomik kararlarımızı nasıl etkilediğine yönelik araştırma sonuçlarını anlatıyor.

Chen küresel ölçekte çok önemli bir soru ile yola çıkıyor: Küresel iktisadi kriz, en azından Adam Smith’den öncesinekadar uzanan ekonomideki en eski sorulardan birineyeniden umumi bir merak oluşmasını sağladı.Soru şu Görünüşte benzer ekonomileri ve müesseseleri olan ülkeler neden tamamen farklı tasarruf tutumları sergiliyorlar?

Chen, dillerin zaman kipi içerip içermediğine göre farklılaşabildiğini dile getiriyor. Örneğin İngilizce’de cümle dün, bugün ve yarın için farklı kipler kullanılarak çekimlenmekte iken Çince’de bu durum yoktur.

Örnek verilecek olunursa;

Geçmiş Zaman 

Türkçe – Dün, yağmur yağdı.

İngilizce – It rained, yesterday.

Çince – Yağmur yağmak.

Şimdiki Zaman 

Türkçe – Şimdi, yağmur yağıyor.

İngilizce – It is raining, now.

Çince – Yağmur yağmak.

Gelecek Zaman 

Türkçe – Yarın yağmur yağacak,.

İngilizce – It will rain, tomorrow.

Çince – Yağmur yağmak.

Dil Tasarruf Oranını Nasıl Etkiler?

Yukarıda da görüldüğü gibi Çince’de yüklem zaman kipinden yoksundur. Chen, dünyada kullanılan birçok dilin gelecek veya geçmiş zaman kipi bakımından ayrıştığını dile getiriyor. Yapılan araştırmalara göre Çince gibi zamandan yoksun olan dillerde tasarruf oranı yükselmektedir. Bu durum sadece tasarruf oranları ile de sabit kalmamakta bu tarzda dillere sahip ülkelerde riskli davranışlardan örneğin korunmasız cinsellik, aşı yaptırma gibi tutumlarda da ilerlemeler görülmektedir. Chen sözlerini şu cümleler ile bitiriyor: Gelecek zaman kipi olmayan dilleri konuşanların benzer ailelere oranla herhangi bir zamanda sigara içme ihtimali yüzde 20 ile 24 daha az. Aynı şekilde, emekli olduklarında aşırı kilolu olma ihtimalleri yüzde 13 ile 17 daha az. En son girdikleri cinsel ilişkide prezervatif kullanmış olma ihtimalleri ise yüzde 21 daha fazla. Bulabileceğiniz farklılıkların listesine devam edersek uzar gider. Bu güçlü etkinin mevcut olmadığı tasarruf davranışı bulmamak neredeyse mümkün değil. Yale Üniversitesi’ndeki dilbilimci ve iktisatçı meslektaşlarım ve ben bu çalışmayı yapmaya ve bu sinsi dürtülerin her konuştuğumuzda geleceği düşünmemize sebep olma şekillerini anlayıp gerçekten keşfetmeye yeni başlıyoruz