Fiyat İstikrarı Nedir? Fiyat İstikrarının Faydaları | 2019
Fiyat İstikrarı Nedir? Fiyat İstikrarının Faydaları | 2019

Fiyat İstikrarı Nedir? Fiyat İstikrarının Faydaları | 2020

Fiyat İstikrarı Nedir?

Fiyat istikrarı, enflasyon oranının çok düşük seviyelerde olması demektir. Yani fiyatlarda yatırımcıların yatırım kararlarının veya tüketicilerin tüketim alışkanlıklarının değiştirebilecek oynamalar meydana gelmemesi de denebilir fiyat istikrarı için.

Ekonomik ve sosyal bir istikrar sağlanabilmesi için fiyat istikrarı şarttır. Bu yüzden Merkez Bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir fakat bununla birlikte düşük enflasyon oranlarına ulaşmak yetmemekle beraber o oranın sürdürülmesi de gerekmektedir. Yani diyelim ki enflasyon bir sene yüzde 1 ile yüzde 3 oranları arasında oldu fakat bir sonraki sene yüzde 10 seviyelerine çıkması fiyat istikrarının olmadığı anlamına gelir ve tüketiciler kısaca ekonomide yer alan herkes sağlıklı karar verebilecek bilgiye sahip olamaz. Olmadığı gibi de alım gücünüz giderek azalır, faizler artış gösterir, yatırımlar düşer, işsizlik artar gibi gibi birbirine bağlayan sorunlar artarak devam eder ekonomik istikrar sağlanamamış olur..

Fiyat İstikrarı neden önemlidir?

Fiyat İstikrarının sağlanması önemlidir çünkü;

  • Yerli paranın alım gücünü ve insanların refah düzeyini korur.
  • İstikrar, yabancı yatırımları arttırarak ekonomik büyümeyi arttırdığı gibi işsizlik oranının da düşmesine yardımcı olur.
  • Fiyatlar genel düzeyinde istikrarın kamu ile birlikte risk biriminin düşmesi faiz oranlarını da düşürür böylelikle toplumsal refah ve yatırımları da arttıracaktır. Faiz oranlarındaki bu düşüş yerli yatırımcıları da yapacakları yatırımlara daha fazla teşvik edecektir.

Fiyatlar genel düzeyinde istikrar; “SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME, REFAH SEVİYESİNİN ARTIŞI VE EKONOMİKDEKİ İSTİKRAR “ ile sağlanır.

Sürdürülebilir Büyüme

Fiyatlar genel düzeyinde istikrarın bozulmadığı ve ekonomik göstergelerin kalıcı olarak sağlandığı büyümeyi ifade eder. Peki sürdürülebilir büyüme nasıl sağlanır?

Uzun dönemde sermayenin getirileri arttırılmalı ki bu sayede yeni girişimci ve yatırımcılar teşvik edilmiş olsun bunu yanında sürdürülebilir büyüme için devlet müdahalesini serbest ticareti, serbest piyasayı sağlayan iktisadi politikalar için ortam sağlanmalıdır. Sürdürülebilir büyümede ancak üretim ile olur mutlak öncelik üretimden yana olmalıdır.

Refah Seviyesinin Artışı

Herhangi bir ülkenin ekonomik anlamda iyileşmesi bolluk ve rahatlık seviyesindeki artışına denir. Fiyatlar genel düzeyinde istikrar sağlandığı taktirde otomatik olarak refah seviyesi de rayına girip artacaktır.

Ekonomik İstikrar

Ekonomik büyümenin uzun yıllarca çok fazla dalgalanmadan çok fazla aşağı yukarı oynamadan devam etmesidir. Böyle olduğu taktirde tüketicilerin alım gücü artar önlerini gördüğü takdirde yapacakları yatırımdan çekinmeyip aktif bir yatırım politikası sergilerler.

Sonuç olarak Fiyatlar genel düzeyinde istikrarı düşük enflasyon oranı geleceği belirgin hale getirerek tasarruf sahiplerini güvenle uzun vadeli yatırım yapmaya yönlendirecektir. Ek olarak Türk lirasına artan güvenin sonucunda para ikamesini de önlemektedir. Para ikamesinin önlenmesi de bankaların yabancı para açık pozisyonu ve kur riskine karşı daha güvende olmalarını sağlamıştır. Fiyatlar genel düzeyinde istikrar güçlü kurumlarla piyasayı fonlayarak yatırımları ve ekonomik büyümeyi desteklemekle birlikte arttıracaktır.

Fiyat İstikrarının Faydaları

Öncelikle ileri okumak yapmak isteyenler Türkiye Bankalar Birliği’nin Fiyat İstikrarı Neden Önemlidir? adlı çalışmasına başvurabilir.

Mücahit UZUN

] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir