Rekabet Kurumu Nedir? Piyasaya Nasıl Müdahale eder?

Rekabet Kurumu Nedir ?

Rekabet Kurumu, rekabetin olduğu veya olmadığı piyasalarda, herhangi resmi ve resmi olmayan bir anlaşma sonucunda piyasaları kötü şekilde etkileyecek olan tekelleşmenin önüne geçilmesi için anayasamız tarafından 167. maddesi ile piyasaları kontrol etmesi için görevlendirilen bir kurumdur.

Kurum faaliyetlerine 5 Kasım 1997 yılında başlamıştır. Görev olarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un uygulanmasını takipçisi olmuştur. Kurum, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlıdır. Bulunduğu konum esasıyla kuruma hiçbir makam, kişi ve kişiler talimat veremez. Aldığı kararlar hususunda bağımsızdır. Bu durumdan dolayı mali ve idari yönden özerk bir kurumdur.

Rekabet Kurumu’nda kararları alan bölüme Rekabet Kurulu denir. Bu kurul 7 üyeden oluşur. Bu kurul; Ana Hizmet Birimleri, Başkanlık, Dayanışma Birimleri ve Yardımcı Hizmet Birimlerinden meydana gelmiştir. Kademe olarak, Kurul Başkanı’nın altında İkinci Başkan ve iki Başkan Yardımcısı bulunur. Konum olarak Kurul Başkanı, Rekabet Kurumu’nun en üst noktasıdır. Kısacası en üst amiridir. Görevi Kurum’un yönetimi ve temsilidir.

Rekabet Kurumuna Neden Önemlidir?

Kurum bu noktadaki konumu ile önem arz etmektedir. Ülke içinde mal ve hizmet piyasalarındaki anlaşmaları ve hareketliliği takip eden ve bu anlaşmaların piyasa içinde rekabeti kötü yönde etkilemesi durumunda müdahale eden bağımsız bir idari otoritedir. Kurum piyasalardaki rekabetin kötüye gitmesini önlemek ve sağlıklı işlemesini sağlamak adına görevlerini yürütmektedir.

Sağlıklı bir rekabet ortamının sağlanmasını ve bu ortamın korunması ilke edinen Rekabet Kurumu, bu ortamı yaygınlaştırmak ve kalıcı hale getirmek adına eylemlerde bulunur. Rekabet çerçevesi içerisinde rekabet hukukunun gelişmesine katkı sağlamak adına tasarruflarda bulunur. Rekabetin iktisadi ve politika durumunu geliştirmek adına ve bu gelişimlerin sağlanıp korunması için gerekli araştırmaları yürütmektedir. Globalleşen ve gün geçtikçe gelişen bu piyasalarda yeni rekabet politikaları oluşturur ve gelişimi için katkıda bulunur.

Rekabet Kurumu’un Görevi Nedir ?

Anayasada bulunan Rekabet Kanunu’nu uygulamak ve piyasalardaki rekabeti korumakla yükümlüdür. Tekelleşme ve kartelleşmenin önüne geçmek adına yeni politikalar uygular ve piyasaların takipçisidir. Satıcılar arasında olası bir usulsüz rekabette duruma göre tasarruflarda bulunur. Rekabeti bozan ve bu piyasalarda rekabetin önünü tıkayan durumlarda bu eylemi gerçekleştiren tarafları cezalandırabilir. Bunun dışında rekabet kurallarıyla örtüşmese bile ekonomiye katkısı olabilecek ve tüketicileri olumlu yönden etkileyecek anlaşmalara muafiyet sağlayabilir. Kurallarla örtüşmeyen bu tür anlaşmalar için ikincil düzenlemeler bile gerçekleştirebilir.

Bu makale ilginizi çekebilir:   Mantar Yetiştiriciliği Hibe Desteği Nasıl Alınır? |2023

Önceden kamu kurumu ve kuruluşu olan yerlerin sonradan özelleştirilmesi durumunda orada oluşabilecek tekelleşmeyi önlemek adına yaptırım uygulayabilir.

Kurum görevlerini ve görevleri dahilinde aldığı kararları tarafsız ve nesnel bir şekilde uygular. Bu kararların uygulanmasında ayrım yapmadan ve taraf gözetmez. Serbest piyasa koşullarını, somut delillerle takip eder ve gelecek adına gelişme sağlayabilecek kuralların öncüsü olur. Ve bu bilgiler eşliğinde rekabet piyasasında bulunan kurum, kuruluş ve şirketlere önerilerde bulunur. Anayasa tarafından üzerine yüklenen görevi yerine getirirken kurum, sorumlu olduğu usul ve esaslara bağlı olarak tarafsız ve güvenilir bir imaj vermelidir. Her zaman şeffaf, saydam, hesap verebilir konuma sahiptir. Bu konuma korumak adına gelir ve gider tabloları eşit aralıklarla yetkili merciler tarafından pendikeskort incelenir ve takip edilir.

Kurumun verdiği ve uygulamaya koymak için açıkladığı kararların doğru ve etkili olabilmesi adına devamlı gözden geçirir ve sonrasında bu kararları uygular. Bu durum her taraf için anlaşılır ve olumlu olması için gerçekleştirilir. Faaliyetlerinde, her zaman ilgi kişi ve kurumlarla iletişim esc mersin halinde ve işbirliği içindedir.

Kurum, piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmek ve bu gelişmeleri kalıcı olması adına uluslararası ilişkilere ve işbirliğine önem verir. Türkiye adına Avrupa Birliği ile aramızda gerçekleşen vip eskort müzakerelerde rekabet politikası kısmıyla iliği olan bölümdeki çalışmaları Rekabet Kurumu yürütmektedir.

Yazan: Gökhan Erkahraman