A Tipi Yatırım Fonu Nedir? Nereden Alınır? |2023

A Tipi Yatırım Fonu Nedir?

A tipi fon, fonun portföyünün oluşturulması sırasında alınan kararların yatırımcılara bildirilmesinden sorumlu olan, özel bir fon türüdür. A tipi fon, bir yatırımcının portföyünün kurulması ile ilgili olarak alınan kararların yatırımcılarla paylaşılmasına izin verir. A tipi fonlar, kurucularının portföylerinin kurulması ile ilgili alınan kararlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar. A tipi fonlar, yatırımcıların çeşitli yatırım araçlarının farklı oranlarda kullanılmasını sağlar. A tipi fonlar, yüksek getiri potansiyeli sunmakla birlikte, yüksek risk içerir.

A Tipi Yatırım fonu sermaye piyasası ve altın gibi kıymetli araçların bütününü kapsar. Yatırım fonu sermaye piyasası araçlarını değerlendirmek birikimlerini bir havuz içerisinde profesyonel yöneticiler tarafından esasa bağlanan yatırım aracıdır. Halktan topladıkları yatırım fonları paralar karşılığı tahvil ve hisse senetlerinden oluşan portföyleri mülkiyet esasına göre yönetirler.

A tipi yatırım fonu, portföy değerinin en az yüzde 25’ini sürekli olarak Türk şirketlerinin hisse senetlerine yatırım yapan fonlara denilmektedir. Hisse senedi yatırım olarak ağırlıklı bir fon olarak bilinmektedir. Hisse senedi risk getirisinin yüksek oluşu, fonun riskli olduğunu göstermektedir. Yatırım fonları ikiye ayrılmaktadır. A ve B olmak üzere;

A tipi fonu nereden alabilirim?

A tipi fonlara yatırım yapmak isteyen yatırımcılar bu fonu özellikle borsada yükseliş olduğunda tercih etmektedir. Gerçek kişilerin yatırımdan elde ettikleri kar %10 stopaja tabidir. Bazı istisnalar da bulunmaktadır:

Yatırımcılar tarafından bir yılın üzerinde elde tutulan ve %51 hisse senedi içeren A tipi fonlar stopaja tabii değillerdir.

Bu makale ilginizi çekebilir:   Kotasyon Nedir? Kotasyon Neden Önemlidir? |2023

%75 hisse senedi barındıran yatırım fonlarından stopaj kesintisi yapılmaz.

A tipi yatırım fonunun alış ve satış saatler vardır;

Fon alışları T gününde 13:30’a kadar yapıldığında T+1 günü gerçekleşecek, 13:30 sonra ki emirler günün sonuna kadar verilmiş olacaktır. İşlem T+2 günü gerçekleşecektir.

Fon satışı da bir gün sonra verilecektir. 13:30 satış emri T+1 fiyatı ile T+2 günü olacaktır. 13:30 sonra ki T+3 günü gerçekleşecektir.

A tipi fon nelerden oluşur?

Hisse senedi: A tipi fon türünden en risklisi hisse senetleridir. En yüksek diğer açıdan bakıldığında en yüksek kar marjı olan fon türü de denilebilir. Çünkü fonun en az %51 hisse senedinden oluşmaktadır. Borsada ki hisselere de baktığımız da hisselerin fiyatları da hareketlidir.

Karma fon: En az iki sermaye piyasası olan portföylerdir. Yatırımların en az %20’sini oluşturması gerekir. Yatırım araçlarının hisse senedi döviz sabit gelirli menkul kıymet araçları bulunmaktadır.

Değişken fon: Yatırım aracı sınırı olmaksızın kullanılmaktadır. Portföyün miktarda kısıtlama yapılmamakta. Kendi içlerinde A tipi ve B tipi olarak ikiye ayrılır. Fonun değişken olması için A tipi fon portföyün en az %25 hisse senedi içermesi gerekmektedir. Değişken fon, yatırımcıların çeşitli yatırım araçlarının oranlarını değiştirerek belirli bir zaman aralığı içerisinde yüksek getiri sağlamayı hedefleyen bir yatırım aracıdır. Değişken fonlar, çeşitli yatırım araçlarının kombinasyonu olarak oluşturulur. Değişken fonlar, portföylerinin oranlarını değiştirerek riskin dağıtılmasını ve yüksek getiri potansiyelinin elde edilmesini sağlar. Değişken fonlar, yatırımcıların kar elde etmeyi veya yüksek getiriler sağlamayı amaçlayan küçük tutarlarla yatırım yapmalarına izin verir.

Sektör fon: %51’i belli faaliyet gösteren hisselerden oluşması gerekir. Örneğin; %51 portföyün bankacılık sektörü fonu olabilmesi için hisse taşıması gerekir. Sektör fonu, çeşitli sektörlerdeki hisse senetlerinin kombinasyonu olarak oluşturulan bir yatırım aracıdır. Sektör fonları, yatırımcıların, belirli seviyedeki getirileri en üst düzeye çıkarmak için çeşitli sektörlerdeki hisse senetlerini seçebilmelerini sağlar. Sektör fonları, çeşitli sektörlerdeki hisse senetlerinin kombinasyonu olarak oluşturulur. Yatırımcılar, sektör fonlarının çeşitli sektörlerdeki hisse senetlerinin değerinin yükselmesi veya düşmesi durumunda kar elde etmeyi amaçlayan küçük tutarlarla yatırım yapmalarına izin verir.

Yatırım fonları basit derecedir. Hisse senedi ile benzerdir. Yatırım fonları, tasarruf finansal yatırımlar ile değerlendirme yaptıkları yatırım araştırmalarıdır. Tasarruf sahipleri yatırım fonuna sahip olabilirler. Katılma payı, yatırımcıların ortak olmasını gerektiren fon portföyüne sağlayan bir belgedir. Yatırıcı fiyattan katılma payı alır. Katılma payı fiyatı; varlıkları portföyde değerle hesaplama bulunduktan sonra 15 iş günü itibariyle açıklanmaktadır. Fonun toplam değeri ile toplam pay sayısına bölünerek fiyat ortaya çıkar. Fonların birim fiyatlarını Türkiye Elektronik Fon Akım Satımından takip edilebilir.

Bu makale ilginizi çekebilir:   Dow Jones Nedir? DJI30 Hisseleri Nelerdir? |2023

Canan Sergin