AB Projesi Nedir? Avrupa Birliği Projeleri Nasıl Yazılır? | 2020

AB Projesi Nedir?

AB Projesi ya da Avrupa Birliği Projeleri Avrupa Birliği tarafından eş güdümlü eylemleri arttırmak amacıyla oluşturulmuştur. Ekonomi ve politikanın dışında sosyal, kültürel, teknolojik, sağlık ve eğitim bakımından gelişimi hedeflenmektedir. Bu projeler Avrupa Birliği Komisyonu’na bağlıdır, Avrupa Birliği’nin genel bütçesinden dış ilişkileri ve kültürler arası diyaloğu kuvvetlendirme adına gerekli para ve kredi sağlanmaktadır. Avrupa Birliği Projeleri ve Programlarından sorumlu olan Avrupa Birliği Komisyonuna bağlı Genel Müdürlüklerdir. Avrupa Birliği Projeleri, Avrupa Birliği’ne tam üye ve aday üye olan ülkelerin vatandaşları üretebilmektedir. Avrupa Birliği’ne üye veya aday üye olan ülkelerin vatandaşları proje yönetimi eğitimi alarak yasal prosedürleri yakından tanıyıp AB Projesi’ni yazma becerisine sahip olabilmektedir.

Ulusal Ajans Nedir?

Türkiye, Türk Ulusal Ajansı tarafından Avrupa Birliği’ne proje hazırlama için kolaylaştırıcıdır. Proje yazma konusunda organizasyonun sağlanması, AB projesi yazmak isteyen vatandaşlara rehberlik edilmesi, proje kriterlerine göre elemenin yapılması Ulusal Ajans’ın görevleri arasındadır.

Avrupa Birliği’nin proje yazanlar için belli yıl aralıkları ile güncellemiş olduğu kriterler bulunmaktadır. Ulusal Ajans yapılan değişiklikleri ve güncellenen prosedürleri vatandaşlara duyurmakla görevlidir. Gerekli görüldüğü takdirde büyük şehirlerde toplantı veya seminerler düzenlenerek proje yazmak isteyenlere yenilenen bilgiler ve faydalar aktarılmaktadır.

AB Projesi Nasıl Yazılır?

Ab Projesi yazmak için öncelikle bir proje konusu seçilmelidir. Seçilecek proje konusunun ana kaynağı bir problem veya ihtiyaca dayanmalıdır. Çünkü proje çıktısında bir ihtiyaç veya sorunun çözüme kavuşturulması hedeflenmektedir. Projenin konusunu belirlemek daha çok projeyi yazan kişinin karşılaştığı sorunlarla ilgili olabilmektedir. Proje hazırlama basamakları en kolay şekliyle aşağıdaki gibi yürütülmektedir.

Analiz

Kapsamlı bir durum analizi ile projenin sorununa ilişkin değerlendirmeler yapılmalıdır. Kimi hassas ve bilgi gerektiren konularda istatistik verileri, güncel hükümet politikaları, sosyal ve kültürel yapıların verileri ve ekonomik göstergeler projenin sorununu temellendirme noktasında ele alınabilir. Paydaşların analizi de yapılarak hedef kitlenin doğru bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bu projenin çıktısından uzun dönem yararlanacak olan nihai yararlanıcılar ise toplumun kendisini oluşturacaktır. Proje konuları toplumu iyi yönde etkileme kapasitesine sahip olmalıdır.

Sorun analizi noktasında ise belirlenen problemlerin ana kaynağına inilir ve bu problemin sonucu açıklanır. Strateji analiz edildiğinde ise kaynakların uygunluğu, kurum veya kuruluşun kapasitesi, proje sorumlusunun misyonu, projenin uygulanacağı planlanan bölgenin uygunluğu göz önünde bulundurulur.

Fonlama

AB Projesi tasarlarken bir diğer önemli nokta fonlama kısmıdır. Projenin ana amaca ulaşabilmesi için belli bir seviyede maddi ihtiyaç doğmaktadır. Fon sağlayan kuruluş olan Avrupa Birliği’nin yasal beklentileri bulunmaktadır. Gerçekçi bir şekilde gider kalemini hesaplayıp sunmak projenin onay almasında etken rol oynamaktadır. Çözümleme amacına kısa yoldan az maliyetle ulaşmak gerekmektedir.

Planlama

AB Projelerinde önemli olan ve dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da faaliyet ve zaman planlaması yapmaktır. Üzerinde çalışılan projenin başlama ve bitiş tarihini kesin olarak belirtmek, bu süre içerisinde ilişkili faaliyetlerin nasıl bir seyir alacağı da ele alınmalıdır. Paralel yürütülmesi gereken planların olması halinde GANTT Şeması yapıp sürecin daha sağlıklı ilerlemesi sağlanabilir.

Proje yazmaya dair her basamağı detaylı şekilde incelemek için proje döngüsü yönetimi becerisi edinmek gerekmektedir. Kimi dernekler belirli dönemlerde proje yazmaya dair eğitim verirken bu yönetim becerisini de beraberinde aktarmaktadır.

AB Bakanlığı Projeleri

Projeler için Fon Sağlayan Diğer Kurum ve Kuruluşlar

Günümüzde sosyal, ekonomi, eğitim ve teknoloji alanında proje yazmak ve yönetmek oldukça kolay hale gelmektedir. Ancak bir projede en önemli unsur fon kaynağıdır. Kimi kurum ve kuruluşlar belirli dönemlerde projeleri desteklemek adına fon ve hibe duyurusu yapmaktadır.

Dünya çapında ve ülkemizde son zamanlarda yazılmış olan projeler incelendiğinde daha çok dezavantajlı kişilerin sorunlarını çözmeye yönelik olduğu görülmektedir. Yukarıda bahsi geçen analiz noktasında bu durumlar derinlemesine incelenmelidir. Herhangi bir topluluğun ve/ veya toplumun yararı proje yazmak için geçerli bir sebep oluşturmaktadır.

Ulusal ve uluslararası alanda fon sağlayan kuruşlar şunlardır;

• Karacadağ Kalkınma Ajansı

• Milli Eğitim Bakanlığı

• Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

• Tarım ve Orman Bakanlığı

• Hazine ve Maliye Bakanlığı

• Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

• Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

• Merkezi Finans ve İhale Birimi

• Kültür ve Turizm Bakanlığı

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

• Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

• Açık Toplum Vakfı (Open Society Foundation)

• Avrupa Birliği

• UNDP Türkiye

• Dünya Bankası Mikro Hibeler

• Danimarka Büyükelçiliği

• Center for International Private Enterprise

• Regional Environment Center (REC) – Bölgesel Çevre Merkezi

• British Council

• National Endowment for Democracy

• Kanada Büyükelçiliği-Ankara

• Netherlands MATRA Programme

• The Global Fund for Women

• Bernard van Leer Foundation

• Friedrich-Ebert Stiftung (Friedrich Ebert Foundation)

• Konrad-Adenauer Foundation

• International Youth Foundation (IYF)

• John D. and Catherine T. MacArthur Foundation

• Henrich Boll Foundation

• AB İlan

• Kalkınma Bankası

• UN Women

Anahtar Kelimeler: proje hazırlama, Proje hazırlama basamakları, proje yönetimi eğitimi, proje konuları, proje döngüsü yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir