Açık mektup

Açık Mektup (Open Letter) Nedir?

Açık Mektup Amacı

Merkez Bankası’nın hükümeti bilgilendirmek için gönderdiği mektubu ifade eder. Merkez bankasının gönderdiği bu içerikte enflasyonda oluşabilecek sapmaların veya risklerin açık mektup yoluyla hükümete bildirir. Açık mektubun diğer bir amacı da kamuoyunu bilgilendirmektir. Hükümete gönderilen bu mektup tamamen şeffaf olmakla birlikte ne gibi riskler taşıdığını hükümete bir nevi hesap vermek için yazılır. Mektubun içeriğin de ne gibi önlemler alınacağı, izlenmesi gereken tedbirleri, neden sapmalar yaşandığını hakkında bilgiler verir.

Kanunda Açık Mektup

Merkez Bankası Kanunu’nun 42. Maddesin de yer alan açık mektup gönderme yetkisi vardır. Bu madde de 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca, enflasyon hedefine ulaşılamaması halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) söz konusu sapmanın nedenlerini ve alınması gereken önlemleri Hükümete yazılı olarak bildirmesi ve kamuoyuna açıklaması gerekmektedir yazmaktadır. Lakin bu maddeye göre Merkez Bankasının hangi oranlarda sapma yaşandığı zaman hareket etmesi gibi bilgiler yer almamaktadır. Merkez Bankasının müdahale edebilmesi için simetrik şekilde nokta hedef baz alınarak belirsizlik aralığı oluşturulmaktadır. Oluşan aralıkta aşılması (sapmalar) söz konusu olursa Merkez Bankası müdahale ederek Hükümete AÇIK Mektup gönderir ve kamuoyunu bilgilendirir.

Açık Mektup Örneği

30 OCAK 2018 yılında yazılan açık mektup da 2017 yılına dair hükümeti ve kamuoyunun bilgilendirmek için Merkez Bankası Açık Mektup (Open Letter) yazmıştır. 2012-2016 yılları arasın da ithalat fiyatlarının enflasyonda düşüş yönlü etki yapmıştır fakat 2017 yılın da artışa geçerek TÜRK Lirasının değer kaybetmesiyle birlikte maliyet yönlü bir baskı oluşturmuştur. Üretici fiyatları 2017 yılın da %15,47 oranında artmıştır gıda ve alkolsüz içecekler de %13,79 düzeyinde gerçekleşmiştir. İktisadi faaliyetteki güçlü seyir enflasyonu tetikleyen unsurlardan biri olmuştur. Enflasyon da oluşan yükselişle birlikte genel fiyatlama ve beklentilerle birlikte bozulmalar ön plana çıkmıştır. Para ve maliye politikası eş güdümünün giderek güçlenmesiyle 2017 yılında kamu fiyat ve vergi ayarlamalarından gelen katkı geçmiş yıllara göre geride kalmıştır. Türk Lirası da döviz karşısın da %22 değer kaybetmiştir. Türk Lirasının değer kaybetmesiyle döviz kuru geçişkenliğinin yüksek olduğu mallar grubu başta olmak üzere tüm alt gruplar da hissedilmiştir. Merkez Bankası enflasyonda oluşan sapmaları tüm şeffaflığıyla 2017 yılında hükümete “Açık Mektup” yazarak tüm kamuoyunu bilgilendirmiştir.

Bu makale ilginizi çekebilir:   Abigem Nedir? Abigem Acilimi ve Hizmetler |2023