Banka Müfettişi Nedir | 2020

Banka Müfettişi Nedir?

Banka Müfettişi, banka ve bankaların gözetimi altında çalışan kuruluşlarını, genel kanun ve yönetmelikleri uygulayıp uygulamadığını denetleyen kişilerdir. Bu tanımdan önce aslında aramamız gerek Müfettiş kelimesidir. Bu kelime;  Türk Dil Kurumu bilgilerine göre Arapça kelime kökenli olan “denetmen, denetleyici” anlamındadır. Devletin kamu kurum ve kuruluşları, özel şirketlerin birçoğunda, çalışanların gerçekleştirdiği işlerde denetim ve inceleme yetkisi olan meslek dalını ifade etmektedir.

Müfettişler inceleme yapma ve rapor hazırlamakla görevlendirilmiş kişilerdir, görev yaptıkları şirketlerin, kamu kuruluşlarının çalışanlarıdır. Müfettişler görev yaptıkları şirketin çalışan personelidir. Müfettişlik, büyük kurumsal ve ana merkez haricinde de işleyişlerini sürdüren kurumların, denetleme ihtiyacı ve zorunluluğundan ortaya çıkan bir iş koludur. Bu yüzden özellikle, bakanlıklar ve banka gibi kurumlarda müfettişliğin çok önemli ve kritik bir noktada olduğu gözlemlenmektedir.

Banka müfettişliği, bankacılık sektörünün tarihi incelendiğinde de görüldüğü gibi, bankacılık sektörünün en basına kadar dayanmaktadır. Müfettişler, bankaların önlerin çıkan riskleri tespit edebilmesi ve bu riskler açısından gerekli çalışmaları yerine getirebilmesi açısından son derece kritik pozisyonda görev alır. Bu pozisyonda banka müfettişliğini “kurumsal güvenlik görevlisi” olarak da adlandırabiliriz.

Banka Müfettişi Ne İş Yapar?

Banka müfettişleri, bankaların birimlerini ve bankaların gözetimi altında çalışan kuruluşların , belirli olan döneme ait çalışmalarını , genel kanun ve yönetmelikleri uygulayıp uygulamadığını , bankaların kendi içerisinde oluşturduğu kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu, genel müdürlük talimatlarını gerçekleştirildiğine dair araştırmaları, var olan hataların telafi edilmesi, yolsuzlukların ortaya çıkarılıp araştırılması, banka şubelerinin gerçek ve etkili şekilde yönetilip yönetilmediğinin araştırılması, gerçekleştirilen hizmetin kalitesinin ölçülmesi ile ilgili görevlerin hepsini kapsamaktadır.

Banka müfettişinin temelinde gerçekleştirdiği iki işi vardır. Bu iki iş; güvence hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri olarak ayrılır. Banka müfettişleri birçok konuda görev aldığından dolayı danışmanlık hizmetlerini daha küçük bazlı olarak gerçekleştirirler. Asıl anlamda güvence hizmetlerinde görev alırlar.

Güvence Hizmetleri

Bir bankacılık işletmesinde çok yönlü sorumluluk aldığı yönler mevcuttur. Bu yönler banka ile işlem gerçekleştiren kişiler ya da kurumlar olabileceği gibi ileri ki zamanlarda da banka ile çalışabilecek kişi ya da kurumlar da olabilir. Bu yönlere göre; müşteriler, resmi kurumlar, banka hissedarları, banka çalışanları vb. örnek olarak gösterilebilir. Banka müfettişliği sektöründe bu örneklerin tümü paydaş terimi ile ifade edilmektedir. Banka müfettişlerinin en önemli güven vermesi gereken bölüm paydaşlarıdır. Paydaşlara karşı herhangi bir sıkıntının olmadığını varsa da çözüm önerisiyle yapılması gerekenler yönünde raporlar hazırlamaktadırlar. Banka kuruluşları çok büyük kurum olduğundan dolayı hazırlanan raporlar ve yapılması için planlanan kanaatler geneli için değil, yıllık denetim planı içinde belirtilen şube ve genel müdürlük birimleri için hazırlanır.

Banka müfettişleri inceleyeceği şube, birim ya da kamu üzerinde özel bilgi erişimlerine tam olarak yetki sahibidir. Risk bazında gerçekleştirdiği teftiş sonuçları ile uygulanması gereken kanaatleri ortak bir raporda belirtmektedir. Banka müfettişlerinin hazırlamış olduğu bu rapor, belirtmiş olduğu sonuçlar her seviyedeki paydaş tarafından güven duyulur. Kanun ve yönetmelik açısından bağımsız ve tarafsız olarak belirtilmiş olan banka müfettişlerinin, hazırlamış oldukları raporlar ve çalışmaları da bu nedenle güven veren sonuçlardır. Banka müfettişleri ve teftiş kurulu raporları bu konuda güvence hizmeti olarak kabul edilir.

Danışmanlık Hizmetleri

Banka müfettişleri çalışma hayatlarında pek çok farklı şubede ve pozisyonda görev alırlar. Çalışma hayatlarında çok farklı pozisyonlar almış olan banka müfettişleri zaman içerisinde risk odaklı bakış açısı oluşturmaktadırlar. Bir ürünü, bir süreci ya da geliştirilmiş bir stratejiye yönelik olarak banka müfettişlerinden durumla ilgili görüşlerini belirtmelerini ya da süreç devam ederken hakemlik yapmaları talep edilebilir. Bu tarz talepler için çalışılan dönemlere danışmanlık hizmetleri olarak belirlemektedir.

Banka Müfettişi Kariyer Basamakları

Banka Müfettişi Kariyer

Müfettiş Yardımcısı

Müfettiş yardımcılığı kariyer adımlarının en başıdır. Görev süresi bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Bazı bankalar 1 yıl, bazı bankalar 2 yıl ya da daha fazla sürede çalışma yapmalarını isteyebilir. Müfettiş yardımcıları kariyerlerinin başında olduklarından dolayı işe tam olarak hakim değildirler. Bu konuda kendilerinden daha fazla bilgili olan kıdemli müfettiş yardımcısı, müfettiş, kıdemli müfettişten mesleğe dair bilgileri öğrendiği süreçtir. Genellikle kariyerlerine şube denetlemeyle başlarlar. Müfettiş yardımcısı zaman içerisinde işi öğrendikten sonra kıdem alır ve kıdemli müfettiş yardımcısı olur.

Kıdemli Müfettiş Yardımcısı

Bu seviyeye ulaşmış olan müfettişler kıdemli ya da yetkili konumuna sahip olurlar. Kıdemli müfettiş yardımcıları kazandıkları bilgi ve deneyimleriyle işlerin bitirilmesinde önemli pozisyonlara sahiptir. Kıdemli müfettiş yardımcısı pozisyonundan, müfettiş pozisyonuna geçiş yıl kriteri olsa da aynı zaman da müfettişlik sınavını da kazanması gerekmektedir. Müfettişlik sınavına girmesi için belirlenen süre bankadan bankaya değişmektedir.

Müfettişlik

Müfettişler, kıdemli birer teftiş kurulu üyeleridir. Soruşturma, denetleme ya da büyük şubelerin yıllık planlarını inceleme gibi pozisyonlarda önemli sorumlulukları yerine getirmektedirler.

Kıdemli Müfettiş

Kıdemli müfettişler banka planlarını yakından bilen ve müfettişlik yıllarında yeterince deneyim kazanmış olan müfettişlerdir. Yıllık denetim planı içerisinde belirlenen ve önem derecesi en üstte olan denetimleri gerçekleştirirler.

Banka Müfettişleri Nasıl Atanır?

Devlet kadrosunda görev almak isteyen kişilerin ilgili bölümlerden mezun olup öncelikli olarak KPSS sınavına girmesi ve yeterli puanı almış olması gerekmektedir. KPSS sınavında alan bölümünde maliye bölümünden katılım sağlaması ve yeterli puanı alması gerekmektedir. Bu sınavları başarılı tamamlamış olduğu durumda, Maliye Bakanlığı görevlendirmiş olduğu yetkililer tarafından sözlü mülakata tabi olmaktadırlar. İletişim becerisi yüksek, diksiyonu düzgün ve sabırlı adaylar belirlenmektedir. Sözlü mülakatıda başarılı tamamlayan adaylar puanlarıyla birlikte incelenerek görev ataması gerçekleştirilir.

Özel sektörde banka müfettişi olarak görev almak için herhangi bir KPSS puanı aranmamaktadır. İlgili üniversite bölümlerinden mezun olmak, kendi belirlemiş oldukları şartların uygun olması ve kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri özel bankacılık sınavlarını başarıyla tamamlayıp ardından sözlü mülakatı yerine getirmeleri gerekmektedir.

 

Banka Müfettişleri Maaşları

Banka müfettişleri maaşları bankadan bankaya göre değişmektedir. Devlet bünyesinde görev alan banka müfettiş yardımcıları 2019 yılında 6000-7000 TL arasında ücrete tabi olmuşlardır. İlerleyen dönemlerde aldıkları kıdemlerle birlikte maaşları artış göstermektedir.

Özel sektörde ise maaş durumları devlet koşullarına göre daha düşük ya da daha yüksek olabilmektedir. Özel sektörde görev alan müfettişler ikramiyeler ve yabancı dil tazminatı da almaktadırlar. Özel sektörde çalışan müfettiş yardımcılarının maaşları ortalama olarak 3500-6000 TL çıkmaktadır

 

KAYNAKÇA

www.tbb.org.tr

www.bankaciyim.net

ozhanonder.net (banka müfettişi)

www.kredi.gold

www.yargiakademi.com.tr

www.kredibankalar.com

 

BURAK TARIK ÖZDEMİR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir