Daron Acemoğlu Kimdir
Daron Acemoğlu Kimdir

Daron Acemoğlu Kimdir? Kitapları ve Eserleri |2023

Kamer Daron Acemoğlu Kimdir?

Kamer Daron Acemoğlu, 1967 yılında İstanbul da hayata gelmiştir ve aslen Ermeni kökenli olan MIT üniversitesi İktisat kürsüsünde profesördür.. Ailesi annesi ve babası Daron Acemoğlu daha küçükken vefat etmişlerdir. İlkokul ve ortaokulu İstanbul’da bitiren Daron Acemoğlu lisesini de Galatasaray Lisesinde okumuş ayrıca Galatasaray Lisesinin kendi üzerinde çok etkileri olduğunu konuşmalarında paylaşmıştır.

Galatasaray Lisesinden 1986 yılında mezun olmuştur. O zamandan ekonomi ve siyaset arasındaki ilişkiyi incelemeye merak duymaya başlamıştır. Lisans eğitimini İngiltere’nin York Üniversitesinde tamamlamıştır. Ve eğitim gördüğü dalda yüksek lisans ve doktorasını en iyi okullardan olan Londra Ekonomi Okulunda tamamlamıştır. Türk Üniversite’lerinde okumayı düşünen Acemoğlu Türk Üniversitesi’nin o zamanlarında özgürlük problemlerini yaşadığını iddia ederek yabancı üniversitelere yönlenmiştir.

Londra Ekonomi Okulunda uzmanlaşmasını tamamlayan Daron Acemoğlu 1992-93 yıllarında Londra Ekonomi Okulunda eğitim vermeye başlamış ve daha sonra ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde eğitim vermeye başlamıştır. MIT’ de başlayan kariyer hayatında kısa sürede başarısını göstermiş iktisat da tarihi ve en iyi yayınlardan bir olan The Economic Journal yayınında paylaşılan çalışması ‘1996 Yılındaki En İyi Makale’ ödülüne sahip oldu.

Bu başarılarından sonra Daron Acemoğlu Profesörlüğe yükselmiş bulunmaktadır. Asuman Özdağlar ile evlenen Daron Acemoğlu iki çocuğu ve eşiyle beraber Amerika’nın Utın şehrinde yaşamaktadır. Sadece MIT’de profesörlük yapmayıp kendi çalışmaları ve araştırmaları bulunmaktadır. Sürekli olarak ekonomik çalışmalar yaparak ekonomide eksik ve yanlış olduğunu iddia ettiği konular üzerinde yeni çalışmalar geliştirmektedir.

Daron Acemoğlu’nun Eğitim Alanları

Daron Acemoğlu’nun İlgi ve eğitim alanlarına giren konular; Ekonomik büyüme, Ekonomik kalkınma, Siyasal ekonomi, Gelir ve ücret denge eşitliğini sağlama, Şu anda ki çalışmaları ise’ Kurumların Ekonomik Gelişimi ve Siyasi Ekonomisindeki Yeri’ konusudur. MIT’ deki son çalışmaları olan 11 makalesi çok fazla beğeni ve ilgi almıştır. Bu makale konularından nüfus da yaşlı oranın arttıkça ülkenin ekonomik büyümesini negatif etkisini kabul etmeyen hatta yaşlı nüfus hızlı artan ülkelerin diğer ülkelerden daha hızlı büyüdüğünü açıklamaktadır.

Daron Acemoğlu’nun Başarıları

  • Ekonomi dalındaki başarısı sayesinde MIT’den teklif almış ve eğitim vermeye başlamıştır. Ayrıca Daron Acemoğlu her iki yılda bir yapılan 40 yaş altındaki başarılı ekonomistlere verilen ‘John Bates Clark Madalya’sına hak kazanmıştır.
  • 2006 senesinde Türkiye Bilimler Akademisi tarafından verilen ‘Bilim Ödülüne’ hak kazanmıştır.
  • 2013 senesinde Türkiye tarafından verilecek olan klasik büyüme ve kalkınma teori dalına farklı bir yaklaşımıyla Sosyal Bilimler dalında ‘TC. Cumhurbaşkanlığı Kültür Ve Sanat Ödülüne’ hak kazanmıştır.
  • Ekonomi dalında ki araştırmaların paylaşıldığı ‘RePec’() ortamında dünyadaki en büyük ekonomistleri sıralayan bir liste yapılmıştır. 2 bin 223 ekonomi uzmanı olarak en başında ‘Dünyada en çok alıntı yapılan ilk on’ da en başta Daron Acemoğlu yer almıştır. Türkiye ve Dünyada büyük bir ekonomist olarak ismini yazdırmıştır.
Bu makale ilginizi çekebilir:   Denizbank Bonus Kredi Kartı Başvurusu |2023

Bu başarılarının ve profesörlüğünün yanı sıra 3 adet kitabı bulunmaktadır. Bu kitapların konuları ve dalları; Daron Acemoğlu’nun uzman olduğu dallarda ekonomik büyüme, gelir ve ücret eşitsizliği, siyasi ekonomi insan gücünün eğitimi konularına kitabında değinmiştir. Üniversite’deki eğitim verenlerinde öğrencilerine önerdiği bir kaynak haline gelmiştir.

  • 2012 senesinde yayınlanan ‘Ulusların DüşüşüJames Robinson ile beraber yazdığı bazı ulusların diğer uluslardan daha kalkınmış ve büyümüş olmasının tarihine politikalarına, nedenlerine değindiği bu eseri tüm dünyada çok ilgi gören ve duyulan bir kitap olmasını sağlamıştır.

Kurumların İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkileri Çalışması

Kamunun ve siyasi gücün ekonomi üzerinde bir etkisi olduğunu düşünmektedir. Kurumsal yapıların ülkeler üzerinde refah seviyesini artırdığını ve siyasi kurumlarında güçlerini kullanarak iktisat alanında gelişme sağladığını çalışmalarında ifade etmiştir. Daron Acemoğlu için ‘Haklar siyasi bir güç tarafından desteklenmedikçe güvenilir olamaz’ düşüncesi bulunmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerini coğrafi konumuna ve iklimine bakılarak değil siyasi güç ve konumunun etkileriyle sağladığını iddia etmektedir.

Kurumlar kapsayıcı tutumlarıyla kişileri eşit kılmaktadır ayrıca kişiler ekonomilerinin büyümeleri sebebiyle fırsatları daha açık görüp değerlendirebilir hale gelmektelerdir. Bu sayede insanların girişimcilikleri artar, iş olanakları büyür, yatırım artar, işsizlik oranları azalır, teknoloji gelişir ve bu sayede insanların ekonomik düzeyi artarak büyüme sağlanabilir hale gelmektedir. Kapsayıcı kurumlar kişileri aynı ölçütlerde yani eşit kılarken, dışlayıcı kurumlar özel mülkiyet tanımayan kişi haklarını ölçülemeyen kurumlar oldukları için büyüme ve gelişmede geri kalacağı için insanların ekonomik ve refah seviyelerini artıramayacaklardır. Toplum olan ülkeler vatandaşları devlet tarafından teşvik ve destek edilmeden ekonomik seviyelerini ve refah düzeylerini artıramayacaklardır. Bu nedenle toplum seviyesine ulaşmış ülke modellerinde teşvik katkıları her zaman ekonomiyi canlandıracaktır gibi bir düşünceyi çalışmasında savunmuştur.

Yaşlı Nüfusun Ekonomiye Etkisi Makalesi Çalışması

Daron Acemoğlu, MIT’de bulunun profesör meslektaşı Pascual Restrepo ile beraber hazırladığı makalede ki çalışmasında; Yaşlanan nüfus ile ekonominin küçülmesi arasındaki negatif durumun tersini iddia etmiştir. Hızlı yaşanan nüfuslarda ekonomik büyümenin negatif yönünün aksine pozitif yönlü bir gelişme sağlandığını savunmuştur.

Ayrıca hızlı yaşlanan nüfus da diğer ekonomilere göre daha fazla bir ekonomik büyüme sağladığını çalışmasında belirtmiştir. Bunu da şu şekilde açıklamışlardır: Çalışmasında nüfus oranında yaşlanma arttıkça otomasyon durumu ortaya çıkmakta ve artmakta olduğunu bununda ekonomik küçülmeyi engellemeye neden olduğu şeklinde bir açıklamada bulunmuştur. Verilerinde olumsuz bir durum olmadığını belirtirken bir de hızlı yaşlanan nüfusun hızlı bir şekilde büyüdüğünü de verileriyle ortaya koymuştur.

Bu makale ilginizi çekebilir:   Öğrenciye Kredi Kartı Veren Bankalar |2023

Daron Acemoğlu Türkiye ve Dünya tarafından kabul edilmiş ilk 10 içinde bulunan en büyük ekonomi bilim adamları içinde yer almaktadır. Başarıları tüm dünya tarafından kabul edilmiştir ve çalışmaları ekonomi alanına damga vuran çalışmalar arasına ka

tılmıştır. Daron Acemoğlu çalışmalarıyla ekonomiye katkılarıyla hatırlanan ve eserleriyle konuşulan kişiliğini sürekli olarak devam ettirmektedir ve artırmaktadır.

Yazar: Merve ÖZDEMİR