alanya escort manavgat escort fethiye escort kemer escort didim escort çanakkale escort Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort Hatay escort Aydın escort İzmir escort Ankara escort Antalya escort Bursa escort İstanbul escort Kocaeli escort Konya escort Mardin escort Mersin escort Samsun escort Sinop escort Tekirdağ escort Rize escort Amasya escort Balıkesir escort Çanakkale escort Bolu escort Erzincan escort Şırnak escort Adana escort Van escort Yozgat escort Zonguldak escort Afyon escort Adıyaman escort Bilecik escort Aksaray escort Ağrı escort Bitlis escort Siirt escort Denizli escort Burdur escort Diyarbakır escort Edirne escort Düzce escort Erzurum escort Kırklareli escort Gaziantep escort Giresun escort Kilis escort Kars escort Karabük escort Kırıkkale escort Kayseri escort Kırşehir escort Malatya escort Maraş escort Manisa escort Muş escort Muğla escort Kastamonu escort Ordu escort Nevşehir escort Sakarya escort Osmaniye escort Şanlıurfa escort Sivas escort Trabzon escort Tokat escort Ardahan escort Bartın escort Karaman escort Batman escort Bayburt escort Bingöl escort Elazığ escort Gümüşhane escort Hakkari escort Eskişehir escort Isparta escort Yalova escort Uşak escort Iğdır escort
Dolaylı Vergi
Dolaylı Vergi

Dolaylı Vergi Nedir? Dolaylı Vergi Türleri Nelerdir? | Eylül-2021

Dolaylı vergi

Dolaylı vergi, harcamalar üzerinden alınan ;vergi mükellefi ve vergiyi ödeyen taraf farklıdır bununla birlikte bir vergi mükellefi tarafından ödenmiyorsa edinilen mal ve hizmet alım satım esnasında dolaylı bir şekilde ödenmeye tabi tutuluyorsa  bu tür vergiye dolaylı vergi denir.

Dolaylı vergide, mal ve hizmet satın alınırken gelir durumuna bakılmasızın herkes için eşit durum söz konusudur.

Dolaylı Vergi Çeşitleri

Katma Değer Vergisi

Harcamalar üzerinden alınan vergi türüdür. Bir işletmeden alığım hizmetin veya herhangi bir ürünün KDV bedelini işletmeye biz öderken ,işletme de devlete bunun vergisini ödemektedir. Vergi mükelleflerinden kar edilmesi durumunda edilen kar miktarı üzerinden faaliyet gösterdikleri sektöre göre değişik oranlarda aylık olarak tahsil edilmektedir. Edinilen tutar pozitif çıkarsa şirket o ay için kar sağlamış bulunmaktadır .Fakat bir sonraki ayda da KDV miktarı negatif çıkarsa, söz konusu negatif değer bir önceki ay çıkan negatif değerle toplanarak bir sonraki aya devreder.Ödenmesi ise her izlenen ayın 26’sında Vergi dairesine yapılmaktadır. Kdv ‘nin oranı vardır bunlar %1,%,8,%18 dir. Bu oranlar devlet tarafından belirlenmiş olup hangi mal veya üründe uygulanacağına devlet karar vermektedir.

Hesaplanması ise dahil veya hariç olarak ikiye ayrılmaktadır.Örnek vererek buna daha iyi açıklık getirebiliriz.İlk başta harice örnek verebiliriz.

Bir malın fiyatın 90Tl, KDV si %18 olsun .Buna göre

90*18/100:16,2 Örnekten de anlaşıldığı gibi 90 Tl ‘lik malın %18 KDV si 16,2 tl ediyor.

Dahil fiyatı ise;malın kendi fiyatı +KDV ‘si

Yani 90+16,2:106,2 TL Malın KDV dahil fiyatıdır.

Özel İletişim Vergisi

Ülkemizdeki 1999’ da ki Marmara bölgesi deprem sonucu ekonomik kalkınmanın ülkeyi de büyük çapta etkilediğinden bir şekilde düzene girmesi ve zararın karşılanması için geçici bir süre adı altında hala devletin ek vergi olarak hayatımıza giren dolaylı vergi türlerindendir.

Günümüzde Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Telekomünikasyon Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu Kurumdan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon alt yapısı kurup işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan işletmecilerin her nevi mobil telekomünikasyon işletmeciliği kapsamındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri, radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri ve diğer telekomünikasyon hizmetleri üzerinden alınan bir vergi türüdür.

Damga Vergisi

Dolaylı vergi türlerinden bir diğeri, Damga vergisinin tanımı Kanunun genel dilekçesinde dahil şu şekilde ifade edilmiştir. Ernest Blumenstein damga vergisini şöyle tanımlamıştır: “Hukuki muamelelerin mesnedini(mertebe, makam) teşkil eden evrak ve vesikalar üzerine konulmuş hukuki tedavül vergisi.” Daha açık anlamıyla damga vergisi kişilerin ve kurumların yaptığı işlemlerdeki belge niteliğindeki kağıtlardan alınan vergiye de denilebilir. Burada kâğıt olarak adlandırılan terim; yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak şartıyla manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belge veya belgeleri ifade etmektedir. Binde olarak hesaplanır. Mükellefi kağıtlara imza edenlerdir.

Damga Vergisinin Ödeme Yöntemleri

 • Basılı damga konulması suretiyle ödeme,
 • Makbuz verilmesi şekliyle ödeme,
 • İstihkaktan kesinti yoluyla ödeme.ile ödenebilmektedir.

Gümrük Vergisi

En basit anlatımıyla İthalat ve ihracat yapılırken gümrük tarafından alınan vergi türüdür.Bu gümrüklerin asıl amacı yabancı kökenli malların maliyetini artırarak iç piyasada yerli sanayinin rekabet gücünü yükseltmesini sağlanması amaçlanmaktadır. Millî ve yabancı malların maliyetleri arasındaki farkı, millî mallar lehine ortadan kaldırmayı amaçlayan Gümrük vergileri bu istikamette fazla ileri giderek, maliyetten doğan rekabet şartlarını eşitlendirmek yerine yabancı menşeli malları daha da pahalı hale getirdikleri takdirde, genellikle ithalâtı önlemiş olurlar. Bu maksadı taşıyan ve yabancı menşeli mal ile benzeri yerli mal arasındaki maliyet farkını çok aşan gümrük vergilerine yasaklayıcı  vergiler adı verilir.

Gümrük Vergisi Hesaplanması ise birkaç farklı parametrenin bir araya gelmesiyle hesaplanır. Gümrük Vergisi, genel olarak Gümrük Vergisi Matrahı Üzerinden hesaplanır. Gümrük Vergisi matrahına eşyanızın CIF bedeli baz alınarak ulaşılır. Eşyanızın Gümrük Vergisi Matrahı üzerinden Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu karşılığında belirtilen oran kadar Gümrük Vergisi tahsilatı yapılmaktadır.

Örneğin; Almanya ‘dan 20.000,00 USD tutarında kot etek ithal edeceksiniz ve eşyanızı FOB teslim şekline göre anlaşma yaparak aldınız. Öncelikle ihtiyacınız olan eşyanızın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu bilmek ve karşısında hangi oranda Gümrük Vergisi ödeneceğini öğrenmektir. (USD=4,00 TL) (Çin’den alınacak kot eteğe uygulanan Gümrük Vergisi % 12) Dolaylı vergi olarak dolaylı gümrük vergisi örneğini inceleyelim.

Dolaylı Gümrük Vergisi Örneği

İkinci olarak CIF bedele ulaşmak durumundasınız. Bunun için navlun ve sigorta oranlarından hesaplayacağız.

FOB : 20.000,00 USD
Navlun (freight) %10 : 2.000,00 USD
Sigorta (insurance) %3 : 600,00 USD

Toplam (CIF Bedel) : 2.600,00 USD

Eşyanızın FOB bedeli üzerine navlun (freight) ve sigorta (insurance) bedellerini ekleyerek CIF bedelinize ulaşabilirsiniz. Eğer navlun faturanız yok ise ve sigort poliçesi yaptırmadıysanız. Genel kural olarak navlun için %10, sigorta için %3 olarak bedel ekleyip CIF bedelinize ulaşabilirsiniz.

Yukarıdaki örneğe göre 20.000,00 FOB/USD olan eşyanızın CIF bedelini 2.600,00 CIF/USD olarak belirledik.
Gümrük Vergisi Matrahına ulaşmak için:Eşyanızın CIF/TL tutarı aynı zamanda Gümrük Vergisi matrahımızdır.

Özel Tüketim Vergisi

Dolaylı vergi türlerinden bir diğeri Özel tüketim vergisi kısaca ÖTV tek aşamalı ve dar kapsamlı olup lüks tüketim mallarının insanların kendine ve çevreye verdiği zararlardan dolayı kullanmaya teşvikin azalmasını sağlamak için alınan vergi türüdür. Ülkemizde Avrupa birliği uyum çalışmaları kapsamında 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Türkiye’de Özel Tüketim Vergisine konu olan şeyler;

 1. Çevreye zarar veren akaryakıt ve yağ gibi ürünlerde,
 2. İnsan sağlığına zarar veren tütün ve alkol ürünlerinde,
 3. Beyaz eşya, kürk gibi lüks tüketim ürünlerinde uygulanır.

ÖTV Hesaplaması

Özel tüketim vergisi, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur. Şu kadar ki, adi ortaklıklarda verginin ödenmesinden ortakların tamamı müteselsilsen sorumlu olmak üzere ortaklardan herhangi birisi tarhiyata muhatap tutulur. Özel tüketim vergisi, beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden yedi gün içinde tarh edilir. Vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir. KDV ile arasındaki fark ise KDV ödenmiş bir vergi olarak gider olarak vergiden düşülürken, Özel Tüketim Vergisi kanunen kabul edilmeyen giderler kapsamında vergi matrahından düşülmemektedir. Yani bir mal veya hizmet için ödenen ÖTV (Özel Tüketim Vergisi), KDV matrahına ek bir unsur olarak yansır. Türkiye’de verginin vergisinin ödendiği birkaç durumdan birisidir.

2019 da açıklanan verilerle birlikte, Bütçede, özel tüketim vergisi (ÖTV) toplamda yüzde 15,6 oranında artması öngörülmektedir. Ayrıntılı olarak baktığımızda ise en yüksek artışın yaklaşık yüzde 48 ile dayanıklı tüketim malları ile diğer mallar kategorisinde olduğu görülmektedir.

En düşük artış oranı ise tütün mamullerinden alınan ÖTV’de, oran yüzde 2. Kur ve kredi faizlerindeki artışlar sonucu taşıt satışlarında yaşanan düşüşe rağmen sıfır araçlardan alınan ÖTV tutarında 2019 yılında yüzde 15,4’lük bir artış öngörülüyor.

Son dönemde akaryakıttaki kur zamlarının ÖTV’den karşılanması nedeniyle petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV tahsilatı 2018 bütçesinin çok altında kalacağı görülüyor.

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

Banka ve sigorta işlemleri başta olmak üzere genel olarak tüm finansal işlemleri vergilendirmeyi amaç edinen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin temeli 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa dayanmaktadır. Sigorta ve banka işlemlerindeki vergilendirmeyi amaçlayan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi bankaların yaptıkları teslim ve hizmetlerden alınmamakta olan KDV yerine ortaya çıkarılan bir dolaylı vergi türüdür. Mal teslimi ve hizmet ifası kapsamına girmeyen para teslimi ve para ile ilgili hizmetlerin ifası karşılığı yapılan işlemlerden Banka Ve Sigorta Vergisi alınmaktadır. Kredi için alınan faiz üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılmak üzere banka tarafından %5 olarak alınır. Konut kredisi ve konut ipotekli ihtiyaç kredisi haricinde tüm kredi işlemlerinde hesaplanan faiz üzerinden alınır.

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi İşlemleri

 1. Banka muamele ve hizmetleri,
 2. Kendileri veya başkaları adına menkul kıymet alıp satmayı, alım – satıma aracılık etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri,
 3. Mevduat faizi vermek veya başka isimlerle faiz ve benzeri menfaatler sağlamak için sürekli halde para toplama işleri,
 4. Ödünç para verme işleri.

Harçlar

Çoğu yerde karşımıza çıkan harçlarda dolaylı vergi türlerindendir diyebiliriz. Devletin kendi yaptığı hizmetlerden yarar gören kişilerin o işle ilgili olan kendi işlerinin yapılabilmesi için birebir ödediği vergi türüdür. Harçlar Kanununun gerekçesinde harçlar şu şekilde tanımlanmıştır: “Fertlerin özel menfaatlerine ilişkin olarak, kamu kurumları ve hizmetlerinden yararlanmaları karşılığında yaptıkları ödemeler”. Anayasa Mahkemesi de bir kararında, “bir hizmetin harç konusu olabilmesi için; kişilerin bir kamu kurumundan yararlanmaları, kişilere kamu eliyle özel bir yarar sağlanması ve kamu idaresinin kişilerin özel 2 bir işiyle uğraşması gerekmektedir” şeklinde bir ifade ile harçların zorunlu unsurlarını belirtmiştir.

Harçlar Ne Zaman Alınır

 1. Kişilerin bir kamu kurumundan yararlanmaları,
 2. Kişilere Kamu eliyle bir yarar sağlanması,
 3. Kamu idaresinin kişilerin özel bir işiyle uğraşması halinde alınabilir.

Bunları açarsak eğer öncelik ve asıl şart yapılan hizmet kamu hizmeti olması gerekmektedir.Devlet burada yapmış olduğu yatırımın masraflarını kişi veya kişiler tarafından ödenmesini beklemekten yanı sıra. Kamu harcamalarına kaynak sağlaması, toplumsal adaleti sağlamak ve kötüye kullanımları önlemek de bu amaçlar arasında yer almaktadır.Bir kamu hizmetinden hiç para alınmaz ise, diğer kamu kaynaklarının buraya aktarılması gerekeceğinden, o hizmetten hiç yararlanmayacak olanların da buna kaynak sağlaması söz konusu olacaktır ve insanlar bunu suistimal edebilirler bu sebepten adaletsiz bir düzen ortaya koymaması için verginin alınması gerekmektedir. Bir hizmetin ücretsiz mi yoksa harca tabi mi olacağı konusunda Anayasadaki temel hak ve ödevler (özellikle sosyal ve ekonomik) göz önünde bulundurulmalıdır. Kanunun ekinde ise üst başlıklar altında 9 ayrı harç tarifesi yer almaktadır.

Alınan Harç Türleri Nelerdir?

 1. Yargı harçları,
 2. Noter harçları,
 3. Vergi yargısı harçları,
 4. Tapu ve Kadastro işlemlerinden alınacak harçları,
 5. Konsolosluk Harçları,
 6. Pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize ve Dış işleri Bakanlığı tasdik harçları,
 7. Gemi ve Liman harçları,
 8. İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları,
 9. Trafik harçları

Yazar: EBRU KEÇELİOĞLU

KAYNAKÇA:

 • www.parasut.com/blog/damga-vergisi
 • www.dunya.com/kose-yazisi
 • http://www.ozgurbiyan.com/2016/06/damga-vergisinin-varlik-nedeni/
 • www.uyumsoft.com/damga-vergisi-nedir
 • http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/138malicozum/15.pdf
 • ww.basarmevzuat.com/dustur/kanun/5/0492/a/492sk.htm#02
 • https://www.muhasebedersleri.com/genel-muhasebe-1/ozel-tuketim-vergisi-beyannamesi.html
 • https://tr.instela.com/ozel-iletisim-vergisi–323186
 • http://dergipark.gov.tr/adusobed/issue/33430/355357
 • http://dergipark.gov.tr/download/article-file/209342
 • https://www.uyumsoft.com/damga-vergisi-nedir
 • https://www.gumruktv.com.tr/gumruk-vergisi-nedir-gumruk-vergisi-nasil-hesaplanir

 

Bir cevap yazın

adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort manavgat escort alanya escort fethiye escort didim escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort haliliye escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort www.elmasajeinfantil.com istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu
Tekirdağ mutlu son Adana mutlu son Mersin mutlu son Bursa mutlu son Muğla mutlu son Balıkesir mutlu son Kocaeli mutlu son İstanbul mutlu son Ankara mutlu son Antalya mutlu son İzmir mutlu son Denizli mutlu son Çanakkale mutlu son Sakarya mutlu son Manisa mutlu son Malatya mutlu son Yalova mutlu son Sivas mutlu son Tokat mutlu son Kayseri mutlu son Trabzon mutlu son Aydın mutlu son Elazığ mutlu son Afyon mutlu son Kütahya mutlu son Ordu mutlu son Eskişehir mutlu son Gaziantep mutlu son istanbul mutlu son ankara mutlu son izmir mutlu son bursa mutlu son antalya mutlu son adana mutlu son konya mutlu son şanlıurfa mutlu son gaziantep mutlu son kocaeli mutlu son mersin mutlu son diyarbakır mutlu son hatay mutlu son manisa mutlu son kayseri mutlu son samsun mutlu son balıkesir mutlu son maraş mutlu son van mutlu son aydın mutlu son tekirdağ mutlu son sakarya mutlu son denizli mutlu son muğla mutlu son bağcılar mutlu son bahçelievler mutlu son esenler mutlu son esenyurt mutlu son kadıköy mutlu son kağıthane mutlu son kartal mutlu son küçükçekmece mutlu son maltepe mutlu son pendik mutlu son sultangazi mutlu son ümraniye mutlu son üsküdar mutlu son aliağa mutlu son alsancak mutlu son bayraklı mutlu son bornova mutlu son buca mutlu son çeşme mutlu son çiğli mutlu son gaziemir mutlu son karşıyaka mutlu son konak mutlu son menemen mutlu son ödemiş mutlu son torbalı mutlu son çankaya mutlu son keçiören mutlu son mamak mutlu son polatlı mutlu son sincan mutlu son alanya mutlu son belek mutlu son kaş mutlu son kemer mutlu son korkuteli mutlu son lara mutlu son manavgat mutlu son serik mutlu son side mutlu son didim mutlu son efeler mutlu son kuşadası mutlu son nazilli mutlu son altıeylül mutlu son bandırma mutlu son edremit mutlu son karesi mutlu son susurluk mutlu son gemlik mutlu son gürsu mutlu son inegöl mutlu son mudanya mutlu son nilüfer mutlu son osmangazi mutlu son yıldırım mutlu son biga mutlu son çan mutlu son gelibolu mutlu son adıyaman mutlu son afyon mutlu son ağrı mutlu son aksaray mutlu son amasya mutlu son ardahan mutlu son artvin mutlu son bartın mutlu son batman mutlu son bayburt mutlu son bilecik mutlu son bingöl mutlu son bitlis mutlu son bolu mutlu son burdur mutlu son çanakkale mutlu son çankırı mutlu son çorum mutlu son düzce mutlu son edirne mutlu son elazığ mutlu son erzincan mutlu son erzurum mutlu son eskişehir mutlu son giresun mutlu son gümüşhane mutlu son ığdır mutlu son ısparta mutlu son karabük mutlu son karaman mutlu son kastamonu mutlu son kilis mutlu son kırıkkale mutlu son kırklareli mutlu son kırşehir mutlu son uşak mutlu son kütahya mutlu son malatya mutlu son mardin mutlu son nevşehir mutlu son niğde mutlu son ordu mutlu son trabzon mutlu son osmaniye mutlu son rize mutlu son siirt mutlu son sinop mutlu son sivas mutlu son tokat mutlu son karahayıt mutlu son pamukkale mutlu son nizip mutlu son şahinbey mutlu son şehitkamil mutlu son antakya mutlu son defne mutlu son iskenderun mutlu son darıca mutlu son gebze mutlu son gölcük mutlu son izmit mutlu son körfez mutlu son akşehir mutlu son beyşehir mutlu son ereğli mutlu son karatay mutlu son meram mutlu son selçuklu mutlu son akhisar mutlu son alaşehir mutlu son soma mutlu son turgutlu mutlu son akdeniz mutlu son anamur mutlu son erdemli mutlu son mezitli mutlu son silifke mutlu son tarsus mutlu son toroslar mutlu son yenişehir mutlu son bodrum mutlu son dalaman mutlu son fethiye mutlu son köyceğiz mutlu son marmaris mutlu son menteşe mutlu son milas mutlu son adapazarı mutlu son serdivan mutlu son atakum mutlu son çarşamba mutlu son ilkadım mutlu son eyyübiye mutlu son siverek mutlu son viranşehir mutlu son çerkezköy mutlu son çorlu mutlu son erbaa mutlu son