Fiba Emeklilik Nedir? Fiba Emeklilik Fon Getirileri
Fiba Emeklilik Nedir? Fiba Emeklilik Fon Getirileri

Fiba Emeklilik Nedir? Fiba Emeklilik Fon Getirileri |2023

Fiba Emeklilik Nedir?

Fiba emeklilik, Fiba Holding bünyesinde 2012 yılı itibari ile çalışmalarına başlamıştır. Kurulduğu yıldan itibaren büyük hamlelerle büyümeye devam eden emeklilik şirketi daha ikinci yılında CIV Hayat Sigorta bünyesindeki Kredi Hayat ve Birikimli Hayat Sigorta poliçelerini alarak ilk büyük adımını atmış bulunmaktadır. Bundan iki yıl sonra yani 2016 da ise Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. ye ait bütün hisseleri satın alarak bütün müşterileri Fiba Emeklilik bünyesine katmıştır. Yıl 2018 e geldiğinde ise şirket tarihinin en büyük alımını yaparak yani Groupma ya ait bireysel emeklilik sistemi portföyünü de alarak sektördeki payını 1.5 milyar fona yükseltmiştir.

Fiba Emeklilik Yatırım Fonları

Fiba Emeklilik Yatırım Fonları her türlü müşteriye hitap edecek şekilde çeşitlendirilmiş ve piyasa şartlarına uygun kazanç sağlayacak işinde uzman Portföy Yöneticilerine emanet etmektedir. Bunun yanında eğer siz portföy yöneticinizden memnun kalmazsanız kendi portföy yöneticinizle çalışmanıza da imkan sağlamaktadır. Fiba Emeklilik şuan kendi portföy yönetim ekibi dışında 12 farklı portföy yönetim şirketi ile çalışmaktadır.

Altın Emeklilik Yatırım Fonu

Bu fonun amacı fonu tercih eden müşterilerin isteği doğrultusunda yatırımların en az yüzde 80 olacak şekilde altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarıyla değerlendirmek. Altın ve Altına dayalı sermaye piyasası araçlarının ülke içi ve ülke dışı borsalardaki fiyat farklılıklarından kazanç sağlamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda oluşturulan fonun son bir yıldaki getiri profili ise yüzde 27.78’dir.

Bu makale ilginizi çekebilir:   Abigem Nedir? Abigem Acilimi ve Hizmetler |2023

Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu

Bu fonun temel amacı Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi ve Maliye Bakanlığı tarafından yurt dışına ihraç edilen Kamu Dış Borçlanma yatırımı yaparak hem bu borçlanma senetlerinden hem de ülkeler arasındaki döviz kuru farklılıklarından ortaya çıkan faiz gelirleriyle maksimum kazanç sağlamaktır. Bunun yanında artan sermaye ile yüksek yeni kazançlar sağlamaya çalışılmaktadır. Fonun son bir yıldaki getiri potansiyeli yüzde 23.84 ile güzel bir getiri getirdiğini göstermektedir.

Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu

Bu fonun asıl strateji ise yüzde 80 yurt içinde ihraç edilen kamu borçlanma araçlarının faiz gelirlerinden kazanç sağlamaktır. Devletin hazine yoluyla 1 yıldan kısa vadeli olarak çıkarttığı Hazine Bonosu ve Maliye Bakanlığının ise 1 yıldan uzun olarak çıkarttığı Devlet Tahviline yatırım yaparak kazanç sağlamaktır. Fonun bir yıldaki getiri profili ise yüzde 28.89 dur.

Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

Fon fiba bireysel emeklilik sistemi kapsamında grup yatırım fonu olarak kurulmuştur. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu kazancı orta ve uzun vade planlarına göre yapılmakta olup. Bu aralıkta sermaye kazancı, kira getirisi, temettü geliri ve faiz kazancı elde etmeyi amaçlar. İlk önce piyasanın orta ve uzun vade beklentilerini belirleyip bu doğrultuda kazancı en yüksek yatırım araçlarına yönelerek en uygun geliri elde etme çabasındadır. Bu kazançlara ek olarak Fon döviz alıp satarak ya da sermaye piyasasında hisse senedi vb. işlemlerde yatırım yaparak kazanç sağlamaktadır. Fonun bir yıllık getirisi ise yüzde 28.65’dir.

Fiba Portföy Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Fiba Portföy Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonunun temel amacı, Borçlanma Araçlarına odaklanarak yüzde 80’i yatırım yapmaktır. Bu doğrultuda Devlet İç Borçlanma ve Özel Sektör İç Borçlanma araçlarının faiz getirileri hedeflenmektedir. Sermaye Piyasası araçları ve döviz kazançlarından da kazanç sağlamayı amaçlamaktadır. Fonun getirisi ise son yılda yüzde 30.89’dur.

Bu makale ilginizi çekebilir:   Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Nedir? Eşitsizlik Raporu |2023

Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Fonda Ekonomi, Finansal ve Piyasa koşullarının analizi ayrıntılı yapılarak yüzde 80 ila yüzde 100 olacak şekilde yatırım yurt içi hisse senetlerine yapılır. Bu doğrultuda gelir hedefleri beklentinin altında kalırsa artan sermaye döviz kuru farklarında ya da diğer sermaye piyasası araçlarında değerlendirilir. Fonun son bir yıldaki getirisi ise yüzde 42.95 olarak verimli bir fon olmaktadır.

Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Grup fonlardan farkı BES sistemi içinde olmamasıdır. Temel olarak gelir yöntemleri aynı olup ikisi de piyasada hisse senedi yatırımı, temettü geliri, faiz kazancı gibi alanlarda orta risk grubunda kazanç sağlamaktadır. Fonun risk değeri ise 3 ile 4 arasında olup bu sınırın izin verdiği yatırım araçlarının getirileri hedeflenmiştir. Fonun son yıldaki getirisi ise yüzde 34.98’dir.

Hisse Senedi Grup Fiba Emeklilik Yatırım Fonu

Fonun amacı BES sistemi içerisinde kurulan Grup fonu olup yatırımlarının en az yüzde 80 ve en çok yüzde 100 olarak hisse senedi ortaklık paylarında değerlendirme amacındadır. Son yıldaki getirisi ise yüzde 27.84’dür.

OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Kolektif Portföy Yöneticiliği standartlarına göre yönetilen fonun son yıldaki getiri yüzde 23.72’dir.

OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Bu fonda ise katılım mantığı ile faizden uzak standart yatırım araçlarına yönlendirilir. Bununla en yüksek kazanç amaçlanır. Son yıldaki getirisi ise yüzde 25.22’dir.

Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Fonun amacı faizsiz olması için devlet tarafından çıkartılan kira sertifikaları ve gelir ortaklığı ile kazanç sağlamaktadır. Son bir yıldaki getirisi ise yüzde 27.04’dir.

OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Bu tür fonların yatırım araçları önceden belirlenmez. Bu fonda asıl aranan ise faizsiz yatırım araçlarından seçilmesi. Risk Seviyesi 1-7 olan yatırım araçlarından riski yüksek 5-7 arası yatırım araçları seçilir. Bu fonun getirisi ise yüzde 40.12’dir.

Bu makale ilginizi çekebilir:   İflas Anlaşması (Konkordato) Nedir?

Yazar: HARUN AKYAY

Kaynakça

  • https://www.fibaemeklilik.com.tr/bireysel-emeklilik/yatirim-fonlari/fibaemeklilik-fonlari/1
  • https://www.fibaemeklilik.com.tr/bireysel-emeklilik/yatirim-fonlari/fon-getirile
  • https://www.fibaemeklilik.com.tr/bireysel-emeklilik
  • https://www.fibaemeklilik.com.tr/bireysel-emeklilik/yatirim-fonlari/risk-getiri-profili
  • https://www.fibaemeklilik.com.tr/bireysel-emeklilik/yatirim-fonlari/fonlar-nasil-yonetilmektedir