Forward İşlemi Nedir? Forward Sözleşmeleri Nelerdir

FORWARD İŞLEMİ NEDİR? 

Forward; belirli bir dayanak için, taraflar arasında ilgili vadede yapılacak olan işlemin fiyat ve miktarının bugünden belirlenmesidir. Alivre sözleşmeler olarak da bilinmektedir. Forward sözleşmeler genel olarak borsada işlem görmez ve bu yüzden tezgahüstü sözleşmeler olarak kabul edilir. Forward sözleşmeler vadesinden fiziki veya nakdi teslim gerektirir.

Bankalarla müşterileri arasında gerçekleşen işlemlerdir. Standart sözleşmeler değillerdir. Sözleşme tarafları malla ilgili tüm ayrıntıları çok iyi belirler ve karşılıklı güven çok önemlidir. Forward sözleşme yapmanın temel nedeni riski en aza indirmek ve bir malın fiyatında olumsuz bir dalgalanma olasılığını azaltmaktır. Çiftçiler ve diğer emtia üreticileri günümüz emtia fiyatlarını spot fiyata veya malın gelecekteki teslimat tarihinde satabileceği fiyatlara karşı ölçmektedir.

Emtia, ticarette konu olan altın, gümüş, petrol, doğalgaz, bakır, pamuk, mısır, buğday, şeker, kahve gibi malların tümüne verilen addır.

Forward piyasası büyüktür, çünkü dünyanın en büyük şirketlerinin birçoğu para ve faiz oranlarının risklerini korumak için kullanır. Faiz riski giderilir fakat bu işlemden zarar edilebileceği de unutulmamalıdır. Bu sözleşmelerin detayları alıcı ve satıcı ile sınırlı olduğundan, halk tarafından pazarın büyüklüğünün tahmin edilmesi zordur.

Forward sözleşmeler ve futures sözleşmeler birbirine oldukça benzerdir ve bu yüzden futures sözleşmeler ile karıştırılmamalıdır.

Forward Sözleşmeleri Nedir?

Forward Sözleşme Çeşitleri

1- Döviz Forward Sözleşmesi

Belirli tutarda dövizin, belirlenmiş bir tarihte, belirlenmiş bir kurdan, belirlenen dövize çevrilmesini ve teslimini garanti eder.

2- Faiz Forward Sözleşmesi

Tarafların belli bir süre için anapara tutarı üzerine uygulanacak olan garanti edilmiş bir faiz oranı sağlayan sözleşmelerdir.

3- Emtia Forward Sözleşmesi

Sahibini, taraflarca sözleşme tarihinde belirlenen bir malı, gelecekteki belirlenen bir tarihte sözleşme tarihinde belirlenmiş fiyattan almaya ya da satmaya mecbur bırakan bir sözleşmedir.

Örnek olarak bir ithalatçı firma düşünelim:

Bu firmanın 30 Nisan 2019 tarihinde ödeme yapması gerekiyor ve firmanın gelirleri TL cinsinden olsun.

Ödeme miktarı da 500.000 Euro olsun.

Ve firma kurdaki yükselişten endişe ediyor diyelim. Buna göre bir forward işlem yaparak 30 Nisan 2019 tarihindeki kuru bugünden sabitleyebilir.

Bugün Euro kuru 6.10 iken 30 Nisan 2019 da Euro’yu 6.50’den almayı garantileyebilir.

Vadedeki Euro kuru kaç olursa olsun firmanın 500.000 Euro’yu 6.10 dan almayı taahhüt etmesi ve bunu bağlayan finansal kuruluşun da Euro kuru kaç olursa olsun 6.50 den satmayı taahhüt etmesidir.

Yani ithalatçı firma forward işlem yapıp kuru sabitlediği için 30 Nisan 2019 tarihindeki kur ne olursa olsun bu firmayı etkilemeyecektir.

Forward İşlemi Kimler Yapabilir?

1-İthalatçı ve ihracatçı müşteriler. Çünkü bilançolarında kur riski taşırlar.

2-Bilançolarında YP (yabancı para) sebebiyle nakit akışlarını aktif olarak yönlendirmek isteyenler.

3-Kur fiyatlarındaki artış veya azalışta bir öngörüde bulunan ve piyasanın yönünü kestirebilen kişiler için yatırım amacı olarak forward işlemi kullanılabilir.

FORWARD FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

1-Dayanak varlıkların spot değeri

2-Dayanak varlıkların faiz oranı

3-Vadeye kalan gün sayısı

AVANTAJLARI

-Kur riskini kontrol edilebilir hale getirir.

-İthalat ve ihracatta kur değerinin önceden belirlenmiş olması, kurdaki gerçekleşecek olan dalgalanmaların etkisinden korur.

– Kurdaki belirsizlik ortadan kalkar.

– Nakit akışında düzenlilik sağlanır.

RİSKLERİ

-Forward işlem yapılırken güven esastır. O yüzden kredi riski buradaki en büyük risktir.

-Taraflardan birisi taahhüdünü yerine getirmez ise sözleşmeye uyulmadığından dolayı temerrüt riski doğar ve büyük bir zarar ortaya çıkabilir.

-Forward işlemlerde anapara korunmaz ve bu yüzden gerçekleşebilecek zarar yatırılan para kadar olabilir.

-Herhangi bir garantör bulunmamaktadır.

KAYNAKLAR

  • https://www.investopedia.com/terms/f/forwardcontract.asp
  • https://www.kucukpara.com/gundem/forward-nedir-forward-islemine-ait-riskler-nelerdir/
  • https://www.investaz.com.tr/blog/forward-islemlerin-avantajlari-riskleri-nelerdir/
  • https://www.finanspara.com/forward-islemlerin-avantajlari-ve-riskleri-nelerdir/
  • https://investinganswers.com/financial-dictionary/options-derivatives/forward-contract-4892

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir