IBAN numarası
IBAN

IBAN Nedir? | IBAN Sorgulama Yapma |2023


IBAN Nedir?

Iban, İngilizce International Bank Account Number Türkçesi (Uluslararası Banka Hesap Numarası) kelimelerinin baş harflerinden oluşan IBAN hesap numaralarını tanımlayan uluslararası bir standarttır. IBAN: Avrupa Birliği düzenlemeleri çerçevesinde, ülkeler arasında gerçekleştirilen para transferlerinin hızı ile kalitesini artırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla IBAN adı verilen uluslararası banka numarası standardı geliştirilmiştir. IBAN kullanan Avrupa ülkelerinin sayısı 42, Avrupa dışında IBAN kullanan ülke sayısı ise 3’tür.

IBAN Sorgulamak için tıklayın

IBAN Kullanımının Amacı

Avrupa Ülkelerindeki banka ve diğer finansal kurumlar aracılığı ile gerçekleştirilen para transferlerindeki hataları ve bundan doğan gecikmeleri ve son yıllarda artan işlem hacmine ve çeşitliliğine karşılık, çeşitli dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetleri nedeniyle kontrol işlevlerinin sıklaştırılması gereği, bunun yanında işlem maliyetlerini düşürerek verimliliği arttırma, bankaları kontrolden bırakmaksızın işlemleri giderek daha fazla otomatik hale getirmeye yönlendirmektedir.

STP(Straight Through Processing : Uçtan Uça Otomasyon) bu yöndeki çalışmaların sonucu olarak ulaşılması arzu edilen bir durum olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bankacılık sektöründe bu amaca yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmektedir.

Avrupa Birliği (AB) bünyesindeki başlatılan standartlaşma çalışmaları Avrupa ve uluslararası alanda yaygınlaşmakta ve ödeme sistemlerinde; standart, prensip, tanım, erişim ve fiyatlama yapılarının geliştirilmesi ve uygulanması için önemli adımlar atılmaktadır.

Yukarı da açıklanan durumlarda, geçerliliği teyit edilebilen, otomatik işlemeye uygun ve uluslararası geçerliliğe sahip bir banka numarası oluşturma kavramı ,2000’li yılların başında ECBS (European Committee for Banking Standards : Avrupa Bankacılık Standartlar Komitesi ) tarafından geliştirilmiştir. ISO ( İnternational Standard for Organization: Uluslararası Standart Teşkilatı) tarafından kabul edilmiştir. Sınır ötesi ödemelerde IBAN ve banka tanımlama kodu (BIC) kullanımı, işlem otomasyonunu sağlayan iki önemli finansal standarttır. BIC bankaya ait kodu tanımlarken IBAN müşteri hesap numarası standardı tanımlamaktadır.

Bu hesap numarası standardını uygulayan ülkerler ISO tarafından 2077 yılından itibaren görevlendirilen, SWIFT’e (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication : Dünya Çapında Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği) başvurmakta ve SWIFT tarafından incelenen başvurular diğer kayıtlı ülkelere duyurularak sistemin ödeme sistemlerinde kullanılması sağlanmaktadır. Bir başka ifadeyle, SWIFT, IBAN standardı geliştirmek ve uygulamak isteyen ülkeler isteyen ülkeler için bir kayıt otoritesi olarak görev yapmaktadır.

Bu makale ilginizi çekebilir:   Beveridge Eğrisi Nedir? Nasıl Yorumlanır? |2023

iban

YAPISI

Bankalar tarafından müşterilere verilecek iban kodu yalnızca birini işaret eden 20 sayılık/alfabetik karakterden oluşturulur. Soldan sağa karakter sıralaması bu tebliğin bir numaralı ekinde gösterilen şekilde aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

Karakter Sayısı

Karakter Şekli

Açıklama

2

Alfabetik Karakterler (A-Z)

Ülke Kodu

2

Sayısal Karakter (0-9)

Uluslararası Banka Hesap Numarası Kontrol Basamakları

5

Sayısal Karakter (0-9)

Banka Kodu

1

Sayısal Karakter (0-9)

Rezerv Alanı

16

Sayısal/Alfabetik Karakter

Hesap Numarası

• Oluşturulan Uluslararası Banka Hesap Numarası içinde “İ, Ç, Ğ, Ö, Ş, Ü” harfleri ve küçük harf kullanılmaz.

• Türkiye’nin ülke kodu ISO 3166 No.lu standarda göre “TR’dir.

• Banka kodları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir ve duyurulur.

• Hesap numarası için standart bir format yoktur. Ancak hesap numarası olarak tespit edilen 16 hanenin sağa dayalı olarak yazılması ve varsa sol tarafındaki boşlukların sıfır ile doldurulması zorunludur.

• Rezerv Alan Bölümü, tüm hesap numaraları için sıfır olarak doldurulur.

• Kontrol basamaklarının hesaplanması ve doğrulanması, bu Tebliğin 2 ve 3 numaralı ekinde gösterilen ISO 7064 No.lu standarda göre oluşturulan MOD 97-10 yöntemi kullanılarak

yapılır.

IBAN Kullanılan Bazı Ülkeler

Ülke Uzunluk Örnek

Almanya 22 DE738964853574108151007

Avusturya 20 AT0528001452005225078

Estonya 20 EE1500521000885550544

İrlanda 22 IE41A8BK54846897792200

Macaristan 28 HU55550008544008477015463144

Belçika 16 EB52589000886300

Avrupa Dışında Uluslararası Banka Hesap Numarası Kullanan Ülkeler

Ülke Uzunluk Örnek

Mauritius 30 MU11MOMM010110102020300000NUD

Cumhuriyeti

Tunus 24 NT18900589150440111695025

Suudi

Arabistan 24 SA55400088533214005885330

OLUŞTURULMA

Bankaların para transferine her bir müşteri hesabı için bu Tebliğde belirtilen esaslar doğrultusunda, Uluslararası Banka Hesap Numarası üretmeleri ve hesap sahiplerine bildirmeleri zorunludur.

GÖSTERİM

Bankaların yazılı ve elektronik ortamda para transferine konu olan hesaplara ilişkin olarak müşterileri için üretecekleri ve üzerinde hesap numarası bulunması gereken belgelerde IBAN’ın gösterilmesi zorunludur.

• Elektronik ortamda Uluslararası Banka Hesap Numarasının kullanım formatı tümü bitişik karakterlerden oluşur. Karakterlerin arasında boşluk bırakılmaz ve ayraç konulmaz.

IBAN yazılı belgeler üzerinde, soldan başlamak üzere dörder haneden oluşan ve aralarında boşluk olan gruplar şeklinde gösterilir.

Türkiye’de Durum

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) , katılımcılar ve bankalarında katılımlarıyla yürütülen standart uygulama ve belirlemeye yönelik politikaların belirlenmesi çalışmaları, Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde oluşturulan IBAN çalışma komitesi tarafından yürütülmektedir.2003 yılında başlatılan çalışmalar sonucu ”IBAN Türkiye Raporu” hazırlanmış ve Türkiye standardı olarak değerlendirilerek ,30 Mayıs 2005 tarihinde ülke standartları için , o dönemde kayıt yetkisine sahip olan ESBC’ye gönderilip yayınlanması sağlanmıştır.

Bu makale ilginizi çekebilir:   En iyi E-Kitap Okuyucu / Ebook Okuyucu Marka |2023

1 Eylül 2005 tarihine kadar bankalara belirli bir süre verilmiştir. Bu süre sonunda bu kodlama tüm Türkiye’ yürürlüğe girmiştir.

Türkiye standardında, 26 hane uzunluğunda ve tüm bankaların kolaylıkla uygulayabilecekleri şekildedir. Hesap bölümü, 16 haneden oluşur. Sağa doğru olarak yazılmakta ve boşluk varsa sıfır ile kapatılır.

Ülke Kodu + Kontrol Alanı + Kurum /Banka Kodu+ Rezerv Alanı+ Temel Hesap Numarası

Elektronik Gösterimi

TR 560012000000618800322003

Yazılış Gösterimi

TR56 0012 0000 0061 8800 3220 03

IBAN numarası Nasıl Öğrenilir?

Iban numaranızı hesaplarınızın bağlı bulunduğu banka şubelerinden, internet bankacılığından ve mobil bankacılıklarından öğrenebilirsiniz. Hatta bankaların iban sorgulama ve doğrulama ismi altında ibanınızı öğrenebileceğiniz bazı web siteleri bulunmaktadır.

Ziraat IBAN Sorgulama Öğrenme

Aşağıda vereceğimiz ziraat bankası adresine girerek şube isminizi kodunu ve Müşteri Numaranızı girerek kendinize ait ibanınızı öğrenebilirsiniz. Ziraat Bankası iban nedir sorusu için linki kullanabilirsiniz.

https://www.ziraatbank.com.tr/tr/hesaplama-araclari/iban-hesaplama

VakıfBank IBAN Sorgulama Öğrenme

Vakıfbank Bankomat Kart/Hesap numaranıza ait aşağıda verdiğimiz linke tıklayarak hesap numaranızı, kart numaranızı girerek size ait IBAN numarasını öğrenebilirsiniz. Vakıfbank iban nedir sorusu için linki kullanabilirsiniz.

https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/IbanOgren

HalkBank IBAN Sorgulama Öğrenme

IBAN NO Kontrolü, IBAN Hesaplama, IBAN’dan “Hesap No / Şube Bulma” gibi işlemleri aşağıda verdiğimiz Halkbankası iban sorgulama aracından yapabilirsiniz. Halkbank iban nedir sorusu için linki kullanabilirsiniz.

https://www.halkbank.com.tr/11281-iban_kontrol

İş Bankası IBAN Sorgulama Öğrenme

İş Bankasından Iban sorgulama öğrenme yapabilmek için Şube kodunuzu ve Hesap numaranızı bilmeniz yeterlidir. Bu bilgileri biliyorsanız aşağıda vereceğimiz iban sorgulama aracından işbankası iban numaranızı öğrenebilirsiniz. İş Bankası iban nedir sorusu için linki kullanabilirsiniz.

https://www.isbank.com.tr/iban-hesaplama