KOBİ’ lerin Ekonomideki Önemi ve KOBİ Destekleri

KOBİ NEDİR

KOBİ : Yıllık 250 kişiden az sayıda işçi istihdam eden ve yıllık mali bilançoları 40 milyon TL’yi aşmayan mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler” kısaca KOBİ denmektedir.

KOBİLERİN EKONOMİDE YERİ

Avrupa Birliği ölçütlerine göre ise, yıllık 43 milyon Avro’dan küçük mali bilançoya sahip işletmelere, Kobi denmektedir. KOBİ’ler bir ülkenin hem istihdamı hem de üretiminin bel kemiğini oluşturan yapılardır. Gelişmiş ülkelere bakıldığında; toplam işletmelerin yüzde 95’i, toplam istihdamın yüzde 50’si,toplam üretimin yüzde 50’si, toplam yatırımların yüzde 40’ı ve toplam ihracatın yüzde 40’ı KOBİ’ler tarafından yapılmaktadır. Bu rakamlar göz önüne alındığında KOBİ’lerin ülke ekonomilerindeki yeri ve önemi apaçık ortaya çıkmaktadır. İster gelişmiş ister gelişmekte olan bir ülke olsun, ekonomide büyük ölçekli holding ve şirketler kadar KOBİ’lere de ihtiyaç duyulmaktadır.

EKONOMİDE AVANTAJI

KOBİ’ler değişen piyasa ve üretim koşullarına büyük ölçekli firmalardan daha hızlı adapte olma kapasitelerine sahiptir. Bu yüzden küreselleşen ekonomide KOBİ’ler rekabet konusunda da belli başlı üstünlüklere sahip görünmektedir. Ayrıca KOBİ’ler bulundukları bölgede üretime ve istihdama dolayısı ile ülke ekonomisine büyük ölçekte katkıda bulunmaktadırlar.

Gelişmiş ülkelerde ekonomideki yeri önemli olan bu işletmeler, gelişen ülkeler için daha da fazla önem arz etmektedir. Türkiye’de gelişen ve gelişmiş ülkeler kategorisine girmeye çalışan bir ülkedir. Bu anlamda KOBİ ’ler Türkiye ekonomisinde de büyük bir öneme sahiptir. Türkiye’de ki KOBİ ’ler toplam işletmelerin yüzde 99’unu, toplam istihdamın yüzde 77’sini, toplam üretimin yüzde 55’ini, toplam yatırımların yüzde 50’sini ve toplam ihracatın yüzde 60’ını oluşturmaktadır. Bu rakamlar KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki rolünü ve büyüklüğünü gözler önüne sermektedir. Bu yüzden devlet ve finans sektörü, Türkiye’de KOBİ’lerin gelişmesi ve geliştirilmesi üzerine yoğun çaba sarf etmelidir.

KOBİ NASIL DESTEKLENMELİ

Sonuç olarak KOBİ’ler hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerde ekonominin gelişmesi ve istihdam için büyük önem arz etmektedir. Değişen piyasa koşullarına hızlı uyum sağlama yetenekleri, ülke içerisindeki bölgelerde dengeli bir büyüme sağlaması, işsizliğin azaltılması ve yeni ürün ve hizmetlerin üretimi, Kobilere önem verilmesini gerekli kılan unsurlardandır. Türkiye’de, gelişen ekonomisinin temel taşlarından olan bu işletmelere destekler sağlamaktadır. Hem yeni Kobilerin kurulması hem de var olanların rekabet gücünü arttırmaya yönelik adımlar atmaktadır. Bu sayede Türkiye’de istihdam artacak, işsizlik azalacak ve ülke ekonomisi gelişecektir. Gelişen Türkiye’de ise vatandaşların refah seviyesi yükselecektir.

Bu makale ilginizi çekebilir:   Borsa Çökerken Kim Hisse Satın Alır? |2023

Kobilerle ilgili bazı önemli sayfalar

http://www.kobi.org.tr/

http://www.kosgeb.gov.tr/