Tarım Sektörü Ekonomide Neden Desteklenmeli?

Tarım Sektörü Neden Önemli

İnsanların asgari yaşam koşullarını sağlayabilmek için yiyecek, giyecek, barınma gibi temel ihtiyaçları vardır. Bu sebeple ister az gelişmiş isterse gelişmiş bir ülke olsun; tarım sektörü, bütün ülkeler için hayati öneme sahip bir sektördür. Tarım sektörü sadece halkın gıda ihtiyacı sağlamanın ötesinde birçok farklı alanda da ülke vatandaşlarının refahına, sanayisine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Örnek olarak tarlada yetişen bir buğday başağı, onu üreten çiftçiye hem beslenme hem gelir kaynağı olarak; buğdayı alan un fabrikasında çalışanlara ise, beslenme, gelir ve istihdam kaynağı olarak; ülke ekonomisine de katma değer yaratarak katkıda bulunmaktadır. Tarım sektöründe üretilen birçok ürün, ülke sanayisi içinde hammadde girdisi olarak kullanılmaktadır. Bu yönüyle ele alındığında gelişmiş bir tarım sektörü ülkedeki vatandaşların düzenli beslenerek sağlığını arttırmakta, halka istihdam sağlamakta, sanayicinin hammaddeye ulaşarak büyümesini ve ülke ekonomisine katkıda bulunmasını sağlamaktadır. Dünyanın birçok gelişen ve gelişmiş ülkesinde tarım sektörüne çeşitli sübvansiyonlar sağlanmaktadır. Bu sayede tarım sektöründe çalışan üreticiler desteklenerek düzenli bir tarımsal üretim de garanti altına alınmaktadır.

Türkiye’de Tarım Sektörü

Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında tarım sektörüne ciddi teşvikler sağlayan bir ülkedir. Hızla artan nüfusun düzenli ve sağlıklı beslenebilmesi için tarım sektöründe kalite, verimlilik ve kırsal kalkınma odaklı sübvansiyonlar sağlanmaktadır. Sektörde üretimden hasada, ürünün işlenme sürecinden tüketiciye satışına kadar bütün süreçlere göre çeşitli destekler bulunmaktadır. Türkiye’de tarım sektöründe çiftçiye verilen bazı teşvikler ise, şöyle sıralanmaktadır; Mazot, gübre ve toprak analiz desteği, fındık üretim desteği;  sanayi üretiminde de yer alan ayçiçeği, kanola, mısır, pamuk, buğday, arpa ve benzeri ürün destekleri ile organik tarım desteği başlıca desteklerdir. Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanan tarımsal kalkınma bülteni ülkemizin özellikle son 10 yılında tarım sektörüne verdiği katkılar ile ilgili bazı bilgiler vermektedir. Bu bilgilere göre; 2003-2014 yılları arasında çiftçilere toplam 70 milyar TL’lik destek verilmiştir. Stratejik öneme sahip tarımsal ürünlere yapılan toplam tarım desteği ise, 20,7 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2006 yılından 2014 yılına kadar geçen sürede 81 il, 971 ilçe, 1.750 bucak, 33,596 köyde faaliyet gösteren çiftçilerin doğal afet ve diğer sorunlardan kaynaklı zararlarını karşılamak üzere toplam 4,5 Milyon adet sigorta poliçesi kesilirken, çiftçilere 1,4 Milyar TL, prim desteği ödemesi yapılmıştır. Yine zarar gören çiftçilerin zararları ile ilgili olarak 1,7 Milyar TL hasar ödemesi yapılmıştır.

Bu makale ilginizi çekebilir:   Hissede Maliyet Düşürme Nasıl Yapılır? |2023

Tarım Sektöründe Atılması Gereken Adımlar

Sonuç olarak tarım sektörü, gelişen ve gelişmiş ülkeler için hayati önem taşıyan bir sektördür. Ülke vatandaşlarının yiyecek, giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra ülke vatandaşları için istihdam olanakları sağlamaktadır. Ülke sanayicileri de tarımsal ürünleri işleyen fabrikalar kurarak istihdam yaratmakta ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Türkiye’de gelişmekte olan ülkeler arasında ve hızlı artan nüfusu sebebi ile tarım sektörüne birçok konuda destek vermektedir. Ülkede tarım ürünün üretilmesinden satışına kadar geçen bütün süreçlerde sektöre, birçok sübvansiyon sağlamaktadır. Bu sayede kentsel kalkınmanın yanı sıra kırsal kalkınmaya da destek vermektedir. Gelişen tarım sektörü de ülke vatandaşlarının refah düzeyini arttırmaya, istihdam yaratmaya ve ülke ekonomisinin büyümesine katkıda bulunmaya devam edecektir.