Köye Dönüş Hibesi – Kredisi Nedir? Nasıl alınır? |2023

Köye Dönüş Hibesi Nedir?

Köye Dönüş Hibesi, Devlet, tarım ve hayvancılığı destekleyip kırsal yaşamı kalkındırmak adına Köye Dönüş Hibesi adı altında hibe imkanı tanımaktadır. Kırdan kente göç edip de şehrin zorlu şartlarına uyum sağlayamayanlar için oldukça cazip bir fırsat olarak görülmektedir.

Köye Dönüş adı verilen proje ile köye kesin dönüş yapmayı planlayan, üretici ve çiftçiler için hibe desteği verilmektedir. 15.000 kişinin yararlanması planlanan proje üretimi ve sürdürülebilir kalkınmayı önemsemektedir. Genç çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşanların ekonomiye katkı sunmaları amacıyla 30.000 TL hibe desteği sağlanmaktadır.

Köye Dönüş Yapanlar İçin Verilen Devlet Desteği

Kentin fırsatlarının eksilmesinden kaynaklı birçok genç işsizlikten yakınmaktadır. Ancak devlet tarafından geliştirilen proje ve hibe destekleri ile bu durumun ortadan kaldırılması planlanmaktadır. Köye kesin dönüş yapmayı planlayanlara maddi destek verilmektedir. Üretimin ve kalkınmanın önündeki en büyük engelin finans konuları olduğu bilinen bir gerçek. Devlet destekli projeler de üreticinin yükünü hafifletmek için atılan en önemli adımlardan biridir.

Köye Dönüş Desteği Kimlere Verilir?

Köye Dönüş Hibesi hayvancılık ile uğraşanlara ve çiftçilere,

 • Küçükbaş hayvan almak isteyenlere
 • Büyükbaş hayvan almak için,
 • Tavuk çiftliği kurmak isteyenlere ve diğer kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyenlere,
 • Kapama meyve bahçeleri ile üretim yapmak isteyenlere,
 • Her tür fidan ve bahçe süs bitkisi yetiştiricilerine,
 • Kültür mantarı yetiştirmek isteyenlere,
 • Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiricilerine,
 • Seracılık ile uğraşanlara Köylere Dönüş hibeleri sağlanmaktadır.

Köye Dönüş Desteğinden Yararlanmak İçin Gerekenler Nelerdir?

Köye Dönüş Hibesinden yararlanabilmek için en önemli özellik iyi bir projeye sahip olmaktır. Banaklığın vermiş olduğu hibe, projenin sürdürülebilir ve üretimi arttırıcı özelliklere sahip olmalıdır. Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden kayıt işlemi yapmak gerekmektedir. ÇKS üzerinde kaydı bulunmayanlara hibe desteği sağlanmamaktadır.

Köyüne Dönüş Desteği için gereken diğer hususlar ise şöyledir;

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Başvuru sahibinin herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olması gerekir. Yani güncel olarak düzenli gelir kaydı olmamalıdır,
 • Yaş aralığı 18-41 olmalıdır. Yani 18 yaşını doldurmuş ancak 41 yaşını doldurmamış olması gerekir,
 • Esnaf veya sanatkar olmaması gerekir. Yani herhangi bir vergi mükellefi durumu bulunmamalıdır,
 • Köye Dönüş Projesi veya diğer Yarım ve Hayvancılık Bakanlığı içerisinde yer alan hibe desteklerinden başvuru sahibinin yararlanmıyor olması gerekmektedir,
 • Herhangi bir örgün eğitime kayıtlı olmamak gerekmektedir. Bu durum açık öğretim veya uzaktan eğitim alanları kapsamamaktadır.
Bu makale ilginizi çekebilir:   Dalgalı Kur Rejimi Nedir? Nasıl Uygulanır? |2023

Kıra Dönüş Desteği İçin Gerekenler

 • Başvuru yapacak olan kişinin T.C. kimlik belgesinin 1 adet fotokopisi,
 • SGK’dan herhangi bir iş yerinden çalışmadığına dair belge,
 • Başvuru sahibinin projenin gerçekleştirileceği alanın varsa tapusu, sahibi değilse kira sözleşmesi,
 • Kişinin en son mezun olduğu okula ait diploma veya okuryazarlık belgesi (okuma-yazma bilmeyen kişiler bu destekten yararlanamaz),
 • Başvuru yapan kişinin ikametgah belgesi.

Köye Dönüş Desteği İçin Nereye Başvuru Yapılmalı?

Köye Dönüş Desteği kapsamında verilen 30.000 TL’lik hibe desteği almak için öncelikle talep edilen evrakları tamamlamak gerekmektedir. Proje desteklerinden yararlanmak için prosedürleri yerine getirmek gerekmektedir. Köye Dönüş Desteğinden yararlanmak isteyenlerin İl veya İlçe Tarım Orman Müdürlüğü’ne gerekli evraklar ile başvuru yapılmaktadır.

Genç Çiftçi Projesi Nedir?

Genç Çiftçi Projesi aynı Köyüne Dönüş Desteği gibidir. Ancak Genç Çiftçi Projesi 2020 yılında yenilenmediği için 2020’de verilmeyebilir. Hibenin verilmesine dair tebliğname yayınlanmadığı için kesin bir durum görülmemektedir.

 • Genç çiftçi projesinden yararlanmak için Köylere Dönüş Desteği haricinde gereken noktalar;
 • Daha önce bakanlığın sağlamış olduğu hibe desteklerinden yararlanmıyor olmak,
 • Cezai hükümlülük, askerlik görevi ve denetimli serbestlik gibi durumlarda olmamak,
 • Maksimum 15 büyükbaş ve 50 küçükbaş hayvan sahibi olmak,
 • Arı yetiştiriciliği yapmak isteyenlerin 50 adetten fazla kovanının olmaması,

Daha önce bakanlık tarafından verilmiş olan hibelerden yararlanma hakkına erişmiş ancak sözleşmeyi imzalamamış veya projesi iptal edilmiş olmamak,

Evli olan kişilerin eşlerinin de gelir getirici bir işte çalışmıyor olması, vergi mükellefi olmaması ve örgün eğitim almaması gerekmektedir. Tüm bu şartları sağlayan başvuru sahipleri 2020 yılı öncesinde Genç Çiftçi Proje desteklerinden yararlanma hakkına sahip olmuşlardır.

Genç Çiftçi Ödemesi Nasıl Yapılmaktadır?

Genç çiftçilere ödemeler Ziraat Bankası üzerinden yapılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan hibe desteği ile genç yaşta çiftçi olanlara 30.000 TL destek sağlanmaktadır. Bakanlık tarafından belirlenmiş alanlarda üretim yapmak isteyenler destekleri kullanabilmektedir.