Portföy Yönetimi ve Portföy Yönetim Şirketleri | 2023

Portföy Yönetim

Bu makalemizde sizlere Portföy nedir diye tanımladıktan sonra Portföy Yönetimi ve Portföy yönetim şirketlerinin işlevlerini anlatmaktayız.

Portföy Tanımı

Yatırım sermaye veya servet birikimine ilave için gerçekleştirilen her türlü faaliyettir. Portföy ise gerçek veya tüzel kişilerin kazanç sağlamak ve yatırım yapmak amacıyla elinde bulundurduğu ve istediği gibi tasarruf ‘da bulunduğu nakit para, altın, tahvil, döviz, hisse senedi, mevduat ve bono gibi yatırım araçlarının toplam değeridir. Kelime anlamı olarak cüzdan anlamına gelir. Servetin oluşturma şekli olup, bir kuruluşun ya da kişinin sahip olduğu varlıkların tümüdür. Sermaye ve para piyasası araçları ile kıymetli madenlerden oluşan grubudur. Kişinin malvarlığının bir bölümünü oluşturur. Yatırım portföyü yatırımcıların risk beklentileri ve kararları doğrultusunda oluşur.

Portföy Yönetimine Konu Olan Portföy

Portföy yönetimine konu olan portföy sadece sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Portföy yöneticiliği faaliyetlerinin konusu menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçları teşkil etmektedir.

Portföy Yönetimi Nedir

Müşteri portföylerinin maddi kazanç sağlamak amacıyla vekil sıfatıyla yönetilmesidir. Birikimler para ve sermaye piyasasında yatırımcı tarafından belirli bir ücret karşılığı ile yönetilir. Bu işlemler aracı kuruluşlar ve müşteri olan kişi arasında imzalanan portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilir. Uzman kişiler tarafından yürütülen portföy yönetim faaliyetleri SPK bildirisi ile düzenlenmektedir. Portföy idare hizmetlerini; portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar ve mevduat kabul etmeyen bankalar sunar. Kurum yatırımcının tercih ettiği yatırım araçlarına ve almak istediği risk derecesine göre portföyü yönetir. Performanslar sürekli olarak takip edilerek, değişen sermaye piyasalarına göre portföy güncellemesi yapılmaktadır. Portföy yönetim hizmetinin avantajı kuruma ve kişiye özel olmasıdır. Yetkili kurumların yer aldığı araştırma kadrosu yurtiçi ve yurtdışı piyasaları takip ederek yatırımların günün şartına uygun olarak değerlendirilmesini sağlar.

Portföy Yöneticiliği

Yatırım yapan kişilerin tasarruflarının uzman kişiler tarafından profesyonel bir şekilde değerlendirilmesidir. Sermaye piyasası kapsamında olan portföy yöneticiliği faaliyeti ise (sermaye piyasası araçları; menkul kıymetler, yatırım sözleşmeleri ve türev araçlar dahil olmak üzere kurul tarafından bu kapsamda olduğu belirlenen sermaye piyasası araçlarıdır. Menkul kıymetler; çek, para, bono ve poliçe hariç paylar pay benzeri diğer kıymetlere ilişkin depo sertifikalarıdır. Diğer sermaye piyasası araçları menkul kıymetler dışında kalan ve şartları kurul tarafından belirlenmiş olan evraklardır) Portföy yönetim şirketlerince yatırım sözleşmesine bağlı kalınmaktadır.

Bu makale ilginizi çekebilir:   Stata Nedir? Stata Programı ve Benzer Programlar |2023

Kolektif Portföy Yöneticiliği

Kolektif portföy yöneticiliği, imzalanmış olan portföy idare sözleşmesi çerçevesinde müşterilere ait olan portföylerin her bir müşteri adına maddi bir kazanç sağlamak için vekil sıfatıyla yönetilmesidir.

Kolektif portföy yöneticiliği aşağıda bulunan faaliyet ve hizmetleri kapsamaktadır;

 • Portföy idaresi,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Muhasebe hizmetlerinin kayıt altına alınması ve hukuki işlemlerin yürütülmesi,
 • Portföylerin hesaplanması,
 • Portföylerin mevzuata, iç tüzüğe uygunluğunun kontrolü ve izlenmesi,
 • Fon gelir ve giderlerin dağıtımı ve hesaplanması,
 • Katılma payı ve gelir alımı,
 • Portföy yönetimine ilişkin sözleşmelerden kaynaklanan görevlerin yerine getirilmesi,

Bireysel Portföy Yönetimi

Bireysel portföy yönetimi yatırımcının risk profili, mali durumu, beklentileri ve yatırım süresini en uygun portföylerin oluşturulmasından sorumludur. Kişinin portföyü kendi adına vekil sıfatıyla yönetilir.

Müşteriler için uygun portföy çözümlerini belirlemek, geliştirmek için meslek profesyonellerin genel sorumlukları şunlardır;

 • Stratejiler geliştirmek,
 • Yatırım eylem planlarının devam etmesini sağlamak,
 • Yatırım performanslarını gözden geçirmek,
 • Müşterilerle görüşmelerde bulunmak,
 • Riskleri azaltmak ve önlemek,
 • Riskleri azaltmak için eylem planı hazırlamak,
 • Global ve yerel piyasaları takip ederek bu gelişmeler doğrultusunda varlıklar için gerekli olan güncellemeleri yapmak,
 • Portföy idare etme işlemlerinin kurallara uygun olmasını sağlar,
 • Müşterilere tavsiyede bulunmak,
 • Ekip üyelerinin denetimini kontrol etmek,
 • Aylık, üç aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlar ve üst yönetime sunar,
 • Nasıl bireysel portföy yöneticisi olunur

Bireysel portföy yöneticisi olmak için: Üniversitelerin ekonomi, iktisat, işletme, maliye ile ilgili bölümlerinden mezun olması gerekir. Sermaye piyasası kurulu tarafından düzenlenen sınavda başarılı olması gerekir ve sermaye piyasası faaliyetleri düzey 3 lisansına sahip olmak gerekmektedir.

Bireysel portföy yöneticisinde olması gereken özellikler

 • Analitik ve sonuç odaklı düşünme yeteneğine sahip olmak.
 • Etkili iletişim becerisi sergilemesi gerekir.
 • İşbirliği ve ekip yönetimine yatkınlık göstermesi gerekir.
 • Planlama becerisi olması gerekir.
 • Erkek adayların asker yükümlülüğü olmaması gerekir.

Portföy Yönetim Şirketlerinin Tanımı

Portföy idare eden şirketlerin ana konusu olarak fonların kurulması ve yönetimi olan anonim ortaklık şeklinde kurulan sermaye piyasası kurumudur. Portföy yönetim şirketlerinin ana konuları olarak fon kurulması ve yönetime ek olarak kuruldan yetki belgesi almak koşulu ile yatırım faaliyetinde bulunabilirler.

Portföy Yönetim Şirketleri Kuruluş Ve Faaliyete Geçiş Süreleri

Portföy idare şirketlerinin, portföy yöneticiliğinde bulunabilmesi için bazı şartlar vardır. Kuruluş sürecini tamamlayıp kuruldan faaliyet izni alması gerekmektedir.

Kuruluş Süreci

Kurucular kuruluş şartlarına uygun hazırlayacakları sözleşme taslağı, Tebliğin 5. Maddesinde geçen kuruluş şartlarını taşıdıklarını gösteren belgeler ve kurulca istenecek diğer belgelerle kuruluş izni almak için başvuruda bulunurlar.

Bu makale ilginizi çekebilir:   Startup nedir? Start-up Şirket Destekleri Neler? |2023

Kuruluş Şartları

 • TTK hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye şirketine tabi anonim ortaklık şeklinde kurulmuş olması.
 • Payların nakit karşılığında çıkarılması.
 • Payların tamamında nama yazılı olması gerekir.
 • Başlangıç sermayesinin en az 2.000.000 TL olması gerekir.
 • Esas sözleşmenin kanun hükümlerine ve kurul düzenlemelerine uygun olması gerekir.

Portföy Yönetim Şirketinin Yapamayacağı İş Ve İşlemler

Portföy yönetim şirketi:

 • Tebliğ çerçevesinde yapabilecekleri faaliyetler iş ve işlemler dışında;hiçbir ticari, sınai ve zirai faaliyet içinde olamaz.
 • Ara işlem faaliyetinde bulunamaz.
 • Sermaye piyasası araçlarına ilgili veya bağımsız kendi mali taahhütlerinde içermiş olan evrak çıkaramaz.
 • 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı bankacılık kanunundaki tanıma göre mevduat toplayamaz, mevduat toplama sonucunu verecek işlemler yapamaz.
 • Sermayenin %10 ‘undan fazlası olan ortaklıklarda ve yöneticilerin ayrı veya birlikte sermayesinin %25’inden fazlasına sahip ortaklıklarda pay sahibi olamaz.

Portföy Yönetim Şirketleri

Portföy Yönetim Şirketleri Örnekleri

 • . (İstanbul) Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yön. A.Ş Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu A.Ş
 • . (İstanbul)24 Gayrimenkul Ve Girişim Sermayesi Portföy Yön. A.Ş
 • .(İstanbul)AK Portföy Yön. A.Ş
 • .(İstanbul)A1 Portföy Yön. A.Ş
 • .(Ankara) Akfen Gayrimenkul Portföy Yön. A.Ş
 • .(İzmir) Albatros Portföy Yön. A.Ş
 • .(İstanbul)Albaraka Portföy Yön. A.Ş
 • .(İstanbul)Ata Portföy Yön. A.Ş
 • .(İstanbul)Arz Gayrimenkul Ve Girişim Sermayesi Portföy Yön. A.Ş
 • .(İstanbul)Investrade Portföy Yön. A.Ş
 • .(İstanbul)İş Portföy Yön. A.Ş
 • .(İstanbul)KT Portföy Yön. A.Ş
 • .(İstanbul)Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yön. A.Ş
 • .(İstanbul)Maqasıd Gayrimenkul Ve Girişim Sermayesi Portföy Yön. A.Ş

Yazar: İLAYDA KÜÇÜKYILMAZ

KAYNAKÇA

5)   PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

 • SEHER TEZERGİL
 • GÖSTERGE (İLKAY ARIKAN)
 • PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ VE HUKUKİ SORUMLULUK İLKE AYTEKİN GEMİCİ
 • https://www.tacirler.com.tr/hizmetler/bireysel.portfoy.yonetimi.aspx
 • https://www.paraborsa.net/i/portfoy-yonetimi-nedir/
 • https://www.spk.gov.tr/SiteApps/EVeri/Detay/pys
 • https://m.kariyer.net/pozisyonlar/bireysel+portfoy+yoneticisi+yonetmeni/nedir