Yunanistan Ekonomik Krizi Nasıl Çıkmıştır | 2020

Yunanistan Hükümetinin Ekonomik Borç Krizi

Yunanistan’da ortaya çıkan ekonomik borç krizi, Yunan hükümetinin Euro Bölgesi’ne dahil olmak için üstünde oynama yaptığı, ülkenin makroekonomik verilerinin karışıp anlaşılması ile ortaya çıkmıştır.

2009 senesinde hükümete gelen Başbakan Papandreu devletin ekonomik krizde olduğunu ifade ederek daha önce açıklanan % 6’lık kamu borcunun yanlış açıklandığını ve gerçeğinde bu borcun % 12’nin üstünde bir değere sahip olduğunu açıklamıştır.

Yunanistan Krizi İşsizlik

Borçlarını ödeyememekle karşı karşıya kalan Yunan hükümeti, AB’den ve IMF’den destek istemiştir. Sonrasında ise Yunanistan için görevlendirilen 3 kişilik bir grup olan Troyko, hükümete yardım paketi sunacağını açıkladı. Fakat bunun karşılığında da bir şart belirleyerek Yunanistan hükümetinin bazı politikalar uygulamasını zorunlu kılmıştır. Uygulanan bu ağır politikalar Yunan halkına, tahmin edilenden daha fazla zarar vermiştir. Bunun sonucunda ise 2010 ve 2012 seneleri arasında eylemler baş göstererek mevcut işsiz rakamı yüksek üst seviyelere tırmanmıştır. Bu krizden etkilenen orta düzey çalışanlar ve işçi kesimi geçimlerini sağlamakta güçlük yaşayarak, birçoğu evlatlarını aşevlerine bırakmak durumunda kalmıştır. İflas eden firmalar ve esnafların yanında birçok kamu çalışanı da bu krizden dolayı işsiz kalmıştır.

Yunanistan Krizi Alınan Borçlar

Yunan hükümetine, 110 milyar EUR tutarında yapılan ilk yardımın arkasından ikinci yardımda yapıldı ve bunun akabinde ülke yeniden tutum politikaları uygulamasına mahkum edildi. IMF, daha önce uygulanan tutum politikalarında kusur olduğunu kabul etti. Fakat bunu kabul etmesi Avrupa aykırı eylemlere mani olmaya yetmemiştir. Yunan hükümetinin borç krizinden, AB’ de önemli ölçüde zarar görmüştür. Bu durum Avrupa Birliği’nin konusu olarak, Yunanistan’ın Euro Kesiminden çıkartılması konularının ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Hükümeti, borcunu ödeyememe tehdidinden kredi açıcılar kurtarmıştır. Çok yüksek faiz oranları tatbik eden kredi açıcılar, 2010 yılında hükümetin 350 milyar EUR ya ulaşmış borcunun bir kısmının temizlenmesine yardımcı olmuştur.

Yunanistan Krizinin Nedenleri

Euro Kesimi içinde olan hükümetlerde para birimi ortak olarak, EUR kullanılmaktadır. Yunan hükümeti krizinin yoğunlaşmasında da en büyük neden bu olmuştur. Zira Euro’yu kullanan hükümetler de para politikasının tek elden uygulanması, aynı para birimini kullanan diğer hükümetler ile birbirlerine bağlı olmasına sebebiyet vermektedir. Bundan dolayı herhangi bir Euro Kesimi hükümetinde ortaya çıkacak aksi bir durum bölgeye dahil olan diğer hükümetleri de olumsuz olarak etkileyecektir. PIGS ülkeleri arasında yer aldığının altını çizmek isteriz. PIGS ülkeleri nedir? sorusunu merak ediyorsanız ilgili makalemizi okuyabilirsiniz.

Yunan hükümetinin uzun zamandır gündeminde yer alan ancak bir türlü uygulanamayan yenilikleri ile birlikte dışardan alınan borçlar sayesinde sağlanan mali kaynaklar, verimli bir biçimde değerlendirilememiştir. Buna eklenen küresel kriz etkisi de Yunan hükümetini, kaçınamayacağı bir ekonomik krize sürüklemiştir.

Hükümetin süregelen ekonomik borç krizinin dış kapsamı Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Avrupa Birliği’nde meydana gelen mali krizler ile beraber temel problem hükümetin kendi içinde olan toplumsal, politik ve iktisadi etkinliklerinden kaynaklanmaktadır. Ekonominin çökmesine neden olan unsurların birinci sırasında hükümetin tarihsel geçmişinden bu zamana kadar gelen ve bir tehdit faktörü olarak gördüğü Türkiye’den muhtemel taarruz olasılıklarına karşılık savunma giderlerinde ciddi oranlarda artış olmasıdır. Bu artış, ülkenin ekonomik krize girme boyutuna kadar ulaşmasına sebep olmuştur.

Yunan hükümetinin, kendini Türkiye’nin askeri kuvveti ile muvazene etmeye çalışması, ülke ekonomisine etkisini açık bir şekilde ortaya koymuştur.

Hükümetin ülkesi için ayırdığı bütçenin, Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına olan oranına bakıldığında Avrupa Birliği ile NATO üyesi milletler içerisinde en fazla silahlanmaya giren ülke pozisyonuna ulaşmıştır. Askeri savunma için yapılan giderlerdeki çoğalma Yunan hükümeti ekonomisinin çöküşüne zemin hazırlamıştır.

Yunan hükümetinin izlediği gerçekçi politika icabında, askeri kuvvetini ortaya koymak için müdafaa konusunda kritik yatırımlar yapmışlardır. Bunun için Yunan hükümeti 1970’li senelerden başlayarak Türkiye’ye karşı askeri kuvvetini göstermek adına silahlanmak için önemli derecede bütçe açmıştır. Bunun ardından 1980 senesinden başlayarak PKK terör örgütü adamları için kendi sınırları içinde bulunan Birleşmiş Milletler kontrolündeki Lavrion sığınak kamplarını açarak, örgüte her yönden yardım sağlamıştır.

Yunan hükümetini batma noktasına getiren iç sebeplerden bir diğeri de kamu giderlerinin üst seviyelere çıkmasıdır. Kamu giderlerindeki artış, iç ve dış yükümlülükleri ile birlikte ortaya çıkmıştır. Hükümetin kamu kesimi borç yığını son 2 yılda artarak 2008 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının yüzde 100’ü olmuştur. Kamu giderleri başka Avrupa Birliği ülkelerindeki gibi Yunan hükümetinde de önce servet krizine daha sonra da kamu maliyesi buhranına neden olmuştur. Ortaya çıkan kriz, yükümlülüklerini yerine getiremeyen banka ve servet ehlilerini etkilemiştir. Bununla beraber kazançlarında önemli derecede yetersizlikler gören bölge halkı başkaldırmıştır ve sonucunda Yunanistan da toplumsal infilak yaşanmasına neden olmuştur.

Hükümetin borç yığınının önemli derecede artmasının sebeplerinden bir diğeri de yetersiz servet birikimi olmasıdır. Halkın, gereğinden fazla gösterişli yaşam için yaptıkları harcamalar mali dengeyi sakatlayan etkilerdendir. Yunanistan’ın turizm haricinde önemli bir geliri olmadığı için Avrupa Birliği ülkelerine nispeten iktisadi bakımdan daha çok etkilenmiştir.

Sonuç olarak;

Yunan hükümetinin yaşadığı mali kriz, çoğu iktisatçı tarafından Avrupa Birliği’nin muvaffakiyetsizliği olarak yorumlanmıştır. Bunu nedeni ise, Avrupa Birliği’nin aday ülke pozisyonundaki ülkeleri mali yönden görmek yerine, yalnızca geçmiş tarihlerine ve medeniyetlerine bakarak veya Avrupalı olup, benzer dini benimsemelerine bakarak idarenin amacına ters düşen yeni ülkeleri birliğe dahil etmesidir.

 

Nagihan Avdancı

Kaynakça

dergipark.org.tr/en/download/article-file/847602

http://www.aljazeera.com.tr/haber-analiz/kronoloji-yunanistanin-borc-krizi

https://www.ikv.org.tr/images/upload/data/files/yunanistanda_yasanan_borc_krizi_ve_avro_alani.pdf

http://www.bilgesam.org/incele/143/-yunanistan-ekonomik-krizi/#.XgIPkUczaUk

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/09/163-02.pdf

 

] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir