abigem-nedir
abigem-nedir

Abigem Nedir? Abigem Acilimi ve Hizmetler |2023

ABigem Nedir?

Abigem’in açılımıAvrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri” anlamına gelen bir kısaltmadır. AB’nin MEDA kapsamında Kocaeli, Gaziantep ve İzmir’de 2002 yılından beri faaliyet göstermektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ticaret ve Sanayi Odalarının önderliğinde Avrupa Birliği fonları kurulmuştur. ABİGEM, profesyonel eğitim hizmetleri vererek KOBİ’lerin rekabet düzeylerini ulusal piyasalarda yükseltmesine yardımcı olur. ABİGEM Türkiye’de bulunan KOBİ’lere destek veren bir kuruluştur. ABİGEM’ler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği önderliğinde kurulmuş Anonim Şirket pozisyonunda faaliyet gösteren iş merkezleridir.

18 adet Birleşmiş Milletler Merkezi, 5 adet Avrupa Birliği Merkezi, 5 ABD Merkezi, 3 Alman Merkezi, 3 İngiltere Merkezi, 2 İtalya Merkezi vardır. Bunlar İş Merkezlerinin kurucularıdır.

Kurulan İş Geliştirme Merkezleri küçük ve orta boy işletmeleri ulusal pazarlara yönlendirerek ihracatla tanıştırmış oldu. Avrupa Birliği bağış fonlarına aracılık yaparak bölgesel kalkınmaya çok büyük katkı sağlamıştır. Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri, Avrupa Birliği’nin Türkiye bünyesinde en başarılı ve en etkin projesi olmuştur. ABİGEM projelerinin başarılı olması sonucunda Avrupa Birliği Türkiye’ye parasal olarak destek verdi ve belirli iller de ABİGEM kuruldu. Avrupa Birliği, Türkiye’de KOBİ’lerin ulusal pazarlara yönelmesini ve bölgesel kalkınmayı destekleme doğrultusunda 8 ilde ABİGEM kurdu.

Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri’nin kurulduğu iller Çorum, Denizli, Eskişehir, Malatya, Afyon, Erzurum, Kayseri ve Konya’dır. AB komisyonu ve TOBB, Türkiye’de üç Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezi kurulması düşüncesini finanse etmiştir. Adana, Afyon Çorum, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Doğu Marmara, Konya, Malatya, Trabzon, Trakya, Uşak Gaziantep, İzmir ve Kocaeli illerinde ABİGEM faaliyet göstermektedir. Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri sadece bulunduğu ilde değil çevresindeki illere de danışmanlık ve bilgi desteği vermektedir. Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezin’de proje süresi 4 yıldır.

İş Geliştirme Merkezleri için Türkiye’de 3 bölgede kurulmasına izin verilmiştir. Seçilen bölgeler Gaziantep, İzmir ve Kocaeli’dir. İzmir, KOBİ’lerin etkin olarak faaliyet gösterdikleri Ege bölgesinde yer almakta ve Marmara/İstanbul bölgesinden sonra gelen önemli bir bölgedir. Ege bölgesinde sanayi hızla gelişmektedir. Gaziantep, Güneydoğu bölgesini temsil eder. Kocaeli ise Marmara bölgesini temsil eder. KOBİ’lerin %38’i bu bölgededir.

Bu makale ilginizi çekebilir:   Dolarizasyon Nedir? Dolarizasyon Türleri Nelerdir? |2023

ABİGEM ile Lizbon Stratejisinde ki amaçlara ulaşmak için üretim, istihdam ve sermaye hedeflenmiştir. Kurumlar kendi projelerini üretebilirler. Ayrıca diğer projelere de destek sağlayabilirler. Proje kurulurken ki temel amaç; İş Geliştirme Merkezleri, KOBİ’lere özellikle uluslararasılaştırma konusunda eğitim ve bilgi vermesidir. Bu durum da Türkiye’de ki KOBİ’lerin Avrupa ülkeleri ile anlaşmasını arttıracak ve bu pazarlara girişi kolaylaştıracaktır. Avrupa Birliğinde tahmini 19 milyon KOBİ vardır. KOBİ’leri Avrupa Birliği, üye ülkeler ve aday ülkeler de desteklemektedir. Bu destekler bağış ve kredi şeklindedir.

Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri’nin Sunduğu Hizmetler

 • Ar-Ge
 • Kalite Yönetimi
 • Mali Paket
 • Ulusallaştırma
 • İş planları
 • Sektörel Projeler

Kurum bünyesinde verilen bu hizmetler bölgenin ve sektörün özelliklerine göre farklılık gösterebilir.

Avrupa Birliği’nin KOBİ’lere Verdiği Destekler

 • Pazara ulaşım programları
 • Para, finansman programları
 • Eğitim programları
 • Çevre programları
 • KOBİ’lere ilişkin bilgilendirme programları

Abigem’de İstihdam Olanakları

 • Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri’nin  vermiş olduğu eğitimlere katılan kişiler son 3 yılda 13 milyon 325 bin lira yatırımla toplam 119 işletme kurmuştur. Abigem son yılda 338 kişiye istihdam olanağı sağlamıştır. Bu açılan iş yerlerine KOSGEB’den alınan girişimcilik yardımlarının meblağı yaklaşık 6 milyon liraya, girişimcilik kredilerinin tutarı da 1 milyon 658 bin liraya ulaştı.
 • Türkiye’ diğer girişimcilik eğitimlere katılan kişilerin iş yeri açma oranı yüzde 4’ün altında iken, ABİGEM bünyesinde girişimcilik eğitimlerine katılan ve iş yeri açanların oranı yüzde 7 civarındadır. Her faaliyette eğitim veren kurum geçtiğimiz 3 yıl içinde toplam 89 eğitim programı düzenlemiş ve bu programa katılan kişilerin toplamı 2 bin 414 kişi olarak tespit edilmiştir.
 • Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri bünyesinde geçtiğimiz 3 yıl içinde 220 adet yardım projesi oluşturulmuş ve bu projelerden 177 tanesi yatırıma dönüştürülmüştür. Bu hibelerden elde edilen toplam yatırım tutarı 70 milyon 890 bin lira olarak gerçekleşmiştir. Oluşturulan hibe projeleri ile 825 kişiye istihdam olanağı sağlanmıştır.

Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezi – Çorum

Resmi açılışı 14 Kasım 2008 yılında yapılmıştır ve 2009 yılında Anonim Şirket olmuştur. ABİGEM ortakları Çorum’un ve bölgelerinin önde gelen kurumlarındandır. Çorum’da kurulan ABİGEM’de işletmelere danışmanlık, eğitim ve ulusallaştırma hizmetleri verilmektedir.

Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezi İzmir

İzmir ABİGEM bünyesinde verilen bazı eğitimler;

 • Etkili Delegasyon Yöntemleri
 • ISO 9001:2015 Dönüşüm Eğitimi
 • İmaj ve Karizma Yöntemleri
 • Tahsilat Usulü
 • Maliyetlendirme ve Maliyet Muhasebesi
 • Strateji Odaklı Yönetici Eğitimi
 • İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi
Bu makale ilginizi çekebilir:   Emisyon Nedir? | Emisyon Hacmi Ne Demektir? |2023

Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezi – KOCAELİ

Kocaeli, sanayileşmenin çok yüksek olması, KOBİ sayısının çok fazla olması, çok büyük sanayi kuruluşlarına zemin hazırlaması ve de ekonomik faaliyetlerinden dolayı ülke GSMH’na önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Bu sebeple AB İş Geliştirme Merkezi’nin önemi oldukça büyüktür.

Yazar: Yasemin Gül

KAYNAKÇA

 • http://www.karadenizekonomi.com
 • https://www.tobb.org.tr
 • https://www.abigemtrabzon.com.tr
 • http://www.parabilir.com
 • http://www.abigemdm.com.tr
 • http://www.tosbi.org.tr