alanya escort manavgat escort fethiye escort kemer escort didim escort çanakkale escort Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort Hatay escort Aydın escort İzmir escort Ankara escort Antalya escort Bursa escort İstanbul escort Kocaeli escort Konya escort Mardin escort Mersin escort Samsun escort Sinop escort Tekirdağ escort Rize escort Amasya escort Balıkesir escort Çanakkale escort Bolu escort Erzincan escort Şırnak escort Adana escort Van escort Yozgat escort Zonguldak escort Afyon escort Adıyaman escort Bilecik escort Aksaray escort Ağrı escort Bitlis escort Siirt escort Denizli escort Burdur escort Diyarbakır escort Edirne escort Düzce escort Erzurum escort Kırklareli escort Gaziantep escort Giresun escort Kilis escort Kars escort Karabük escort Kırıkkale escort Kayseri escort Kırşehir escort Malatya escort Maraş escort Manisa escort Muş escort Muğla escort Kastamonu escort Ordu escort Nevşehir escort Sakarya escort Osmaniye escort Şanlıurfa escort Sivas escort Trabzon escort Tokat escort Ardahan escort Bartın escort Karaman escort Batman escort Bayburt escort Bingöl escort Elazığ escort Gümüşhane escort Hakkari escort Eskişehir escort Isparta escort Yalova escort Uşak escort Iğdır escort

Çin’de Hayalet Şehirler : Neden ve Nasıl Kuruldu?

Çin’de Hayalet Şehirler: Planlanamayan Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti

Çin bir uzak doğu ülkesidir. Kuzey kesiminde Moğalistan , kuzey doğu kesiminde Rusya ve kuzey Kore, doğu kesiminde Sarı Deniz ve Doğu Çin Denizi, güney doğu kesiminde Çin Denizi yer almaktadır.

Ülkenin başkenti Pekin’dir. En önemli şehirleri ise: Şangay, Hong kong, Wuhan, Chongqing ve Guangzhou dur.

Çin 1980 yıllarına kadar tarım ile uğraşan bir toplumdu fakat 1980’lerin başında özel teşebbüslere müsaade etmiştir ve bu sayede dünyanın en büyük ihracatcılarından olmasının önünü açılmıştır. Son yıllarda Çin Halk Cumhuriyeti’nin nükleer ve uzay projelerinde öne çıktığı görülmektedir.

Çin sanayi devriminden öncesinde de  gelişmiş diğer ülkelere nazaran önemli bir konuma sahiptir. Çin  önemli ticaret yolarının geçtiği ülke olması da bunun önünü açmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti İkinci Dünya savaşından sonra 1949 yılı itibariyle tek partili rejimle yönetilmektedir. 1949 yılı sonrası ise iki farklı şekilde ekonomi kalkınma planı uygulanmıştır. Bu uygulanan ekonomik kalkınma planı Mao döneminde Planlı ekonomi olarak , Deng xioaping döneminde ise Çin tarzı sosyalist piyasa ekonomisi olarak kalkınma planları uygulanmıştır. 1950 yılları itibariyle uygulanan planlı ekonomi ülkenin maddi ve mali kaynaklarda  güçlü teknolojik yapısını projelere iletmiş ve bunun sonucuyla etkin kaynak dağılımı sağlanmıştır. Bununla beraber1949 ve 1956 yıllarında sosyalist dönem gerçekleşmiştir. 1966 ve 1976 ya kadar geçen sürüde ülke ekonomisinde başarısızlığa yol açan bir kültür devrimi dönemi olmuştur. Bununla beraber bu devrim ekonomi yapısında uygulamaların yanlış uygulanmasına sebep olmuştur.

Mao’nun ölümüyle beraber kültür devrimi  dönemi bitmiş ve Deng xioaping yönetime geçmiştir. Çin’in aşması gereken en önemli problem ekonomik gelişme problemi olmuş ve ekonomik sistem yeniden şekillendirilmiştir.

Mao’nun üretimdeki payı %5’e kadar düşüş yaşamış bundan dolayı Çin’in toparlanması için  Deng xioaping öncelikli olarak fiyat kontrolü, tarım komünleri vb… ilkeleri reddederek gerekli olan düzenlemeleri yapmıştır. Bunun yanı sıra Çin’de güçlü bir bankacılık sistemi benimsenmiştir.

Çin  2001 yılında Dünya Ticaret Örgütüne üye olmuştur. Bu üyeliğin beraberin de dış pazara açılmıştır ve ekonomisi güçlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti pirinç, ipek, elektronik aletler , makineler vb … Ürünlerin ihracatını yapmaktadır. Bununla beraber kereste, kağıt, pamuk, demir, ithalatını yapmaktadır.Turizm yönünden de Çin Halk Cumhuriyeti  önemli bir ekonomi yapısına sahiptir. Çin Halk Cumhuriyeti gayri safi yurt içi hasılası 2016 yılında %6.7 den büyüyerek %7.4 trilyon dolar olmuştur. Kişi başına düşen milli geliri 6 milyon dolardır.

 2016 yılında ihracat seviyesi 1.38 ve ithalat seviyesi 1.04 trilyon dolardır. İşsizlik 2016 yılında  %5 oranında olmuştur.

Ayrıca Çin hükümeti 1949 yılından itibaren nüfus politikaları izlemiştir ve uygulanan bu politikalar üç döneme ayrılmıştır.

1.dönem:1949 ve 1976 yılları arasında Çin güçlü bir yapıya sahip olmak için sayı olarak çoğalmayı tercih etmiş ve çocuk yapılması için teşvikler olmuştur.

2.dönem:  Mao’nun ölümüyle beraber nüfus politikaları değişime uğramıştır.  Çiftlerin Tek çocuk yapması amaçlanmıştır. Birden fazla çocuk sahibi olan çiftin biri kısırlaştırılarak yada  ikinci çocuğa sahip olan çifte para veya hapis cezası verilerek tek çocuk politikası zorunlu hale gelmiştir.

3.dönem: Tek çocuk politikası tepki toplamıştır. Bunun nedeni ise erkek çocuk önemli olması ve köylerde tarlada çalışması içinde erkeğe ihtiyaç  duyulmasıdır. Bu nedenle uygulanan tek çocuk politikası kırsal kesimlerde gevşek tutulmuştur. İlk çocuk kız olmasına karşın dört yıl sonra ikinci bir çocuğa izin verilmiştir.

Çin nüfus politikalarıyla artan nüfusunu azalmayı çabalamıştır.

Çin’in Hayalet şehirleri:

Çin Halk Cumhuriyeti  önemli bir ekonomik payının olması beraberin de nüfusu fazla olan bir ülkedir. Çin Halk Cumhuriyeti son birkaç yılda dünyanın en büyük ikinci ekonomik konumuna sahip olmuştur. Bu gelişme beraberinde Çin Halk Cumhuriyeti sanayi alanında da gelişme kat etmiştir. Sanayi alanında ilerlemesi ekonomisinin güçlenmesine ve bununla  birlikte kırdan kente göçün Çin’e yoğun bir şekilde başlamasına olanak sağlamıştır.Kente yoğun göç nedeniyle göç eden kişileri barındırmak için yeni bir şehir ve binalar kurulmaya başlanmıştır. Yeni binaların kurulmasıyla Çin Halk Cumhuriyet’inde şehirleşme beş kat artmıştır ve kullanılan beton sayısı ABD’ den fazla olmuştur.

Zamanla Çin ekonomisinde üretim fazlası (arz fazlası) oluşmuştur ve talep düşüşü yaşanmıştır.Bu durum sonucunda devlet müdahalesi devreye girmiştir ve  bazı sanayi üretimlerine kısıtlamalar getirilmiş ve hatta devre dışı bırakılmıştır. Sanayi üretimine kısıtlama gelmesiyle birlikte bir çok kişi işini kaybetmiş ve buna bağlı olarak işsizlik hızla yayılmaya başlamıştır. İşsizliğin yayılmasıyla birlikte bu şehir artık giderek boşaltılmaya başlanmış ve zombi fabrikaları olarak anılmaya başlanmıştır. Bu durumun yanı sıra  çelik firmaları üretimine devam etme çabasında kalmışlardır.

Çelik fabrikalarının ayakta kalma çabası başarılı olamamıştır çünkü; gelişen teknoloji ile birlikte giderek Çin Halk Cumhuriyeti çelik üretiminden Telekom ve Biyoteknolojilere yönelmiştir. Bu durum sonucunda Çelik üretimi giderek azalmış ve devlet yeni istihdam alanları oluşması için çelik üretimine el atmıştır. Devletin müdahalesi ile de değişim hızlı bir süreç kazanmıştır. Değişim sürecine  adapte olamayan fabrikalar özellikle de çimento fabrikaları boş bir vaziyette durmak zorunda kalmıştır. Değişim dolayısıyla bir çok bina inşaatı yapılmış fakat beklenen değişimde insan akımı olmadığı için binaların satışı gerçekleştirilememiş ve boş kalmıştır. Boş kalmasıyla birlikte bu şehrin hayalet şehir olarak anılmasında bu büyük bir etken olmuştur. Hayalet şehirlerinin en önemlisi de Kangbashi’dir. Kagbashi  Ordos yakınlarında bulunur ve kömür sanayisi için kurulmuştur ve bu şehre 300 bin kişiyi bünyesinde bulunduracak binalar yapılmıştır fakat beklenilen sonuç elde edilemediği için bu şehrin büyük bir kısmı boş kalmıştır.

Çin Hükümeti 2020 yılına kadar 100 milyon insanın bu şehirlere kırdan kente göç etmesini planlamaktadır. Bu şehre taşınacak maden işletmecilerine ve zor durumdaki kişilere 100 milyar değerinde yardımla bir eğitimden geçirilerek bu şehrin canlanmasını ve yerleştirilmesini hedeflemektedir. Bu şekilde hayalet şehirlerin tekrar canlanılabileceği yönünde olumlu beklentiler vardır.

Hayalet Şehir: ORDOS

Ordos şehrinde kömür, petrol ve bunun yanında az miktarda bulunan doğal kaynakların bu bölgede bulunmasıyla bu şehir büyük bir öneme sahip olmaktadır. Şehir 1 milyon kişi için inşaa edilmiş fakat yüksek fiyatta  bir konut satışının olmasıyla şehir doldurulamamıştır. Bu şehirde 64 milyon boş konut inşaa edilmiştir. Sonuç olarak bu şehir lüks ve konfor sahibi olmasının yanı sıra boş kalmıştır. Lüks ve konfor sahibi olması Çin’in modern hayalet şehri olarak anılmasına sebep olmaktadır. Çin 20 yılda her yıl yeni şehir inşaa etmeyi hedeflemiştir . Forensic Asia Limited’ten uzman G.Tulloch yeni kurulan şehirlerden birini gökdelen ormanı olarak adlandırmaktadır. Ordos şehrinde yerleşimin planı %2 civarına ulaşabilmiştir ve geri kalan kısımları boş kalmıştır. Bunun yanı sıra  Ordos şehrine yerleşen bir kesim bu şehiri terk etmenin yollarını aramaktadır. Fakat müteahhitler Ordos şehrine bina inşaa ederken Dubai’ye benzeyecegini umut etmekteydi ve canlı bir metropol kurulmasının heyecanındaydılar. Buna karşılık Ordos kentinin yakınında bulunan Kangbashi şehrinde trafik ve ofisler bomboş durmaktadır ve hatta lüks sitelerini bile otlar bürümüştür. Şehir terk edilmiş eski bir kasaba imajı vermektedir. Binalar yıkık, dökük, harabe şekline dönmüştür.

Ne yazık ki müteahhitlerin söylemlerine göre  Ordos şehrinin Dubai’ye benzeyeceği heyecanını  karşılayamamış ve bir söylem olarak kalmıştır.

Kawloon Walled City

Bu şehir Kuzey Hong Kong adasının Kowloon bölgesinde yer almaktadır. Bu şehir kalabalık olmasına karşı yönetimi olmayan bir şehirdir. Şehir Çin’in askeri kalesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bir müddet sonra bu şehir 300 binanın yapılmasıyla gece kondu şehrine dönmüştür.İkinci Dünya Savaşından sonra bu şehre yoğun bir şekilde göçmen akımı olmuştur. İnsanların nerede kalacağı, ne şekilde barınacağı gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. Gece kondu binalarının oluşması ise bu sorunun ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır. Bir zamanların kalabalık şehri olarak adlandırılmasının sebebi ise şehrin 300 binden fazla kişiyi barındırmasıdır.

Bu şehir Hong Kong Bölgesinde olmasına karşın resmi bir şekilde Çin askeri kalesi olarak kullanılmasıyla şehirde yaşayan kesimin hem Çin hem de İngiliz yönetimi arasında ikilemde kalması sonucunu doğurmuştur. Şehirde bir düzenleme ve plan yoktur fakat yapılan tek düzenleme binaların yüksekliği ile ilgili olmuştur. Bu düzenleme sonucunda  binaların 13 ve ya 14 kattan yükseğinin yapılmasına izin verilmemiştir. Bunun sebebi ise havaalanının bu şehre çok yakın olmasıdır.

Bu şehir Hong Kong’ta çalışan insanların doktora ve dişçiye gittiği yer olarak da ünlü olmuştur. Bunun sebebi ise ;  randevuların ucuz oluşu ve doktorların, dişçilerin yeteneklerini sergileyebileceği başka bir yer olmamasıdır. Bunun yanı sıra bu şehirde genel ev , kumarhanelerin kurulumu ve uyuşturucu üretimi artmıştır. Şehirde kanunları koyup uygulayacak herhangi bir yönetim olamamasından dolayı  çeşitli bir takım işleri kurmak kolay olmuş ve suç oranı artmıştır. Bunun sonucunda 1993 yılında İngiliz hükümeti ve Çin hükümetinin ortak kararı sonucuyla bu şehir kısmen boşaltılıp yıkılmıştır ve bir hayalet şehir konumuna sahip olmuştur.

Bir Hayalet Şehir Beijing (PEKİN):

Beijing şehri 20 milyon nüfusu ve 5 milyon civarından fazla taşıtıyla  büyük bir şehir konumundadır. Beijing şehri nüfus , mekan ,sayılar, ebatına göre büyüktür.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin  en kalabalık şehri ve başkentidir. Bu şehire belli zamanlar için de hayalet şehir  adı verilmiştir. Bu zamanlar ise bahar bayramı olmaktadır. Bunun nedeni ise: bahar bayramı yeni bir yıl demektedir ve bahar bayramı eve dönmek demektir. Bahar bayramında ne olursa olsun bu zamandan önemli hiçbir şey yoktur ve her kesim evine dönmektedir.Toplam 103 milyon kişi bahar bayramında evine dönerek şehri boş bırakmaktadır ve bu durum sonucun da Beijing şehri bu zamanlarda boş kalarak  Hayalet şehir olarak anılmıştır. Böylece hayalet şehir olarak anılmasının en büyük etkeni bahar bayramı olmuştur.

Çin Halk Cumhuriyeti dışındaki Hayalet Şehirler

Rügen oteli

Almanya’nın Baltık Deniz’i kıyılarında bir sahil bulunmaktadır. Burada Rügen isimli bir otel bulunmaktadır. Bu kurulan otelin en önemli özelliği ise dünyanın en büyük oteli unvanına sahip olmasıdır. 10 bin adet odalı olan  bu otel 70 yıl önce kurulmasına rağmen hiçbir şekilde müşteri ile buluşamamıştır. Buluşamama nedeni ise Nazilerin zamanında Hitlerin emriyle kurulmuş olmasıdır. Hitler savaş sürecinde inşaatın bitimine onay vermemiştir fakat Savaş bitiminde karargah olarak kullanmaya karar vermiş ve  sonrasında terk etmiştir. Bu otelin hiçbir zaman müşteriye kavuşmaması hayalet şehre benzetilmiş ve bu şekilde anılmıştır.

Magusa

Diğer önemli bir hayalet şehri ise yavru vatanımız Kıbrıs’ta bulunmaktadır . Kıbrıs’ta bulunan hayalet şehri ise Magusa ilçesindedir. Bu  ilçe modern yapılarıyla lüks bir turizm merkezi konumuna sahiptir. İkinci Kıbrıs Harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetlerince ele geçirilen bu ülkenin girişleri o zamandan beri kapalı durumda tutulmaktadır.. Şimdilerde bile sadece Türk silahlı kuvvetleri ve ordu evi yakınlarında bulunan kız öğrenciler haricinde bir kişi bile alınmamaktadır. Bu şehrin arazi değeri 100 milyon doları aştığı tahmin edilmektedir.

Hashima Adası

Japonya da Nagasaki kentinde bulunmaktadır. 1960 yılına kadar maden işletmeci sahibi olan Mitsubishi , kömürün yerine petrolün  alınmasıyla bu kentte nüfus kaybı yaşanmış ve 1974’den beri de bu adada kimse yaşamamıştır.

Craco

İtalya’da bulunmaktadır  ve dik bir bölgede kurulmuştur. 1981 yılında yaklaşık 2000 nüfusa sahip olan bu kentte kuraklık ,deprem , heyelan gibi sebeplerden dolayı kentte  nüfus kaybı yaşanmıştır. Şehirde kalan halk da 1963 yılında bu şehri terk etmiştir. Böylece bu bölge boş kalmıştır.

Kolmanskop

Namibya’da bulunmaktadır. Bir elmas kasabasıdır ve bu kasabada  mükemmel yatırımlar gerçekleşmiştir. Elmas bularak zengin olma umuduyla  bir çok kişi akımına uğrayarak bu şehir dolmuştur. Zamanla elmas madenine talep düşmüştür ve Birinci Dünya Savaşın’dan sonra daha da azalmıştır. Bu durum sebebiyle  dolan nüfusunu kaybetmiştir. Tüm bunların sonucunda da ise şehirde evler çökerek hayalet şehir konumunu almıştır.

Ağdam

Azerbaycan’da bulunmaktadır  ve 150.000 nüfusu ile gelişmekte olan Azerbaycan kentidir. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Karabağ sorunundan dolayı işgal edilmiştir ve  hayalet şehir konumundadır.

Çin Halk Cumhuriyeti dünya ekonomisinde önemli bir paya sahip olmasına karşın planladığı süreçte başarılı olamamıştır. Bunun en önemli nedeni ise bahsedildiği gibi arz fazlası olmasından kaynaklanmıştır. Çok sayıda binalar yapılarak yüksek bir fiyattan satılma çabası ne yazık ki olumlu sonuçlar doğurmamış ve bu şehirler boş kalmıştır.

Kaynak

  • https://gezimanya.com/cin-halk-cumhuriyeti
  • https://gezimanya.com/cin-halk-cumhuriyeti/pekin-hakkinda-bilinmesi-gerekenler
  • https://onedio.com/haber/bir-zamanlar-dunyanin-en-kalabalik-yeri-olan-hong-kong-taki-kowloon-walled-city-nin-26-kaotik-fotografi-453497
  • https://fotogaleri.haberler.com/cin-deki-hayalet-sehir-ordos/

 

Bir cevap yazın

adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort manavgat escort alanya escort fethiye escort didim escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort haliliye escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort www.elmasajeinfantil.com istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu
Tekirdağ mutlu son Adana mutlu son Mersin mutlu son Bursa mutlu son Muğla mutlu son Balıkesir mutlu son Kocaeli mutlu son İstanbul mutlu son Ankara mutlu son Antalya mutlu son İzmir mutlu son Denizli mutlu son Çanakkale mutlu son Sakarya mutlu son Manisa mutlu son Malatya mutlu son Yalova mutlu son Sivas mutlu son Tokat mutlu son Kayseri mutlu son Trabzon mutlu son Aydın mutlu son Elazığ mutlu son Afyon mutlu son Kütahya mutlu son Ordu mutlu son Eskişehir mutlu son Gaziantep mutlu son istanbul mutlu son ankara mutlu son izmir mutlu son bursa mutlu son antalya mutlu son adana mutlu son konya mutlu son şanlıurfa mutlu son gaziantep mutlu son kocaeli mutlu son mersin mutlu son diyarbakır mutlu son hatay mutlu son manisa mutlu son kayseri mutlu son samsun mutlu son balıkesir mutlu son maraş mutlu son van mutlu son aydın mutlu son tekirdağ mutlu son sakarya mutlu son denizli mutlu son muğla mutlu son bağcılar mutlu son bahçelievler mutlu son esenler mutlu son esenyurt mutlu son kadıköy mutlu son kağıthane mutlu son kartal mutlu son küçükçekmece mutlu son maltepe mutlu son pendik mutlu son sultangazi mutlu son ümraniye mutlu son üsküdar mutlu son aliağa mutlu son alsancak mutlu son bayraklı mutlu son bornova mutlu son buca mutlu son çeşme mutlu son çiğli mutlu son gaziemir mutlu son karşıyaka mutlu son konak mutlu son menemen mutlu son ödemiş mutlu son torbalı mutlu son çankaya mutlu son keçiören mutlu son mamak mutlu son polatlı mutlu son sincan mutlu son alanya mutlu son belek mutlu son kaş mutlu son kemer mutlu son korkuteli mutlu son lara mutlu son manavgat mutlu son serik mutlu son side mutlu son didim mutlu son efeler mutlu son kuşadası mutlu son nazilli mutlu son altıeylül mutlu son bandırma mutlu son edremit mutlu son karesi mutlu son susurluk mutlu son gemlik mutlu son gürsu mutlu son inegöl mutlu son mudanya mutlu son nilüfer mutlu son osmangazi mutlu son yıldırım mutlu son biga mutlu son çan mutlu son gelibolu mutlu son adıyaman mutlu son afyon mutlu son ağrı mutlu son aksaray mutlu son amasya mutlu son ardahan mutlu son artvin mutlu son bartın mutlu son batman mutlu son bayburt mutlu son bilecik mutlu son bingöl mutlu son bitlis mutlu son bolu mutlu son burdur mutlu son çanakkale mutlu son çankırı mutlu son çorum mutlu son düzce mutlu son edirne mutlu son elazığ mutlu son erzincan mutlu son erzurum mutlu son eskişehir mutlu son giresun mutlu son gümüşhane mutlu son ığdır mutlu son ısparta mutlu son karabük mutlu son karaman mutlu son kastamonu mutlu son kilis mutlu son kırıkkale mutlu son kırklareli mutlu son kırşehir mutlu son uşak mutlu son kütahya mutlu son malatya mutlu son mardin mutlu son nevşehir mutlu son niğde mutlu son ordu mutlu son trabzon mutlu son osmaniye mutlu son rize mutlu son siirt mutlu son sinop mutlu son sivas mutlu son tokat mutlu son karahayıt mutlu son pamukkale mutlu son nizip mutlu son şahinbey mutlu son şehitkamil mutlu son antakya mutlu son defne mutlu son iskenderun mutlu son darıca mutlu son gebze mutlu son gölcük mutlu son izmit mutlu son körfez mutlu son akşehir mutlu son beyşehir mutlu son ereğli mutlu son karatay mutlu son meram mutlu son selçuklu mutlu son akhisar mutlu son alaşehir mutlu son soma mutlu son turgutlu mutlu son akdeniz mutlu son anamur mutlu son erdemli mutlu son mezitli mutlu son silifke mutlu son tarsus mutlu son toroslar mutlu son yenişehir mutlu son bodrum mutlu son dalaman mutlu son fethiye mutlu son köyceğiz mutlu son marmaris mutlu son menteşe mutlu son milas mutlu son adapazarı mutlu son serdivan mutlu son atakum mutlu son çarşamba mutlu son ilkadım mutlu son eyyübiye mutlu son siverek mutlu son viranşehir mutlu son çerkezköy mutlu son çorlu mutlu son erbaa mutlu son