Dünya Bankası
Dünya Bankası

Dünya Bankası Nedir?

Dünya Bankası

Bankası II. Dünya Savaşı’nın ardından 1945 yılında uluslararası Yeniden Yapılanma Ve Kalkınma Bankası adıyla kurulmuştur. Dünya Bankasına üye 188 ülke vardır.

Dünya bankası dönem başkanı Jim Jong Kim’dur.  Dünya Bankası genel merkezi Washington, DC / ABD’dir. Dünya Bankası’nın kurucularına baktığımızda, John Maynard Keynes, Harry Dexter White gibi isimler öne çıkmaktadır.Kuruluşu için ilk öneri Bretton Woods konferansı’na dayanmaktadır.

Dünya Bankası az gelişmiş, gelişmekte ve yoksul ülkelere maddi ve kültürel açıdan gelişmeleri için kredi sağlayan bir kuruluştur. Dünya Bankası’nın temel amacı dünyadaki yoksulluğu azaltmaktır. Dünya Bankası çok daha geniş hizmet grubunu tanımlar.

Dünya Bankası Altındaki Kurumlar

• Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası

• Uluslararası Kalkınma Birliği

• Uluslararası Finans Kurumu

• Çok Taraflı Yatırımlar Garanti Ajansı

• Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi

1) ULUSLARARASI YENİDEN YAPILANMA VE KALKINMA BANKASI: Bu banka ülke ekonomilerinin geliştirilmesi için okul hastane ulaşım vb. yardımları yapar ve bu ülkelere kredi verir. Amaç Ekonomilerini daha üst seviyelere refaha kavuşturmaktır. Kısa yazılımı IBRD. Bu kredileri az gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin gelişmesine yönelik politikaları desteklemek amacıyla verilmektedir.

2) ULUSLARARASI KALKINMA BİRLİĞİ: Oldukça fakir, yoksulluk sınırı altındaki ülkelere hibe ya da uzun vadeli kredi saglamak amacıyla kurulmuş bir birliktir.

3) ULUSLARARASI FİNANS KURUMU: Buradaki asıl amaç, finansman desteği sağlayarak istihdamı artırmak, yaşam standardını yükseltmek ve yeni iş kolları oluşturmaktır.

4) ÇOK TARAFLI YATIRIMLAR GARANTİ AJANSI: Gelişmekte olan ülkelerde yatırım yapılır ve bazen bazı risklerle karşılaşılır bunlardan bazıları döviz transferi riski, kamulaştırma, sözleşme ihlalleri gibi risklere karşı korunması için çalışmaktadır.

5) ULUSLARARASI YATIRIM ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZÜM MERKEZİ: Yatırım için güven ortamı önemlidir. Hükümetler ile yatırımcılar arasında anlaşmazlıklar çıkabilir işte burada uluslararası yatırım merkezi yatırımcılar ve hükümetler arasında tarafsız olmak şartıyla arabuluculuk yapar.

Dünya Bankası’nın Görevleri

Dünya Bankası’nın temel görevlerine bakacak olursak, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kredi olanağı sağlayarak, ülkelerin daha ileri seviyeye taşınmasına maddi ve kültürel açıdan gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlar. Ülkelerarası kalkınma farklılıklarını azaltarak çok gelişmiş ülkelere maddi açıdan daha yakın hale gelmesini sağlar. ( çok gelişmiş ülke ile az gelişmiş ülke arasındaki açığı biraz da olsa kapatmaya çalışılmaktadır) bu sayede dünya fakirlik oranını azaltmayı hedeflemektedir. Yoksul ülkelerde yaşam standartlarının ne kadar düşük olduğunu biliyoruz. Dünya Bankası’ da bu ülkelerde yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlamaktadır. Çalışmaları ; okul su olanağı, elektrik, çevrenin korunumu, hastalık, sağlık gibi altyapı yatırımları için kredi imkanları sunmaktadır.

Değinmek istediğim bir başka konu ise Dünya Bankası ve IMF üzerinde duracak olursak, IMF ve Dünya Bankası birbirine karıştırılan iki kurumdur. Burada IMF’nin tanımına bakacak olursak, IMF: açılımı Uluslararası Para Fonu’ dur. ( International Monetery Fund) IMF, uluslararası mali sistemin işleyişini düzenler. 1944 yılında kurulmuştur. Fakat 1947 yılında fiilen çalışmaya başlamıştır. IMF ülkeler için önem arz eder. IMF ekonomik durumu kötü olan ülkelere borç para vererek destek olur. Borç para alan ülke sonradan IMF’ye borcunu öder. Fakat IMF’den her istediğimiz zaman, borç isteyemeyiz. IMF’den borç alabilmek için ödemeler bilançosu açığı olmalıdır.

IMF’in Görevleri

• Ülkelerin kur politikalarını gözetlemek

• Taraflar arasında arabuluculuk yapmak (ülkelerin bankalara ya da resmi kurumlara olan borçlarını ödeyememeleri halinde arabuluculuk yapar)

• Ödemeler bilançosu açığı olan ülkelere kısa vadeli bazen de uzun vadeli kredi imkanı sağlar burada amaç uluslararası mali düzeni sağlamak.

• Teknik yardım sağlamak

• Burada IMF’nin işleyiş yapısına baktığımızda, öncelikle ülkelerin IMF’ye üye olmaları gerekir. Kota vardır. Kota neye göre belirlenmektedir? Kota belirlenirken ülkenin dış ticaret hacmi ve yurt içi hasılasına bakılır.

Kısaca IMF ve Dünya Bankası’na baktığımızda benzer ve farklı yönleri vardır. IMF, dövizdeki dengeyi denetler ve yaşanan dalgalanmaları belirli bir düzene sokmaya çalışır. Dünya Bankası’na baktığımızda ise, ülkelerin maddi ve kültürel açıdan kalkınmaları için politikalar geliştirilir. Fakat burada IMF, gelişmiş ve sanayi bakımından zengin ülkelerle ilgilenmeyi daha çok tercih eder. Oysa Dünya Bankası az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle ilgilenir. Dünya Bankası ülkeler üzerinde uzun vadeli ve kalıcı, etkili bir çözüm ararken, IMF sorunları kısa vadede çözmeyi hedefler. Bunlar IMF ve Dünya Bankası’nın belli başlı farklılıklarıydı. Benzer yönlerine baktığımızda, ikisi de aynı tarihte ve neredeyse aynı amaç doğrultusunda kurulmuşlardır.

Hayriye Öztürk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir