Dünya Bankası Kredi Ve Dünya Bankası Krediler
Dünya Bankası Kredi Ve Dünya Bankası Krediler

Dünya Bankası Kredi Çeşitleri? Kimlere Hibe Verir?| 2021

Dünya Bankası Kredi Çeşitleri

Dünya Bankası, ikinci dünya savaşı sonrası kurulmuş ülkeler arası kalkınma farklılıklarının azaltılması için gelişmekte olan ülkeleri fonlayan bir bankadır. Dünya Bankası kredi vererek özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki alt yapı yatırımlarından sosyal kalkınmaya kadar birçok projeye ya hibe ya da kredi verir.

Dünya Bankası Nedir?

Dünya Bankası (World Bank), dünyanın en büyük kalkınma bankasıdır ve 189 ülke üyedir. 130 yerde ofisi olan bankanın ana amacı gelişmekte olan ülkelerin yoksulluk sorunlarını azaltmaya çalışmak ve küresel refahın arttırılmasına katkı sağlamaktır. Birçok sektöre doğrudan ve dolaylı olarak destek ve kaynak olan Dünya Bankası önemli işlevlere sahiptir. Yoksullukla mücadelenin yanı sıra küresel problemlere değinmekte, iklim sorunlarına dikkat çekmekte ve salgın hastalıklar noktasında da etkin olmaktadır. Dünya bankası

İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1945 yılında Uluslararası Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma Bankası (International Bank for Reconstruction and Development) adıyla kurulan banka sonradan adını Dünya Bankası olarak değiştirmiştir. IMF gibi Dünya Bankası da görevleri bakımından benzerdir. İki dünya savaşının ardından yıkıma uğrayan ülkelerin kalkınması amacıyla kurulmuş olup günümüzde ise üçüncü dünya ülkelerine yönelik çalışmalarını yürütmektedir.

Dünya Bankası genel merkez olarak Washington D.C.’dedir. Görevleri bakımından sürdürülebilir ekonomi ve kalkınma konusunda uzun vadeli kredi destekleri sağlanmaktadır. Projeler çerçevesinde kredi imkanı tanınmakta ve garanti edilmektedir. Ayrıca büyük çaplı sermaye yatırımlarının gerçekleşmesi için ön ayak olma görevindedir.

Dünya Bankası Kredi Çeşitleri

Dünya Bankasının işlevleri yerelde bulunan bankalarla aynı işlevlerde değildir. Özellikle son dönemlerde doğrudan devlet politikalarını, altyapı projelerini ve ticari bankalar aracılığı ile yerel yönetim birimlerine destek sağlamaktadır. Fakat kalkınma ve sürdürülebilir ekonomiyi etkileyen birçok konu proje haline getirildiği takdirde Dünya Bankası kredi veya  hibe desteği almaktadır. Gençlerin geliştirilmesi, doğal kaynak yönetimi, iklim değişikliğine farkındalık gibi konular proje haline getirilip hibe almaya uygun olabilmektedir.

Küçük Hibeler Programı

Küçük Hibeler Programı sivil toplum kuruluşlarına hibe sağlamaktadır. Savunmasız ve toplumsal dışlanmaya maruz kalan kişilerin topluma adapte olmasını sağlayan aktiviteler adına fon desteği verilmektedir. Fon desteğinin asıl amacı kalkınmayı sağlamak ve toplumu eşitlikçi bir yapıya kavuşturmaktır. Dezavantajlı gruplarla çalışmaya odaklanan sivil toplum kuruluşları haricinde çok yönlü ve iki yönlü kuruluşlar, vakıflar ve özel sektör de bu fonlardan yararlanabilmektedir.

Yaratıcı Kalkınma Fikirleri

Yaratıcı Kalkınma Fikirleri, Küçük Hibeler Programı gibi sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını destekleyen bir başka destektir. Bu program tarafından kabulü gerçekleşen proje fikirleri başka bir kalkınma organı ortaklığı kurularak gerçekleşmektedir. Yenilikçi fikirlerin rekabet etmesi açısından açık ve şeffaf bir süreç halinde ilerleyen bir süreçtir. Yoksulluk ile mücadele ve kalkınma konuları başlıca hedeflerdendir.

Bölgesel Çevre Merkezi – Regional Environment Center (Rec)

Bölgesel Çevre Merkezi destekleri çevre koruması ve sürdürülebilir kalkınma amacıyla mali destekleme programıdır. Yerel idareler, sivil toplum kuruluşları ve çevresel paydaşlarla beraber yürütülen çalışmalar desteklenmektedir. Türkiye’de farklı paydaşların ortak projeleri, faaliyet ve fikirleri finanse edilerek desteklenmektedir. Ayrıca Türkiye’nin AB katılın sürecini hızlandırmak da amaçlanmaktadır. Başvuru kriterleri her çağrı döneminde değişiklik gösterebilmektedir.

Kadınlar İçin Küresel Fon

Kadın hakları konusunda çalışmalar yürüten kadın örgütlerinin desteklendiği fon türüdür. Amerika Birleşik Devleti dışında yer alan kurumlar desteklenmektedir. Kadın eşitliği ve insan hakları konusunda etkinlik oluşturan projeler fon almaya hak kazanmaktadır.

Türkiye’de Dünya Bankası Kredileri Nelerdir?

Dünya Bankası Kredileri içerisinde ülkelere göre farklılalaşan krediler de bulunmaktadır. Dünya bankası kredi çeşitleri arasında Türkiye için hangi kredilerin verildiğine yönelik aşağıda yazdığımız kredi çeşitlerini görebilirsiniz. Ayrıca Dünya Bankası Kredi programı ile ilgili olarak linki tıklayabilirsiniz.

Dünya Bankası Kredileri: İkinci Kobilerin Finansmana Erişimi Kredisi

Ziraat Bankası net olarak satış hasılası en fazla 20 milyon USD ve çalışsan sayısı en fazla 250 olan müşterilerine Dünya Bankası İkinci Kobilerin Finansmana Erişimi Kredisi imkanı sunmaktadır. Uygun faiz oranı bulunan ve anapara ödemesiz seçenekli kredi destekleri bulunmaktadır. Kredinin geri ödemesi 3 ay, 6 ay ve yılda 1 olmak üzere yapılabilmektedir. Kredinin alt limiti 100.000 USD, üst limiti ise 3,5 milyon USD’dir.

Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi

Ziraat Bankası ile çalışan KOBİ’ler için enerji tasarrufu sağlamaya yönelik Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi ile kredi imkanı sağlanmaktadır. Kredi desteği uygun faiz ve uzun dönem seçenekleri sunmaktadır. Kredi desteğinden en fazla 40 milyon TL net satış hasılası ve en fazla 250 işçisi bulunan küçük işletmeler ile en fazla 150 milyon TL net satış hasılası ve en fazla 1500 çalışana sahip olan orta ölçekli işletmeler yararlanmaktadır.

Anapara ödemesiz dönemli olarak 8 yıl vadeye kadar kredi sağlanmaktadır. 3 ay, 6 ay ve yılda 1 olacak şekilde ödeme seçenekleri bulunmaktadır. Kredinin alt limiti 250.000 USD, üst limiti KOBİ’ler için 3,5 milyon USD, orta ölçekli firmalar içinse 5 milyon USD’dir. Finans yatırımında şart koşulan ana özellik Ziraat Bankası Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi alarak yatırım yapan işletmenin yatırım sonucunda %20 tasarruf elde etmesi veya yatırımdan elde edilen getirinin %50’sinin enerji tasarrufundan sağlanmış olması beklenmektedir.

Abone ol
Bildir
1 Yorum
En eskisi
En yenisi En çok oy verileni
Satır içi yorumlar
Bütün yorumları gösterin
1
0
Bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun. Bir yorum bırak!x
()
x