Ekspertiz Raporu Nedir? Nasıl Alınır?| 2022

Ekspertiz Raporu Nedir?

Ekspertiz kelimesi İngilizce Expertise: Uzman Görüşü anlamına gelmektedir. Ekspertiz raporu da satın alınacak olan gayrimenkulun yaş,konum gibi özelliklerine göre değerinin belirlenmesi işlemine denir bir diğer adıyla; gayrimenkul değerleme raporu olarakta geçer. Ekspertiz raporu ile kurumlar ,gıda,tarım ve hayvancılık bakanlığı’ndan gıda sicil belgesi ve bağlı bulunduğu İlçe Belediye Başkanlıkları’ndan Üretim İzin Belgesini alabilirler.

Ekspertiz raporu çoğunlukla otomobil sektöründe bilinse de aslında uzman görüşü her sektör için oldukça önemli bir rapordur. Dolayısı ile her sektör her mal ve hizmet için Eksper yani Konunun Uzmanı ve onun verdiği Ekspertiz raporuna ulaşılabilir.

Ekspertiz Raporu tanzim edilen sektörler;

Gıda maddelerinin tezgah, makine gibi muharrik kuvvet kullanmayan, seri halde veya standart üretim yapmayıp elle üretim yapan ve ürünlerini doğrudan tüketiciye satan iş yerlerinden, odunlu taş fırınlar,elle paketleme, mekanik ve yarı otomatik dolum yapanlar (meyve,sebze, yumurta paketleme-shrinkleme, yağ, bal dolumu)elle kırmızı/beyaz et parçalama, ayıklama, kıyma, köfte hazırlama, kasaplar,soğuk depolama (muhafaza) işleri (şoklama ve dondurulma işlemi hariç), şekerciler, lokumcular, pişmaniye satanlar, dondurmacılar,yufka, kadayıfçılar, simitçiler, börekçiler, mantı, erişte, katmerciler, pastaneler, kuru yemiş satanlar, turşucular, salamura yapanlar,(zeytin salamura yapanları dahil),

marketlerdeki her türlü reyonlar (unlu mamuller, müşteri talebine göre et hazırlanan reyonlar), hayvan yetiştiriciliği, (hayvan üretme çiftlikleri, kültür balıkçılığı, arıcılık), her türlü tarımsal ürün bitki, meyve, sebze yetiştiriciliği (seralar, tohum, fide, mantar, kompost, çiçek) bitki, sebze ve meyvelerin tabii halde kurutulması, yumurta, civciv üretimi, süt toplama tesisleri, otel, motel, lokanta, dönerci, pideci, pizzacı, hamburgerci, köfteciler, elle kesim yapılan mezbahalara kapasite raporu düzenlenemez. Bu konularda üretim yapan işletmelere Ekspertiz Raporu düzenlenmektedir.

Uzman raporu için nasıl başvurulur?

Ticari Belgelendirme Müdürlüğü’nden veya ”www.ito.org.tr” internet adresinden temin edilen uzman raporu talep formu ile söz konusu formda istenen evrak ile birlikte Ticari Belgelendirme Müdürlüğü’ne başvurulur.

Ekspertiz raporu başvuru evrakı hangileridir?

Ticari Belgelendirme Müdürlüğü’nden temin edilen ve doldurulan Uzman Görüşü raporu talep formuna ek olarak; imza sirküleri, başvuru işletmede yetkili ve imza yetkisine sahip vekil ile yapılıyorsa, vekaletname, şirketin meşgalesini ve adresini gösteren ticaret sicil gazetesi fotokopisi.

Bu makale ilginizi çekebilir:   NAFTA Nedir? Nafta Ülkeleri Hangileri? |2023

Ekspertiz raporu hazırlanma süreci nasıldır?

Uzman Raporunu düzenleyecek olan Uzman Kişi, Ticaret Odası tarafından belirlenmiş olan ve üretim konusuyla ilgili mühendistir. İmalatta bulunan adrese giderek yaptığı kontroller ile, istihdam ettiği işçi sayısına karşılık gelen yıllık üretim miktarını belirleyen İşletmenin üretimine ait özet bir tablo niteliği taşıyan Uzman Görüşüne Dönük Raporunu hazırlar. Tek nüshadan ibaret olup, aslı daima Oda’da muhafaza edilir. Uzman Kişi Raporu herhangi bir süre için geçerli olmayıp,durum tespiti niteliğinde ve firmanın ilgili tarihteki üretim durumunu gösterir bir rapordur.

Uzman Görüşü raporu onaylı sureti nasıl alınır?

Aslı daima Ticaret Odasında muhafaza edilen Ekspertiz raporu sureti, firmanın sözlü talebi üzerine Oda veznesine fotokopi onayı ücreti olarak yedi tl yatırması sonucu düzenlenir.

Vardiyalı çalışan iş yerlerine Ekspertiz Raporu nasıl düzenlenir?

İşyerinde vardiyalı üretim yapan Ticaret Odası üyesi firmalara, Odanın düzenlenmiş olduğu geçerli bir kapasite raporu bulunması halinde aşağıda örneği sunulan başvuru dilekçesi ve ekinde belirtilen evraklarla Odanın Kapasite Birimine başvurması durumunda, Ticaret Odasının eksperi yetkilisince yapılacak gerekli incelemelerin ardından vardiyalı çalışma Ekspertiz Raporu düzenlenebilir.

Yeminli Mali Müşavir tarafından firma adına düzenlenecek vardiyalı çalışma yapıldığına dair rapor,kapasite raporu,imza sirküleri veya vekaletname ile Odanın veznesine yatırılacak olan yüz doksan TL Uzman Görüşü Başvuru Harcından sonra başvuru işlemi tamamlanmış olacaktır.Bir kaç gün içinde atanacak olan Odanın uzmanına firma yetkilisince ibraz edilecek yeminli mali müşavir raporunun aslı ve bir fotokopisi ile kapasite raporunun fotokopisi eksper tarafından incelendikten sonra uygun görülmesi halinde vardiya ekspertiz raporu hazırlanarak Odaya gönderilir ve Oda üst yazısı ile uzman görüş raporu raporunun onaylı bir fotokopisi elden firma yetkilisine teslim edilir.

Yazar: Yılmaz SÖNMEZ