Esas Faaliyet Karı Nedir? |2023

Esas Faaliyet Karı Nedir?

Esas Faaliyet Karı ( English: Real Operating Profit or Real Operating Income) şirketin net karından, şirketin esas işi dışındaki gelir ve giderlerin çıkarılması ama kambiyo (döviz kuru çevrim farkı) gelir-giderinin eklenmesi ile elde edilen kardır. Şirketleri analiz ederken birçok kar rakamı ile karşılaşıp şirketin ne kadar iyi yönetildiğini analiz etmek durumunda kalındığında önemli göstergelerden biridir. Şirketin sürdürülebilir karlılığı açısından da önemli bir temel analiz bileşenidir. Çünkü şirketler karlarını çoğunlukla ana faaliyetinden kazanır.

Şirketler dört farklı kaynaktan kar veya zarar yazabilir. Dönem net karı da bu alt kalemlere bakarak hesaplanır. Bunlar

  1. Faaliyet gelirleri-giderleri
  2. Yatırım gelirleri-giderleri
  3. Finansman gelirleri-giderleri
  4. Vergi gelirleri-giderleridir.

Şirket bilançolarında esas faaliyet karı, faaliyet karı olarak da geçebilir.

Esas Faaliyet Karı Nasıl Hesaplanır?

Esas faaliyet karı (EFK), brüt kardan, faaliyet giderleri çıkarıldıktan sonra elde edilir.

Brüt Kar: Satış gelirlerinden üretilen ürünlerin maliyeti çıkarılınca elde edilen kardır.

Faaliyet Giderleri: Pazarlama, şirketi yönetme ve Ar-ge giderleri ile diğer faaliyet giderleridir.

Net Kar: Toplam Gelirler – Harcamalar – Faiz Giderleri – Vergiler

Formül basittir:

EFK = Brüt Kar – Faaliyet Giderleri

Faaliyet Giderleri aşağıdaki kalemlerdir:

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelirleri (+)
Diğer Faaliyet Giderleri (-)

Tukaş A.Ş hissesinin 2022/6 yani ikinci çeyrek verilerini kullanalım. Aşağıda Tukaş firmasının gelir tablosunun bir bölümü verilmiştir.

2022/6 Dönem Brüt Kar : 575.091.936 TL

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -58.879.434
Genel Yönetim Giderleri (-) -12.387.014
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.027.033
Diğer Faaliyet Gelirleri 95.707.257
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -61.670.031
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0

2022/6 Dönem Faaliyet Giderleri : 38,256,255 TL

2022/6 Dönem Esas Faaliyet Karı/Zararı ı: 536.835.681 TL

Esas Faaliyet Kar Marjı Nedir?

Esas Faaliyet kar marjı ya da kar oranı, firmanın hasılatından ne kadar kar üretebildiğini gösteren orandır. Hisse senedi seçerken aynı sektörden hangi firmaya yatırım yapacağınıza karar vermek için kar marjlarını karşılaştırmak size önemli ipuçları sunabilir.

Şirketin Ana Faaliyetlerine ilişkin Kar Marjını Hesaplamak için : EFK/ Hasılat şekilde bir hesaplama yapabilirsiniz.

Yine Tukaş firmasına ait bilgileri kullanarak Faaliyet Kar Marjını hesaplayalım:

Bu makale ilginizi çekebilir:   Borsada Seyreltilmiş Hisse Başına Kâr (HBK) Nedir? | 2023

2022/6 Dönem Esas Faaliyet Karı/Zararı: 536.835.681 TL

2022/6 Dönem Satış Gelirleri: 1.218.515.229 TL

EFK Marjı:( 536.835.681 /  1.218.515.229)*100 = %44

Şirketin satış gelirlerinin %44’ü kardır.

Esas Faaliyet Kar Marjı Nasıl Yorumlanır?

Hisse senedi seçerken, hissenin temel analizini yaparken seçtiğiniz şirketin Faaliyet Karı önemli olsa da tek başına çok fazla bilgi vermez. Çünkü şirketin satışları yüksek ise faaliyet karı da o kadar yüksek olur. Çünkü satışlarının ufak bir oranı kadar kar ediyor olabilir

  1. Faaliyet karı yerine EFK marjını yorumlamak daha sağlıklıdır.
  2. Şirketin daha önceki dönemlere ait EFK marjı ile karşılaştırma yapılarak şirketin verimliliği ölçülebilir. Satışlarından ne kadar yüksek kar elde ediyorsa piyasada yüksek rekabet gücü vardır. Etkin satış ve pazarlama yönetimi yapılıyordur.
  3. Her dönem artan EFK marjı şirketin geçmişe göre daha iyi yönetildiğini gösterir.
  4. Eğer aynı sektörde birden çok şirket varsa EFK marjı şirketlerin karşılaştırılmasında da sıklıkla kullanılır. Diğer şirketlere göre daha yüksek EFK marjı seçtiğiniz şirketin daha iyi yönetildiğini gösteriyor olabilir.

Dipnotlar

  • Esas Faaliyet Karı ile Net Kar birbirinden farklıdır. Net Karda şirketin faali