Hedge Fonlar Nedir? Hedge Fon Çeşitleri |2023

Hedge Fonlar Nedir?

Hedge fonlar, “Koruma fonu” olarak da adlandırılan, yüksek sermayeli bireysel yatırımcılara, ek olarak kar sağlayabilen yatırım araçlarıdır. Özellikle gelişmiş ülkelerde, yüksek risk ve yüksek getiri sağlamak isteyen yatırımcılar, Hedge fonlarını kullanmaktadır. Örneğin; Amerika’da yatırım yapmak isteyen bir kişinin, 5 milyon dolarının olması gerekir.

Hedge Fonların Özellikleri

  • • Yüksek risk içermektedir.
  • • Büyüme hızları yüksek olduğu için, yatırımcıların dikkatini çekerler.
  • Fon hesabında paranın, en az 1 yıl kalması zorunludur.
  • • Bu fonu yöneten kişiler, fonun ortağıdır.
  • • Hedge fonunu yönetenler, fonun %20’sini alırlar

• 3 ana stratejiyle ilerlerler.

Hedge fonunu iyi bilmek için, yatırım fonunu da iyi araştırmak gerekir.

Yatırım fonu nedir?

Yatırım fonu halktan alınan, toplanan paralar karşılığı bono, tahvil, hisse senedi gibi portföyleri yönetirler. Yatırımcılardan her biri, sahip olduğu portföyün katılma payını alarak fona destek sağlar.

Hedge Fonların İşleyişi

Hedge fonlar varlığı yüksek kişilerden, büyük şirketlerden sermayelerini kullanmak için oluşturulmuş yatırım aracıdır.

Hedge Fonlar, ücret konularında serbesttir. Çünkü kayıt altında değildir. Bu fonların reklam vermeleri yasaktır. Bu yasaklar fonların gizemini oldukça yükseltir. Ortalama riskin üzerinden kazanımlar vaat ederken, büyük risk taşırlar

Hedge fonlarıyla, yatırım fonları çok benzediğinden, karışıklıklığa sebebiyet vermektedir. Aralarında önemli farklar bulunmaktadır. Hedge fonlar, alım ve satım yapılabiliyorken , geleneksel yatırım fonlarında, sadece alımı yapılmaktadır. Hedge fonlarında, yüksek risk , yüksek getiri varken geleneksel yatırım fonlarında ise, yüzdesel başarı vardır . Bu fonları yatırım fonlarından ayıran temel özelliklerinden birisi, ücret yapısıdır. Hem sabit ücret, hem de yönetim ücreti alırlar.

Genel özellikleri:

Limited ortaklıdır. Belli sınırlı bir parasal yapıya sahiptir. Yatırımcılar, belirlenen tarihlerde fona girip, o tarihten erken bir zamanda fondan ayrılamazlar.

A. Hisse Senedi Odaklı Hedge Fonlar

Piyasaya Duyarsız Fonlar

Bu fonların birinci özelliğinin başında, piyasaya karşı aşırı duyarsız olmaları gelmektedir. Bu duyarsızlıkları hangi yere yatırım yaptıklarından fazla, neler elde ettiklerine göre şekillenir.

Bu makale ilginizi çekebilir:   İş Bankası - Nays Uygulaması Nedir? Para Kazanma |2023

Bu fonların diğer adı; ‘Sektör uzmanı fonlar’ olmakla birlikte düşük hisse senetlerini satın alıp, fiyatı aşırı yükselmiş hisse senetlerini satarak, kar elde etmek bu fonların temel işleyişinde etkilidir.

Alım Satım Fonları

Alım satım fonları: Belli bir malın alım veya satımını ele alır. Bir varlığım fiyat artışından karı amaçlar. Piyasaya duyarsız değildir. Satış stratejisinde karı için, hisse senedi fiyatının ileriki bir tarihte düşmesi bekleni. Bu strateji uygulanırken açığa satış yapılır. Alınan hisse senedi piyasa fiyatı üzerinden satılarak, fiyatlar düştüğü takdirde satılan hissenin, satılmış olan fiyattan daha cüzi bir fiyatla geri alınması amaçlanır.

Özel Durum Stratejileri

Bu fonlar, piyasadan etkilenmiş finansal varlıklara yatırımı amaçlayarak karı maksimize etme fırsatı ararlar.

Aktivist Hedge Fonlar

Bu fonlar ise, şirketin büyük bir kısmını satın alarak karar mekanizmasında büyük rol oynamayı amaçlarlar. Fiyatlar kısa sürelidir. Yağmacı olarak da. adlandırılır.

B. Arbitraj Fonları/Risk Fonları

Birleşme Arbitrajları Fonu

Daha önceden ayrılıp birleşen firmaların, ticaretini kapsar.

Finansal Sıkıntı Arbitrajı

Uzman bir ekibi olan bir şirketin, finansal yönden çöküntüye düşme olasılığını değerlendirir.

İstatiksel Arbitraj

Gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı istatistiksel modelleri kapsar. Yanlış fiyatlamadan doğan fırsatları önümüze getirir.

C. Hisse Senedi Odaklı Olmayan Fonlar

Global makro ve gelişmekte olan piyasalar fonu

Bu fonlar sabit getirilidir. Hisse senedi, döviz gibi araçların alım satımını yaparlar. Şirket analizinde bulunmazlar. Sektör analizi konusunda uzmandırlar. Belli ekonomik göstergelerden kar amaçlarlar. Gelişmekte olan piyasa fonları, makro fona benzer her iki fonda analiz yapar. Gelişmekte olan ülke fonları, terörizm vb. durumların analizini yapar.

Offshore Hedge Fonlar

Portföy yöneticileri, vergi İndirmek için Offshore bölgelerini tercih ederler. Bu bölgeler Virginia Adaları ve Bermuda’dadır

Sabit getiri Sağlayan Fonlar

Sabit getirili fonlar, finansal varlıkların alış satışını yaparak, varlıkları kullanarak kar elde etmeyi amaçlamışlardır.

Amerika Hedge Fund listesine ulaşmak isteyenler