JCr derecelendirme
JCr derecelendirme

JCR Derecelendirme (Japan Credit Rating) | 2020

JCR Kredi Derecelendirme

JCR derecelendirme kuruluşu ingilizcesi ise Japan Credit Agency , Nisan 1985’te kurulmuş kredi derecelendirme ve kredi derece risk kuruluşudur.Japonya’da JCR’ye yaklaşık 1000 ihraççının %60 ından fazlası güveniyor. JCR derecelendirme’ye güven oldukça yüksektir, bu yüzden yatırımcıların çoğu bu şirketin derecelerine güveniyor ve ona göre yatırım yapıyor. JCR ek olarak ABD ve AB’de resmi olarak tanınan tek sertifikalı şirkettir. JCR, uluslararası finans piyasalarındaki bu ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır.

Japan Credit Rating Agency

JCR geçmişte yaşanan Asya finansal krizi, Lehman Shock, Avrupa devlet borç krizi ve Doğu Japonya Tsunamileri gibi olayların piyasaları ne kadar çok etkilediğine şahit olmuştur. JCR Derecelendirme her zaman derecelendirme faaliyetlerinde bağımsızlığını ve adilliğini sürdürmeyi başarmış ve kredi notlarının kalitesini yükseltmek sürekli olarak çalışmıştır.Zaman geçtikçe doğan yeni ihtiyaçlar ve müşterilerinin talepleri doğrultusunda yeni girişimlerde bulunurlar. JCR Derecelendirme resmen yalnızca Japonya’da değil aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Türkiye, Hong Kong, Endonezya ve Tayland’da da tanınmaktadır.

Japan Credit Rating Agency ülkelere ve şirketlere yapılacak olan yatırımlar için büyük önem taşımaktadır.Zira ülkede iç savaş veya terörizm olduğu takdirde kredi notunu düşürüp ülkeye yapılacak olan yatırımları büyük ölçüde etkilemektedir.

JCR Derecelendirme Süreci

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler dışındaki tüm sınıflar için kredi derecelendirme işlemine aşağıda yer verilmiştir.Bu derecelendirme süreci genel olarak iki ay sürmektedir.

1-Kredi Derecelendirme Talebi: Kredi derecelendirme işlemi normal olarak bir tahvil ihraç edenin talebi ile başlar.

2-Sorumlu Derecelendirme Analistlerinin Seçimi: Derecelendirme işleminin onaylanmasının ardından analistler seçilir.Endüstriyel ve diğer faktörlerin yanı sıra borçlarıda hesaba katılarak ayarlanır.Analistler burada nesnelliği korumak için seçilir.

3- Kredi Derecelendirmesinin Başlatılıp Başlatılmayacağının Belirlenmesi: Talep veya kredi derecelendirme talepleri alınırken derecelendirme Departmanı Müdürü, ilgili davaların ilgili olup olmadığını belirler.Kredi derecelendirme tahsislerine uygun kalitenin sağlanması , kanun ve  yönetmeliklere uygunluk sağlanması ve yatırımcı haklarının korunması gibi konular JCR Derecelendirme Süreci için büyük öneme sahiptir. Kredi sağlamanın uygulanabilirliğini gözden geçirmek için uygun deneyime sahip baş analistler derecelendirme bölümünden Sorumlu Genel Müdür kararını ister.Bu gözden geçirme işlevi, gerektiğinde davaya devam edilip edilmeyeceğini açıklar.

4-Veri Gönderme Talebi: Sorumlu Derecelendirme Analistleri, ihraççıdan, gerekli olan verileri göndermesi için derecelendirilmesini ister.Analistler bu verilerin tamamını inceleyerek kredi notunu belirleyebilir.

5- Kredi Puanlarının Belirlenmesinde Kullanılan Bilgi Kaynakları: CR, karar vermede kullanılan bilgilerin kalitesini sağlamak için politika ve prosedürlere sahiptir.

6-Verilerin Analizi, vb. Ve Anketlerin İletilmesi: Sorumlu Derecelendirme Analistleri, hem nicel hem de nitel analizlerini gerçekleştirir.Analistler şirketin verilerine dayanarak analiz eder ve bu verileri değerlendirmek üzere ihraççıya gönderir.

7-Röportajlar ve İhraççıların Yönetimi ile Etkileşimde Bulunma: Yöneticileri ve çalışanları ile yapılan görüşmelerde iki tür görüşme vardır.Sorumlu Derecelendirme Analistlerinin kredi tayin etmek için bir açıklama aldığı obligor yüz yüze görüşme ile derecelendirme.Biri personel görüşmesi, diğeri yönetim görüşmesidir.

8-Derecelendirme Komitesi: Sunulan verilerin ve görüşmelerin analizine dayanarak, analistler ihraççının derecelendirilen kredi gücünü ve borcun ayrıntılarını tartışırlar.

9-Derecelendirilmiş Menkul Kıymet İhracçılarına Kredi Derecelendirme Kararları ve Temyiz Başvuruları Hakkında Bilgi Vermek Kredi Derecelendirme Kararları: Bir kredi notunun belirlenmesinden sonra, ihraççı veya temsilcilerinin derhal derecelendirildiği.Kredi notunun yayınlanmasından önce bildirilir. Bu varlık ile derecelendirilen varlık sağlar fiili hatalara, vb. karşı itiraz etme imkanı, böylece daha doğru bir kredi notu atanabilir.

10-Yayın: Karar verilen bir kredi notu gecikmeden halka açıklanacaktır

11-Kredi Derecelendirme Notu: Ödenmemiş derecelendirme borcu olduğu sürece, ihraççının ve olayların ve sektördeki gelişmeler izlenir ve kredi notunun gözden geçirilmesi gerektiğinde,inceleme yapılacak. Kredi notunun değiştirilmesi gerekli görülürse, kredi notu değiştirilecek ve sonuç halka duyurulacak.

12- Askıya Alma ve Çekme: JCR, gözden geçirmenin geçici olarak zor veya imkansız olduğunu düşünürse kredi notunu askıya alabilir.

13- İstenmeyen Kredi Derecelendirmeleri: Bir ihraççıda bir kredi notunun yayınlanmasının, geliştirme işlemine katkıda bulunduğunu algılaması durumunda;

Örneğin, ihraççının pazar payı yüksek olduğu için kredi derecelendirme doğruluğu atama ve eğer atanmışsa, istenmeyen kredi derecelendirmesini izniyle gecikmeden veren. Bu durumda, JCR’nin talebi üzerine atanmamış olan kredi notunu ifşa etmesi gerekir.

Diğer kredi derecelendirme kuruluşları yazılarımızı okumak isterseniz

Standard and Poor’s Kredi Derecelendirme Kuruluşu

Yazar: Doğanay Güngör

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir