John Maynard Keynes

John Maynard Keynes Kimdir?

John Maynard Keynes

Bir İngiliz ekonomist olan John Maynard Keynes dünya makroekonomisinin lideri olarak tanınır. Aynı zamanda dünyada tanınan üç iktisatçıdan birisidir. Adam Smith ve Karl Marks‘ dan sonra ekonomiye yeni bir boyut kazandırmıştır. Amacı ise, ülkesindeki ve tüm dünyadaki insanlığın toplumsal açıdan refah seviyesinin en iyi koşullarda olmasını sağlamaktı.

John Maynard Keynes, İngiltere’nin Cambridge kentinde 5 Haziran 1883 yılında doğdu. Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Keynes’in babası John Neville Keynes Cambridge Üniversitesi Ekonomistlerinden biriydi. Annesi ise dönemin başbakanı olan William Ewort Gladstore ‘in kızı Florence Ada Keynes dir. Eğitim öğrenim hayatında çok başarılı bir öğrenci olan Keynes küçük yaşlarda bile ileride kendisinden söz ettireceği belli oluyordu. Geometri ve matematiğe olan ilgisi kendisini başarıya götürüyordu. Bu başarısı ona 1902 yılında Cambridge King’s College’da matematik eğitimi için açık bir burs kazandırdı. Keynes’in bu hırsı ve azmi her yıl okul birinciliği getirdi ve okuduğu Cambridge’de öğrenci birliği başkanlığını üstlendi. Bu dönemde Cambridge’de profesör olan Alfred Marshall, Keynes ile özel ilgilendi. Böylece Keynes doktorasını iktisat üzerinde yapma kararı aldı. Daha sonraki yıllarda İngiltere Hazinesinde çalışmış sonra görevli olarak iki yıl kadar Hindistan’da bulunmuştu. 1908’de ise okuduğu Üniversite olan Cambridge öğretim üyesi olarak dönüş yaptı.

John Maynard Keynes, Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz Hazinesine tekrar çağrılıp danışmanlık yaptı ve burada ne kadar büyük bir ekonomist olduğu ortaya çıktı. John Maynard Keynes ünlü eseri 1936’da yayınlanan İstihdamın, Para ve Faizin Genel Teorisi kısaca en bilindik ismiyle Genel Teoridir.

Keynes, Birinci Dünya Savaşı sonunda Paris de yapılan Barış Konferansına İngiltere Hazinesini temsilen katıldı.

Savaş sonrası gazetecilik ve danışmanlık yaptı. İkinci Dünya Savaşının sonlarına doğru 1944 yılında toplanan Bretton Woods Konferansı İngiliz komitesine başkanlık yapmıştır. Bu konferansta Amerika Birleşik Devletleri tezlerine karşı İngiliz tezini savunmuştur. Ayrıca bu konferansta Keynes Dünya Bankası’nın kurulmasında öncülük etmiştir.

John Maynard Keynes bir eşcinsel olduğu için muhafazakâr kesimden fazlasıyla tepki görmüştür.

1925 yılında Rus Lydia Lopokova ile evlendi. Ölene kadar İngiliz Hazinesinde çalışmaya devam etti. 21 Nisan 1946 da 63 yaşında İngiltere Sussex’ de kalp krizinden ölmüştür

Keynes’in İktisada Yaptığı Katkılar

John Maynard Keynes’in temel politikası “Talep yönlü makroekonomik politikalardır.” Ekonomik durgunluğa karşı müdahaleci para ve maliye politikalarını savunmasıyla tanınır. Önceden bu Keynesçi düşünce olarak bilinirken sonrasında Keynesçi ekonomi olarak değer kazanmıştır.

Bu makale ilginizi çekebilir:   Ayı Piyasası Nedir? Ayı Piyasası Nasıl Anlaşılır? |2023

Keynes’in en ünlü eseri 1936 yılında yayınlanan Genel Teori kitabıdır. Bu kitapta dönemin yaygın olan ekonomistlerinin görüşlerine yani Klasik İktisatçıların öne sürdüğü görüşü kabul etmekle birlikte klasik istihdam teorisine karşı çıkmıştır. Klasikçilerin öne sürdüğü “Ekonominin kendiliğinden eski haline gelme” görüşünü imkansız bulmuştur.

John Maynard Keynes’e göre devlet para ve maliye politikaları ile harcamalarını arttırarak milli geliri arttırmayı ve yüksek oranlarda olan işsizlik oranını düşürmeyi başarabilir. Ekonomiye Devlet müdahalesi şart görüşü hakimdir.

1970 yılındaki yaşanan stagflasyon tecrübesi Keynes’in gözlemlediği makroekonomik bir olgu olduğundan Keynes’in bu yaşanan makro iktisadi kurama açıklaması olmadı.1970’li yıllardan itibaren refah düzeyi yüksek kapitalist ülkelerde çıkan yeni görüşler “mevcut işsizliğin toplam harcamalardaki yetmezlikten değil de, refah devletlerinde çalışan işçilerin iş disiplininden kopmasından kaynaklı olduğunu sürmüşlerdir.” Bu görüş ortaya çıkınca Keynes’in savunduğu görüş “tam istihdamı hedefleyen makroekonomi politikasından” vazgeçilmiştir. Fakat Keynes’in milli geliri toplam harcamaların belirlediği görüşü hala günümüzde de genel kabul gören kuram olarak devam etmektedir.

John Maynard Keynes “ Kapitalizm en kötü insanların en kötü şeyleri herkesin ortak iyiliği için yapabileceğini iddia eden şaşırtıcı bir inançtır ve uzun vade kavramı olaylara bakışımızı yanlış yönlendirir. Çünkü uzun vadede hepimiz ölmüş olacağız” sözleri iktisat biliminde önemli yere sahiptir..

Keynes’in Eserleri

1913- Hint Para Birimi ve Finans

1915- Almanya Savaş Ekonomisi

1919-Barışın İktisadi Sonuçları

1921- Olasılık Üzerine Bir Tez

1922- Vergilendirme Yönetimi Olarak Para Biriminin Enjekte Edilmesi

1922- Anlaşma Revizyonu

1923- Para Reformu İle İlgili Bir Yol

1925- Ben Liberal miyim?

1926- Laissez-Faire’nin Sonu

1926- Laissez-Faire ve Kominizim

1930- Para Üzerinde Bir İnceleme

1930- Torunlarımız İçin Ekonomik Olanaklar

1931- Altın Standardının Sonu

1931- İkna Konusunda Yazılar

1936- İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi

Yazan: Mücahit UZUN