Konkordato Dosyası: Avantajlar ve Dezavantajlar Nelerdir?

Konkordato’nun Sağladığı Avantajlar

 Bir şirket ya da kurum konkordatoya başvurmak için tabikide avantajlarının neler olduğunu bilmek istemektedir. Bizde konkordatonun avantajlarının ne olduğuna değineceğiz.

  • Tüm Takiplerin Durması: Konkordato yoluna başvuran borçlu lehine hangi nedenle olursa olsun her türlü tedbir, haciz işlemleri durdurulur. Bu konkordato her ne kadar borçlunun malvarlığını korumaya yönelik gibi gözükse de bir o kadar da alacaklının alacağına kavuşmasına da katkı sağlamaktadır.  O halde konkordato ilanı başlayan borçlu için mühlet tedbiri olarak tüm takipler duracaktır. Bu sayede borçlu herhangi bir acil icra ve iflasa maruz kalmadan veya üzerinde baskı kurulmadan daha rahat bir nefes alacaktır.
  • Faizin Olmaması: Konkordato süresi boyunca herhangi bir faiz alınmaması alacaklılar için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Aynı zamanda borçluda bu süre zarfında herhangi bir ödeme yapmamakta ve daha sonraki ödemelerini planlı programlı yaptığı için avantaj sağlamış olmaktadır.
  • Alacaklı ve Borçluya Söz Hakkı Tanınması: Bu uygulama ile birlikte borçluya koruma sağlanmaktadır. Daha önce iflas ertelemede alacaklıya söz hakkı sunulmuyordu. Kararlar bilirkişi raporuna göre verilmekteydi. Konkordatonun gelmesiyle birlikte alacaklılara söz hakkı doğdu ve ön plana çıkarıldılar.
  • Vadesi Gelen Borca İmtiyaz Tanınması: Vadesi gelen borcunu ödeyememesi söz konusu olan borçlu bu uygulama ile borcunu indirimli veya vadeye bağlı olarak ödeyebilen hafifletilmiş bir uygulama sayesinde zorluk çekmemektedir.
  • Dövizin Olmaması: Dövize dayalı alacaklarda konkordato talebi itibariyle Türk lirasına çevrilip kaydedilir. Bu da alacaklı ve borçlular için büyük bir avantaj teşkil etmektedir.

Konkordato’nun Sağladığı Dezavantajlar

 Konkordato uygulamasının son zamanlarda gittikçe artış göstermesinin avantajları olduğu kadar dezavantajları da vardır. Şimdi de bunlara değinelim:

  • Konkordatonun Maliyeti: Yeni gelen uygulamanın klasik bir dava olarak kabul görmesi sonucu konkordatonun diğer dava ücretleriyle bir tutulmasına neden olmaktadır. Ve konkordato fiyatları oldukça yüksek olduğu için kişiler bundan vazgeçmektedirler. Çünkü konkordatonun asıl amacı maddi zorlukta olan şirket ve kişilere yardım etmek olduğu için bu şirketlerinde başvuruda kullanacak belirli miktar nakdin olması gerekmektedir.
  • Süre: 29 aylık süre boyunca alacaklılar borçluya herhangi bir takip yapamamaktadırlar. Ve borca batık olmasalar dahi bu yeni uygulamayla birlikte iflasla karşı karşıya kalabiliyorlar. Çünkü en başta da dediğimiz gibi konkordato süreci boyunca tayin edilen komiser borçlunun durumunu inceleyip eğere borçlunun borcunu ödeyemeyecek durumda olduğunu tespit ederse, komiser mahkemeden konkordatonun kaldırılmasını talep eder.
  • Mahkeme Tasdiki: Borçlunun bu süre içerisinde tasarruf yetkisi kaldırılmaz ancak sınırlandırılır. Yani artık bütün işlemleri komiserin onayıyla yapacaktır. Hatta bazı işlemleri de yalnızca mahkemenin onayıyla yapabilir. Bu da bu süreç içinde çok rahat şekilde malları satamaz anlamına gelmektedir.
  • Konkordatoyu Kötüye Kullanma: Bir zamanlar iflas ertelemeyi kötüye kullanan fırsatçılar şimdi de aynı olayı konkordatoya karşı kullanmaktadırlar. Şirket patronları mahkemeye başvurup koruma kararı aldıkları için ne çalışanına ne de borçlu olduğu firmaya bu süreç zarfında herhangi bir ödeme yapmamaktadır. Ve ellerindeki parayı dövize ve faize yatırıp daha yüksek gelir elde etmektedirler. Bu da piyasaya ciddi anlamda zararlar vermektedir.

 

Konkordato Dosyası: Konkordato Nedir?

Konkordato Dosyası: Avantajlar ve Dezavantajlar Nelerdir?

Konkordato Dosyası: Konkordatoya Başvuran Şirketler

] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir