Avantajlar
Avantajlar

Konkordato Dosyası: Konkordatoya Başvuran Şirketler

Konkordato ve Şirket Vergileri

 Yeni gelen kanunla birlikte iflasın ertelenmesi ibaresinin kaldırılıp yerine konkordato uygulamasının getirilmesi ekonomide önemli bir talep yoğunluğuna yol açmıştır. Bu uygulama alacaklı ve borçlu açısından bazı vergisel durumları doğurmaktadır.

 Konkordato hukuka ve yasalara uygun şekilde gerçekleşirse alacaklılar alacaklarının belirli bir kısmından vazgeçip, borçlu ise borcunun bir kısmını ödemekten muaf olmaktadır. Bu durum her iki tarafında gelir ve gider kayıtlarına geçecektir. Mesela alacaklının, borçluyu temize çıkarması için ilan ettiği tutar değersiz olarak sayılacak ve alacaklının kayıtlarına zarar olarak geçecektir. Aynı koşulu borçlu için düşünmek gerekirse, bir borçlu değersiz hale gelen alacağı ödemekten kurtulacağı için borçlunun kayıtlarına kar borcu yazması borçlu lehine olacaktır.

 Bütün bunların sonucunda alacağın değersiz hale geldiğini yasal olarak işlemek için bir belgeye ihtiyaç varken, vazgeçilmiş olan borç için alacaklının rızasıyla alacağından vazgeçtiği konkordato yoluyla ilan edilebilir. Bu ilan edilen konkordatonun vergi kapsamında inandırıcı ve oldukça ayrıntılı, özel bir hukuki belgeye sahip olmasıdır.

Şirketler Neden Konkordatoya Başvuruyor?

 İflas ertelemenin tamamen yürürlükten kaldırılmasıyla beraber birçok şirket konkordatoya başvurmaya başladı. Bu şirketlerin büyük bir kısmı ayakkabı ve inşaat firmalarından oluşmaktadır. Borçların yapılandırılması için mahkemeye başvuran şirketlerin sayısında büyük artış görülmektedir. Peki bu ilginin en önemli sebebi ne?

 Önceki yıllara göre iflas ertelemeye başvuran şirketler ile yeni yürürlüğe girmiş olan konkordatoya başvuran şirket sayısı arasında ciddi farklar görülmektedir. Konkordatoya başvuran şirkete alacaklı haciz işlemi uygulayamıyor, alacaklı herhangi bir ipoteğini satamıyor, bankalar kredi talebinde bulunamıyor yani kısacası devlet şirkete etkin koruma sağlamış oluyor.

 Ölçek olarak büyük şirketlerin, konkordato başvurusunu küçük ve orta şirketlerde takip etmeye başlamıştır. Bu da yeni uygulamanın giderek dağıldığını ve daha işlevsel bir yapı kazandığını göstermektedir. Böylece hem alacaklı hem de borçlu karşılık olarak eşit sayılacak ve tarafların karşılıklı menfaatleri korunmuş olacaktır.

Faiz Oranları Konkordato Başvurusunu Etkiliyor Mu?

 Konkordato talebinin hızlı bir şekilde artış göstermesinin en önemli nedenlerinden biri de bankaların şişirilmiş kredi faiz oranıdır. Bir şirketin yeteri kadar sermayesinin olmaması o şirketi banka kredilerine itmektedir. Ancak faiz oranlarının yüksek değerlerde oluşu, şirketlerin konkordato ilanına yönelmesine neden olmuştur. Çünkü konkordato ilan eden şirket kısa süreliğine de olsa bankaların ipotek ve haciz baskılarından kurtulup faaliyetlerini normal şekilde devam ettirebilmektedir. Bunun sonucunda ise bankalara olan kredi talebinde düşüş yaşanmaktadır.

Bu makale ilginizi çekebilir:   Gümüş Spekülasyonu: Hunt Biraderler Olayı |2023

Konkordato İlanında Bulunan İlk Şirketler

HOTİÇ ( Konkordato İlan Tarihi:31.08.2018 )

Köklü ayakkabı firması olan Hotiç Ayakkabı son dönemde piyasadaki hareketlilikten dolayı nakit sıkışıklığı çekmiş ve çareyi çeşitli yapılanma yollarına gitmekte bulmuştur. Yaklaşık 150 satış merkeziyle faaliyet gösteren firma ticari yapısının bozulmaması ve oluşan piyasa koşullarına uyum sağlamak amacıyla 30 Ağustos tarihinde yeni yapılanma yolu olan konkordatoya başvurarak resmen yasal süreci başlatmıştır.

GİLAN  ( Konkordato İlan Tarihi:03.09.2018 )

3 Eylül günü konkordato talebinde bulunan Gilan İstanbul, Türkiye’nin büyük mücevher şirketlerinden biri olarak konumunu korumaktadır. Ancak yapılan açıklamalar doğrultusunda şirket, faaliyetlerine devam edebilmek için ve hedeflerini üst noktalara taşıyabilmek için konkordato talebinde bulunmuştur. Temel amaçlarının vadeleri uzatmak ve işbirliği içinde olduğu bankaların güvenirliğini kaybetmemek için bu yola başvurduklarını dile getirmektedirler.

YEŞİL KUNDURA ( Konkordato İlan Tarihi:18.09.2018 )

Başlayan kriz dönemiyle birlikte ekonomideki sıkıntılardan etkilenen bir diğer büyük firma ise Yeşil Kundura’dır. 13 Eylül’de İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesine başvuran ayakkabı şirketi yaşadığı sıkıntılı dönemi aşmak amacıyla yeniden yapılanmaya gitmiştir. Ve süreç başlamış olup mahkeme, şirkete yönelik haciz, icra yapılmamasını açıklamıştır. Ayrıca bu süre zarfında şirketin mali durumunu incelemesi için mahkeme tarafından bir konkordato komiseri atanmıştır.

BETA  ( Konkordato İlan Tarihi:21.09.2018 )

Türkiye’de toplam 50 mağazasıyla hizmet veren Beta Ayakkabı 1980 yılında üretime geçerek bir Türk markası olarak adını duymuştur. Türkiye ekonomisinde birçok makroekonomik alanda adını duyurarak ekonomiye fayda sağlamıştır. Ancak son zamanlarda piyasada görülen dalgalanmalar, nakit sıkışıklığı, TL’deki değer kaybı gibi nedenlerle şirket ödemelerde sıkıntı çekmeye başlamıştır. Bütün bunların sonucunda da büyük ayakkabı firması olan Beta Ayakkabı da geçtiğimiz eylül ayında ilk kez konkordato ilan eden şirketler arasına girmiştir.

Son 1 Yılda Konkordato İlanına Bşavuran Şirketlerin Listesi

KONKORDATO İLAN EDEN

ŞİRKETLER

KONKORDATO İLAN

TARİHİ

1.REMOİL 2 AĞUSTOS ARACI KURUM 2018
2.MAKRO MARKET 28 EKİM 2018
3.DİZAYN BORU 17 NİSAN 2018
4.AKER İNŞAAT 1 AĞUSTOS ARACI KURUM 2018
5.EURONET CAR RENTAL 20 AĞUSTOS ARACI KURUM 2018
6.OM-AR TEKSTİL İNŞAAT 30 TEMMUZ ARACI KURUM 2018
7.NALPAŞ GIDA 13 TEMMUZ ARACI KURUM
8.BİLİN GROUP 17 EKİM 2018
10.KAŞIBEYAZ 27 EYLÜL 2018
11. KESKİNOĞLU 12 HAZİRAN 2018
12.MENDO İÇ GİYİM 7 EYLÜL 2018
13.GİLAN İSTANBUL 3 EYLÜL 2018
14.EFECAN TEKSTİL 17 TEMMUZ ARACI KURUM 2018
15.SMACH GIDA 5 TEMMUZ ARACI KURUM 2018
16.ULUSOY ULAŞIM 23 KASIM 2018
17.HACIBABA KURUYEMİŞ 16 KASIM 2018
18.DSG İNŞAAT 12 KASIM 2018
19.YÖRSAN 11 EKİM 2018
20.CEYLAN İNŞAAT 1 EKİM 2018
21.IŞIN PRES 3 EKİM 2018

 

Krizin Gerçek Yüzü Konkordato ve Konkordato Düzenlemeleri

 Türkiye yılın ortalarından itibaren döviz kurlarındaki yaşanan dalgalanmalar nedeniyle krizle karşı karşıya kalmıştır. İflasların süratli şekilde artış göstermeye başlaması firmaların tek tek kapanmasına yol açmıştır. İthalata yönelik artış üretimleri de yavaşlatmaktadır. Döviz kurlarındaki yaşanan TL kaybı, zamlar, nakit sıkışıklığı gibi nedenlerle  inşaattan gıdaya birçok sektör ekonomik bunalıma girmiş ve bir çıkış yolu aramaktadır. Bütün bu sıkıntılardan dolayı yeniden yapılanma adı altında şirketler konkordatoya başvurmaya başladılar. Kur krizinin etkisini göstermeye başladığı günden bu yana kadar birçok şirket konkordato talebinde bulunmak için mahkemelere akın etti.

 Ancak bu taleplerin artması beraberinde bazı sıkıntıları da getirdi. Özellikle son zamanlarda farklı sektörlerden kişi ve firmalar alacaklılardan gelebilecek kredi, haciz baskısına karşı önlem amaçlı konkordato ilan ediyor. Konkordato taleplerinin artmasındaki en temel neden ise borçluların borcunu rahat ödeyebilmesi için başvurdukları iflas erteleme kararı almalarının yasaklanmasıdır. Günümüzde de bu düzenlemenin şirket adına kurtarıcı bir rol oynaması ile birlikte konkordatonun iflas gibi algılanması birçok şirketin piyasadaki bilinirliğini ve faaliyetlerini olumsuz etkilemesi kaçınılamaz bir sonuçtur.

 Yaşanılan aksaklıklar yüzünden yeni getirilen yasa ile birlikte konkordato da yeni bir dönem başladı. Bu getirilen yasada sürecin denetiminin daha ayrıntılı yapılması, gerek alacaklı gerekse borçlu açısından adaletli ortamın kurulması yer almaktadır. Kanun kapsamında borçlunun konkordato talebinde bulunması için gerekli olan belgelere yönelik değişiklik yapıldı. Bunların içerisinde finansal analiz raporu yerine güvence veren denetim raporu  ibaresi eklendi. Bu raporun başvuru sırasında mahkemelere sunulması şartı da getirildi. Ayrıca atanılan komiserin niteliği ve aldığı eğitime de düzenlemeler geldi. Komiserler bilirkişi tarafından listelenecek ve bu liste içinden komiser seçilebilecek. Adalet bakanlığının kabul ettiği kurumlardan eğitimler verilebilecek. Ve son olarak bir kişi beşten fazla olayda komiserlik yapamayacaktır. Bütün bu düzenlemelerin sonucunda şirketler faaliyetlerine daha güvenli ve adaletli bir ortamda devam edebileceklerdir.

Son Olarak

Konkordato uygulaması, son 12 yıldan bu yana Türkiye ekonomisinde etkin rol oynayamadığı için yürürlükten kaldırılmıştır. Ta ki iflas ertelemenin kaldırılıp yerine konkordato müessesesinin getirilmesine kadar. Yapılan düzenleme ile iyi niyetli borçlunun borcunu ödeyememesi durumunda belli aşamalara tabi tutularak koruma altına alınması amaçlanmıştır. Yasanın yeni olması ve aynı zamanda fırsatçıların varlığı bir takım karışıklıkların yaşanmasına yol açmıştır. Bu karışıklıkların aksine borçluya verilen mühletin uzaması da mali yapısı bozulan borçlu şirketler açısından önemli bir müessese haline gelmiştir. Baktığımızda mart ayından bu yana konkordato talebinde bulunan şirket sayısı ciddi derecede artış göstermektedir.

 Zamanla kötü niyetli fırsatçıların önüne geçilmesiyle birlikte konkordato uygulaması ile yaşanabilecek belirsizliklerin giderilmesi de ekonomi ve piyasa açısından önemli bir kurum olarak varlığını koruyacaktır.

Konkordato Dosyası: Konkordato Nedir?

Konkordato Dosyası: Avantajlar ve Dezavantajlar Nelerdir?

Konkordato Dosyası: Konkordatoya Başvuran Şirketler

KAYNAKÇA

+http://www.istanbulymmo.org.tr/Data/Platform/1499.pdf

+https://okyayevren.com/wp-content/uploads/Konkordato-Final.pdf

+http://dergipark.gov.tr/download/article-file/477171

+https://www.sozcu.com.tr/2018/ekonomi/konkordato-nedir-neden-konkordato-talep-edilir-2671807/

+https://www.haberturk.com/konkordatonun-avantajlari-neler-2163841-ekonomi

+http://www.delidumanhukuk.com/konkordatonun-sagladigi-avantajlar.html

+http://www.delidumanhukuk.com/konkordatonun-sagladigi-avantajlar-2.html

+https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2018/09/20/konkordato-ranta-donustu

+http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m1995-19951-941

+http://pazarlamasyon.com/is-dunyasi/son-bir-yılda-konkordato-ilan-eden-sirketler/

+https://www.google.com.tr/amp/s/tr.sputniknews.com/amp/ekonomi/201809101035120745-korkut-boratav-ekonomik-kriz/

Bu makale ilginizi çekebilir:   Vergi Teşvikleri Dosyası: Avantajlar- Dezavantajlar |2023