Standard and Poor's
Standard and Poor's

Standard and Poor’s Nedir? S&P Türkiye | Eylül-2021

Standard and Poors Nedir?

S&P açık hali ile Standard and Poor’s bağımsız ve tarafsız bir kredi derecelendirme kuruluşudur. Kuruluşun merkezi ABD’ dir. Şirket 1860 yılında Henry Varnum Poor tarafından kurulmuştur. Kuruluşu sırasında Sarıyer escort başkanı ise Deven Sharma’ dır. Şirketin şu anki merkezinde ise 26 farklı ofis bulunmaktadır. Kuruluş, finansal piyasalarda oluşabilecek herhangi bir problemle nasıl başa çıkılabileceği ile ilgili çeşitli önerileri ilgili mercilere bildirmektedir.  Kurum ülke ve ülkelerin önemli finansal enstürmanları üzerinden borçlananların güvenilirliğini, borcunu düzenli ve vadesinde ödeyip ödeyememe durumunu ölçmektedir. Bu ölçümler sonucunda ise yabancı yatırımcı verilen derecelere göre yatırımını hangi ülkeye yapacağı konusunda karar vermektedir.

Standard and Poor’s Değerlendirme Dereceleri

Derecelendirme konusunda ise kuruluşun raporlarında yüksek Silivri escort derecelere sahip olan ülkelerin ekonomik göstergeleri iyi demektir. Bu ülkeler düşük risk içeri ve bu ülkelere yatırım yapılabilme puanı da yüksektir. Bu yüzden derecelendirme kuruluşlarının verdiği notların yüksek olduğu ülkelerin, birçok özellikle kurumsal yatırımcı tarafından tercih edilme oranı daha yüksektir. Notun yüksek olması aynı zamanda o ülkenin veya şirketin prestiji anlamına da gelmektedir. Not skalası dahilinde AAA en yüksek D ise en düşük derecedir.

Bu notlar ülkelerin ekonomik göstergelerine, şirketlerin mali tablolarına ve konjonktürel durumlara göre puan verilmektedir.

Standard and Poor’s Not Skalası

AAA______________ En yüksek kalite, sağlam, Yalnız küçük bir yatırım riski taşırlar.

AA+, Aa , AA-_____En yüksek dereceden düşük bir farklılığa sahip olmakla birlikte, yine yüksek dereceli ve sağlamdır.

A+,A,A-__________Ortanın üstündedir. Sağlam ve güvenilir olmakla birlikte ekonomik şartlardan etkilenebilir.

BBB+,BBB, BBB-___Orta derecelidir. Uzun vadede risklidir. Spekülatif özellikler taşır.

STANDART AND POOR’S – Spekülatif Dereceleri

BB+,BB, BB-______Spekülatif özelliktedir. Belirsizlikler taşırlar.

B+,B,B-__________Yatırım niteliği taşımaz. Borçlanma şartlarına uymama ihtimali yüksektir.

CCC+,CCC ,CCC-____Kısa dönemli riski dahi oldukça yüksektir.

CC_______________ Tamamen spekülatiftir. Geri ödeme hemen hemen imkansızdır .

C_______________ _En düşük kalite, En yüksek risk 

Kredi Derecelendirmesi Neden Önemlidir?

Kredi derecelerinin önemli olmasının nedeni bu derecelere bakılarak devlet ya da şirketlerden tahvil, finansman bonosu vb. menkul kıymetleri ihraç ederek yatırımcılardan doğrudan borç alabilmektedirler. Yatırımcılar kredi notlarına bakıp kendi risk algılarına göre değerlendirerek yatırım kararı verir. Kredi notunun yüksek olması riskin az olduğunu yani borcun geri ödenmeme durumunun az olduğunu ifade eder.

Kredi Derecelendirme Kriterleri

Kredi Derecelendirmede Ülke Riski

Bu riski belirleyen iki kriter bulunmaktadır. Bunlar ekonomik ve politik risklerdir. Makro ekonomik göstergelerin yanı sıra alınan kredilerin tüketim amaçlı kullanılması da risk teşkil etmektedir. Ülkelerin doğal kaynaklarının yetersiz olması veya var olan kaynakların etkin kullanılmama durumu da risk taşımaktadır.

Politik risklerin başında ise siyasi olaylar gelmektedir. Ülke içinde olan dengeler, seçimler, iktidarda bulunan partinin oy oranı gibi durumlar da derecelendirme kuruluşları tarafından göz önünde bulundurulur. Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde hükümetin politikalarında veya devlet yapısında oluşabilecek herhangi bir değişiklik nedeniyle borcun geri ödenmeme durumu riski yüksektir. Bu kriterlere ek olarak ise en son analizlerde siyasi ve politik durumların ne kadar birbirinden bağımsız olduklarına bakılmaktadır.

Yukarı da bulunan tablo da ülkelerin kredi notları bulunmaktadır. Bu tabloya bakılarak hangi ülkelere yatırım yapılabilir, hangi ülkelerin yatırım riski düşük veya fazla gibi analiz ederek görmek mümkündür.

Standard and Poor’s Türkiye

Standart and Poor’s 2018 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye’ nin resesyona girebileceğini belirtti. Resesyon kelime anlamı ise durgunluk demektir. Uzun bir zaman süren, ekonomide belirgin bir Mahmutbey escort şekilde düşüşü temsil eder. Standart & Poor’ s kuruluşunun ‘ ÖDEMELER DENGESİ BASKISININ TÜRKİYE VE ARJANTİNE ZARARLARI ‘ adlı değerlendirme yazısında Türkiye’ nin 2019 yılında ekonomik olarak yüzde 0.5 oranında daralacağını tahmin etmektedirler. Bunun yanı sıra yazıda önümüzdeki aylarda Arjantin’ in de resesyona girebileceği tahmininde bulunulmuştur.

Ayrıca Arjantin ekonomisi için 2019 yılı tahminlerinde ise yüzde 0.2 oranında daralacağını tahmin etmektedirler. Belirtilen yazı da iki ülke içinde kısa vade de ekonomik performansın sert bir şekilde olumsuz olacağı konusunda tahminlerde bulunulmaktadır. Standart & Poor’ s kuruluşu Türkiye ‘ nin kredi notunu düşürdüğünü açıkladı. Kredi notunun düşürülmesinin ana nedeni ise Türk lirası’ nın aşırı oynaklığı yani denge de olmamasından kaynaklı olduğunu belirtti. Kredi notu BB- den B+ ya düştü bu görünüm ise kayıtlara durağan olarak geçti.

Ayşenur Uluçay

rus
rus İzmit
rus İzmir
rus Kocaeli

Bir cevap yazın