Stata Nedir? Stata Programı ve Benzer Programlar |2023

Stata Nedir
Stata Nedir
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

 

Stata Nedir?

Stata, istatistiksel ve ekonometrik çalışmalar yapılan kendi kodlama dili bulunan bir istatistiksel-ekonometrik yazılımdır. İşletme ve İktisat başta olmak üzere regresyoni korelasyon ve daha birçok analizi içinde barındırmaktadır. Kodlama ve geliştirmeye oldukça açık bir programdır. Arayüz olarak E-views paket programdan geri de ama Python veya R studio’dan daha ileridedir. Gelin bu çalışmaya başlamadan önce stata ve diğer rakiplerinin öncelikle geçmişine kısa bir iniş yapalım.

Programa Dilleri

Program dillerinin genel olarak gelişiminden başlayalım. Program dilleri gelişim evrelerine göre 5 nesilde incelenmektedir. Bilgi teknolojilerinin ilk zamanlarında bilgisayara yakın olan diller , her yeni jenerasyon ile birlikte insana ve günlük yaşantısına daha da yaklaşmaktadır. Bizim konumuz olan ve 1837 yılında yazılan ve duyurulan ‘’ Analytical Engine Code Order ‘’ programlama diliyle başlanan bu büyük macerayı öncelikli olarak nesil ayrımlarıyla inceleyelim.

 • Birinci Nesil Programlama Dilleri – Makine Dilleri
 • İkince Nesil Programlama Dilleri – Çevirici Diller
 • Üçüncü Nesil Program Dilleri – Yapısal Diller
 • Dördüncü Nesil Programlama Dilleri – Çözüme Yönelik Diller

Üçüncü nesil dillerin programlama anlamında çok ciddi ilerleme kaydetmesine rağmen , ticaret ve iş yaşantısında özel durumlara yönelik ekstra hızlı çözümler geliştirme ihtiyacından dolayı dördüncü nesil programlama dillerinin meydana gelmesine neden olmuştur.

Kullanımı üçüncü nesil dillere göre daha kolay ve az kod yazarak yönergeler , sihirbazlar ve hazır şablonlar sayesinde belirli ihtiyaçlarda uzmanlaşmış hızlı ve pratik çözümler geliştirmeye yönelik olan dördüncü nesil diller rapor üretici , vaka tasarımı , istatiksel analitik , form üretici , veri yönetimi vb. alanlarda uygulamalar geliştirmeye yöneliktir.

Örnek Dördüncü Nesil Diller:

 • MATLAB
 • SPSS
 • R
 • ABAP
 • STATA
 • POWER BUILDER

Kısaca konumuz olan stata yazılımının en büyük rakipleri olan R , SPSS ve MATLAB yazılımlarına bir göz atalım.

Stata Programı

Stata yazılım paketi ; 1985 yılında geliştiricisi Stata Corp öncülüğünde oluşturulan genel amaçlı istatiksel bir yazılım paketidir. Kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu ekonomi , sosyoloji , biyotıp , epidemiyoloji ve siyaset bilimi gibi grafiksel alanlarda çalışmalar , araştırmalar yapmaktadırlar.

Stata programı sağlık bilimlerinde , ekonomi bilimlerinde ve sosyal bilimlerde en yaygın kullanılan programlardan biridir. Her geçen gün etki alanı biraz daha artmakta ve kullanıcı sayısını katlamaktadır. Stata programını diğer rakiplerinden ayıran en önemli üstünlüklerinden biri hem pencere hem de kod şeklinde analiz yapabilme yeteneğine sahip olmasıdır. Stata yazılım paketi öğrencilerin , araştırma görevlilerinin ve bunların dışında ilgili herkesin sistematik bir şekilde öğrenebileceği kolaylıkta nitelikleri taşımaktadır. Son yıllarda yapılan ve yapılmakta olan ekonometrik araştırmalarda ve çalışmalarda panel veri analizleri , grafiksel çalışmalar önemli bir yer tutmaktadır.

Bu Yazılım paketi marifetleri ile panel veri analizinde kullanılan temel tahmin teknikleri sabit etkiler havuzlanmış model , rasgele etkiler , koentegrasiyon i birim kök ihtiva eden eriler , dinamik panel ele alınmıştır.

Kısacası programı diğer yazılımlardan ayıran şey ne matlab veya r gibi yüksek eğilimli bir öğrenme eğrisi olması nede SPSS yazılımı gibi ileri seviyede analiz yapmak isteyenler için yaya kalması. Stata yazılım programını sadece ve sadece basit OLS yapacak kişilerde kullanabilir , hatta ve hatta stata da beş dakikada modelleri analiz etmeye , grafikler çizmeye başlanabilir. En ileri rutinleri de artik stata’nın matrix manipülatörü sayesinde mümkündür. Stata en önemli özelliklerinden biride sosyal bilimlerde standart hale gelen ve her araştırmada istenen logit probit gibi binary dependent variable modelleri için olsun , hiyerarşik modeller olsun orta – ileri analizler için en kolay erişimin stata yazılım programında olmasıdır.

 • Orijinal yazar: William Gould
 • Geliştiriciler: Stata Corp
 • İlk Sürüm: 1985
 • Kararlı Sürüm: 26 Haziran 2019
 • Yazılım: C
 • İşletim Sistemi: Windows , Mac , Linux
 • Tip: İstatiksel Analiz

R PROGRAM DİLİ:

R , grafikler ve istatiksel hesaplama için yazılım olup aynı zamanda dördüncü nesil bir programlama dilidir. R Foundation tarafından desteklenen ve GNU tasarısının parçası olan bir özgür yazılımdır. İstatiksel yazılımları geliştirmek için istatistikçiler ve araştırmacılar için vazgeçilmez haline gelen R , istatiksel yazılım geliştirme ve veri analizi alanında kullanılmaktadır.

 • R program dilinin ilk çıkışı: 1993
 • Geliştiricisi: R Development Core Team
 • Tasarlayan: Ross Ihaka , Robert Gentleman
 • Kararlı Sürüm: 28 Eylül 2017
 • Platformu: Çapraz Platform

MATLAB ( matrix Laboratory ) PROGRAMLAMA DİLİ

 • Matlab yazılımı çok paradigmalı sayısal hesaplamalar için tasarlanmış bir dördüncü nesil programlama dilidir.
 • Tasarlayan: Cleve Moler
 • Programlama Dili: C , Java
 • Kararlı Sürüm: 6 Eylül 2013
 • Ön izleme sürümü: 5 Aralık 2013
 • Tür: Teknik hesaplama
 • İşletim sistemi: Çapraz platform

SPSS PROGRAMLAMA DİLİ:

SPSS açılımı Statistical Package For The Social Sciences ( Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı ) olan sosyal bilimler başta olmak üzere sağlık bilimleri, eğitim bilimleri ve fen bilimleri alanlarında kullanılan bir programlama dilidir. Spss, ayrıca kuruluş ve kurumlar tarafından Pazar araştırması yapmak amacıyla da kullanılabilmektedir. Spss programlama dili Windows ve Mac bilgisayarlarda çalışmaktadır. Ayrıca Excel programına benzer bir görünüme sahiptir.

 • Geliştiriciler: IBM Corporation
 • İlk sürüm: 1968
 • Kararlı sürüm: 9 Nisan 2019
 • İşletim Sistemi: Windows Mac , Linux
 • Platform: Java
 • Tip: İstatiksel analiz , veri madenciliği , metin analitiği , veri toplama

Yazar:  TAHA YASİN DEMİRTAŞ

 

microsoft project 2019