Tüik Uzman Yardımcılığı Nedir? Tüik Uzmanı Ne Yapar? | 2019
Tüik Uzman Yardımcılığı Nedir? Tüik Uzmanı Ne Yapar? | 2019

Tüik Uzman Yardımcılığı Nedir? Tüik Uzmanı Ne Yapar? |2023

Tüik Uzman Yardımcılığı Nedir?

Tüik Uzman Yardımcılığı, Türkiye İstatistik Kurumu’nda istihdam edilmek üzere yetiştirilen uzman adayları için açılan kadro türüdür.  Türkiye’nin istatistiklerini kamuoyuna duyuran ve bu bilgiler ışığında ekonomistlere veya topluma Türkiye hakkında sayısal olarak bilgi vermeye yarayan bir kurumdur. Bu kurumun uzmanı aslında kısaca tanımlamak gerekirse, TÜİK bir olgu hakkında sayısal bilgi oluşturma sürecindeyken bu verilerin düzenlenmiş halini analiz yapabileceği programlarla süzüp incelemeye alan kişidir.

Tüik Uzmanı Ne Yapar?

Türkiye İstatistik Kurumu, Tüik Uzman Yardımcılığı, çalıştığı firmanın kurallarına uygun bir biçimde yararlandığı ekipmanları verimlilik açısından en iyi şekilde kullanmalıdır.

Görevleri arasında pek çok şey bulunmaktadır.

• Halktan gelen aramalarda gerekli bilgilendirmeyi yapmalıdır.

• Çalıştığı firmanın merkezinin uzağında çalışması gerektiğinde ekibiyle beraber gitmelidir.

• Çalışma alanında ekibin topladığı verileri kendisine verilen sürede birleştirmelidir.

• Verilerin son halinin analizini yaptıktan sonra gerekli datayı çalıştığı firmadaki merkez konumda olan yere göndermelidir.

• Hata yapmış ise kendisine geri bildirim gönderildiğinde yaptıklarını düzeltmelidir.

• Kaydını yaptığı veri giriş formlarını o verinin bölgesine göre kayıt altında tutup saklamalıdır.

Gelir Uzman Yardımcılığı Nedir? Makalemizi okumak için tıklayabilirsiniz

Uzman Nasıl Atanır?

Her meslekte olduğu gibi bu alanda da hemen Tüik uzmanı olunmamaktadır. Uzman olunabilmesi için belli bir eğitimden veya iş tecrübesinden geçmesi gerekmektedir. Tüik Uzman Yardımcılığı ile Tüik Uzmanı olmak isteyen adaylar öncelikle uzman yardımcısı olmalıdır. Uzman yardımcısı olmak için ise belirli sınavlar vardır. Öncelikle giriş sınavında başarılı olan adaylar bu süreçte “Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilk yıl temel, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulur.”

Temel eğitim, öncelikle staj ve eğitim aşamalarında başarı gösteren adayların kendini geliştirmek açısından ve uygulanan istatistik programlarını daha iyi anlama ve kavraması için bu mesleğe kadrolu bir şekilde atanmış memurların yanında uygulamalı istatistik eğitimi almaktadır.

Bu eğitimi alan aday uzman yardımcıları bundan sonra yeterlik sınavına hazırlama eğitimine girmektedir. Bu eğitimin amacı ise çalıştıkları kurumun ihtiyaç duyması halinde önemli dallarda uzmanlaşmaları ve sınava hazır bulunmalarını sağlamak için verilen bir eğitimdir. Tüik uzman yardımcısının isteğine göre kendini geliştirmek istediği alanda üst makamlara talepte bulunup, makamların onayı halinde alanı belirlenir.

Bu makale ilginizi çekebilir:   Bayrak ve Ters Bayrak Formasyonu Nedir? |2023

Bütün bunlardan sonra uzmanlık için tez yazılmalıdır. Yazılacak olan tez konusu belirlenmeden önce en az iki yıl yardımcı kadrosunda çalışmış olması gerekmektedir.

Bundan sonra bakanlığın belirlemiş olduğu tez konularından birini seçip başvurduğu tarihten sonra iki ay gibi bir süre içerisinde seçilmelidir. Yardımcı kadrosunda görev yapan uzman adayı bu tez çalışmasını, çalıştığı birime teslim etmelidir.

Uzman yardımcısının yazmış olduğu tez için jüri üyelerinin de bulunduğu halka açık bir ortamda savunma yapması beklenmektedir. Bu sözlü savunması kurulun onay verip vermemesine göre başarılı ve başarısız olarak değerlendirileceği gibi adaya kurul tarafından başarısız sayılıp geri göndermemek açısından kendisine değişiklik yapması için bir kere olmak üzere en fazla altı ay süre verilebilmektedir.

Uzman yardımcıları, bu ikinci haklarını değerlendirmeyen veya ikinci olarak hazırlamış oldukları tezleri de kabul görmez ise kendilerinin durumuna göre memur olarak atanırlar.

Diğer taraftan tez çalışması ret olunmayan yani kabul edilen Tüik uzman yardımcıları, bundan sonra ki aşama olan Yeterlilik Sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavı yapılmadan önce adayların eğitim durumları göz önüne alınmaktadır. Buna göre çalıştığı alan, hangi konuda tez yazdığı ve aldığı uzmanlık eğitimlerine göre komisyon; soruların seviyesini, kaç tane sorulacağını ve sınavda adaylara verilecek süreyi belirlemektedir. Bu sınava en fazla üç defa girme hakkı olarak bulunmaktadır.

Uzmanlık Kriterleri

Tüik Uzmanlığa atanmak için belirli nitelikler aranmaktadır. Ücretsiz bir şekilde izin ve askerlikte geçirdiği zaman hariç;

• Uzman yardımcısı olarak fiilen en az üç sene çalışması gerekmektedir.

• Uzmanlık alanı ile ilgili yazdığı tez kabul edilmesi gerekmektedir

.• Komisyon tarafından yapılan Yeterlik Sınavında başarılı olması gerekmektedir.

• Uzman yardımcısı görevi yapıyor iken Yabancı Dil Bilgisi Seviye

Tespit Sınavına girip en az (C) derecesinde geçerliliği bitmemiş belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir. Eğer ibraz edilmeyecek olursa durumuna göre memur kadrolarına atanırlar.

Uzmanlığı kazanıp atandıktan sonra farklı sebeplerden ötürü görevlerinden ayrılan sonra vazgeçip görevlerine geri dönmek isteyenler için kadro boş olması veya ihtiyaç halinde TÜİK uzmanı olarak atanabilir.
Uzman ve yardımcıları, kişisel yetenekleri ile analitik düşünme tekniklerini geliştirmek ve akademik çalışma yapmak amacıyla başka ülkelere yönetmelik kuralları çerçevesinde gidebilmektedir.

TÜİK Uzmanı Ne Kadar Kazanır?

TÜİK Uzmanı ve yardımcılarının maaşları, maaş göstergesi ile tazminat göstergesi ölçülerek ortaya çıkmaktadır.

Bekar olan veya evli olup eşi çalışmayan Tüik uzman yardımcıları, 2019 senesinin ilk yarısında (Bireysel Emeklilik Sigorta kesintisi ile dil bilme tazminat ödemesi hariç) aylık reel 5.556 TL ücret tahsil edebilmektedirler.

Bu makale ilginizi çekebilir:   Tezgahüstü Piyasa Nedir? Tezgahüstü Piyasalar Nelerdir? |2023

Bunlardan farklı olarak TÜİK Uzmanı kadrosunda olan bir memur için “3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.”

Ülkemizde şuan TÜİK Uzmanı alımlarında genelde lisans olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi bölümlerinden mezun olan adaylar çağrılmaktadır. Yabancı dil sınavından da en az seksen puan istenmektedir. En fazla otuz beş yaşında olması gerekmektedir. Bu niteliklere sahip olunduğunda TÜİK Uzman yardımcılığına başvurulabilir. TÜİK, Sermaye Piyasaları Kurulu gibi kurumlarda çalışmak isteyen adaylar kendini sıkı bir şekilde hedefine odaklayıp çalışması gerektiği görülmektedir.

Yazar: Enver Ferdi Hastürk

KAYNAKLAR

  • http://www.kamuajans.com/ilanlar/tuik-turkiye-istatistik-kurumu-20-uzman-yardimcisi-son-basvuru-tarihi-h542286.html
  • https://www.bolgegundem.com/turkiye-istatistik-kurumu-uzmani-meslegi-nedir-nasil-olunur-209341h.htm
  • https://www.netmaaslari.com/2016/09/tuik-uzman-yardimciligi.html
  • https://memurunyeri.com/memur/ucret/17056-2018-ocak-ayi-zamli-maasinin-unvanlara-gore-net-miktari.html