alanya escort manavgat escort fethiye escort kemer escort didim escort çanakkale escort Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort Hatay escort Aydın escort İzmir escort Ankara escort Antalya escort Bursa escort İstanbul escort Kocaeli escort Konya escort Mardin escort Mersin escort Samsun escort Sinop escort Tekirdağ escort Rize escort Amasya escort Balıkesir escort Çanakkale escort Bolu escort Erzincan escort Şırnak escort Adana escort Van escort Yozgat escort Zonguldak escort Afyon escort Adıyaman escort Bilecik escort Aksaray escort Ağrı escort Bitlis escort Siirt escort Denizli escort Burdur escort Diyarbakır escort Edirne escort Düzce escort Erzurum escort Kırklareli escort Gaziantep escort Giresun escort Kilis escort Kars escort Karabük escort Kırıkkale escort Kayseri escort Kırşehir escort Malatya escort Maraş escort Manisa escort Muş escort Muğla escort Kastamonu escort Ordu escort Nevşehir escort Sakarya escort Osmaniye escort Şanlıurfa escort Sivas escort Trabzon escort Tokat escort Ardahan escort Bartın escort Karaman escort Batman escort Bayburt escort Bingöl escort Elazığ escort Gümüşhane escort Hakkari escort Eskişehir escort Isparta escort Yalova escort Uşak escort Iğdır escort
Tüketici Hakem Heyeti Nedir
Tüketici Hakem Heyeti Nedir

Tüketici Hakem Heyeti Nedir? Dilekçe Örneği | Eylül-2021

 

Tüketici Hakem Heyeti Nedir?

Tüketici Hakem Heyeti, Tüketicilerin haklarını koruyabilmeleri için tüketiciler ve satış yapan firmalar arasında hakem görevi gören bir heyettir. Bu heyet, tüketici hakları çerçevesinde tüketicilerin heyete yaptıkları başvuruları değerlendirir.

Günümüz ekonomik sistemin işleyişinde üretici ve tüketici arasında gerçekleşen alışverişlerde bazı sorunlar ve problemler meydana gelmektedir. Bunun sonucu olarak tüketiciler haklarını koruyabilmek amacıyla; mahkemelere başvurabilirken, işleyişte meydana gelecek; yargıda oluşan işlem yavaşlığı, tüketici açısından kolay, anlaşılabilir ve basit başvuru imkanı bulunmaması nedeniyle yeterli görülmemiştir. Tüketicilerin haklarının tam anlamıyla korunabilmesi için özel olarak bir düzenleme oluşturulması gerekmiştir. Yargısal süreçteki şekli kurallara bağlı kalınmaksızın, basit, hızlı ve ucuz bir biçimde tüketicinin haklarının korunması amacı göz önünde bulundurularak, tüketici mahkemelerine ek olarak tüketici sorunları heyeti oluşturularak bu sorunlar çözüme kavuşturulmuştur.

Tüketici Hakem Heyetlerinin Görevleri

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre; Tüketici işlemleri ile bu işlemler sonucunda oluşabilecek sorunları ve uyuşmazlıkları çözebilmek için kurulmuş olan bir heyettir. Başkanlığını illerde ticaret il müdürleri, ilçelerde ise kaymakamlar ya da bunların görevlendireceği memurlar yürütmektedir. Başkan dışında Tüketici Hakem Heyetinde; belediye, baro, esnaf ve tüketici derneği üyeleri bulunur.

Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılacak Başvurular

Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurular da her yıl parasal maddi sınırlar güncellenerek belirlenir. 2019 yılında bu miktarlar;

  • 5.650 ₺’nin altında ki uyuşmazlıklar ilçeler de bulunan hakem heyetlerine
  • Büyükşehirlerde 5.650 ₺ ile 8.840 ₺ arasındaki uyuşmazlıklar il hakem heyetine
  • Büyükşehir olmayan il merkezlerinde 8.480 ₺ altında olan uyuşmazlıklar il hakem heyetine
  • Büyükşehir olmayan illere bağlı ilçelerde 5.650 ₺ 8.480 ₺ arasında olan uyuşmazlıklar için il tüketici hakem heyetleri

görevli kılınmıştır.

8.480 ₺ üzerinde ki işlemler için hakem heyetlerine başvuruda bulunulamaz. Bu parasal miktarı aşan başvurular tüketici mahkemelerine, bu mahkemelerin bulunmadığı yerler de ise, asliye hukuk mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir.

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurular Nasıl Yapılır?

Bireysel ya da avukat aracılığı ile, elden, posta yoluyla veya elektronik olarak e-Devlet kapısı aracılığıyla Tüketici Bilgi Sistemi (https://tuketicisikayeti.gtb.gov.tr) ile tüketici hakem heyetlerine başvurular gerçekleştirilmektedir. Uyuşmazlık ile ilgili dilekçe ve varsa kanıt oluşturabilecek belgelerle beraber tüketici hakem heyetlerine başvurular gerçekleştirilebilir. Ayrıca başvuru işlemler Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet sitesindeki başvuru formu kullanılarak da yapılabilir.

Örnek Başvuru Formu (ticaret.gov.tr);

Başvuru Formu

….Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı

Başvuru Tarihi
Başvuru Numarası

Başvuru Sahibinin Bilgileri

 

T.C Kimlik No/Vergi No.
Adı/Ünvanı

 

İl/İlçe
Adresi
Tebligat İl/İlçe
Tebligat Adresi
Telefon Numarası
Elektronik Posta

Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri

Varsa Başvuru Sahibi Vekili Bilgileri

T.C Kimlik Numarası
Adı ve Soyadı
Adresi
Telefon Numarası
Elektronik Postası

Şikayet Edilen Bilgileri

Adı/Ünvanı
Vergi Numarası
İl/İlçe
Adresi
Telefonu
Faksı

Uyuşmazlık Konusuna İlişkin Bilgiler

Uyuşmazlık Tarihi
Uyuşmazlık Bedeli*
Uyuşmazlık Konusu
Başvuru Sahibinin Talebi
Başvuru Sahibinin İmzası

*Uyuşmazlık bedelinin TL cinsinden belirtilmesi gerekmektedir.

Başvuru formu kullanılmaksızın yapılan başvurular da başvuru sahibinin, isim soyisim T.C. kimlik numarası, açık adresi, iletişim bilgileri ve talebi ile ilgili Türk Lirası cinsinden uyuşmazlık miktarı ile şikayet edilen tarafa ait bilgilerin bulunması zorunluluk arz etmektedir. Meydana gelen uyuşmazlığa ait talep edilen parasal değer farklı bir para birimine ait ise, başvuru günündeki T.C.M.B.’nin belirlemiş olduğu efektif döviz kuru dikkate alınarak yapılacak Türk Lirası’na çevirme işlemi ile başvuru tamamlanır.

Elektronik ortamda yapılacak başvurular ise yalnızca Tüketici Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Buradan yapılan başvuruların geçerli olması için, başvuru formunda istenilen tüm bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması, varsa kullanılacak bilgi ve belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular e-Devlet kapısı üzerinden TÜBİS (Tüketici Bilgi Sistemi) aracılığıyla takip edilebilmektedir.

Tüketici Hakem Heyetleri henüz başvuru incelemesini karara bağlamadan iki taraf arasında uzlaşarak uyuşmazlığı çözerse, söz konusu uzlaşmaya ait bilgi ve belgelerin tüketici hakem heyetine iletilmesi gerekmektedir.

Yapılan Başvuruların İncelenmesi

Tüketici hakem heyetleri incelemelerini başvuru esnasında verilen bilgi ve belgeler ile sistemlerde bulunan veriler yardımı ile gerçekleştirir. Gerekli gördüğü takdirde bilirkişi ya da tarafları dinleme yoluna da gidebilir.

Hakem heyetleri inceleme amacıyla, uyuşmazlık sorunu ile alakalı her türlü bilgi ve belgeyi tüm ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan isteme yetkisine sahiptir. Bu belgelerin sunulması için tebliğ tarihinden itibaren 30 gün süre verilmektedir. Talep edilmesi ve heyet başkanlığınca gerek görülmesi halinde bu süre uzatılabilir. Bu belgelerin sunulmaması halinde ise, tüketici hakem heyetleri başvuru esnasında sunulan bilgi ve belgeler ışığında karar verirler.

Tüketici hakem heyeti başkanları, özel teknik bilgi ve donanım gerektiren konularda her iki taraftan birinin talebi ya da re’sen dosyaya bilirkişi atayabilir. Görevlendirilen bilirkişiye raporunu teslim etmesi için en fazla 15 gün süre verilir. Bilirkişiye ait özel sebeplerden dolayı talep etmesi üzerine bir defaya mahsus olarak 15 gün ek süre verilebilir.

Karar Verme Süresi

Yapılan başvurular tarih ve sıraya göre işleme alınmak kaydıyla en geç altı ay içinde sonuçlandırılır. Yapılan başvuruların niteliği, mal yada hizmetin özelliği ve konusu gibi etkenler dikkate alınarak kararlar en fazla altı ay daha uzatılabilmektedir. Tarafların ivedi inceleme talebinde bulunması ve başkanın uygun görmesi durumunda öncelikli gündem olarak ele alınabilir.

Verilen Kararlara İtiraz Hakkı

Taraflar hakem heyetinin verdiği karara tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine, bu mahkemenin olmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemesine başvurarak itiraz edebilirler.

Tüketiciler mahkemelere yapacakları itiraz aşamasında 492 sayılı Harçlar Kanunundan muaf tutulurlar. Fakat 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre ise gider avansı ödemek zorundadırlar. Yapılan itiraz sonucunda mahkemelerin verdiği kararlar kesindir.

Yazar: UĞUR İZCİ

Kaynakça

  • ARAS , Aslı, (2009),Tüketici Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ,Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
  • BUDAK , A.Cem,(2014), 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Tüketici Hakem Heyetleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, Özel Sayı, s. 77-103, İzmir.
  • ŞİMŞEK, Ayşe Neşe, (2004), Medeni Usul Hukukunda Tüketicinin Korunması, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
  • KARACAN, Hacer ve Hakan Demirtel, (2009), Türkiye Tüketici Portalının Kullanılabilirliği Üzerine Deneysel Bir Çalışma, Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, Ankara.
  • ticaret.gov.tr, Erişim tarihi; 06/12/2019
  • tukoder.org.tr, Erişim tarihi; 06/12/2019

office 2013

Bir cevap yazın

adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort manavgat escort alanya escort fethiye escort didim escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort haliliye escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort www.elmasajeinfantil.com istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu
Tekirdağ mutlu son Adana mutlu son Mersin mutlu son Bursa mutlu son Muğla mutlu son Balıkesir mutlu son Kocaeli mutlu son İstanbul mutlu son Ankara mutlu son Antalya mutlu son İzmir mutlu son Denizli mutlu son Çanakkale mutlu son Sakarya mutlu son Manisa mutlu son Malatya mutlu son Yalova mutlu son Sivas mutlu son Tokat mutlu son Kayseri mutlu son Trabzon mutlu son Aydın mutlu son Elazığ mutlu son Afyon mutlu son Kütahya mutlu son Ordu mutlu son Eskişehir mutlu son Gaziantep mutlu son istanbul mutlu son ankara mutlu son izmir mutlu son bursa mutlu son antalya mutlu son adana mutlu son konya mutlu son şanlıurfa mutlu son gaziantep mutlu son kocaeli mutlu son mersin mutlu son diyarbakır mutlu son hatay mutlu son manisa mutlu son kayseri mutlu son samsun mutlu son balıkesir mutlu son maraş mutlu son van mutlu son aydın mutlu son tekirdağ mutlu son sakarya mutlu son denizli mutlu son muğla mutlu son bağcılar mutlu son bahçelievler mutlu son esenler mutlu son esenyurt mutlu son kadıköy mutlu son kağıthane mutlu son kartal mutlu son küçükçekmece mutlu son maltepe mutlu son pendik mutlu son sultangazi mutlu son ümraniye mutlu son üsküdar mutlu son aliağa mutlu son alsancak mutlu son bayraklı mutlu son bornova mutlu son buca mutlu son çeşme mutlu son çiğli mutlu son gaziemir mutlu son karşıyaka mutlu son konak mutlu son menemen mutlu son ödemiş mutlu son torbalı mutlu son çankaya mutlu son keçiören mutlu son mamak mutlu son polatlı mutlu son sincan mutlu son alanya mutlu son belek mutlu son kaş mutlu son kemer mutlu son korkuteli mutlu son lara mutlu son manavgat mutlu son serik mutlu son side mutlu son didim mutlu son efeler mutlu son kuşadası mutlu son nazilli mutlu son altıeylül mutlu son bandırma mutlu son edremit mutlu son karesi mutlu son susurluk mutlu son gemlik mutlu son gürsu mutlu son inegöl mutlu son mudanya mutlu son nilüfer mutlu son osmangazi mutlu son yıldırım mutlu son biga mutlu son çan mutlu son gelibolu mutlu son adıyaman mutlu son afyon mutlu son ağrı mutlu son aksaray mutlu son amasya mutlu son ardahan mutlu son artvin mutlu son bartın mutlu son batman mutlu son bayburt mutlu son bilecik mutlu son bingöl mutlu son bitlis mutlu son bolu mutlu son burdur mutlu son çanakkale mutlu son çankırı mutlu son çorum mutlu son düzce mutlu son edirne mutlu son elazığ mutlu son erzincan mutlu son erzurum mutlu son eskişehir mutlu son giresun mutlu son gümüşhane mutlu son ığdır mutlu son ısparta mutlu son karabük mutlu son karaman mutlu son kastamonu mutlu son kilis mutlu son kırıkkale mutlu son kırklareli mutlu son kırşehir mutlu son uşak mutlu son kütahya mutlu son malatya mutlu son mardin mutlu son nevşehir mutlu son niğde mutlu son ordu mutlu son trabzon mutlu son osmaniye mutlu son rize mutlu son siirt mutlu son sinop mutlu son sivas mutlu son tokat mutlu son karahayıt mutlu son pamukkale mutlu son nizip mutlu son şahinbey mutlu son şehitkamil mutlu son antakya mutlu son defne mutlu son iskenderun mutlu son darıca mutlu son gebze mutlu son gölcük mutlu son izmit mutlu son körfez mutlu son akşehir mutlu son beyşehir mutlu son ereğli mutlu son karatay mutlu son meram mutlu son selçuklu mutlu son akhisar mutlu son alaşehir mutlu son soma mutlu son turgutlu mutlu son akdeniz mutlu son anamur mutlu son erdemli mutlu son mezitli mutlu son silifke mutlu son tarsus mutlu son toroslar mutlu son yenişehir mutlu son bodrum mutlu son dalaman mutlu son fethiye mutlu son köyceğiz mutlu son marmaris mutlu son menteşe mutlu son milas mutlu son adapazarı mutlu son serdivan mutlu son atakum mutlu son çarşamba mutlu son ilkadım mutlu son eyyübiye mutlu son siverek mutlu son viranşehir mutlu son çerkezköy mutlu son çorlu mutlu son erbaa mutlu son