alanya escort manavgat escort fethiye escort kemer escort didim escort çanakkale escort Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort Hatay escort Aydın escort İzmir escort Ankara escort Antalya escort Bursa escort İstanbul escort Kocaeli escort Konya escort Mardin escort Mersin escort Samsun escort Sinop escort Tekirdağ escort Rize escort Amasya escort Balıkesir escort Çanakkale escort Bolu escort Erzincan escort Şırnak escort Adana escort Van escort Yozgat escort Zonguldak escort Afyon escort Adıyaman escort Bilecik escort Aksaray escort Ağrı escort Bitlis escort Siirt escort Denizli escort Burdur escort Diyarbakır escort Edirne escort Düzce escort Erzurum escort Kırklareli escort Gaziantep escort Giresun escort Kilis escort Kars escort Karabük escort Kırıkkale escort Kayseri escort Kırşehir escort Malatya escort Maraş escort Manisa escort Muş escort Muğla escort Kastamonu escort Ordu escort Nevşehir escort Sakarya escort Osmaniye escort Şanlıurfa escort Sivas escort Trabzon escort Tokat escort Ardahan escort Bartın escort Karaman escort Batman escort Bayburt escort Bingöl escort Elazığ escort Gümüşhane escort Hakkari escort Eskişehir escort Isparta escort Yalova escort Uşak escort Iğdır escort

Vergi Teşvikleri Dosyası: Avantajlar- Dezavantajlar | Eylül-2021

Vergi Teşvikleri

Dünyada çoğu ülkede yatırımları özendirmek amacıyla oluşturulmuş teşvik politikaları mevcuttur. Bu politikalardan bir tanesi de vergi teşvikleridir. Çalışmamız da öncelikle vergi teşviklerinin amaçları, genel ilkeleri, maliyetleri, türleri ardından vergi teşviklerinin ekonomik avantajları ve dezavantajları ile Türkiye deki vergi teşvikleri hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.

Vergiler maliye politikası araçlarındandır. Maliye politikalarını iktisat literatürüne kazandıran kişi ise John Maynard Keynes’tir. Keynes ekonominin kendi kendine dengeye gelemeyeceğinin ancak bir müdahale sonucu tam istihdamın sağlanacağı yönündeki varsayımları ile maliye politikasının oluşmasında öncülük etmiştir.

Gerekli olan müdahale hükümet tarafından gerçekleşmelidir. Müdahale talep idaresi şeklinde yapılmalıdır. Talep idaresi; birebir hükümet tarafından yatırımın gerçekleştirilmesidir. Örneğin; hükümet tarafından gerçekleştirilen harcamalar aracılığıyla mevcut talebi arttırmak, hükümetin faiz oranlarında yapacağı değişiklikler ile işletmelerin daha fazla proje tasarlayarak yatırımda bulunmalarına katkı sağlamak.

Günümüzde birçok ülke, yatırımları özendirmek maksadıyla vergi teşviki sağlamaktadır. Öncelikle vergi teşvikini tanımlamak gerekirse; müteşebbisleri seçilen bazı tasarı ve alanlara yönelik yatırım faaliyetlerini isteklendirmek amacıyla sağlanan teşviklerdir. Vergi teşviki tüm ülkeler tarafından gerçekleştirilir. Devletin hedefi ülkenin refah düzeyini yükseltmektir. Söz konusu vergiler maliye politikası aracıdır. Ayrıca girişimcilerin yatırımlarda başarılı ve aktif olabilmeleri, vergi teşviklerinin yanı sıra yatırımın çeşidi, alanı, kazancı, verimliliği ve sağlayacağı fayda gibi konularla ilişkilidir.

Vergi Teşviklerinin Amacı

 • İktisadi kalkınmayı teşvik etmek.
 • İç ve dış pazarda rekabet sağlamak.
 • İstihdam sağlamak.
 • Bölgesel gelişmişlik seviyesini eşitlemek.
 • Yatırımları arttırmak
 • Üretim ve verimliliği yükseltmek.

Vergi Teşviklerinin Genel İlkeleri

 • Vergi teşviki gerektiği kadar olmalıdır, abartılmamalıdır.
 • Sıkça kullanılan vergi teşviki ilkeleri kullanılmamalıdır.
 • Kurumların rekabet içerisinde faaliyet göstermelerini sağlama, verimliliği, yatırımı, üretimi, ihracatı arttıracak teşvikler seçilmelidir.
 • Söz konusu teşviklerde istikrar sağlanmalı. Bundan dolayı teşvik kanunu oluşturulmalı ve Bakanlar Kuruluna sorumluluğu verilmelidir.
 • Vergi teşvikinden sorumlu olacak görevliler yalnızca bir kuruluşta birleştirilmelidir.
 • Vergi teşviki oluşturulurken tüm dünyada geçerli olan uluslararası yükümlülük ilkesi benimsenerek kanun çıkarılmalıdır.
 • Hangi bölgelere ne türlü vergi teşviki oluşturulacağı belirlenmelidir.
 • Hangi teşviklerin uzun vadede hangilerinin orta vadede verileceği belirlenmelidir.
 • Kurumların en dinamik şekilde üretim yapması için araştırma geliştirme faaliyetlerine öncelik verilmelidir.
 • Vergi teşvikini kötüye kullanma ihtimali göz önünde bulundurularak etkin ilkeler seçilmelidir.

Vergi Teşviklerinin Maliyetleri

 • Hükümet tarafından vergi teşviki temin edilen projeler ile temin edilmeyen projelerde ortaya çıkacak farklılıklardan oluşacak maliyetler.
 • Hükümetlerin irat(gelir) yoksulluğu içinde teşvik sağlanacağı düşüncesi ile bir irat(gelir) kaybı maliyeti oluşur.
 • Teşviklerin faaliyete geçirilebilmesi için ihtiyaç duyulan yönetim literatüründen kaynaklanan maliyetler.
 • Teşviklerin suistimal edilmesinden ve yolsuzluk gibi nedenlerden dolayı oluşabilecek sosyal maliyetler.
 • Hükümetler vergi teşviki uygulayacağı yatırımda yukarıdaki maliyetlere dikkat etmelidir.

Bu maliyetler ne kadar az olursa uygulanacak olan teşvik o kadar etkili olur.

Vergi Teşvik Türleri

Dolaysız ve dolaylı olmak üzere 2’ye ayrılır.

Dolaysız Teşvikler

Ekonomik faaliyette bulunan kesimlere tanınan teşvik türüdür.

İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı

İktisadi birimlere veya bölgelere daha düşük vergi oranlarının uygulanmasıdır. Bu vergi türünün uygulandığı birçok ülke mevcuttur. Örnek verecek olursak; Hong Kong, Endonezya, İrlanda, Kamboçya gibi ülkeler.
Fakat bu vergi türünde yoksun bırakılan vergi iradının (gelirinin) gerçekleştirilecek olan proje için değerlendirilip değerlendirilemeyeceği gibi problemler ortaya çıkabilmektedir.

Vergi Tatilleri: Yeni kurulmuş şirketlerin iktisadi faaliyette bulunmaları için oluşturulmuş teşvik türüdür. Vergi tatillerinde firmalar elde ettikleri iratlardan belirli bir süre muaf tutulurlar. Bu süre 5­-10 yıl arasında değişmektedir. Vergi tatilleri bilhassa gelişmekte olan ülkeler tarafından benimsenmiştir. Çünkü bu ülkeler yabancı sermayeyi ülkelerine çekerek yüksek kazanç elde ederler. Örneğin; Türkiye
Vergi tatillerinde amaç; tatil sürecinde iktisadi birimden elde edilecek iradın (gelirin) vergi muafiyetinden yararlandırılarak yatırım kazancının yükseltilmesidir.

Vergi tatillerinin ekonomik avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Avantajlarına değinecek olursak; vergi dairelerinin yükünü azaltır, iktisadi faaliyette bulunmayı kolaylaştırır, belirli sektördeki yatırımlarda emek ve sermaye etkenlerini tarafsız bir şekilde oluşturur. Dezavantajları ise; projeye vergi teşviği sağlanmasa bile yüksek kazanç sağlayacağı beklentisinden dolayı proje gerçekleştirileceği için vergi teşvikinde bulunmak vergi gelirlerinin azaltacaktır. Bir diğer dezavantajı ise; vergi tatil müddetleri ile ilgilidir. Şöyle ki girişimciler, müddetleri dolduğu vakit değişik isim ile benzer yatırımı yeniden yürürlüğe koyarak vergi tarihini uzatabilirler.

İndirimli kurumlar vergisi ile vergi tatilleri hükümetler tarafından en çok sağlanan teşvik türleridir. Örneğin; Türkiye de vergi tatili teşviğinde gelirler vergisi muaflığı ve istisnası aşağıdaki gibidir;

 • Dar mükellefin ihracat istisnası
 • PTT Acenteciliği kazancı istisnası
 • Kreş ve gündüz bakım evleri ile eğitim öğretim işletmelerinden kazançlar
 • Genç girişimcilerde kazanç istisnası

Dar mükellefin sergi ve panayır istisnası

Gelirler vergisindeki muaflık olduğu gibi bir başka istisna ise; dolaylı vergiler içinde geçerlidir. Örneğin; Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
Bu vergilerde vergi tatillerinin geçerli olmasının nedenleri ise şunlardır;

 • Azalan talebi arttırmak
 • İşsizliğin önüne geçmek
 • Şirket kazançlarını yükseltmek
 • Sektörlerin daralmasını engellemek
 • Genişleyen sektörlerde istihdam alanı yaratmak

Yatırım İndirimi

Yatırımların faaliyete geçirilmesi için katlanılan maliyetin tümünün veya belli bir yüzdesinin vergiden muaf bırakılması sistemine yatırım indirimi denir. Böylece yatırımlar teşvik edilmiş olacaktır. Yatırım indirimlerini vergi tatilleriyle kıyaslamak gerekirse; yatırım indirimleri daha etkin bir teşvik türüdür ve yatırım için katlanılan maliyetin denetiminin kolay yürütülmesi gibi güçlü yanları vardır. Güçsüz yanı ise; köklü firmalar sürekli yatırım indirimi teşvikinden yararlanabilmek için sermayeyi yeniden alıp satarak bu yöntemi farklı amaçlarda kullanabilirler.

Söz konusu indirimden yaralanacak olan şirketler için bazı limitler öngörülebilir. Örneğin; şirketin büyüklüğü, şirketin gerçek kişilerin bir araya gelerek oluşturulup oluşturulmadığı gibi ölçütler mevcuttur. Kimi zamanda vergi indiriminden yararlanacak olan şirketlerin önceden belirlenmiş bölgede seçilmesi söz konusu olabilir.

Ne çeşit maliyetlerin yatırım indiriminden faydalanacağına dair düzenlemeler önemli hususlardandır. Bu düzenlemelerin sert olması ve maliyet sınırının çok dar bırakılması girişimciler tarafından taleplerini düşürecektir.

Bu indirimlerin başlangıç ve sonlandırılma vakitleri şirketler tarafından önem arz eder. Şirketlerin faaliyette bulundukları birinci yıllarında gelirlerinin az olması sebebiyle yatırım indirimden faydalanmaları için gerekli olan müddet önemlidir. Bu yüzden girişimciler tarafından yürütülen yatırım faaliyetlerin tümünün bu özellikten yararlanması girişimcileri yatırımlara yönlendirerek daha cazip hale gelmesine katkıda bulunur.

Yatırım indirimleri; belirli proje ve kesimlere yönelik olabileceği gibi bütün yatırım faaliyetlerinde de geçerlidir. Yatırım indiriminin yüzdesi de yatırımın özendirilmesi için önemlidir. İşletmelerin elde ettikleri kazancın belirlenmiş bir yüzdesinin indirilebileceği gibi genel olarak tümünün indirilmesi yolu da seçilebilmektedir.

Zararın İlerleyen Yıllara Devri Uygulaması

Hükümetlerin girişimcilere kayıplarını belirli bir vakit için ileri ki yıllara uyarlamaya yönelik müsaadede bulunmasına zararın ilerleyen yıllara devri uygulaması denir.

Hızlandırılmış Amortisman Uygulamaları

Amortisman; iktisadi varlıklar için katlanılmış olan maliyetlerin işletmenin faaliyette bulunduğu zaman zarfı içinde elde edilen gelirden düşürülmesidir. Başka bir ifade ile açıklamak gerekirse; ticari kazanç da değerlendirilen iktisadi kıymetlerin (değerlerin) bir kesiminde bazı değer kayıpları gözlemlenir, amortisman bu söz konusu aşınmanın gider gösterilmesidir.

Hızlandırılmış amortisman ise; ilk yıl ayrılan amortisman en yüksek sonraki yıllar yavaş yavaş azaltılarak bir amortisman ayırarak işletmede kullanılan malların açığa çıkartılmasıdır. Bu yönteme ‘Azalan Bakiye Yöntemi’ de denilmektedir. Normal Amortisman oranı her yıl sabit ve %20‘dir. Ayrıca her yıl ayrılması gerekir.

Yatırım Sübvansiyonları

Sübvansiyon: hükümetin işletmelere mal, para veya hizmet şeklinde sunduğu bedelsiz bağış anlamına gelir. Yatırım sübvansiyonları ise; yatırımda bulunacak olan girişimciye karşılıksız olarak yardımda bulunması şeklinde ifade edilebilir. Yatırım sübvansiyonları devlete yükü vergi tatillerine kıyasla fazladır. Yatırım sübvansiyonlarında devlet en baştan vergi geliri almaktan vazgeçmiştir. Bu yönden yatırım sübvansiyonları genel anlamda bütün yatırım faaliyetlerine destek sağlayan bir teşvik türüdür.

Dolaylı Teşvikler

Muafiyet veya istisna kapsamına giren şirketlerin gelirlerinin tamamından veya belli bir oranında vergi yükünden kurtulmalarıdır. Söz konusu teşvik daha çok ihracata yönelik kesimlere uygulanmaktadır.

İhracata Yönelik Teşvikler

İhracat teşvikleri genel olarak bütün ülkelerde uygulanan bir teşvik türüdür. Teşvik şu şekildedir; işletmelerin faaliyette bulunmaları için gerekli olan girdilerin vergiden muaf bırakılmasıdır. Burada vergilendirme malın ithal edildiği veya kullanıldığı ülkelerde uygulanır. Teşvikler 2’ye ayrılır.

Gümrük Muafiyeti

Üretimin gerçekleşmesi için gerekli olan ithal girdilerin vergi yükünün dışında bırakılmasıdır. 2 sistem söz konusudur.
Birinci sistemde; üretim yapmak için gerekli olan ithal bütün girdiler tahsil edilirken bu verginin ödenmesi zorunludur. Fakat ihracat kapsamında değerlendirilecek olan mallarda kullanılacak olan ithal girdilerin bu mal içindeki hisseleri incelenerek girdilerin ithalatı esnasında gümrük vergisi geri takdim edilir.

İkinci sistem ise; ihracat hissesi fazla olan şirketlerin mal üretiminde faaliyette bulunmaları için ihtiyaçları olan ithal girdiler için ödenecek olan gümrük vergisi tecil edilebilir. Üretilen mal ülke içinde tüketilirse bu esnada vergilendirilmesi yapılır. Fakat mevcut mal ihracat yoluyla dış piyasaya çıkarsa bu piyasada tüketilmesi esnasında vergilendirme uygulanacağından dolayı büsbütün gümrük vergisi yükünden kurtulur.
Bu iki sistemden hangisinin uygulanacağı söz konusu ülkenin vergi yönetimine göre farklılık gösterir.

Katma Değer İstisnası

Söz konusu vergilendirmenin malın tüketimi esnasında uygulanmasıdır. Ülkeler üretimde bulunabilmek için ithal girdilerde böyle bir sisteme ihtiyaç duymazlar. Fakat geri takdim edilen vergilerin ödenekleri uzun süreceğinden dolayı köklü şirketler kullanacakları girdiler karşısında takdim ettikleri vergilerin geri ödenmesi uzun zaman alabilir ve bunun sonucunda likidite sıkıntısı ile karşı karşıya kalabilirler. Bu sıkıntıyı çözmek için, ihracatta bulunan bu şirketleri koruma altına almak isteyen ülkeler katma değer vergisinde gümrük vergisi gibi bir sistem uygulanabilir.

Gümrük muafiyeti ve Katma değer vergisi istisnası gibi teşvik çeşitlerini uygulayan ülkelerin köklü vergi düzenlemelerinin ve başarılı muhasebe yöntemlerinin olması gerekmektedir. Örneğin: Avrupa Birliğine üye olan ülkeler haricinde hiçbir ülkeye dolaylı vergiler dışında vergi takdimi yahut indirim yapılması söz konusu değildir.

İhracat İşleme Bölgeleri (Serbest Alanlar)

Başta gelişmekte olan ülkede sonrasında tüm ülkelerde ihracatı ve belirli emek sanayilerinin özendirmek şeklinde meydana getirilen alanlardır. Bu alanlarda tüm teşvik türleri fazlasıyla uygulanmaktadır. Bu alanlarda üretilen malların dış piyasadaki tüketimi sonucunda vergiden muaf tutulurlar. Fakat iç piyasada tüketilmesi sonucunda vergiden muaf sayılmazlar.

Ayrıca oluşturulan bu alanlar tek başına ihracatı özendirme gibi bir olumlu etki yarattığı gözlemlenmemiştir. Bundan dolayıdır ki serbest alanlar seyrek şekilde teşvik edilir.

Vergi Teşvikleri: Avantajlar ve Dezavantajlar

Avantajlar

 • İşletmelerde irat (gelir) denetimi basittir.
 • Yatırımların vadesi kısadır.
 • Teşviki, yatırıma giriş döneminde yüksek kazanç elde eden işletmeler daha çok tercih eder.
 • İşletmenin aktif hale gelebilmesi için gerekli finansmanın borçlanarak karşılanmasını hafifletir.
 • Başta usulsüzlük ve torpilin hâkim olduğu ülkelerin işletmelerinde sonra da diğer ülkelerdeki işletmelerin işlem sayısını hafifletir.

Dezavantajlar

 • • Yüksek yatırım zorunluluğu olan ve kazanç elde etmesi fazla vakit alan işletmeler tarafından tercih edilmez.
 • • Sürekli alan değiştiren işletmeler açısından tercih edilse bile işletmelerin bulunduğu ekonomiye yararları tahammül ettikleri maliyete oranla daha azdır.
 • • Vergi tatillerinin sona ermesinden dolayı işletmeler kendi hukuk yapılarını feshederek tek çatı altında birliktelik yöntemini (şirket birleşmesi) uygulayarak vergi kaçırabilirler. Yani var olan projeyi yeni proje gibi göstererek vergi dairelerini yanıltabilirler.
 • • Vergi tatillerinden yararlanan işletme diğer rekabet halinde olmuş olduğu işletmelerle arasında herhangi bir sorun teşkil etmediği sürece vergi tatilinin yürütmeden kaldırılması söz konusu değildir.
 • • İşletmelerin bütün kazançlarının vergiden muaf tutulması vergi dairelerinin maliyetini arttırır.
 • • İhracat ve ithalat sektöründe yeni bir fiyat mekanizması meydana getirir.
 • • İşletmeler kısa süren yatırımlarda vergi tatilini tercih ederler.
 • • Önceki dönemlerde kurulan işletmeler ile yeni işletmeler arasında eşitsiz bir şekilde rekabet ortamı doğar.

Yatırım İndirimi Avantajlar

 • • Yatırım indirimin irat(gelir)kontrolü vergi tatiline kıyasla daha basittir.
 • • Kaliteli, başarılı, nitelikli, uzun vadeli projeler hedeflenir.
 • • Yatırım indirimi teşvikinde vergi iratlarındaki sızıntı düşüktür.

Yatırım İndirimi Dezavantajlar

 • • Ömrü fazla olan kıymetlere kıyasla ömrü az olan kıymetlerin lehinedir.
 • • Yatırımcılar işletmenin sahip olduğu aktifleri yeniden elde ederek sonrasında yeniden satarak mevcut sistemi kötüye kullanabilir.
 • • İdaresi güçtür.
 • • Yatırımda herhangi bir kötü sonuç oluşmadığı takdirde kazanç süresi uzun olan yatırımlar için caziptir.
 • • Projeleri soruşturmak için daha fazla maliyete ihtiyaç vardır.
 • • Üretimden elde edilen gelirin maliyetten düşük olması durumunda etkili bir çözüm hemen oluşturulamaz.
 • • Emeğin sermayenin yerine kullanımını öngörür.

İndirimli Kurumlar Vergisi Avantajları

 • İrat(gelir) kontrolü basittir.
 • Yatırım indiriminde ortaya çıkan az ömürlü kıymetlerin lehine sonuç yaratmaz.
 • İhracatı ve ithalatı özendirecek bir fiyat mekanizması oluşturmaz.
 • İndirimli kurumlar vergisi devletin yabancı yatırımı işaret ettiğinin göstergesidir.
 • İrat kaybı daha azdır.

Dezavantajlar

 • İradın (gelirin) maliyeti fazladır.
 •  Diğer vergi uygulamalarına göre daha az özendirme sistemidir.
 • Mevcut projelere teşvik yaratmaz.
 • Diğer teşviklerle karşılaştırıldığında indirimli kurumlar vergisinde verginin kullanımı etkin bir şekilde gerçekleşmemektedir.
 • İndirimli kurumlar vergisinde en fazla fayda makro düzeyde irat sahibinindir.
 • Mevcut karın belirlenmiş diğer şirketlere bırakılması usulüyle ödenmesi gereken verginin ödenmemesi sorunu ortaya çıkar.

Hızlandırılmış Amortisman Avantajlar

 • Yatırım indirimi için geçerli olan tüm avantajlar hızlandırılmış amortisman içinde mevcuttur.
 • Fazla ömürlü varlıklar için farklılıklar söz konusu değildir.
 • Kurumlar vergisi tüketim vergisi şeklinde değişir.

Hızlandırılmış Amortisman Dezavantajlar

 • İşletmede herhangi bir zarar olmadığı sürece kazanca geçiş aşaması fazla olan işletmelerin aleyhinedir.
 • İdare güçlüğü yaşanmaktadır.

İhracat İşleme Bölgeleri Avantajları

• Vergiyi ödemekle yükümlü olan kişilerin vergi dairesi ile ilişkisini arttırır.

İhracat İşleme Bölgeleri Dezavantajlar

 •  Bölgeler arası seçim yapmada kararsızlıklar söz konusudur.
 • Vergilendirilmeyecek ürünlerin iç pazara yayılma ihtimali olacağından vergi kaybına neden olur.

Vergi Teşviklerinin Ekonomiye Etkileri

Vergi teşvikinin ekonomik açıdan değerlendirilmesinde 2 görüş ortaya çıkar. Vergi teşvikini destekleyenler ile desteklemeyenler. Bu iki görüşü tek tek ele almak gerekirse öncelikle vergi teşvikini destekleyenlerin hangi sebeplerle desteklediklerine bakılmalıdır. Bu sebepler şunlar olabilir; vergi teşviklerinin istihdam alanlarının yaratılması, ihracatın yükselmesi, gelir ve servet dağılımının yeniden düzenlenmesi, yoksulluğun düşürülmesi ile toplumsal ve iktisadi olumlu sonuçlar doğuracağı yönündeki düşünceler olabilir. Ayrıca vergi teşvikleri rekabet ile yakından ilgilidir. Birbirleriyle yakın iktisadi faaliyetleri olan ülkeler vergi teşvikiyle uluslararası rekabet gücünü kontrol altına alabilirler. Yatırımlara vergi teşviki sağlayan ülkelerin diğer ülkelere kıyasla daha çok yabancı yatırım çektiği söylenebilir.

Vergi teşvikini desteklemeyenler; vergi teşviklerinin teknolojiyi elinde bulunduran sektörlerin desteklenmesinde veya üretim yapan alanların fazlalaştırılması gibi hedefler için kullanılabileceğini savunurlar. Ayrıca mevcut sektörde oluşabilecek olan aksaklıklar engellenemezse, önemli vergi kayıpları olabileceğinden desteklenmez. Bu düşünce sahiplerinin vergi teşvikinin bürokrasi ve usulsüzlükleri yükselteceğine dair kaygıları vardır. Eğer bir ülkede bu varsayımlar mevcut ise rüşvet mekanizması meydana gelir.

Türkiye’de Vergi Teşvikleri Uygulamaları

Türkiye de yatırımları teşvik etmek için ilk düzenlemeler Osmanlı Devletinde oluşturulmuştur. Fakat gerçek anlamda etkin mevzuat Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleşmiştir. Osmanlı Devletinde vergi muaflığı tarım ve hayvancılık sektörünü kapsamaktadır. Cumhuriyet sonrasındaki teşvikler daha çok sanayi sektöründe gerçekleştiği görülse de diğer sektörlerde de özendirmeye yönelik yasalar mevcuttur. Örneğin; 1923 İzmir İktisat Kongresi, 1927 Teşviki Sanayi Kanunu, 1947 İktisadi Kalkınma Planı, 1951 Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu, 1953 Turizm Endüstrisi Teşvik Kanunu, 1995

Genel Teşvik Sistemi

Cumhuriyetin ilanından sonraki süreç şuan ki teşvik politikalarının çıkarılmasına zemin hazırlamıştır. 2009 yılına gelindiğinde ise genel yatırım teşvikinden bölgesel yatırım teşvikine geçilmiştir. Bu yıldan itibaren Türkiye 6 bölgeye ayrılmış, teşvik sağlanacak olan yatırımlar daha kapsamlı şekilde incelenmiş ve nitelikli yatırımlara teşvikler uygulanmıştır.

2009 öncesi ve sonrası teşvikleri karşılaştıracak olursak aşağıdaki durumlar söz konusudur;

2009 Öncesi Vergi Teşvikleri

 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • Katma değer vergisi istisnası (KDV)
 • SSK primi desteği
 • Yatırım yeri tahsisi
 • Faiz desteği
 • Vergi desteği
 • Gelir vergisi stopaj desteği
 • Proje meblağına göre teşvikler mevcut değildir.

Gelişme öncelikli alan ve normal alan farklılığı vardı.

2009 Sonrası Vergi Teşvikleri

 • Gümrük vergisi muaflığı
 • Katma değer vergisi muaflığı (KDV)
 • İndirimli kurumlar vergisi oranı
 • SSK primi desteği
 • Yatırım yeri tahsisi
 • Faiz desteği
 • Yüksek meblağlı projeler avantajlıdır.
 • 6 bölgeye göre değişik teşvikler mevcuttur.

SONUÇ

Vergi teşvikinin temelinde yatırım olarak adlandırılan iktisadi faaliyetlerin vergilendirme kapsamına giren diğer faaliyetlerle karşılaştırıldığında değişik şekilde vergilendirilmesi söz konusudur. Bundan dolayıdır ki vergi teşviklerinde en etkili ve en verimli yatırımlar seçilirse ve doğru vergi teşvikleri uygulandığı sürece yatırımlar yükselir ve olumlu sonuçlar verir. Hangi yatırımın en fazla kar sağlayacağını belirleyip seçmek oldukça güçtür.

Vergi teşvikleri ülkelerin kalkınması açısından önemli bir yere sahiptir. İlk başta söz konusu teşvikler vergi iratlarının(gelirlerinin) düşük seviyede seyretmesine neden oluyor gibi düşünülebilir. Fakat bu teşvikler hükümetler tarafından ölçülü, seçmeli bir düşünce yapısı ile uygulandığı sürece hiçbir tehlike arz etmemektedir. Vergi teşviki sisteminin uygulanması kurumlar arası rekabet gücünün artmasına, yatırımların canlanmasına, istihdam alanlarının yaratılmasına, işsizliğin azalmasına, verimliliğin yükselmesine katkıda bulunmaktadır.

Ayrıca vergi teşvikleri ülkeye yabancı sermaye yatırımlarını çekmek için kullanılabilecek araçların başında gelmektedir. Ardından ekonomide bir gelişme meydana gelir. Bu gelişme sebebiyle vergi iratlarında artış olur. Yani yatırımların faaliyete girebilmesi için sağlanan bu teşvikler aracılığıyla yeni vergi gelirleri elde edilir. Başlangıçta kayıp gibi gözüken teşvikler yatırımlar sayesinde telafi edilmiştir. Bu yatırımların uzun vadede gerçekleşmesi durumunda vergi iratlarında daha çok artması sağlanır.

Vergi teşvikleri genel ilkelere uygun olmalı, olmadığı takdirde birçok maliyete sebep olur. Bu yüzden teşviklerin doğuracağı maliyetler düşünülmeli ve ona göre hareket edilmelidir. Ortaya çıkabilecek olan maliyetler ne kadar aza indirilirse yatırımın etkinliği o derece artar. Vergi teşvikinin hangi yatırım için kullanılacağı doğru tespit edilmelidir.

Yatırımların avantajı, dezavantajı, getirisi, karları göz önüne alınarak en fazla faydayı getirecek yatırım seçilmelidir. Aksi takdirde uygulanan teşvik kötüye kullanmaya ve yolsuzluğa sebebiyet verir. Özellikle dolaylı teşvikler suistimal edilmeye müsaittir. Bundan dolayı bu tür vergiler sadece dış piyasaya yönelik faaliyette bulunan sektörlerin, girdi için temin ettikleri ham maddeler üzerinden alınan tarife için kullanılmalıdır. Ayrıca serbest bölgelerdeki üretim iç piyasaya sızma riski fazla olduğundan pek fazla önerilmemektedir.

KAYNAKLAR

VERGİ TEŞVİĞİ NEDİR? VERGİ TEŞVİK TÜRLERİNE GENEL BAKIŞ
VERGİ TATİLİ (TAX HOLIDAY) NEDİR? TÜRKİYE’DE VERGİ TATİLİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
https://www.journalagent.com/pausbed/pdfs/PAUSBED-82084-RESEARCH_ARTICLE-TATAR_CANDAN.pdf
https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/DERG_/16/301-316.pdf

Bir cevap yazın

adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort manavgat escort alanya escort fethiye escort didim escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort haliliye escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort www.elmasajeinfantil.com istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu
Tekirdağ mutlu son Adana mutlu son Mersin mutlu son Bursa mutlu son Muğla mutlu son Balıkesir mutlu son Kocaeli mutlu son İstanbul mutlu son Ankara mutlu son Antalya mutlu son İzmir mutlu son Denizli mutlu son Çanakkale mutlu son Sakarya mutlu son Manisa mutlu son Malatya mutlu son Yalova mutlu son Sivas mutlu son Tokat mutlu son Kayseri mutlu son Trabzon mutlu son Aydın mutlu son Elazığ mutlu son Afyon mutlu son Kütahya mutlu son Ordu mutlu son Eskişehir mutlu son Gaziantep mutlu son istanbul mutlu son ankara mutlu son izmir mutlu son bursa mutlu son antalya mutlu son adana mutlu son konya mutlu son şanlıurfa mutlu son gaziantep mutlu son kocaeli mutlu son mersin mutlu son diyarbakır mutlu son hatay mutlu son manisa mutlu son kayseri mutlu son samsun mutlu son balıkesir mutlu son maraş mutlu son van mutlu son aydın mutlu son tekirdağ mutlu son sakarya mutlu son denizli mutlu son muğla mutlu son bağcılar mutlu son bahçelievler mutlu son esenler mutlu son esenyurt mutlu son kadıköy mutlu son kağıthane mutlu son kartal mutlu son küçükçekmece mutlu son maltepe mutlu son pendik mutlu son sultangazi mutlu son ümraniye mutlu son üsküdar mutlu son aliağa mutlu son alsancak mutlu son bayraklı mutlu son bornova mutlu son buca mutlu son çeşme mutlu son çiğli mutlu son gaziemir mutlu son karşıyaka mutlu son konak mutlu son menemen mutlu son ödemiş mutlu son torbalı mutlu son çankaya mutlu son keçiören mutlu son mamak mutlu son polatlı mutlu son sincan mutlu son alanya mutlu son belek mutlu son kaş mutlu son kemer mutlu son korkuteli mutlu son lara mutlu son manavgat mutlu son serik mutlu son side mutlu son didim mutlu son efeler mutlu son kuşadası mutlu son nazilli mutlu son altıeylül mutlu son bandırma mutlu son edremit mutlu son karesi mutlu son susurluk mutlu son gemlik mutlu son gürsu mutlu son inegöl mutlu son mudanya mutlu son nilüfer mutlu son osmangazi mutlu son yıldırım mutlu son biga mutlu son çan mutlu son gelibolu mutlu son adıyaman mutlu son afyon mutlu son ağrı mutlu son aksaray mutlu son amasya mutlu son ardahan mutlu son artvin mutlu son bartın mutlu son batman mutlu son bayburt mutlu son bilecik mutlu son bingöl mutlu son bitlis mutlu son bolu mutlu son burdur mutlu son çanakkale mutlu son çankırı mutlu son çorum mutlu son düzce mutlu son edirne mutlu son elazığ mutlu son erzincan mutlu son erzurum mutlu son eskişehir mutlu son giresun mutlu son gümüşhane mutlu son ığdır mutlu son ısparta mutlu son karabük mutlu son karaman mutlu son kastamonu mutlu son kilis mutlu son kırıkkale mutlu son kırklareli mutlu son kırşehir mutlu son uşak mutlu son kütahya mutlu son malatya mutlu son mardin mutlu son nevşehir mutlu son niğde mutlu son ordu mutlu son trabzon mutlu son osmaniye mutlu son rize mutlu son siirt mutlu son sinop mutlu son sivas mutlu son tokat mutlu son karahayıt mutlu son pamukkale mutlu son nizip mutlu son şahinbey mutlu son şehitkamil mutlu son antakya mutlu son defne mutlu son iskenderun mutlu son darıca mutlu son gebze mutlu son gölcük mutlu son izmit mutlu son körfez mutlu son akşehir mutlu son beyşehir mutlu son ereğli mutlu son karatay mutlu son meram mutlu son selçuklu mutlu son akhisar mutlu son alaşehir mutlu son soma mutlu son turgutlu mutlu son akdeniz mutlu son anamur mutlu son erdemli mutlu son mezitli mutlu son silifke mutlu son tarsus mutlu son toroslar mutlu son yenişehir mutlu son bodrum mutlu son dalaman mutlu son fethiye mutlu son köyceğiz mutlu son marmaris mutlu son menteşe mutlu son milas mutlu son adapazarı mutlu son serdivan mutlu son atakum mutlu son çarşamba mutlu son ilkadım mutlu son eyyübiye mutlu son siverek mutlu son viranşehir mutlu son çerkezköy mutlu son çorlu mutlu son erbaa mutlu son