Bağımsız Denetim
Bağımsız Denetim

Bağımsız Denetim Nedir?Güncel Denetim Şirketleri |2023

 

Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim; işletmelerin ve firmaların yıl içinde gerçekleştirdikleri finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin , bu tablo ve bilgiler için belirlenmiş olan kriterlere uygunluğu ve doğru olup olmadığı hususunda , makul güvence sağlamasına yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarını elde etmek için , genel olarak kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli olan tüm bağımsız denetim tekniklerini uygulayarak kayıt , defter , e-evrak ve belgeler üzerinden denetlenmesi değerlendirerek rapora bağlanmasını ifade etmektedir.

Bağımsız denetimin amacı şirket ve firmaların mali tablolarının , ulusal finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunun mali tablolalarında yüksek bir standart sağlamış olup mali tablolarının da anlaşılabilirliği aynı doğrultuda artmış olmaktadır.

Belli başlı bağımsız denetim firmalarına big four ismi verilmiştir. KPMG, Ernst and Young, Deloitte, PWC

Bağımsız Denetim İlkeleri Nelerdir?

Firmalar iki önemli ilkeye sahip olması gerekmektedir. Bunlar: Mesleki şüphecilik ve makul güvence.

 • Mesleki şüphecilik; bağımsız denetim firmasında görevli denetçinin sorgulayan bir yaklaşımla , kanıtların geçerliliğinin incelemesi ve kanıtların , işletme yönetim kurulunun açıklamaları ve diğer bilgi ve finansal belgeler ile uyumsuzluk yada çelişki içinde olup olmadığını değerlendirmelidir.
 • Makul güvence ; denetçi , finansal tablo ve verilerin kayda değer bir yanlışlık içermediği konusunda makul bir güvence sağlanacak şekilde tasarlanmaktadır. Mali tabloların , nitelik ve nicelik bakımından büyük bir hata içermediğine dair bir sonuca varma aşamasında gerekli ve yeterli bağımsız denetim kanıtlarının toplanmasıdır.

Bağımsız denetçi firmaları gerekli esas olan doğru sonuçlara ulaşabilmek adına çeşitli denetim tekniklerinden yardım almaktadır. Altı teknik süreçten yardım alınmaktadır.

Denetim Teknikleri

Bu teknikler :

Fiziki inceleme tekniği , doğrulama tekniği , yeniden hesaplama tekniği , belge inceleme tekniği bilgi toplama tekniği ve son olarak da analitik inceleme tekniğidir.

 • Fiziki inceleme : İşletmenin , kalemlerinin varlığını onaylaman için kullanılmaktadır. Örnek olarak , ürünlerin mevcut stokları , personel giderleri ve işletme faaliyetleri.
 • Doğrulama tekniği : İşletme tarafından sunulan finansal bilgilerin ve mali raporların üçüncü kişilerden teyit etme sürecidir. İşletmenin alacak verecek ve banka mevduatlarının doğrulanma sürecidir.
 • Yeniden hesaplama : İşletmenin , belge ve kayıtlarının finansal olarak doğru olup olmadığını kontrol edilmesini ifade etmektedir.
 • Belge inceleme : İşletmenin , elektronik ortamda , evrak ortamında veya diğer ortamlarda tutulan , kayıt belgelerinin inceleme yöntemidir.
 • Bilgi toplama (soruşturma) : İşletme içi veya işletme dışı finansal ya da finansal olmayan bilgi kayıtlarının , yetkili (bilgili) kişilerden elde edilmesini ifade etmektedir.Bilgi toplama tekniği esnasında sorulan sorular doğru kişiye yöneltildiği takdirde çok daha fazla ikna edici bir denetim kanıtı elde etmiş olmaktadır.
 • Analitik inceleme : İşletmenin , finansal veya finansal olmayan verilerinin kendi içlerinde rasyonel bir ilişki olup olmadığının değerlendirilmesidir. Bu denetim şekli ; karşılaştırmalar oranların analizleri , karşılıklı finansal hesaplar arasında ilişki kurabilme gibi işlemlerden oluşmaktadır.
Bu makale ilginizi çekebilir:   NAFTA Nedir? Nafta Ülkeleri Hangileri? |2023

B. Denetim her işletmenin ya da firmanın ihtiyacı bulunmamaktadır. Bağımsız denetime ihtiyacı ihtiyacı olan işletmeler şu şekildedir : Halka açık yada kapalı tüm sermaye şirketleri , bankalar veya finansal hizmet veren kuruluşlar , işletme ortaklıkları , kamu kuruluşları vb.

Neden Önemlidir?

Denetimde b örnekler için oldukça önemlidir. Uluslararası standartların işletmelere dayattığı bir zorunluluk değildir. İşletmenin şeffaf ve anlaşılır bilgiyi alabilmesi bağımsız denetimle mümkündür.

Örneğin ; BDDK(Bankacılık Düzenleme Denetim Kurulu) ve SPK (Sermaye Piyasa Kurulu) gibi kamu kurumları için vazgeçilemez bir ihtiyaçtır. Bağımsız denetimin , kamuya devlete ve denetlenen firmaya yüksek faydaları bulunmaktadır.

Örneğin ; Yönetime şeffaf ve doğru bilgi sağlar. Yönetime finansal tablolarıyla ilgili olarak analiz yapmasına ve geleceğe dair plan yapabilmesinde yardımcı olur. İşletmenin ya da kurumun finansal kayıtlarının doğru bilgileri yansıtıp yansıtmadığını göz önüne serer. Yöneticilerin işletme ve kurum içindeki mali durumuna hile yapmasını engellemeye yardımcı olur. Bağımsız D. dünya üzerinde Türkiye dahil 140 ‘ dan fazla ülkede hizmet veren Ernst & Young Danışmanlık, KPMG öncülük etmektedir. Türkiye’de CPA Türk Bağımsız Denetim Ve YMM A.Ş hizmet vermektedir. Ancak bağımsız denetimi sadece firmalar yapmamaktadır. İşletmeler , kurumlar ya da firmalar sadece denetim şirketleri ile değil Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir ile de çalışabilirler.

Yazar: MERT TATLITÜRK

KAYNAK

 • EY Türkiye Partner Yaşar Bivas
 • Mali Müşavir Dr. Erol Çelen
 • Dr. Koray Ateş
 • Yeminli Mali Müşavir Coşkun Gülen
 •  PWC

kaspersky