Dönen Varlık Devir Hızı Nedir? Nasıl Hesaplanır? |2023

Dönen Varlık Devir Hızı Nedir?

Dönen varlık devir hızı  (İngilizce: Current asset turnover), firmaların dönen varlıklarını ne kadar iyi ve etkili kullandığını gösteren, dönen varlık ve net satışlar arasındaki ilişki hakkında bilgi veren hisselerin temel analizinde kullanabilecek bir etkinlik ölçüm oranıdır. Bir firmanın dönen varlıkları onun sahip olduğu normal faaliyetleri yoluyla satılabilecek malları, tüketebileceği şeyleri veya tüketilmesi makul olarak varlıkları göstermektedir.

Borsada bir şirketin net satışlarını dönen varlıklarına bölüp 100 ile çarparsak, 100 birimlik dönen varlık yatırımı sayesinde ne kadarlık net satış yapıldığını buluruz.

Dönen Varlık Devir Hızı Nasıl Hesaplanır?

Bir şirketin dönen varlık yatırımları ve net satışları arasında ilişkiyi gösteren dönen varlık hızı hesaplama formülü oldukça basittir. Bunun için iki alternatif formül önerilmektedir:

  • İlk formül firmanın likit satışları ve likit borçları arasındaki ilişkiden elde edilmektedir.

Dönen varlık devir hızı = Likit satışlar / Likit borçlar

  • İkinci formül ise en bilinen net satışlar ve dönen varlık arasındaki ilişkiyi göstermektedir:

Dönen varlık devir hızı = ( Net satışlar / Dönen varlıklar ) * 100

Burada 100 ile çarpmanın sebebi 100 birimlik dönen varlık (100 TL, 100 Dolar gibi) üzerinden yorum yapma imkanı sağlamaktır.

Örnek bir hesaplama için

Tukaş A.Ş hissesinin 2022/6 yani ikinci çeyrek verilerini kullanalım.

2022/6 Dönemi Net Satışlar: 1.218.515.229 TL

2022/6 Dönem Dönen Varlık : 1.163.455. 231 TL

Dönen Varlık Devir Hızı = ( 1.218.515.229 / 1.163.455. 231) * 100 =104.7 olarak hesaplanır. Bu şu şekilde yorumlanabilir. Firma elindeki 100 TL’lik dönen varlıktan 104 TL satış üretmiştir.

Dönen Varlık Devir Hızı Neden Hesaplanır?

Dönen varlık hızının hesaplanması firmalara satı güçleri hakkında bilgi vermektedir. Bir şirketin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için kaynaklarını etkin şekilde kullanarak satış yapabilmesi önemlidir. Firma mal ve hizmet satarak, satışlarını ve gelirlerini arttıramazsa piyasada rekabet gücü zamanla eriyecektir. Dönen varlık devir hızı bu konuda ipucu sunabilir.

Firmanın duran varlık devir hızında değişim firmanın nasıl yönetildiği konusunda da ipucu sunabilir. Devir hızı dönemler içinde artıyorsa daha etkin bir şekilde yönetilmeye başlamış şeklinde yorumlanabilir.

Sonuç

Bir şirketin duran varlık devir hızının kaç olması konusunda ise net bir oran yoktur. Hisse senedi seçimi yaparken aynı sektörde benzer işi yapan firmalar karşılaştırılarak dönen varlık devir hızı göreceli olarak kıyaslanabilir. Örneğin Tat gıdanın 2022/6 yani ikinci çeyrek devir hızı 57’dir.Yani firma her 100 birimlik dönen varlıktan 57 TL satış yaratmış olup aynı sektördeki Tukaş firmasının yarısı kadardır. Burada Tat Gıda #TATGD firmasının dönen varlıklarının incelenip neden etkin olmadığı araştırıldıktan sonra sektörel yatırım kararı verilebilir.

Bu makale ilginizi çekebilir:   Türkiye'de Gıda Enflasyonu

Hisse Senedi Seçerken En Çok Kullanılan Temel Finansal Oranlar

Hisse Senedi Seçerken en sık kullanılan temel finansal oranları öğrenerek şirketlerin bilançolarını daha etkili şekilde analiz edebilirsiniz. Aşağıdaki linklere tıklayarak bu konuda detaylı şekilde hazırladığımız makalelere göz gezdirebilirsiniz.